Sponzorované odkazy

Egypt - historie - test 4.


Popis stránky

Egypt - historie - test 4. - test o Egyptu a jeho historii.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Achnaton
Ramses II
Džoser
Meni
last  next  Top End
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
rybolovu
zemědělství
těžbě písku
stavebnictví
last  next  Top End
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
medem
pokrmy se nesladily
cukrem
marmeládou
last  next  Top End
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
brambory, maso a zeleninu
chléb, fíky, ječné pivo
last  next  Top End
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
klínové písmo
hiragana
holografy
hieroglyfy
last  next  Top End
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
sokola
orla
poštolky
ibise
last  next  Top End
 
7)
Většinu Egypta tvoří
poušť
hory
lesy
step
last  next  Top End
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Sahara
Pusta
Gobi
Vádí
last  next  Top End
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
sezóní záplavy
suché klima
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
písčitá půda
last  next  Top End
 
10)
Mumie jsou
egyptské krávy
sochy faraonů
egyptské kočky
balzámovaná těla zemřelých
last  next  Top End
 
11)
Khoh je
egyptská obuv
bůh záplav
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
egyptský oblek
last  next  Top End
 
12)
Skarabeus je
posvátný brouk
město na Nilu
truhla pro faraóna
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
last  next  Top End
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
makrofágů
koprofágů
sarkofágů
last  next  Top End
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Nymfa
Sfinga
Bista
Siréna
last  next  Top End
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Horního a Dolního Egypta
Západního a Východního Egypta
Severního a Jižního Egypta
Údolí králů a Nilské délty
last  next  Top End
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Elizabeth Taylor
Gina Lollobrigida
Brigite Bardot
Sofia Loren
last  next  Top End
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Anthony Quinn
Rex Harrison
Richard Burton
Sean Connery
last  next  Top End
 
18)
Co je to Gíza?
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
hlavní město Dolního Egyptu
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
last  next  Top End
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na severním
na západním
na jižním
na východním směrem k Rudému moři
last  next  Top End
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
zhruba 8km
asi 85km
zhruba 120km
last  next  Top End
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
15 metrů
1,7 metru
5,3 metrů
48,5 metru
last  next  Top End
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z hojného a dostupného palmového dřeva
ze dřeva korkového dubu
z cedrového dřeva
z akáciového dřeva

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 39,8220 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:26:08 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY