Sponzorované odkazy

Stalin Josif - životopis díl III.


Popis stránky

Stalin Josif - životopis díl III. - od Leninové smrti do roku 1939 - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Josif Stalin
V následujících ______ letech po Leninově smtrti Stalin zlikvidoval všechny své významné odpůrce
dvou
pěti
deseti
last  next  Top End
 
2)Josif Stalin
Stalinova přezdívka KOBA znamená
tyran
velký
vyznamenaný
last  next  Top End
 
3)Josif Stalin
S Kameněvem vyhnal z politbyra Trockého a zcela je ovládl. V roce 1927 prosadil vyloučení Zinověva a Trockého ze strany, Trockého pak nechal vypovědět ze Sovětského svazu, což ______
byla ovšem chyba
bylo jeho nejrozumnější rozhodnutí
last  next  Top End
 
4)Josif Stalin
Trockij v zahraničí nemlčel a jeho proslovy, články a knihy způsobovaly Stalinovi ______
spoustu potíží minimálně na mezinárodní úrovni
potěšení, protože si liboval v tom, že se ho svět bojí
last  next  Top End
 
5)Josif Stalin
Situace se vyřešila až poté, co se Stalinovi podařilo zorganizovat Trockého ______
převezení zpět do SSSR
zavraždění
last  next  Top End
 
6)Josif Stalin
Posledním veřejně vystupujícím Stalinovým odpůrcem ve vedení bolševické strany byl Nikolaj ______ . Tento muž se postavil proti brutální kolektivizaci vesnic a teroru, který Stalin rozpoutal, nicméně šlo spíše o gesto, neboť v této době již proti Stalinovi neměl nikdo šanci.
Geremek
Bucharin
Solženicyn
last  next  Top End
 
7)Josif Stalin
V roce ______ zemřela za záhadných okolností Stalinova druhá manželka Naděžda Allilujeva.
1932
1933
1935
last  next  Top End
 
8)Josif Stalin
Příčinou smrti ______
bylo střelné zranění, otázkou zůstává, zda se zastřelila sama nebo zda ji Stalin zavraždil
byla otrava jedem
byla mrtvice
last  next  Top End
 
9)Josif Stalin
Stalin na přelomu dvacátých a třicátých let ______
uvolnil na chvíli krutovládu
stabilizoval zemi
rozpoutal v zemi teror
last  next  Top End
 
10)Josif Stalin
Jeho aktuálním plánem bylo ______ , kterého mělo být dosaženo nezměrnou brutalitou.
vyvraždění Židů
dokončení kolektivizace vesnice
vystěhování určitých národů na Sibiř
last  next  Top End
 
11)Josif Stalin
Rolníkům bylo odebíráno i obilí na setbu a když pak vypěstovali málo, byli postihováni za ______
sabotáž
neschopnost hospodařit
malé výnosy
last  next  Top End
 
12)Josif Stalin
Vesnice měla být zlomena a zotročena. Její obyvatelé byli vražděni a odesíláni na Sibiř, do gulagů, posléze se přidala další metoda: ______
uměle vyvolaný hladomor
vypalování osad
vraždění jen mužů a ženy musely zastávat jejich práci
last  next  Top End
 
13)Josif Stalin
Počet obětí kolektivizace se odhaduje na ______ miliónů mrtvých
padesát
deset
sto
last  next  Top End
 
14)Josif Stalin
Výsledkem byl výrazný ______ zemědělské produkce i počtu obyvatelstva.
pokles
vzestup
last  next  Top End
 
15)Josif Stalin
Vesnice nebyla jedinou obětí, dalším cílem byli všichni ideoví nepřátelé: věřící osoby a církevní hodnostáři, inteligence, příslušníci různých etnik, příslušníci nebolševických stran (v tomto případě šlo převážně o „dočišťovací“ práci, kterou začal a z velké části provedl ______ ).
Trockij
Berija
Lenin
last  next  Top End
 
16)Josif Stalin
V polovině třicátých let se přidala tzv. Velká čistka, známá pod označením ______ procesy
Rudé
Moskevské
Stalinovy
last  next  Top End
 
17)Josif Stalin
Za záminku posloužila Stalinem objednaná vražda S.M.______ (při posledních volbách do ÚV KSSS získal jako jediný více hlasů než Stalin), po které prakticky vyhladil většinu svých spolupracovníků a spolubojovníků z doby revoluce a občanské války.
Litvinova
Kirova
Kameněva
last  next  Top End
 
18)Josif Stalin
Práci „dokončil“ obrovskými čistkami v armádě, při které Stalin nezapomněl na ______ . Zcela si tak podrobil i armádu, zlikvidoval však také spoustu schopných a zkušených důstojníků.
Sverdlova
Tuchačevského
Trockého
last  next  Top End
 
19)Josif Stalin
Známý je jeho výrok, že v moderní době „vyhraje válku ten, kdo bude mít větší množství ______ “.
komunistů
vojáků
lepších strojů
last  next  Top End
 
20)Josif Stalin
Stalin byl pokud šlo o zahraniční politiku, ______ .
opatrný pragmatik
neomalený primitiv
naprosto neschopný
last  next  Top End
 
21)Josif Stalin
Během 20. a první poloviny 30. let se omezil na podporu ______ stran v Evropě a jejich postupné ovládnutí
fašistických
komunistických
teroristických
last  next  Top End
 
22)Josif Stalin
Od poloviny 30. let vstoupil aktivně do tří mezinárodních krizí celosvětového významu. Nejprve šlo o občanskou válku ______ .
v Řecku
v Itálii
ve Španělsku
last  next  Top End
 
23)Josif Stalin
Druhou krizi, další čínsko-japonskou válku, využil k uchvácení ______
Mongolska
Mandžuska
Tibetu
last  next  Top End
 
24)Josif Stalin
Třetím mezinárodním střetem byla krize spojená s italskou agresí proti ______ .
Habeši
Alžiru
Egyptu

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 41,5970 sekundy
Dat:
2017-10-26 11:00:04 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY