Egypt - historie test 3 Abú Simbel


Popis stránky

Egypt - historie test 3 Abú Simbel - test o Egyptu a jeho historii.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Kdo je vytesán na 4 hlavních vstupních sochách chrámu Abú Simbel?
Tutanchamon
Kleopatra Egyptská
Ramesse II.
last     next      Top      End..
 
2)
Jak jsou vysoké vstupní sochy v chrámu Abú Simbel?
přes 12 metrů
přes 20 metrů
přes 120 metrů
přes 60 metrů
last     next      Top      End..
 
3)
Komu byl chrám v Abú Simbel zasvěcen?
Atonovi
bohu Re
Amenreovi a Reharachtejovi
last     next      Top      End..
 
4)
Kde se Abú Simbel nachází?
v jižním Egyptě
v dnešním Alžíru
v severním Egyptě
last     next      Top      End..
 
5)
Proč musel být chrámový komplex přestěhován?
kvůli válečnému konfliktu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli zemětřesení
last     next      Top      End..
 
6)
Ve kterých létech probíhalo stěhování chrámů Abú Simbel?
v letech 1947–1962
v letech 1963–1968
v letech 1969–1975
last     next      Top      End..
 
7)
Kolik chrámů bylo je v Abú Simbel?
dva
čtyři
pět
last     next      Top      End..
 
8)
Jak se jmenovala manželka Ramesse II.?
Nefertari
Nefertiti
Nefer
last     next      Top      End..
 
9)
Co znamenalo slovo NEFER v starém jazyce egyptském?
veliká
moudrá
krutá
krásná
last     next      Top      End..
 
10)
Abú Simbel leží na území
historické Libie
historické Núbie
historické Sýrie
last     next      Top      End..
 
11)
Kým byl objeven Velký chrám v Abú Simbel?
Leo Frobeniusem
švýcarským učencem Johannem Ludwigem Burckhardtem
německý obchodníkem Johanem Ludvikem Heinrichem Juliusem Schliemannem
last     next      Top      End..
 
12)
Ve kterém roce byl objeven Velký chrám v Abú Simbel?
1922
1913
1813
last     next      Top      End..
 
13)
Jak se chrámy stěhovaly?
chrámy byly rozřezány na bloky, které byly přemístěny a znovu sestaveny
původní bloky chrámů byly rozebrany a přemístěny bez dalších úprav
last     next      Top      End..
 
14)
Jakou hmotnost měly přemísťované bloky chrámů?
do 30 tun
do 3 000 tun
do 100 tun
last     next      Top      End..
 
15)
S jakou přesnotí se podařilo sestavit přemístěné chrámy vůči Slunci?
sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jedné minuty oproti původní stavbě
sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jedné hodiny oproti původní stavbě
sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jednoho dne oproti původní stavbě
last     next      Top      End..
 
16)
Jaký byl vrcholový úhel pyramid, který zajišťoval, aby nedocházelo k samodestrukci stavby?
26 stupnňů
54 stupňů
43 stupňů

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,8870 sekundy
Dat:
2017-09-25 22:11:45 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY