Bohové Egypt test


Popis stránky

Bohové Egypt test - bohové egyptští, bohové egypta, vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Anuket
bohyně lásky, krásy, hudby, zpěvu, tance a alkoholu byla zobrazována jako krávaV Thébách byla také bohyně mrtvých.
uctívaná v Elephantine, byla asociována s gazelou
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
last     next      Top      End..
 
2)
Thovt, Thoth
bůh živých a plodnosti
bůh mrtvých, vládce podsvětí
bůh moudrosti, matematiky, astronomie, písma, byl také uctívaný, jako pavián v Hermopolis, byl bohem posvátných spisu
last     next      Top      End..
 
3)
Shu
bůh světla, povětří
bůh polí, rostlin uctívaný ve Faiyumu a Ombosu. Během střední říše splynul s bohem Re v XXX-Re, a byl uctíván, jako prvotní božstvo a stvořitel.
starověká kosmická síla a bůh vzduchu a posel nebes.
last     next      Top      End..
 
4)
Khonsu
měsíční bůh byl syn Amona a Mut. Hlavní chrám v Karnaku je věnovaný jemu.
stvořitel světa, ochránce řemesel uctívaný v Memphisu, splynul se Sokarem a Osirem.
bůh světla, vůně
last     next      Top      End..
 
5)
Sachmet, Sechmet
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
bohyně vody
bohyně války, je staroegyptská bohyně zobrazovaná v podobě divoké lvice nebo ženy se lví hlavou
last     next      Top      End..
 
6)
Neit
bohyně války, lovu, umění
matka slunce, měsíce a nebeských těles.
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
last     next      Top      End..
 
7)
Amon
bůh povětří, nebo věcí skrytých byl také Hermopolitian Ogdoad. V Thébách se z něj stal XXX-Re, král bohů a byl součástí thébské trojice, spolu s Mutem a Khonsuem.
známý jako býk se slunečním diskem mezi jeho rohy, xxx byl asociován s Osirisem a Ptahem.
původně dvoj bůh, "dva sokoli", později spojený v jednoho, pravděpodobně se jménem Horus.
last     next      Top      End..
 
8)
Seth
syn Geba a Nut z Heliopolitan Ennead byl zvíře, které nemá žádný zoologický ekvivalent. Tento silný bůh byl považovaný za boha pouště a cizích zemí.
bůh polí, rostlin uctívaný ve Faiyumu a Ombosu. Během střední říše splynul s bohem Re v XXX-Re, a byl uctíván, jako prvotní božstvo a stvořitel.
starověká kosmická síla a bůh vzduchu a posel nebes.
last     next      Top      End..
 
9)
Hor
nejrannější vladařský bůh měl tvar sokola, se sluncem a měsícem jako jeho oči. Bůh nebes byl vladař dne.
bůh lékařství, měsíce
bůh plodnosti
last     next      Top      End..
 
10)
Khnum
bůh světla, vůně
měsíční bůh byl syn Amona a Mut. Hlavní chrám v Karnaku je věnovaný jemu.
podobající se člověku s beraní hlavou, byl uctíván v Hypselis, Esně, Antinoe a Elephantine.
last     next      Top      End..
 
11)
Chnum
podobající se člověku s beraní hlavou, byl uctíván v Hypselis, Esně, Antinoe a Elephantine.
bůh lékařství, měsíce
bůh plodnosti
last     next      Top      End..
 
12)
Anup
bůh mumifikace
nejrannější vladařský bůh měl tvar sokola, se sluncem a měsícem jako jeho oči. Bůh nebes byl vladař dne.
bůh plodnosti
last     next      Top      End..
 
13)
Re
bůh slunce z Heliopolis. Od páté dynastie se stává státním bohem a bývá v kombinaci s nejvyšší božstvem Amonem.
syn Geba a Nut z Heliopolitan Ennead byl zvíře, které nemá žádný zoologický ekvivalent. Tento silný bůh byl považovaný za boha pouště a cizích zemí.
byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše a byl pozdějí uctíván v Řecku, jako Zeus xxx
last     next      Top      End..
 
14)
Tefnut
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
bohyně války
bohyně vody
last     next      Top      End..
 
15)
Apis
nejrannější vladařský bůh měl tvar sokola, se sluncem a měsícem jako jeho oči. Bůh nebes byl vladař dne.
bůh mumifikace
známý jako býk se slunečním diskem mezi jeho rohy, XXX byl asociován s Osirisem a Ptahem.
last     next      Top      End..
 
16)
Usire
bůh mrtvých, vládce podsvětí
bůh živých a plodnosti
bůh moudrosti a vzdělání
last     next      Top      End..
 
17)
Antaios
známý jako býk se slunečním diskem mezi jeho rohy, XXX byl asociován s Osirisem a Ptahem.
původně dvoj bůh, "dva sokoli", později spojený v jednoho, pravděpodobně se jménem Horus.
bůh mumifikace
last     next      Top      End..
 
18)
Ptah
stvořitel světa, ochránce řemesel uctívaný v Memphisu, splynul se Sokarem a Osirem.
byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše a byl pozdějí uctíván v Řecku, jako Zeus xxx
bůh slunce z Heliopolis. Od páté dynastie se stane státním bohem a je v kombinaci s nejvyšší božstvem Amonem.
last     next      Top      End..
 
19)
Nut
bohyně vody
matka slunce, měsíce a nebeských těles.
bohyně války
last     next      Top      End..
 
20)
Serapis
syn Geba a Nut z Heliopolitan Ennead byl zvíře, které nemá žádný zoologický ekvivalent. Tento silný bůh byl považovaný za boha pouště a cizích zemí.
starověká kosmická síla a bůh vzduchu a posel nebes.
byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše a byl pozdějí uctíván v Řecku, jako Zeus xxx
last     next      Top      End..
 
21)
Nefertum
stvořitel světa, ochránce řemesel uctívaný v Memphisu, splynul se Sokarem a Osirem.
bůh světla, vůně
bůh slunce z Heliopolis. Od páté dynastie se stane státním bohem a je v kombinaci s nejvyšší božstvem Amonem.
last     next      Top      End..
 
22)
Chons
bůh lékařství, měsíce
měsíční bůh byl syn Amona a Mut. Hlavní chrám v Karnaku je věnovaný jemu.
podobající se člověku s beraní hlavou, byl uctíván v Hypselis, Esně, Antinoe a Elephantine.
last     next      Top      End..
 
23)
Hathor
bohyně lásky, krásy, hudby, zpěvu, tance a alkoholu byla zobrazována jako kráva. V Thébách byla také bohyně mrtvých.
bohyně války, lovu, umění
matka Horova, sestra a manželka Osirisova byla uctívána v Philae, později uctívána v celé Římské říši.
last     next      Top      End..
 
24)
Šov
bůh mrtvých, vládce podsvětí
bůh světla, povětří
bůh moudrosti, matematiky, astronomie, písma, byl také uctívaný, jako pavián v Hermopolis, byl bohem posvátných spisu
last     next      Top      End..
 
25)
Sobek
bůh moudrosti, matematiky, astronomie, písma, byl také uctívaný, jako pavián v Hermopolis, byl bohem posvátných spisu
bůh světla, povětří
bůh polí, rostlin uctívaný ve Faiyumu a Ombosu. Během střední říše splynul s bohem Re v XXX-Re, a byl uctíván, jako prvotní božstvo a stvořitel.
last     next      Top      End..
 
26)
Amaunet
uctívaná v Elephantine, byla asociována s gazelou
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
ženský protějšek Amona a jeden z primárních bohů z Hermopolitian Ogdoad (skupiny osmi bohů) byla také uctívána v Thebách spolu s Amonem a Mutem
last     next      Top      End..
 
27)
Isis
matka slunce, měsíce a nebeských těles.
matka Horova, sestra a manželka Osirisova byla uctívána v Philae, později uctívána v celé Římské říši.
bohyně války, lovu, umění
last     next      Top      End..
 
28)
Eset
bohyně lásky, krásy, hudby, zpěvu, tance a alkoholu byla zobrazována jako kráva. V Thébách byla také bohyně mrtvých.
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
matka Horova, sestra a manželka Osirisova byla uctívána v Philae, později uctívána v celé Římské říši.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 51,3290 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:07:11 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY