Sponzorované odkazy

Bohové Egypt test


Popis stránky

Bohové Egypt test - bohové egyptští, bohové egypta, vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Chnum
bůh plodnosti
podobající se člověku s beraní hlavou, byl uctíván v Hypselis, Esně, Antinoe a Elephantine.
bůh lékařství, měsíce
last  next  Top End
 
2)
Seth
starověká kosmická síla a bůh vzduchu a posel nebes.
syn Geba a Nut z Heliopolitan Ennead byl zvíře, které nemá žádný zoologický ekvivalent. Tento silný bůh byl považovaný za boha pouště a cizích zemí.
bůh polí, rostlin uctívaný ve Faiyumu a Ombosu. Během střední říše splynul s bohem Re v XXX-Re, a byl uctíván, jako prvotní božstvo a stvořitel.
last  next  Top End
 
3)
Nut
bohyně války
bohyně vody
matka slunce, měsíce a nebeských těles.
last  next  Top End
 
4)
Chons
bůh lékařství, měsíce
měsíční bůh byl syn Amona a Mut. Hlavní chrám v Karnaku je věnovaný jemu.
podobající se člověku s beraní hlavou, byl uctíván v Hypselis, Esně, Antinoe a Elephantine.
last  next  Top End
 
5)
Khonsu
měsíční bůh byl syn Amona a Mut. Hlavní chrám v Karnaku je věnovaný jemu.
bůh světla, vůně
stvořitel světa, ochránce řemesel uctívaný v Memphisu, splynul se Sokarem a Osirem.
last  next  Top End
 
6)
Anuket
uctívaná v Elephantine, byla asociována s gazelou
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
bohyně lásky, krásy, hudby, zpěvu, tance a alkoholu byla zobrazována jako krávaV Thébách byla také bohyně mrtvých.
last  next  Top End
 
7)
Amon
původně dvoj bůh, "dva sokoli", později spojený v jednoho, pravděpodobně se jménem Horus.
bůh povětří, nebo věcí skrytých byl také Hermopolitian Ogdoad. V Thébách se z něj stal XXX-Re, král bohů a byl součástí thébské trojice, spolu s Mutem a Khonsuem.
známý jako býk se slunečním diskem mezi jeho rohy, xxx byl asociován s Osirisem a Ptahem.
last  next  Top End
 
8)
Hor
bůh plodnosti
nejrannější vladařský bůh měl tvar sokola, se sluncem a měsícem jako jeho oči. Bůh nebes byl vladař dne.
bůh lékařství, měsíce
last  next  Top End
 
9)
Apis
bůh mumifikace
nejrannější vladařský bůh měl tvar sokola, se sluncem a měsícem jako jeho oči. Bůh nebes byl vladař dne.
známý jako býk se slunečním diskem mezi jeho rohy, XXX byl asociován s Osirisem a Ptahem.
last  next  Top End
 
10)
Re
syn Geba a Nut z Heliopolitan Ennead byl zvíře, které nemá žádný zoologický ekvivalent. Tento silný bůh byl považovaný za boha pouště a cizích zemí.
bůh slunce z Heliopolis. Od páté dynastie se stává státním bohem a bývá v kombinaci s nejvyšší božstvem Amonem.
byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše a byl pozdějí uctíván v Řecku, jako Zeus xxx
last  next  Top End
 
11)
Shu
bůh světla, povětří
starověká kosmická síla a bůh vzduchu a posel nebes.
bůh polí, rostlin uctívaný ve Faiyumu a Ombosu. Během střední říše splynul s bohem Re v XXX-Re, a byl uctíván, jako prvotní božstvo a stvořitel.
last  next  Top End
 
12)
Tefnut
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
bohyně vody
bohyně války
last  next  Top End
 
13)
Usire
bůh živých a plodnosti
bůh mrtvých, vládce podsvětí
bůh moudrosti a vzdělání
last  next  Top End
 
14)
Khnum
bůh světla, vůně
podobající se člověku s beraní hlavou, byl uctíván v Hypselis, Esně, Antinoe a Elephantine.
měsíční bůh byl syn Amona a Mut. Hlavní chrám v Karnaku je věnovaný jemu.
last  next  Top End
 
15)
Nefertum
bůh světla, vůně
stvořitel světa, ochránce řemesel uctívaný v Memphisu, splynul se Sokarem a Osirem.
bůh slunce z Heliopolis. Od páté dynastie se stane státním bohem a je v kombinaci s nejvyšší božstvem Amonem.
last  next  Top End
 
16)
Ptah
bůh slunce z Heliopolis. Od páté dynastie se stane státním bohem a je v kombinaci s nejvyšší božstvem Amonem.
byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše a byl pozdějí uctíván v Řecku, jako Zeus xxx
stvořitel světa, ochránce řemesel uctívaný v Memphisu, splynul se Sokarem a Osirem.
last  next  Top End
 
17)
Serapis
syn Geba a Nut z Heliopolitan Ennead byl zvíře, které nemá žádný zoologický ekvivalent. Tento silný bůh byl považovaný za boha pouště a cizích zemí.
byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše a byl pozdějí uctíván v Řecku, jako Zeus xxx
starověká kosmická síla a bůh vzduchu a posel nebes.
last  next  Top End
 
18)
Neit
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
matka slunce, měsíce a nebeských těles.
bohyně války, lovu, umění
last  next  Top End
 
19)
Sobek
bůh polí, rostlin uctívaný ve Faiyumu a Ombosu. Během střední říše splynul s bohem Re v XXX-Re, a byl uctíván, jako prvotní božstvo a stvořitel.
bůh světla, povětří
bůh moudrosti, matematiky, astronomie, písma, byl také uctívaný, jako pavián v Hermopolis, byl bohem posvátných spisu
last  next  Top End
 
20)
Šov
bůh moudrosti, matematiky, astronomie, písma, byl také uctívaný, jako pavián v Hermopolis, byl bohem posvátných spisu
bůh mrtvých, vládce podsvětí
bůh světla, povětří
last  next  Top End
 
21)
Thovt, Thoth
bůh živých a plodnosti
bůh moudrosti, matematiky, astronomie, písma, byl také uctívaný, jako pavián v Hermopolis, byl bohem posvátných spisu
bůh mrtvých, vládce podsvětí
last  next  Top End
 
22)
Anup
bůh plodnosti
bůh mumifikace
nejrannější vladařský bůh měl tvar sokola, se sluncem a měsícem jako jeho oči. Bůh nebes byl vladař dne.
last  next  Top End
 
23)
Sachmet, Sechmet
bohyně války, je staroegyptská bohyně zobrazovaná v podobě divoké lvice nebo ženy se lví hlavou
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
bohyně vody
last  next  Top End
 
24)
Amaunet
uctívaná v Elephantine, byla asociována s gazelou
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
ženský protějšek Amona a jeden z primárních bohů z Hermopolitian Ogdoad (skupiny osmi bohů) byla také uctívána v Thebách spolu s Amonem a Mutem
last  next  Top End
 
25)
Eset
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
matka Horova, sestra a manželka Osirisova byla uctívána v Philae, později uctívána v celé Římské říši.
bohyně lásky, krásy, hudby, zpěvu, tance a alkoholu byla zobrazována jako kráva. V Thébách byla také bohyně mrtvých.
last  next  Top End
 
26)
Antaios
známý jako býk se slunečním diskem mezi jeho rohy, XXX byl asociován s Osirisem a Ptahem.
původně dvoj bůh, "dva sokoli", později spojený v jednoho, pravděpodobně se jménem Horus.
bůh mumifikace
last  next  Top End
 
27)
Isis
matka slunce, měsíce a nebeských těles.
bohyně války, lovu, umění
matka Horova, sestra a manželka Osirisova byla uctívána v Philae, později uctívána v celé Římské říši.
last  next  Top End
 
28)
Hathor
bohyně lásky, krásy, hudby, zpěvu, tance a alkoholu byla zobrazována jako kráva. V Thébách byla také bohyně mrtvých.
bohyně války, lovu, umění
matka Horova, sestra a manželka Osirisova byla uctívána v Philae, později uctívána v celé Římské říši.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 51,3290 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:07:11 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY