Sponzorované odkazy

Bohové Egypt test


Popis stránky

Bohové Egypt test - bohové egyptští, bohové egypta, vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Antaios
původně dvoj bůh, "dva sokoli", později spojený v jednoho, pravděpodobně se jménem Horus.
známý jako býk se slunečním diskem mezi jeho rohy, XXX byl asociován s Osirisem a Ptahem.
bůh mumifikace
last     next      Top      End..
 
2)
Chnum
bůh plodnosti
bůh lékařství, měsíce
podobající se člověku s beraní hlavou, byl uctíván v Hypselis, Esně, Antinoe a Elephantine.
last     next      Top      End..
 
3)
Khnum
bůh světla, vůně
měsíční bůh byl syn Amona a Mut. Hlavní chrám v Karnaku je věnovaný jemu.
podobající se člověku s beraní hlavou, byl uctíván v Hypselis, Esně, Antinoe a Elephantine.
last     next      Top      End..
 
4)
Hor
bůh lékařství, měsíce
bůh plodnosti
nejrannější vladařský bůh měl tvar sokola, se sluncem a měsícem jako jeho oči. Bůh nebes byl vladař dne.
last     next      Top      End..
 
5)
Apis
známý jako býk se slunečním diskem mezi jeho rohy, XXX byl asociován s Osirisem a Ptahem.
bůh mumifikace
nejrannější vladařský bůh měl tvar sokola, se sluncem a měsícem jako jeho oči. Bůh nebes byl vladař dne.
last     next      Top      End..
 
6)
Hathor
bohyně války, lovu, umění
matka Horova, sestra a manželka Osirisova byla uctívána v Philae, později uctívána v celé Římské říši.
bohyně lásky, krásy, hudby, zpěvu, tance a alkoholu byla zobrazována jako kráva. V Thébách byla také bohyně mrtvých.
last     next      Top      End..
 
7)
Serapis
syn Geba a Nut z Heliopolitan Ennead byl zvíře, které nemá žádný zoologický ekvivalent. Tento silný bůh byl považovaný za boha pouště a cizích zemí.
starověká kosmická síla a bůh vzduchu a posel nebes.
byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše a byl pozdějí uctíván v Řecku, jako Zeus xxx
last     next      Top      End..
 
8)
Sobek
bůh světla, povětří
bůh polí, rostlin uctívaný ve Faiyumu a Ombosu. Během střední říše splynul s bohem Re v XXX-Re, a byl uctíván, jako prvotní božstvo a stvořitel.
bůh moudrosti, matematiky, astronomie, písma, byl také uctívaný, jako pavián v Hermopolis, byl bohem posvátných spisu
last     next      Top      End..
 
9)
Chons
měsíční bůh byl syn Amona a Mut. Hlavní chrám v Karnaku je věnovaný jemu.
podobající se člověku s beraní hlavou, byl uctíván v Hypselis, Esně, Antinoe a Elephantine.
bůh lékařství, měsíce
last     next      Top      End..
 
10)
Anup
nejrannější vladařský bůh měl tvar sokola, se sluncem a měsícem jako jeho oči. Bůh nebes byl vladař dne.
bůh mumifikace
bůh plodnosti
last     next      Top      End..
 
11)
Sachmet, Sechmet
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
bohyně vody
bohyně války, je staroegyptská bohyně zobrazovaná v podobě divoké lvice nebo ženy se lví hlavou
last     next      Top      End..
 
12)
Shu
bůh polí, rostlin uctívaný ve Faiyumu a Ombosu. Během střední říše splynul s bohem Re v XXX-Re, a byl uctíván, jako prvotní božstvo a stvořitel.
bůh světla, povětří
starověká kosmická síla a bůh vzduchu a posel nebes.
last     next      Top      End..
 
13)
Nefertum
bůh slunce z Heliopolis. Od páté dynastie se stane státním bohem a je v kombinaci s nejvyšší božstvem Amonem.
bůh světla, vůně
stvořitel světa, ochránce řemesel uctívaný v Memphisu, splynul se Sokarem a Osirem.
last     next      Top      End..
 
14)
Amaunet
ženský protějšek Amona a jeden z primárních bohů z Hermopolitian Ogdoad (skupiny osmi bohů) byla také uctívána v Thebách spolu s Amonem a Mutem
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
uctívaná v Elephantine, byla asociována s gazelou
last     next      Top      End..
 
15)
Neit
bohyně války, lovu, umění
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
matka slunce, měsíce a nebeských těles.
last     next      Top      End..
 
16)
Usire
bůh moudrosti a vzdělání
bůh mrtvých, vládce podsvětí
bůh živých a plodnosti
last     next      Top      End..
 
17)
Ptah
byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše a byl pozdějí uctíván v Řecku, jako Zeus xxx
stvořitel světa, ochránce řemesel uctívaný v Memphisu, splynul se Sokarem a Osirem.
bůh slunce z Heliopolis. Od páté dynastie se stane státním bohem a je v kombinaci s nejvyšší božstvem Amonem.
last     next      Top      End..
 
18)
Amon
původně dvoj bůh, "dva sokoli", později spojený v jednoho, pravděpodobně se jménem Horus.
bůh povětří, nebo věcí skrytých byl také Hermopolitian Ogdoad. V Thébách se z něj stal XXX-Re, král bohů a byl součástí thébské trojice, spolu s Mutem a Khonsuem.
známý jako býk se slunečním diskem mezi jeho rohy, xxx byl asociován s Osirisem a Ptahem.
last     next      Top      End..
 
19)
Eset
matka Horova, sestra a manželka Osirisova byla uctívána v Philae, později uctívána v celé Římské říši.
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
bohyně lásky, krásy, hudby, zpěvu, tance a alkoholu byla zobrazována jako kráva. V Thébách byla také bohyně mrtvých.
last     next      Top      End..
 
20)
Tefnut
bohyně války
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
bohyně vody
last     next      Top      End..
 
21)
Anuket
bohyně plodnosti, čistoty, mateřství
uctívaná v Elephantine, byla asociována s gazelou
bohyně lásky, krásy, hudby, zpěvu, tance a alkoholu byla zobrazována jako krávaV Thébách byla také bohyně mrtvých.
last     next      Top      End..
 
22)
Isis
bohyně války, lovu, umění
matka Horova, sestra a manželka Osirisova byla uctívána v Philae, později uctívána v celé Římské říši.
matka slunce, měsíce a nebeských těles.
last     next      Top      End..
 
23)
Re
syn Geba a Nut z Heliopolitan Ennead byl zvíře, které nemá žádný zoologický ekvivalent. Tento silný bůh byl považovaný za boha pouště a cizích zemí.
byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše a byl pozdějí uctíván v Řecku, jako Zeus xxx
bůh slunce z Heliopolis. Od páté dynastie se stává státním bohem a bývá v kombinaci s nejvyšší božstvem Amonem.
last     next      Top      End..
 
24)
Nut
matka slunce, měsíce a nebeských těles.
bohyně vody
bohyně války
last     next      Top      End..
 
25)
Šov
bůh mrtvých, vládce podsvětí
bůh moudrosti, matematiky, astronomie, písma, byl také uctívaný, jako pavián v Hermopolis, byl bohem posvátných spisu
bůh světla, povětří
last     next      Top      End..
 
26)
Khonsu
měsíční bůh byl syn Amona a Mut. Hlavní chrám v Karnaku je věnovaný jemu.
stvořitel světa, ochránce řemesel uctívaný v Memphisu, splynul se Sokarem a Osirem.
bůh světla, vůně
last     next      Top      End..
 
27)
Seth
starověká kosmická síla a bůh vzduchu a posel nebes.
bůh polí, rostlin uctívaný ve Faiyumu a Ombosu. Během střední říše splynul s bohem Re v XXX-Re, a byl uctíván, jako prvotní božstvo a stvořitel.
syn Geba a Nut z Heliopolitan Ennead byl zvíře, které nemá žádný zoologický ekvivalent. Tento silný bůh byl považovaný za boha pouště a cizích zemí.
last     next      Top      End..
 
28)
Thovt, Thoth
bůh živých a plodnosti
bůh moudrosti, matematiky, astronomie, písma, byl také uctívaný, jako pavián v Hermopolis, byl bohem posvátných spisu
bůh mrtvých, vládce podsvětí

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 51,3290 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:07:11 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY