Sponzorované odkazy

Egypt - historie test 3 Abú Simbel


Popis stránky

Egypt - historie test 3 Abú Simbel - test o Egyptu a jeho historii.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Kdo je vytesán na 4 hlavních vstupních sochách chrámu Abú Simbel?
Ramesse II.
Tutanchamon
Kleopatra Egyptská
last  next  Top End
 
2)
Jak jsou vysoké vstupní sochy v chrámu Abú Simbel?
přes 12 metrů
přes 120 metrů
přes 20 metrů
přes 60 metrů
last  next  Top End
 
3)
Komu byl chrám v Abú Simbel zasvěcen?
bohu Re
Amenreovi a Reharachtejovi
Atonovi
last  next  Top End
 
4)
Kde se Abú Simbel nachází?
v severním Egyptě
v jižním Egyptě
v dnešním Alžíru
last  next  Top End
 
5)
Proč musel být chrámový komplex přestěhován?
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli zemětřesení
kvůli válečnému konfliktu
last  next  Top End
 
6)
Ve kterých létech probíhalo stěhování chrámů Abú Simbel?
v letech 1947–1962
v letech 1963–1968
v letech 1969–1975
last  next  Top End
 
7)
Kolik chrámů bylo je v Abú Simbel?
pět
čtyři
dva
last  next  Top End
 
8)
Jak se jmenovala manželka Ramesse II.?
Nefertiti
Nefertari
Nefer
last  next  Top End
 
9)
Co znamenalo slovo NEFER v starém jazyce egyptském?
krutá
krásná
moudrá
veliká
last  next  Top End
 
10)
Abú Simbel leží na území
historické Libie
historické Sýrie
historické Núbie
last  next  Top End
 
11)
Kým byl objeven Velký chrám v Abú Simbel?
Leo Frobeniusem
švýcarským učencem Johannem Ludwigem Burckhardtem
německý obchodníkem Johanem Ludvikem Heinrichem Juliusem Schliemannem
last  next  Top End
 
12)
Ve kterém roce byl objeven Velký chrám v Abú Simbel?
1913
1813
1922
last  next  Top End
 
13)
Jak se chrámy stěhovaly?
původní bloky chrámů byly rozebrany a přemístěny bez dalších úprav
chrámy byly rozřezány na bloky, které byly přemístěny a znovu sestaveny
last  next  Top End
 
14)
Jakou hmotnost měly přemísťované bloky chrámů?
do 30 tun
do 3 000 tun
do 100 tun
last  next  Top End
 
15)
S jakou přesnotí se podařilo sestavit přemístěné chrámy vůči Slunci?
sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jednoho dne oproti původní stavbě
sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jedné minuty oproti původní stavbě
sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jedné hodiny oproti původní stavbě
last  next  Top End
 
16)
Jaký byl vrcholový úhel pyramid, který zajišťoval, aby nedocházelo k samodestrukci stavby?
43 stupňů
54 stupňů
26 stupnňů

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,8870 sekundy
Dat:
2017-09-25 22:11:45 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY