Atomová bomba
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Atomová bomba - jaderná bomba - jaderná zbraň - atomová zbraň - Druhá světová válka - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)
Jaderná bomba byla poprvé vyvinuta ______
ve Francii
ve Spojených státech
v Německu
last  next  Top End
 
2)
Jaderná bomba byla vyvinuta v rámci vojenského projektu ______
Little Boy
Fat Man
Manhattan
last  next  Top End
 
3)
Jaderná bomba byla poprvé vyvinuta v laboratořích v ______
Cape Canaveral
Los Alamos
Los Angeles
last  next  Top End
 
4)
Jaderná bomba byla vyvinuta za vedení ______
Roberta Jacoba Oppenheimera
Alberta Einsteina
Klause Fuchse
last  next  Top End
 
5)
Výsledkem projektu byl první pokusný jaderný výbuch, který proběhl ______
16. července 1945
18. srpna 1944
19. září 1944
last  next  Top End
 
6)
první pokusný jaderný výbuch proběhl v poušti ______
Green Sands
White Sands
Yellow Sand
last  next  Top End
 
7)
První pokusný jaderný výbuch proběhl poblíž města ______
Alamogordo
Asheville
Arlington
last  next  Top End
 
8)
Nejjednodušší Jaderná bomba se obvykle skládá ze ______ oddělených podkritických množství štěpného materiálu, která v součtu tvoří množství nadkritické (typicky několik kilogramů). Ta jsou proti sobě vymrštěna explozí klasické výbušniny.
tří
čtyř
dvou
last  next  Top End
 
9)
Síla výbuchu zajistí, ______
jen započatí procesu štěpení jader
že nebudou obě části od sebe během prvních několika milisekund odhozeny teplem počínající řetězové reakce a tlakem vylétajících neutronů
že dojde k dokonalému promíchání všech částí
last  next  Top End
 
10)
Fat Man byl shozený na ______
Hirošimu
nebyl nikdy použit
Nagasaki
last  next  Top End
 
11)
Co znamená zkratka TNT ______
trinitromethylbenzen
Trinitrotoetylen
Trinitrotoluen
last  next  Top End
 
12)
22 Mt TNT znamená, že síla výbuchu se rovná výbuchu 22 ______ tun TNT
miliard
tisíc
milionů
last  next  Top End
 
13)
Síla výbuchu pumy svržené na Nagasaki byla ______
21 Kt TNT
18 Mt TNT
22 Mt TNT
last  next  Top End
 
14)
Existuje též typ bomby označovaný jako ______
elektronová
neutronová
elementární
last  next  Top End
 
15)
Taková bomba je konstruována za účelem co největší ______
emise záření do okolí
destrukce budov
destrukce kovových předmětů, tedy tanků, letadel a podobně
last  next  Top End
 
16)
Jaky účinnek má tato bomba na obyvatele zasažené oblasti ______
člověk zahyne jen v bezprostřední blízkosti výbuchu řadově do jednoho kilometru od epicentra, záření je minimální
mnohem drtivější než klasická atomová
lidem škodí jen tlaková vlna, jinak je neškodná
last  next  Top End
 
17)
Energii uvolněnou atomovým výbuchem je možno rozdělit na následující kategorie: tlaková vlna představuje ______ % celkové uvolněné energie
40–60
90–95
5–10
last  next  Top End
 
18)
tepelné záření představuje ______ % celkové uvolněné energie
30–50
15-20
90–95
last  next  Top End
 
19)
ionizující záření představuje ______ % celkové uvolněné energie
15-20
20–35
5
last  next  Top End
 
20)
radioaktivní látky představují ______ % celkové uvolněné energie
50-70
20–35
5–10
last  next  Top End
 
21)
Jaky typ letounu svrhl bomby na Hirošimu a Nagasaki
B-52 Stratofortress
Boeing B-29 Superfortress
Boeing B-17 G Flying Fortress
last  next  Top End
 
22)
Letoun B-29 Enola Gay svrhl ______ v 8.16 pumu na Hirošimu
6. srpna 1945
16. srpna 1945
26. srpna 1945
last  next  Top End
 
23)
Puma svržená na Hirošimu byla _______ s ekvivalentem mezi 13 a 18 kilotunami TNT.
vodíková
uranová
plutoniová
last  next  Top End
 
24)
Letoun Bock's Car svrhl ______ 1945 v 11:02 bombu na Nagasaki
9. srpna
3. srpna
4. srpna
last  next  Top End
 
25)
Puma svržená na Nagasaki byla _______
plutoniová
vodíková
uranová
last  next  Top End
 
26)
Obě pumy zabily okamžitě zhruba ______ lidí
130 000
13 000
33 000
last  next  Top End
 
27)
Dalších ______ umíralo na následky výbuchu v dalších letech.
100 000
10 000
1 000
last  next  Top End
 
28)
Druhou atomovou mocností se v roce 1949 ______
stal Sovětský svaz
stala Velká Británie
stala Francie

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 54,1480 sekundy
Dat:
2017-10-02 23:09:38 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY