Bohové Egypt testSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Bohové Egypt test - bohové egyptští, bohové egypta, vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)
Sachmet, Sechmet
bohyně vody
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
bohyně války, je staroegyptská bohyně zobrazovaná v podobě divoké lvice nebo ženy se lví hlavou
last  next  Top End
 
2)
Anuket
uctívaná v Elephantine, byla asociována s gazelou
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
bohyně lásky, krásy, hudby, zpěvu, tance a alkoholu byla zobrazována jako krávaV Thébách byla také bohyně mrtvých.
last  next  Top End
 
3)
Isis
matka Horova, sestra a manželka Osirisova byla uctívána v Philae, později uctívána v celé Římské říši.
bohyně války, lovu, umění
matka slunce, měsíce a nebeských těles.
last  next  Top End
 
4)
Thovt, Thoth
bůh živých a plodnosti
bůh moudrosti, matematiky, astronomie, písma, byl také uctívaný, jako pavián v Hermopolis, byl bohem posvátných spisu
bůh mrtvých, vládce podsvětí
last  next  Top End
 
5)
Serapis
byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše a byl pozdějí uctíván v Řecku, jako Zeus xxx
starověká kosmická síla a bůh vzduchu a posel nebes.
syn Geba a Nut z Heliopolitan Ennead byl zvíře, které nemá žádný zoologický ekvivalent. Tento silný bůh byl považovaný za boha pouště a cizích zemí.
last  next  Top End
 
6)
Hathor
bohyně lásky, krásy, hudby, zpěvu, tance a alkoholu byla zobrazována jako kráva. V Thébách byla také bohyně mrtvých.
bohyně války, lovu, umění
matka Horova, sestra a manželka Osirisova byla uctívána v Philae, později uctívána v celé Římské říši.
last  next  Top End
 
7)
Khonsu
stvořitel světa, ochránce řemesel uctívaný v Memphisu, splynul se Sokarem a Osirem.
měsíční bůh byl syn Amona a Mut. Hlavní chrám v Karnaku je věnovaný jemu.
bůh světla, vůně
last  next  Top End
 
8)
Seth
syn Geba a Nut z Heliopolitan Ennead byl zvíře, které nemá žádný zoologický ekvivalent. Tento silný bůh byl považovaný za boha pouště a cizích zemí.
starověká kosmická síla a bůh vzduchu a posel nebes.
bůh polí, rostlin uctívaný ve Faiyumu a Ombosu. Během střední říše splynul s bohem Re v XXX-Re, a byl uctíván, jako prvotní božstvo a stvořitel.
last  next  Top End
 
9)
Amon
původně dvoj bůh, "dva sokoli", později spojený v jednoho, pravděpodobně se jménem Horus.
bůh povětří, nebo věcí skrytých byl také Hermopolitian Ogdoad. V Thébách se z něj stal XXX-Re, král bohů a byl součástí thébské trojice, spolu s Mutem a Khonsuem.
známý jako býk se slunečním diskem mezi jeho rohy, xxx byl asociován s Osirisem a Ptahem.
last  next  Top End
 
10)
Anup
bůh mumifikace
nejrannější vladařský bůh měl tvar sokola, se sluncem a měsícem jako jeho oči. Bůh nebes byl vladař dne.
bůh plodnosti
last  next  Top End
 
11)
Tefnut
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
bohyně války
bohyně vody
last  next  Top End
 
12)
Chnum
bůh lékařství, měsíce
bůh plodnosti
podobající se člověku s beraní hlavou, byl uctíván v Hypselis, Esně, Antinoe a Elephantine.
last  next  Top End
 
13)
Hor
nejrannější vladařský bůh měl tvar sokola, se sluncem a měsícem jako jeho oči. Bůh nebes byl vladař dne.
bůh lékařství, měsíce
bůh plodnosti
last  next  Top End
 
14)
Sobek
bůh polí, rostlin uctívaný ve Faiyumu a Ombosu. Během střední říše splynul s bohem Re v XXX-Re, a byl uctíván, jako prvotní božstvo a stvořitel.
bůh moudrosti, matematiky, astronomie, písma, byl také uctívaný, jako pavián v Hermopolis, byl bohem posvátných spisu
bůh světla, povětří
last  next  Top End
 
15)
Eset
matka Horova, sestra a manželka Osirisova byla uctívána v Philae, později uctívána v celé Římské říši.
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
bohyně lásky, krásy, hudby, zpěvu, tance a alkoholu byla zobrazována jako kráva. V Thébách byla také bohyně mrtvých.
last  next  Top End
 
16)
Chons
bůh lékařství, měsíce
měsíční bůh byl syn Amona a Mut. Hlavní chrám v Karnaku je věnovaný jemu.
podobající se člověku s beraní hlavou, byl uctíván v Hypselis, Esně, Antinoe a Elephantine.
last  next  Top End
 
17)
Khnum
měsíční bůh byl syn Amona a Mut. Hlavní chrám v Karnaku je věnovaný jemu.
podobající se člověku s beraní hlavou, byl uctíván v Hypselis, Esně, Antinoe a Elephantine.
bůh světla, vůně
last  next  Top End
 
18)
Apis
nejrannější vladařský bůh měl tvar sokola, se sluncem a měsícem jako jeho oči. Bůh nebes byl vladař dne.
bůh mumifikace
známý jako býk se slunečním diskem mezi jeho rohy, XXX byl asociován s Osirisem a Ptahem.
last  next  Top End
 
19)
Amaunet
ženský protějšek Amona a jeden z primárních bohů z Hermopolitian Ogdoad (skupiny osmi bohů) byla také uctívána v Thebách spolu s Amonem a Mutem
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
uctívaná v Elephantine, byla asociována s gazelou
last  next  Top End
 
20)
Šov
bůh moudrosti, matematiky, astronomie, písma, byl také uctívaný, jako pavián v Hermopolis, byl bohem posvátných spisu
bůh světla, povětří
bůh mrtvých, vládce podsvětí
last  next  Top End
 
21)
Antaios
původně dvoj bůh, "dva sokoli", později spojený v jednoho, pravděpodobně se jménem Horus.
známý jako býk se slunečním diskem mezi jeho rohy, XXX byl asociován s Osirisem a Ptahem.
bůh mumifikace
last  next  Top End
 
22)
Re
syn Geba a Nut z Heliopolitan Ennead byl zvíře, které nemá žádný zoologický ekvivalent. Tento silný bůh byl považovaný za boha pouště a cizích zemí.
byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše a byl pozdějí uctíván v Řecku, jako Zeus xxx
bůh slunce z Heliopolis. Od páté dynastie se stává státním bohem a bývá v kombinaci s nejvyšší božstvem Amonem.
last  next  Top End
 
23)
Nut
bohyně války
matka slunce, měsíce a nebeských těles.
bohyně vody
last  next  Top End
 
24)
Shu
bůh polí, rostlin uctívaný ve Faiyumu a Ombosu. Během střední říše splynul s bohem Re v XXX-Re, a byl uctíván, jako prvotní božstvo a stvořitel.
starověká kosmická síla a bůh vzduchu a posel nebes.
bůh světla, povětří
last  next  Top End
 
25)
Nefertum
bůh slunce z Heliopolis. Od páté dynastie se stane státním bohem a je v kombinaci s nejvyšší božstvem Amonem.
stvořitel světa, ochránce řemesel uctívaný v Memphisu, splynul se Sokarem a Osirem.
bůh světla, vůně
last  next  Top End
 
26)
Ptah
stvořitel světa, ochránce řemesel uctívaný v Memphisu, splynul se Sokarem a Osirem.
byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše a byl pozdějí uctíván v Řecku, jako Zeus xxx
bůh slunce z Heliopolis. Od páté dynastie se stane státním bohem a je v kombinaci s nejvyšší božstvem Amonem.
last  next  Top End
 
27)
Usire
bůh živých a plodnosti
bůh moudrosti a vzdělání
bůh mrtvých, vládce podsvětí
last  next  Top End
 
28)
Neit
bohyně války, lovu, umění
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
matka slunce, měsíce a nebeských těles.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 51,3290 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:07:11 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy