Egypt - historie - test 4.


Popis stránky

Egypt - historie - test 4. - test o Egyptu a jeho historii.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - historie - test 4. - test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Achnaton
Ramses II
Meni
Džoser
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
těžbě písku
zemědělství
rybolovu
stavebnictví
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
cukrem
medem
marmeládou
pokrmy se nesladily
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
brambory, maso a zeleninu
chléb, fíky, ječné pivo
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
hiragana
holografy
hieroglyfy
klínové písmo
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
sokola
poštolky
ibise
orla
 
7)
Většinu Egypta tvoří
lesy
hory
step
poušť
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Vádí
Pusta
Sahara
Gobi
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
písčitá půda
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
sezóní záplavy
suché klima
 
10)
Mumie jsou
egyptské kočky
sochy faraonů
balzámovaná těla zemřelých
egyptské krávy
 
11)
Khoh je
egyptská obuv
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
egyptský oblek
bůh záplav
 
12)
Skarabeus je
město na Nilu
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
posvátný brouk
truhla pro faraóna
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
sarkofágů
makrofágů
koprofágů
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Siréna
Nymfa
Bista
Sfinga
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Severního a Jižního Egypta
Západního a Východního Egypta
Údolí králů a Nilské délty
Horního a Dolního Egypta
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Brigite Bardot
Elizabeth Taylor
Sofia Loren
Gina Lollobrigida
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Sean Connery
Richard Burton
Anthony Quinn
Rex Harrison
 
18)
Co je to Gíza?
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
hlavní město Dolního Egyptu
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na západním
na severním
na východním směrem k Rudému moři
na jižním
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
zhruba 120km
asi 85km
zhruba 8km
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
15 metrů
5,3 metrů
1,7 metru
48,5 metru
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z cedrového dřeva
z akáciového dřeva
z hojného a dostupného palmového dřeva
ze dřeva korkového dubu

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet