Sponzorované odkazy

Blokáda Leningradu


Popis stránky

Blokáda Leningradu
Obležení Leningradu
Sponzorované odkazy
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Blokáda Leningradu
Datum počátku a konce bitvy
18. září 1940 - 8. leden 1943
8. září 1941 - 18. leden 1944
8. října 1940 - 28. leden 1942
last  next  Top End
 
2)Blokáda Leningradu
Dnešní název města je:
Stalingrad
Sankt Peterburg, Petrohrad
Leningrad
last  next  Top End
 
3)Blokáda Leningradu
Leningrad byl ______ největší město SSSR
druhé
třetí
čtvrté
last  next  Top End
 
4)Blokáda Leningradu
Město bylo ______
z heldiska ekonomiky málo významné
nesmírně důležitým průmyslovým centrem
sídlem vlády SSSR
last  next  Top End
 
5)Blokáda Leningradu
Město bylo ______
výrobcem oceli, lokomotiv, centrem strojírenského a elektrotechnického průmyslu
především vyhlášeno zpracováním ryb a zemědělských produktů
last  next  Top End
 
6)Blokáda Leningradu
Ve městě se nalézal ______ gumárenský závod v Evropě
největší
druhý největší
třetí největší
last  next  Top End
 
7)Blokáda Leningradu
Útok na Leningrad byl součástí Operace ______
Blau
Tajfun
Barbarossa
last  next  Top End
 
8)Blokáda Leningradu
Velitelem útoku německých vojsk byl
Erwin Rommel
Gerd von Rundstedt
Wilhelm von Leeb
last  next  Top End
 
9)Blokáda Leningradu
Linie, která ležela na staré ruské hranici poblíž města Pskov směrem na Leningrad se jmenovala ______ linie
Komsomolská
Stalinova
Leningradská
last  next  Top End
 
10)Blokáda Leningradu
Neslavný ruský velitel obrany Leningradu (odvolán pro neschopnost)
Sergej Matvejevič Štemenko
Dmitrij Danilovič Leljušenko
Kliment Jefremovič Vorošilov
last  next  Top End
 
11)Blokáda Leningradu
Kolik lidí se účastnilo bojů?
380 000 na německé straně 1 420 000 na sovětské
525 000 na německé straně 1 230 000 na sovětské
725 000 na německé straně 930 000 na sovětské
last  next  Top End
 
12)Blokáda Leningradu
Ve městě zemřelo během blokády hladem odhadem tak ______ lidí, zejména v zimě 1941/1942 na počátku obležení
100 000
250 000
1 000 000
last  next  Top End
 
13)Blokáda Leningradu
Jak se postavilo Finsko k obléhání Leningradu ______
Zakázalo jakékoliv významnější použití finského území pro tento útok a odmítlo se podílet na přímém dobývání a plenění města.
Velmi vstřícně vůči Německu, jelikož mělo se SSSR velmi špané vztahy i nedávný válečný konflikt a chtělo se SSSR pomstít vypálením a rozbořením Leningradu.
last  next  Top End
 
14)Blokáda Leningradu
Tanková továrna v Leningradu i dělové a muniční závody zásobovaly Rudou armádu dodávkami zbraní po celou válku
Ne, stroje byly převeženy do továren za Uralem.
Ano.
last  next  Top End
 
15)Blokáda Leningradu
Polní maršál Carl Gustaf Emil Mannerheim byl nejvyšší ______ velitel.
norský
švédský
finský
last  next  Top End
 
16)Blokáda Leningradu
Vstoupily německé jednotky někdy do města
Ano a dosáhly téměř centra města, nicméně město bylo stále zásobováno především letecky, proto se dokázalo ubránit.
Nikdy.
Ano, ale postup v rujinách města byl pro ně téměř nemožný, proto se rozhodly stahnout a jen ostřelovat město z děl, čí bombardovad.
last  next  Top End
 
17)Blokáda Leningradu
Ztráty na životech (včetně civilistů)
asi 125 000 na německé straně asi 1 500 000 na sovětské
60 000 na německé straně 480 000 na sovětské
290 000 na německé straně a asi 3 890 000 na sovětské
last  next  Top End
 
18)Blokáda Leningradu
Název jezera (Cesta života)přes, které byl Leningrad zásobován:
Ladožské jezero
Čudské jezero
Ilmeňské jezero
last  next  Top End
 
19)Blokáda Leningradu
Přibližně kolik dnů trvala blokáda Leningradu?
760
500
900
last  next  Top End
 
20)Blokáda Leningradu
Jaké byli příděly chleba v obleženém Leningradu v roce 1942-43?
100 až 200 gramů na den
300 až 400 gramů na den
400 až 600 gramů na den
last  next  Top End
 
21)Blokáda Leningradu
Která bitva prolomila blokádu Leningradu?
Operace Suvorov
Leningradsko-novgorodská operace
Lenigradsko-finská operace
Operace Kutuzov

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 36,5739 sekundy
Dat:
2017-10-02 22:39:04 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY