Egypt - historie - test 4.Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Egypt - historie - test 4. - test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Meni
Ramses II
Džoser
Achnaton
last  next  Top End
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
rybolovu
stavebnictví
těžbě písku
zemědělství
last  next  Top End
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
cukrem
pokrmy se nesladily
medem
marmeládou
last  next  Top End
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
brambory, maso a zeleninu
chléb, fíky, ječné pivo
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
last  next  Top End
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
holografy
hieroglyfy
klínové písmo
hiragana
last  next  Top End
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
orla
sokola
poštolky
ibise
last  next  Top End
 
7)
Většinu Egypta tvoří
step
hory
poušť
lesy
last  next  Top End
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Gobi
Pusta
Vádí
Sahara
last  next  Top End
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
sezóní záplavy
písčitá půda
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
suché klima
last  next  Top End
 
10)
Mumie jsou
sochy faraonů
balzámovaná těla zemřelých
egyptské kočky
egyptské krávy
last  next  Top End
 
11)
Khoh je
bůh záplav
egyptský oblek
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
egyptská obuv
last  next  Top End
 
12)
Skarabeus je
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
posvátný brouk
truhla pro faraóna
město na Nilu
last  next  Top End
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
makrofágů
koprofágů
sarkofágů
last  next  Top End
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Sfinga
Nymfa
Siréna
Bista
last  next  Top End
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Severního a Jižního Egypta
Údolí králů a Nilské délty
Horního a Dolního Egypta
Západního a Východního Egypta
last  next  Top End
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Gina Lollobrigida
Sofia Loren
Brigite Bardot
Elizabeth Taylor
last  next  Top End
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Rex Harrison
Richard Burton
Anthony Quinn
Sean Connery
last  next  Top End
 
18)
Co je to Gíza?
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
hlavní město Dolního Egyptu
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
last  next  Top End
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na jižním
na východním směrem k Rudému moři
na severním
na západním
last  next  Top End
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
zhruba 8km
zhruba 120km
asi 85km
last  next  Top End
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
48,5 metru
5,3 metrů
15 metrů
1,7 metru
last  next  Top End
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z akáciového dřeva
z hojného a dostupného palmového dřeva
z cedrového dřeva
ze dřeva korkového dubu

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 39,8220 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:26:08 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY