Egypt - historie - test 4.


Popis stránky

Egypt - historie - test 4. - test o Egyptu a jeho historii.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Achnaton
Meni
Ramses II
Džoser
last     next      Top      End..
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
těžbě písku
stavebnictví
zemědělství
rybolovu
last     next      Top      End..
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
cukrem
pokrmy se nesladily
marmeládou
medem
last     next      Top      End..
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
chléb, fíky, ječné pivo
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
brambory, maso a zeleninu
last     next      Top      End..
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
hiragana
holografy
hieroglyfy
klínové písmo
last     next      Top      End..
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
sokola
orla
poštolky
ibise
last     next      Top      End..
 
7)
Většinu Egypta tvoří
lesy
step
hory
poušť
last     next      Top      End..
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Pusta
Gobi
Sahara
Vádí
last     next      Top      End..
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
suché klima
písčitá půda
sezóní záplavy
last     next      Top      End..
 
10)
Mumie jsou
egyptské krávy
sochy faraonů
egyptské kočky
balzámovaná těla zemřelých
last     next      Top      End..
 
11)
Khoh je
egyptský oblek
bůh záplav
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
egyptská obuv
last     next      Top      End..
 
12)
Skarabeus je
město na Nilu
truhla pro faraóna
posvátný brouk
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
last     next      Top      End..
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
sarkofágů
koprofágů
makrofágů
last     next      Top      End..
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Siréna
Bista
Nymfa
Sfinga
last     next      Top      End..
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Horního a Dolního Egypta
Údolí králů a Nilské délty
Severního a Jižního Egypta
Západního a Východního Egypta
last     next      Top      End..
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Gina Lollobrigida
Elizabeth Taylor
Sofia Loren
Brigite Bardot
last     next      Top      End..
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Rex Harrison
Richard Burton
Anthony Quinn
Sean Connery
last     next      Top      End..
 
18)
Co je to Gíza?
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
hlavní město Dolního Egyptu
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
last     next      Top      End..
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na západním
na jižním
na východním směrem k Rudému moři
na severním
last     next      Top      End..
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
asi 85km
zhruba 120km
zhruba 8km
last     next      Top      End..
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
1,7 metru
48,5 metru
15 metrů
5,3 metrů
last     next      Top      End..
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z cedrového dřeva
z hojného a dostupného palmového dřeva
ze dřeva korkového dubu
z akáciového dřeva

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 39,8220 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:26:08 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY