Egypt - historie - test 4.


Popis stránky

Egypt - historie - test 4. - test o Egyptu a jeho historii.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - historie - test 4. - test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Meni
Džoser
Achnaton
Ramses II
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
těžbě písku
rybolovu
zemědělství
stavebnictví
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
pokrmy se nesladily
cukrem
medem
marmeládou
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
chléb, fíky, ječné pivo
brambory, maso a zeleninu
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
holografy
klínové písmo
hiragana
hieroglyfy
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
orla
sokola
ibise
poštolky
 
7)
Většinu Egypta tvoří
poušť
step
lesy
hory
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Gobi
Vádí
Sahara
Pusta
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
suché klima
sezóní záplavy
písčitá půda
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
 
10)
Mumie jsou
egyptské kočky
balzámovaná těla zemřelých
sochy faraonů
egyptské krávy
 
11)
Khoh je
egyptský oblek
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
egyptská obuv
bůh záplav
 
12)
Skarabeus je
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
posvátný brouk
truhla pro faraóna
město na Nilu
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
koprofágů
sarkofágů
makrofágů
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Bista
Nymfa
Sfinga
Siréna
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Údolí králů a Nilské délty
Západního a Východního Egypta
Horního a Dolního Egypta
Severního a Jižního Egypta
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Brigite Bardot
Gina Lollobrigida
Elizabeth Taylor
Sofia Loren
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Rex Harrison
Richard Burton
Sean Connery
Anthony Quinn
 
18)
Co je to Gíza?
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
hlavní město Dolního Egyptu
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na západním
na východním směrem k Rudému moři
na jižním
na severním
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
asi 85km
zhruba 120km
zhruba 8km
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
48,5 metru
1,7 metru
5,3 metrů
15 metrů
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z akáciového dřeva
ze dřeva korkového dubu
z cedrového dřeva
z hojného a dostupného palmového dřeva

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY