Sponzorované odkazy

Blokáda Leningradu


Popis stránky

Blokáda Leningradu
Obležení Leningradu
Sponzorované odkazy
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Blokáda Leningradu
Datum počátku a konce bitvy
8. října 1940 - 28. leden 1942
18. září 1940 - 8. leden 1943
8. září 1941 - 18. leden 1944
last  next  Top End
 
2)Blokáda Leningradu
Dnešní název města je:
Stalingrad
Sankt Peterburg, Petrohrad
Leningrad
last  next  Top End
 
3)Blokáda Leningradu
Leningrad byl ______ největší město SSSR
čtvrté
druhé
třetí
last  next  Top End
 
4)Blokáda Leningradu
Město bylo ______
sídlem vlády SSSR
nesmírně důležitým průmyslovým centrem
z heldiska ekonomiky málo významné
last  next  Top End
 
5)Blokáda Leningradu
Město bylo ______
především vyhlášeno zpracováním ryb a zemědělských produktů
výrobcem oceli, lokomotiv, centrem strojírenského a elektrotechnického průmyslu
last  next  Top End
 
6)Blokáda Leningradu
Ve městě se nalézal ______ gumárenský závod v Evropě
druhý největší
třetí největší
největší
last  next  Top End
 
7)Blokáda Leningradu
Útok na Leningrad byl součástí Operace ______
Blau
Barbarossa
Tajfun
last  next  Top End
 
8)Blokáda Leningradu
Velitelem útoku německých vojsk byl
Erwin Rommel
Wilhelm von Leeb
Gerd von Rundstedt
last  next  Top End
 
9)Blokáda Leningradu
Linie, která ležela na staré ruské hranici poblíž města Pskov směrem na Leningrad se jmenovala ______ linie
Stalinova
Leningradská
Komsomolská
last  next  Top End
 
10)Blokáda Leningradu
Neslavný ruský velitel obrany Leningradu (odvolán pro neschopnost)
Sergej Matvejevič Štemenko
Kliment Jefremovič Vorošilov
Dmitrij Danilovič Leljušenko
last  next  Top End
 
11)Blokáda Leningradu
Kolik lidí se účastnilo bojů?
525 000 na německé straně 1 230 000 na sovětské
725 000 na německé straně 930 000 na sovětské
380 000 na německé straně 1 420 000 na sovětské
last  next  Top End
 
12)Blokáda Leningradu
Ve městě zemřelo během blokády hladem odhadem tak ______ lidí, zejména v zimě 1941/1942 na počátku obležení
100 000
1 000 000
250 000
last  next  Top End
 
13)Blokáda Leningradu
Jak se postavilo Finsko k obléhání Leningradu ______
Zakázalo jakékoliv významnější použití finského území pro tento útok a odmítlo se podílet na přímém dobývání a plenění města.
Velmi vstřícně vůči Německu, jelikož mělo se SSSR velmi špané vztahy i nedávný válečný konflikt a chtělo se SSSR pomstít vypálením a rozbořením Leningradu.
last  next  Top End
 
14)Blokáda Leningradu
Tanková továrna v Leningradu i dělové a muniční závody zásobovaly Rudou armádu dodávkami zbraní po celou válku
Ano.
Ne, stroje byly převeženy do továren za Uralem.
last  next  Top End
 
15)Blokáda Leningradu
Polní maršál Carl Gustaf Emil Mannerheim byl nejvyšší ______ velitel.
finský
švédský
norský
last  next  Top End
 
16)Blokáda Leningradu
Vstoupily německé jednotky někdy do města
Nikdy.
Ano, ale postup v rujinách města byl pro ně téměř nemožný, proto se rozhodly stahnout a jen ostřelovat město z děl, čí bombardovad.
Ano a dosáhly téměř centra města, nicméně město bylo stále zásobováno především letecky, proto se dokázalo ubránit.
last  next  Top End
 
17)Blokáda Leningradu
Ztráty na životech (včetně civilistů)
290 000 na německé straně a asi 3 890 000 na sovětské
asi 125 000 na německé straně asi 1 500 000 na sovětské
60 000 na německé straně 480 000 na sovětské
last  next  Top End
 
18)Blokáda Leningradu
Název jezera (Cesta života)přes, které byl Leningrad zásobován:
Čudské jezero
Ladožské jezero
Ilmeňské jezero
last  next  Top End
 
19)Blokáda Leningradu
Přibližně kolik dnů trvala blokáda Leningradu?
760
500
900
last  next  Top End
 
20)Blokáda Leningradu
Jaké byli příděly chleba v obleženém Leningradu v roce 1942-43?
100 až 200 gramů na den
300 až 400 gramů na den
400 až 600 gramů na den
last  next  Top End
 
21)Blokáda Leningradu
Která bitva prolomila blokádu Leningradu?
Operace Kutuzov
Leningradsko-novgorodská operace
Lenigradsko-finská operace
Operace Suvorov

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 36,5739 sekundy
Dat:
2017-10-02 22:39:04 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY