Egypt - historie test 3 Abú Simbel


Popis stránky

Egypt - historie test 3 Abú Simbel - test o Egyptu a jeho historii.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - historie test 3 Abú Simbel - test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Kdo je vytesán na 4 hlavních vstupních sochách chrámu Abú Simbel?
Kleopatra Egyptská
Ramesse II.
Tutanchamon
 
2)
Jak jsou vysoké vstupní sochy v chrámu Abú Simbel?
přes 60 metrů
přes 12 metrů
přes 20 metrů
přes 120 metrů
 
3)
Komu byl chrám v Abú Simbel zasvěcen?
Atonovi
Amenreovi a Reharachtejovi
bohu Re
 
4)
Kde se Abú Simbel nachází?
v dnešním Alžíru
v jižním Egyptě
v severním Egyptě
 
5)
Proč musel být chrámový komplex přestěhován?
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli zemětřesení
kvůli válečnému konfliktu
 
6)
Ve kterých létech probíhalo stěhování chrámů Abú Simbel?
v letech 1947–1962
v letech 1963–1968
v letech 1969–1975
 
7)
Kolik chrámů bylo je v Abú Simbel?
dva
čtyři
pět
 
8)
Jak se jmenovala manželka Ramesse II.?
Nefertari
Nefertiti
Nefer
 
9)
Co znamenalo slovo NEFER v starém jazyce egyptském?
krásná
veliká
krutá
moudrá
 
10)
Abú Simbel leží na území
historické Libie
historické Núbie
historické Sýrie
 
11)
Kým byl objeven Velký chrám v Abú Simbel?
německý obchodníkem Johanem Ludvikem Heinrichem Juliusem Schliemannem
Leo Frobeniusem
švýcarským učencem Johannem Ludwigem Burckhardtem
 
12)
Ve kterém roce byl objeven Velký chrám v Abú Simbel?
1813
1922
1913
 
13)
Jak se chrámy stěhovaly?
původní bloky chrámů byly rozebrany a přemístěny bez dalších úprav
chrámy byly rozřezány na bloky, které byly přemístěny a znovu sestaveny
 
14)
Jakou hmotnost měly přemísťované bloky chrámů?
do 30 tun
do 3 000 tun
do 100 tun
 
15)
S jakou přesnotí se podařilo sestavit přemístěné chrámy vůči Slunci?
sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jedné hodiny oproti původní stavbě
sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jedné minuty oproti původní stavbě
sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jednoho dne oproti původní stavbě
 
16)
Jaký byl vrcholový úhel pyramid, který zajišťoval, aby nedocházelo k samodestrukci stavby?
54 stupňů
43 stupňů
26 stupnňů

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY