Sponzorované odkazy

Egypt - historie - test 4.


Popis stránky

Egypt - historie - test 4. - test o Egyptu a jeho historii.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Ramses II
Džoser
Meni
Achnaton
last  next  Top End
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
těžbě písku
rybolovu
zemědělství
stavebnictví
last  next  Top End
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
cukrem
medem
marmeládou
pokrmy se nesladily
last  next  Top End
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
brambory, maso a zeleninu
chléb, fíky, ječné pivo
last  next  Top End
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
klínové písmo
hiragana
holografy
hieroglyfy
last  next  Top End
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
poštolky
ibise
sokola
orla
last  next  Top End
 
7)
Většinu Egypta tvoří
step
hory
lesy
poušť
last  next  Top End
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Gobi
Vádí
Pusta
Sahara
last  next  Top End
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
suché klima
písčitá půda
sezóní záplavy
last  next  Top End
 
10)
Mumie jsou
sochy faraonů
egyptské krávy
egyptské kočky
balzámovaná těla zemřelých
last  next  Top End
 
11)
Khoh je
bůh záplav
egyptský oblek
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
egyptská obuv
last  next  Top End
 
12)
Skarabeus je
truhla pro faraóna
posvátný brouk
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
město na Nilu
last  next  Top End
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
sarkofágů
koprofágů
makrofágů
last  next  Top End
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Nymfa
Sfinga
Siréna
Bista
last  next  Top End
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Západního a Východního Egypta
Údolí králů a Nilské délty
Severního a Jižního Egypta
Horního a Dolního Egypta
last  next  Top End
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Brigite Bardot
Sofia Loren
Elizabeth Taylor
Gina Lollobrigida
last  next  Top End
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Rex Harrison
Anthony Quinn
Richard Burton
Sean Connery
last  next  Top End
 
18)
Co je to Gíza?
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
hlavní město Dolního Egyptu
last  next  Top End
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na západním
na severním
na jižním
na východním směrem k Rudému moři
last  next  Top End
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
zhruba 8km
asi 85km
zhruba 120km
last  next  Top End
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
48,5 metru
1,7 metru
5,3 metrů
15 metrů
last  next  Top End
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z hojného a dostupného palmového dřeva
z cedrového dřeva
z akáciového dřeva
ze dřeva korkového dubu

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 39,8220 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:26:08 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY