Egypt - historie - test 4.


Popis stránky

Egypt - historie - test 4. - test o Egyptu a jeho historii.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Džoser
Meni
Achnaton
Ramses II
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
těžbě písku
stavebnictví
zemědělství
rybolovu
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
medem
pokrmy se nesladily
marmeládou
cukrem
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
brambory, maso a zeleninu
chléb, fíky, ječné pivo
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
holografy
hiragana
klínové písmo
hieroglyfy
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
sokola
orla
poštolky
ibise
 
7)
Většinu Egypta tvoří
hory
lesy
poušť
step
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Sahara
Gobi
Vádí
Pusta
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
suché klima
písčitá půda
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
sezóní záplavy
 
10)
Mumie jsou
balzámovaná těla zemřelých
egyptské krávy
sochy faraonů
egyptské kočky
 
11)
Khoh je
egyptská obuv
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
egyptský oblek
bůh záplav
 
12)
Skarabeus je
truhla pro faraóna
posvátný brouk
město na Nilu
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
makrofágů
koprofágů
sarkofágů
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Bista
Siréna
Nymfa
Sfinga
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Údolí králů a Nilské délty
Západního a Východního Egypta
Horního a Dolního Egypta
Severního a Jižního Egypta
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Sofia Loren
Gina Lollobrigida
Brigite Bardot
Elizabeth Taylor
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Anthony Quinn
Sean Connery
Rex Harrison
Richard Burton
 
18)
Co je to Gíza?
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
hlavní město Dolního Egyptu
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na západním
na severním
na jižním
na východním směrem k Rudému moři
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
asi 85km
zhruba 8km
zhruba 120km
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
48,5 metru
5,3 metrů
1,7 metru
15 metrů
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z hojného a dostupného palmového dřeva
z akáciového dřeva
ze dřeva korkového dubu
z cedrového dřeva

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 39,8220 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:26:08 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY