Egypt - historie test 3 Abú SimbelSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Egypt - historie test 3 Abú Simbel - test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Kdo je vytesán na 4 hlavních vstupních sochách chrámu Abú Simbel?
Kleopatra Egyptská
Ramesse II.
Tutanchamon
last  next  Top End
 
2)
Jak jsou vysoké vstupní sochy v chrámu Abú Simbel?
přes 12 metrů
přes 60 metrů
přes 20 metrů
přes 120 metrů
last  next  Top End
 
3)
Komu byl chrám v Abú Simbel zasvěcen?
Amenreovi a Reharachtejovi
Atonovi
bohu Re
last  next  Top End
 
4)
Kde se Abú Simbel nachází?
v dnešním Alžíru
v severním Egyptě
v jižním Egyptě
last  next  Top End
 
5)
Proč musel být chrámový komplex přestěhován?
kvůli válečnému konfliktu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli zemětřesení
last  next  Top End
 
6)
Ve kterých létech probíhalo stěhování chrámů Abú Simbel?
v letech 1969–1975
v letech 1963–1968
v letech 1947–1962
last  next  Top End
 
7)
Kolik chrámů bylo je v Abú Simbel?
pět
dva
čtyři
last  next  Top End
 
8)
Jak se jmenovala manželka Ramesse II.?
Nefertari
Nefer
Nefertiti
last  next  Top End
 
9)
Co znamenalo slovo NEFER v starém jazyce egyptském?
moudrá
krásná
veliká
krutá
last  next  Top End
 
10)
Abú Simbel leží na území
historické Sýrie
historické Libie
historické Núbie
last  next  Top End
 
11)
Kým byl objeven Velký chrám v Abú Simbel?
Leo Frobeniusem
švýcarským učencem Johannem Ludwigem Burckhardtem
německý obchodníkem Johanem Ludvikem Heinrichem Juliusem Schliemannem
last  next  Top End
 
12)
Ve kterém roce byl objeven Velký chrám v Abú Simbel?
1913
1922
1813
last  next  Top End
 
13)
Jak se chrámy stěhovaly?
chrámy byly rozřezány na bloky, které byly přemístěny a znovu sestaveny
původní bloky chrámů byly rozebrany a přemístěny bez dalších úprav
last  next  Top End
 
14)
Jakou hmotnost měly přemísťované bloky chrámů?
do 100 tun
do 3 000 tun
do 30 tun
last  next  Top End
 
15)
S jakou přesnotí se podařilo sestavit přemístěné chrámy vůči Slunci?
sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jedné hodiny oproti původní stavbě
sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jedné minuty oproti původní stavbě
sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jednoho dne oproti původní stavbě
last  next  Top End
 
16)
Jaký byl vrcholový úhel pyramid, který zajišťoval, aby nedocházelo k samodestrukci stavby?
26 stupnňů
54 stupňů
43 stupňů

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,8870 sekundy
Dat:
2017-09-25 22:11:45 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy