Sponzorované odkazy

Stalin Josif - životopis díl IV.


Popis stránky

Stalin Josif - životopis díl IV. - od roku 1939 - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Josif Stalin
V letech 1939–1941 Stalin důsledně dbal, aby stanul vždy jen proti ______
silnému nepříteli
několika malým nepřátelům
jednomu malému nepříteli
last  next  Top End
 
2)Josif Stalin
V srpnu 1939 jeho SSSR uzavřel pakt o neútočení s ______ , v jehož dodatcích si oba státy rozparcelovaly přilehlou část Evropy a přislíbily vzájemnou podporu svých tažení.
Hitlerovým Německem
s Polskem
s Finskem
last  next  Top End
 
3)Josif Stalin
SSSR ______ 1939 napadl Polsko, prohrávající svůj boj s Německem (tvrdil, že jde chránit ukrajinské a běloruské obyvatelstvo).
7. června
27. srpna
17. září
last  next  Top End
 
4)Josif Stalin
Rezervní jednotky polské armády rozmístěné na východních hranicích ______ Rudou armádu zastavit
pochopitelně nedokázaly
dokázaly
last  next  Top End
 
5)Josif Stalin
Hrozbou násilím si vynutil spojenecké smlouvy a rozmístění svých jednotek v Litvě, ______ a Estonsku
Finsku
Švédsku
Lotyšsku
last  next  Top End
 
6)Josif Stalin
Když se s těmito a ještě dalšími požadavky obrátil na Finsko, byl ______ .
přijat
odmítnut
last  next  Top End
 
7)Josif Stalin
„Budoucí svazová republika“, jak Stalin Finsko opakovaně nazýval, velice dobře chápala smysl a cíle jeho politiky a byla odhodlána bojovat. ______ 1939 SSSR Finsko napadl (tzv. zimní válka).
10. prosince
20. prosince
30. listopadu
last  next  Top End
 
8)Josif Stalin
Vzápětí byla ustavena dělnicko-rolnická vláda Finska pod vedením Otto ______ , kterou Stalin označil za jedinou legitimní vládu Finska, s níž je ochoten jednat.
Mannerheima
Kuusinena
Vanhanena
last  next  Top End
 
9)Josif Stalin
Finové hůře vyzbrojeni a několikanásobně přečísleni, ______ .
bojovali s výjimečnou urputností a Rudá armáda zdecimovaná čistkami měla s lámáním jejich odporu obrovské potíže
neměli šanci proti takové přesile
last  next  Top End
 
10)Josif Stalin
Svět vyjádřil svou nelibost – SSSR byl za tuto nevyprovokovanou agresi vyloučen ze ______ národů a Británie a Francie začaly navzdory své válce s Německem uvažovat o intervenci.
Společnosti
Organizace spojených
Spojených
last  next  Top End
 
11)Josif Stalin
Stalin se rozhodl ______
pokračovat dál v invazi do Finska
prozatím ustoupit od podmanění celého Finska
last  next  Top End
 
12)Josif Stalin
Podmanil si pobaltské státy. Na obsazených uzemích rozpoutal teror jen počet přímo zavražděných Litevců během let 1940–1941 se odhaduje na minimálně ______
100 000
20 000
50 000
last  next  Top End
 
13)Josif Stalin
Stalin měl dost zpráv o připravovaném útoku Německa proti SSSR, ______ .
odmítl jim však uvěřit a znemožnil včasné provedení protiopatření proti němu
velmi pečlivě připravil opatření, která měla zabránit postupu vojsk na území SSSR
last  next  Top End
 
14)Josif Stalin
Když 22. června 1941 Hitlerovské Německo SSSR přepadlo, ______
pro Stalina to byl strašlivý šok
bylo to pro Stalina ulehčení situace, nechtěl začít válku, jako první a Rudá armáda byla dobře připravena
last  next  Top End
 
15)Josif Stalin
Zprvu se Stalin domníval, že se jedná o ______
jen o pomoc pobaltským státům
vojenské cvičení Německé armády
provokaci německých generálů a že Hitler o tom nemůže vědět
last  next  Top End
 
16)Josif Stalin
Jak se Stalin choval po napadení SSSR ______
byl ve svém živlu a naúnavně vypracovával plány vojenských operací
byla u něj apatie a neschopnost vydávat jakákoliv rozhodnutí
last  next  Top End
 
17)Josif Stalin
Ztráty Rudé armády byly zpočátku děsivé, její obrovské letectvo bylo z ______ eliminováno
1/4
půli
1/3
last  next  Top End
 
18)Josif Stalin
Tanková vojska byla zničena z téměř ______ % navzdory početní i technické převaze nad německými tanky
55
90
30
last  next  Top End
 
19)Josif Stalin
Po válce se Stalinův zdravotní stav začal zhoršovat. Vůdce ztrácel síly k tomu, aby se mohl věnovat každodennímu řízení země. Již v říjnu 1945 během své první poválečné dovolené prodělal ______
zápal plic
srdeční infarkt
mozkovou mrtvici
last  next  Top End
 
20)Josif Stalin
V Moskvě se rozhořel boj o nástupnictví. Dosavadní muž číslo dvě Vjačeslav Michajlovič ______ byl odsunut a předstižen Andrejem A. Ždanovem či Georgijem M. Malenkovem.
Žukov
Molotov
Berija
last  next  Top End
 
21)Josif Stalin
Poslední léta diktatury J. V. Stalina vedla k ______ uvnitř SSSR
uvolnění tyranie
stabilizaci hospodářství
opětovnému stupňování represí
last  next  Top End
 
22)Josif Stalin
Stalin preferoval rozvoj ______ průmyslu, rolníci žili na pokraji bídy, spotřební průmysl byl minimalizován.
těžkého
lehkého
elektrotechnického
last  next  Top End
 
23)Josif Stalin
Kolchozní výroba byla ______ úrovní, kterou měla zemědělská produkce za carského Ruska.
nad
hluboko pod
těsně pod
last  next  Top End
 
24)Josif Stalin
Nové čistky proti spiklencům a nové vraždění odvrátila pouze Stalinova smrt ______ .
5. března 1953
15. února 1952
25. ledna 1951

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,8519 sekundy
Dat:
2017-09-18 14:08:39 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY