Egypt - historie - test 4.


Popis stránky

Egypt - historie - test 4. - test o Egyptu a jeho historii.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - historie - test 4. - test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Džoser
Meni
Achnaton
Ramses II
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
stavebnictví
rybolovu
těžbě písku
zemědělství
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
marmeládou
cukrem
pokrmy se nesladily
medem
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
chléb, fíky, ječné pivo
brambory, maso a zeleninu
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
klínové písmo
hieroglyfy
holografy
hiragana
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
sokola
ibise
orla
poštolky
 
7)
Většinu Egypta tvoří
step
lesy
poušť
hory
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Vádí
Gobi
Sahara
Pusta
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
písčitá půda
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
suché klima
sezóní záplavy
 
10)
Mumie jsou
egyptské kočky
egyptské krávy
sochy faraonů
balzámovaná těla zemřelých
 
11)
Khoh je
egyptská obuv
bůh záplav
egyptský oblek
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
 
12)
Skarabeus je
město na Nilu
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
truhla pro faraóna
posvátný brouk
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
sarkofágů
koprofágů
makrofágů
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Bista
Sfinga
Siréna
Nymfa
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Západního a Východního Egypta
Horního a Dolního Egypta
Severního a Jižního Egypta
Údolí králů a Nilské délty
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Gina Lollobrigida
Brigite Bardot
Elizabeth Taylor
Sofia Loren
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Sean Connery
Rex Harrison
Anthony Quinn
Richard Burton
 
18)
Co je to Gíza?
hlavní město Dolního Egyptu
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na západním
na jižním
na severním
na východním směrem k Rudému moři
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
asi 85km
zhruba 120km
zhruba 8km
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
48,5 metru
1,7 metru
5,3 metrů
15 metrů
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z hojného a dostupného palmového dřeva
ze dřeva korkového dubu
z akáciového dřeva
z cedrového dřeva

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet