T 34 - tank


Popis stránky

T 34 - tank - tank T34 tank T-34 historie slavného tanku a technická data - Druhá světová válka - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)T-34 tank
Snadná otázka na rozehřátí. T-34 byl?
sovětský střední tank
francouzský střední tank
německý těžký tank
last     next      Top      End..
 
2)T-34 tank
Kdy byl T-34 vyvinutý?
v roce 1942
na přelomu 20. a 30. let 20. století
na přelomu 30. a 40. let 20. století
last     next      Top      End..
 
3)T-34 tank
Jak byl na tom T-34 v době svého vzniku, co se bojeschopnosti týče?
v době svého vzniku byl nejlepším středním tankem na světě
v době svého vzniku byl velmi špatným tankem
v době svého vzniku byl podprůměrným středním tankem
last     next      Top      End..
 
4)T-34 tank
Co vám říká název "operace Barbarossa"?
operace jejiž cílem bylo dobytí Stalingradu
německé kódové jméno (předlohou pro název byl Fridrich I. Barbarossa) pro invazi do SSSR
operace jejiž cílem bylo dobytí Polska
last     next      Top      End..
 
5)T-34 tank
Existoval v čase zahájení operace Barbarossa německý tank, který by se T-34 mohl úspěšně postavit v boji?
neexistoval
Panther II
tank DW1
last     next      Top      End..
 
6)T-34 tank
Který německý tank byl co se tvaru týče kopijí T-34?
LT vz.35
Panzerkampfwagen V Panther (SdKfz 171)
Panzerkampfwagen VI Tiger (též PzKpfw VI, Tiger ausf.E či SdKfz 181)
last     next      Top      End..
 
7)T-34 tank
Do kterého roku spadají počátky vývoje tanku T-34?
1929
1925
1937
1941
last     next      Top      End..
 
8)T-34 tank
Který závod obdržel zakázku na tank, který by měl nahradit tanky řady BT?
Charkovskij tankovyj zavod
Lenigradskij tankovyj zavod
Stalingradskij tankovyj zavod
last     next      Top      End..
 
9)T-34 tank
Jak se jmenoval šéfkonstruktér projektu?
Valentin Gluško
Dmitrij Grigorovič
Sergej Koroljov
Michail Koškin
last     next      Top      End..
 
10)T-34 tank
Na jaký tank byl původní požadavek zadaný nadřízenými šéfkonstruktérovi?
na kolopásový tank
na pásový tank
na kolový tank
last     next      Top      End..
 
11)T-34 tank
Splnil šéfkonstruktér tento požadavek?
ano, jinak by jej čekal trest smrti
ne, vytvořil i jinou variantu
last     next      Top      End..
 
12)T-34 tank
Jak se nazývala první varianta s čistě pásovým podvozkem?
T-24
A-32
T-32
last     next      Top      End..
 
13)T-34 tank
V roce 1938 byla demonstrována varianta s čistě pásovým podvozkem před výborem Rady obrany SSSR. Jak na to výbor reagoval?
varianta s čistě pásovým podvozkem byla okamžitě odsouzena, jako nevyhovující
varianta s čistě pásovým podvozkem byla přijata s nadšením
last     next      Top      End..
 
14)T-34 tank
Vyberte jména dvou zástupců Rady obrany SSSR, kteří byli velmi kritičtí k variantě s čistě pásovým podvozkem?
maršálové Vorošilov a Kulik
maršálové Bljucher a Tuchačevskij
maršálové Govorov a Mereckov
last     next      Top      End..
 
15)T-34 tank
Jak na kritiku tanku s čistě pásovým podvozkem od těchto maršálů reagoval Stalin?
k obecnému překvapení rozhodl, že postaven a připuštěn ke zkouškám bude tank s čistě pásovým podvozkem
k obecnému překvapení rozhodl, že postaveny a připuštěny ke zkouškám budou oba prototypy
pozastavil projekt tanku s čistě pásovým podvozkem
last     next      Top      End..
 
16)T-34 tank
Jak byla varianta s čistě pásovým podvozkem nyní označena?
T-32
T-34
T-33
last     next      Top      End..
 
17)T-34 tank
Kdo byl jmenován předsedou komise pro posouzení způsobilosti obou typů tanku?
Govorov
Kulik
Tuchačevskij
Vorošilov
last     next      Top      End..
 
18)T-34 tank
Ve kterém roce komise provedla vyhodnocení obou typů(kolopásový a pásový) tanku?
1940
1939
1941
last     next      Top      End..
 
19)T-34 tank
Který stroj vyšel lépe z postřelovacích zkoušek?
A-20
T-32
last     next      Top      End..
 
20)T-34 tank
Jak se zachoval předseda komise k celopásové variantě?
kupodivu změnil názor a přiklonil se k prototypu T-32 pod dojmem z postřelovacích zkoušek
udělal všechno možné, aby nafoukl závady u prototypu T-32 a zároveň banalizoval podobné závady u stroje A-20
last     next      Top      End..
 
21)T-34 tank
Vrchní velení nějakou dobu váhalo, nakonec však při zvážení mnohem většího potenciálu dalšího vývoje u typu T-32 se rozhodlo doporučit jej do sériové výroby v poněkud upravené variantě, která byla posléze pojmenována _________
T-33
T-32
T-34
last     next      Top      End..
 
22)T-34 tank
Jakou ráži měly kanóny první verze tanku?
52 mm
76 mm
34 mm
last     next      Top      End..
 
23)T-34 tank
Jak se tato první verze často označuje?
T-34/76
T-32/52
T-36/34
last     next      Top      End..
 
24)T-34 tank
Díky Kulikovi došlo ke zdržení náběhu sériové výroby tanku. Kolik tanků obdržela Rudá armáda do zahájení operace Barbarossa?
jen 125 tanků
asi 400 tanků
asi 1225 tanků
asi 10 000 tanků
last     next      Top      End..
 
25)T-34 tank
Jak si tyto tanky vedly v začátku operace Barbarossa?
záčatek operace Barbarossa představoval pro ruské jednotky jen organizovaný ústup a jejich tanky se s německými prakticky nesetkaly v boji
během prvních 2-3 týdnů operace Barbarossa byly ruské tankové formace ze západních okruhů prakticky zcela vyhlazeny
last     next      Top      End..
 
26)T-34 tank
Kolik kusů tanku T-34 bylo vyrobeno do konce roku 1941?
přes 5 500 tanků
přes 15 500 tanků
přes 1500 tanků
last     next      Top      End..
 
27)T-34 tank
Mohli T-34/76 ohrozit německé tanky typů Pz-I, Pz-II, Pz-35(t), Pz-38(t) a Pz-III?
nemohly jej ohrozit, neboť nedokázaly prostřelit jeho pancíř ani z těsné blízkosti
ano, jednalo se právě o tanky, které začaly být vyráběny pro boj proti tanku T-34/76
last     next      Top      End..
 
28)T-34 tank
V kterém roce byla zahájena produkce tanků T-34 vyzbrojených kanónem s větší ráží?
1941
1942
1943
last     next      Top      End..
 
29)T-34 tank
Jakou ráži měly kanóny této nové verze tanku?
87 mm
84 mm
85 mm
last     next      Top      End..
 
30)T-34 tank
Jaké označení nesla tato nová verze tanku, která měla představovat reakci na nové německé tanky typů Tiger a Panther?
T-34/87
T-34/85
T-84/76
last     next      Top      End..
 
31)T-34 tank
Byla tato nová verze tanku T-34 lepší, jak moderní verze německých tanků typu Tiger a Panther?
ne, tato nová verze neměla téměř žadnou šanci zneškodnit německé moderní verze tanků typu Tiger a Panther
je to dodnes zdrojem vášnivých polemik odborníků i obdivovatelů obou typů, nicméně Rusové neustále postupolali a německé tanky nebyly schopny tomuto postupu zabránit, takže se nemohlo jednat o naprostou převahu a nezničitelnost moderních německých tanků
ano, byla mnohem lepší
last     next      Top      End..
 
32)T-34 tank
Kolik mužů tvořilo posádku tanku T-34/85?
3
5
4
last     next      Top      End..
 
33)T-34 tank
Délka tanku T-34/85 byla
4,75 m
5,75 m
6,75 m
last     next      Top      End..
 
34)T-34 tank
Šířka tanku T-34/85 byla
4,00 m
3,50 m
3,00 m
last     next      Top      End..
 
35)T-34 tank
Výška tanku T-34/85 byla
2,45 m
3,15 m
3,45 m
last     next      Top      End..
 
36)T-34 tank
Pancéřování tanku T-34/85 mělo tloušťku
20-70 mm
5-15 mm
10-20 mm
last     next      Top      End..
 
37)T-34 tank
Jaký motor zajišťoval pohon tanku T-34/85?
vidlicový 18válcový čtyřdobý vzduchem chlazený vznětový motor V-18, o výkonu 1000 k (735.498 kW)
vidlicový 12válcový čtyřdobý vodou chlazený vznětový motor V-12, o výkonu 500 k (367,75 kW)
vidlicový 16válcový čtyřdobý vzduchem chlazený vznětový motor V-16, o výkonu 700 k (515 kW)
last     next      Top      End..
 
38)T-34 tank
Jakou maximální rychlost dosahoval tank T-34/85?
80 km/h
75 km/h
55 km/h
last     next      Top      End..
 
39)T-34 tank
Kolik tun činila hmotnost tanku T-34/85?
34,2
62
30,9
last     next      Top      End..
 
40)T-34 tank
Hlavní zbraň tanku T-34/85 byl?
85mm kanón (ZiS-S-53)
76mm kanón (ZiS-S-53)
83,8mm kanón (ZiS-S-53)
last     next      Top      End..
 
41)T-34 tank
Dojezd tanku T-34/85 byl?
125 km
465 km
215 km
last     next      Top      End..
 
42)T-34 tank
Poměr výkon/hmotnost tanku T-34/85 byl?
16,2 hp/tunu
32,2 hp/tunu
28,2 hp/tunu
last     next      Top      End..
 
43)T-34 tank
Spotřeba paliva tanku T-34/85 byla?
450 litrů/100 km
320 litrů/100 km
160 litrů/100 km
last     next      Top      End..
 
44)T-34 tank
Kolik celkem SSSR vyrobil v letech 1940-1945 tanků T-34?
přes 110 000
přes 80 000
přes 50 000

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 43,4039 sekundy
Dat:
2017-10-02 22:24:46 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY