Sponzorované odkazy

Blokáda Leningradu


Popis stránky

Blokáda Leningradu
Obležení Leningradu
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Blokáda Leningradu
Datum počátku a konce bitvy
8. října 1940 - 28. leden 1942
8. září 1941 - 18. leden 1944
18. září 1940 - 8. leden 1943
last     next      Top      End..
 
2)Blokáda Leningradu
Dnešní název města je:
Leningrad
Sankt Peterburg, Petrohrad
Stalingrad
last     next      Top      End..
 
3)Blokáda Leningradu
Leningrad byl ______ největší město SSSR
třetí
druhé
čtvrté
last     next      Top      End..
 
4)Blokáda Leningradu
Město bylo ______
sídlem vlády SSSR
z heldiska ekonomiky málo významné
nesmírně důležitým průmyslovým centrem
last     next      Top      End..
 
5)Blokáda Leningradu
Město bylo ______
především vyhlášeno zpracováním ryb a zemědělských produktů
výrobcem oceli, lokomotiv, centrem strojírenského a elektrotechnického průmyslu
last     next      Top      End..
 
6)Blokáda Leningradu
Ve městě se nalézal ______ gumárenský závod v Evropě
druhý největší
největší
třetí největší
last     next      Top      End..
 
7)Blokáda Leningradu
Útok na Leningrad byl součástí Operace ______
Barbarossa
Tajfun
Blau
last     next      Top      End..
 
8)Blokáda Leningradu
Velitelem útoku německých vojsk byl
Erwin Rommel
Gerd von Rundstedt
Wilhelm von Leeb
last     next      Top      End..
 
9)Blokáda Leningradu
Linie, která ležela na staré ruské hranici poblíž města Pskov směrem na Leningrad se jmenovala ______ linie
Komsomolská
Leningradská
Stalinova
last     next      Top      End..
 
10)Blokáda Leningradu
Neslavný ruský velitel obrany Leningradu (odvolán pro neschopnost)
Sergej Matvejevič Štemenko
Dmitrij Danilovič Leljušenko
Kliment Jefremovič Vorošilov
last     next      Top      End..
 
11)Blokáda Leningradu
Kolik lidí se účastnilo bojů?
725 000 na německé straně 930 000 na sovětské
525 000 na německé straně 1 230 000 na sovětské
380 000 na německé straně 1 420 000 na sovětské
last     next      Top      End..
 
12)Blokáda Leningradu
Ve městě zemřelo během blokády hladem odhadem tak ______ lidí, zejména v zimě 1941/1942 na počátku obležení
250 000
100 000
1 000 000
last     next      Top      End..
 
13)Blokáda Leningradu
Jak se postavilo Finsko k obléhání Leningradu ______
Zakázalo jakékoliv významnější použití finského území pro tento útok a odmítlo se podílet na přímém dobývání a plenění města.
Velmi vstřícně vůči Německu, jelikož mělo se SSSR velmi špané vztahy i nedávný válečný konflikt a chtělo se SSSR pomstít vypálením a rozbořením Leningradu.
last     next      Top      End..
 
14)Blokáda Leningradu
Tanková továrna v Leningradu i dělové a muniční závody zásobovaly Rudou armádu dodávkami zbraní po celou válku
Ne, stroje byly převeženy do továren za Uralem.
Ano.
last     next      Top      End..
 
15)Blokáda Leningradu
Polní maršál Carl Gustaf Emil Mannerheim byl nejvyšší ______ velitel.
švédský
finský
norský
last     next      Top      End..
 
16)Blokáda Leningradu
Vstoupily německé jednotky někdy do města
Nikdy.
Ano a dosáhly téměř centra města, nicméně město bylo stále zásobováno především letecky, proto se dokázalo ubránit.
Ano, ale postup v rujinách města byl pro ně téměř nemožný, proto se rozhodly stahnout a jen ostřelovat město z děl, čí bombardovad.
last     next      Top      End..
 
17)Blokáda Leningradu
Ztráty na životech (včetně civilistů)
asi 125 000 na německé straně asi 1 500 000 na sovětské
60 000 na německé straně 480 000 na sovětské
290 000 na německé straně a asi 3 890 000 na sovětské
last     next      Top      End..
 
18)Blokáda Leningradu
Název jezera (Cesta života)přes, které byl Leningrad zásobován:
Ilmeňské jezero
Ladožské jezero
Čudské jezero
last     next      Top      End..
 
19)Blokáda Leningradu
Přibližně kolik dnů trvala blokáda Leningradu?
760
500
900
last     next      Top      End..
 
20)Blokáda Leningradu
Jaké byli příděly chleba v obleženém Leningradu v roce 1942-43?
100 až 200 gramů na den
300 až 400 gramů na den
400 až 600 gramů na den
last     next      Top      End..
 
21)Blokáda Leningradu
Která bitva prolomila blokádu Leningradu?
Lenigradsko-finská operace
Operace Suvorov
Leningradsko-novgorodská operace
Operace Kutuzov

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 36,5739 sekundy
Dat:
2017-10-02 22:39:04 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY