Blokáda Leningradu


Popis stránky

Blokáda Leningradu
Obležení Leningradu
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Obležení Leningradu
Chyba
 
1)Blokáda Leningradu
Datum počátku a konce bitvy
18. září 1940 - 8. leden 1943
8. října 1940 - 28. leden 1942
8. září 1941 - 18. leden 1944
 
2)Blokáda Leningradu
Dnešní název města je:
Leningrad
Sankt Peterburg, Petrohrad
Stalingrad
 
3)Blokáda Leningradu
Leningrad byl ______ největší město SSSR
druhé
čtvrté
třetí
 
4)Blokáda Leningradu
Město bylo ______
sídlem vlády SSSR
z heldiska ekonomiky málo významné
nesmírně důležitým průmyslovým centrem
 
5)Blokáda Leningradu
Město bylo ______
výrobcem oceli, lokomotiv, centrem strojírenského a elektrotechnického průmyslu
především vyhlášeno zpracováním ryb a zemědělských produktů
 
6)Blokáda Leningradu
Ve městě se nalézal ______ gumárenský závod v Evropě
třetí největší
druhý největší
největší
 
7)Blokáda Leningradu
Útok na Leningrad byl součástí Operace ______
Tajfun
Barbarossa
Blau
 
8)Blokáda Leningradu
Velitelem útoku německých vojsk byl
Wilhelm von Leeb
Gerd von Rundstedt
Erwin Rommel
 
9)Blokáda Leningradu
Linie, která ležela na staré ruské hranici poblíž města Pskov směrem na Leningrad se jmenovala ______ linie
Leningradská
Komsomolská
Stalinova
 
10)Blokáda Leningradu
Neslavný ruský velitel obrany Leningradu (odvolán pro neschopnost)
Sergej Matvejevič Štemenko
Dmitrij Danilovič Leljušenko
Kliment Jefremovič Vorošilov
 
11)Blokáda Leningradu
Kolik lidí se účastnilo bojů?
525 000 na německé straně 1 230 000 na sovětské
380 000 na německé straně 1 420 000 na sovětské
725 000 na německé straně 930 000 na sovětské
 
12)Blokáda Leningradu
Ve městě zemřelo během blokády hladem odhadem tak ______ lidí, zejména v zimě 1941/1942 na počátku obležení
100 000
1 000 000
250 000
 
13)Blokáda Leningradu
Jak se postavilo Finsko k obléhání Leningradu ______
Zakázalo jakékoliv významnější použití finského území pro tento útok a odmítlo se podílet na přímém dobývání a plenění města.
Velmi vstřícně vůči Německu, jelikož mělo se SSSR velmi špané vztahy i nedávný válečný konflikt a chtělo se SSSR pomstít vypálením a rozbořením Leningradu.
 
14)Blokáda Leningradu
Tanková továrna v Leningradu i dělové a muniční závody zásobovaly Rudou armádu dodávkami zbraní po celou válku
Ano.
Ne, stroje byly převeženy do továren za Uralem.
 
15)Blokáda Leningradu
Polní maršál Carl Gustaf Emil Mannerheim byl nejvyšší ______ velitel.
švédský
finský
norský
 
16)Blokáda Leningradu
Vstoupily německé jednotky někdy do města
Ano a dosáhly téměř centra města, nicméně město bylo stále zásobováno především letecky, proto se dokázalo ubránit.
Nikdy.
Ano, ale postup v rujinách města byl pro ně téměř nemožný, proto se rozhodly stahnout a jen ostřelovat město z děl, čí bombardovad.
 
17)Blokáda Leningradu
Ztráty na životech (včetně civilistů)
asi 125 000 na německé straně asi 1 500 000 na sovětské
60 000 na německé straně 480 000 na sovětské
290 000 na německé straně a asi 3 890 000 na sovětské
 
18)Blokáda Leningradu
Název jezera (Cesta života)přes, které byl Leningrad zásobován:
Ilmeňské jezero
Čudské jezero
Ladožské jezero
 
19)Blokáda Leningradu
Přibližně kolik dnů trvala blokáda Leningradu?
900
500
760
 
20)Blokáda Leningradu
Jaké byli příděly chleba v obleženém Leningradu v roce 1942-43?
400 až 600 gramů na den
100 až 200 gramů na den
300 až 400 gramů na den
 
21)Blokáda Leningradu
Která bitva prolomila blokádu Leningradu?
Leningradsko-novgorodská operace
Operace Kutuzov
Lenigradsko-finská operace
Operace Suvorov

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet