Egypt - historie - test 5.


Popis stránky

Egypt - historie - test 5. - O Egyptu a jeho historii.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Sjednocení Horního a Dolního Egypta došlo za vlády mýtického vládce Meniho. Pod jakým jménem jej ještě známe?
  Narmer
  Hala
  Sennacherib
  Abuka
 
2)
Královské hrobky z archaického období (cca 3100-2686 př.nl), nalezené v Sakkáře se nazývaly v jednotném čísle?
  Obelisk
  Mastaba
Zikkurat
  Kenotaf
 
3)
První hlavní město starověkého Egypta byl Memphis. Jeho název lze přeložit zhruba jako?
  Suché keře
  Osamělý strom
  Bílé zdi
  Místo v knize
 
4)
V Sakkáře, byla postaven první stupňovitá pyramida známým architektem Imhotepem. Jak se nazýval panovník třetí dynastie pro kterého byla určena?
  Athothis
  Sephouris
  Shafra
  Džoser
 
5)
Největší pyramida starověkého Egypta v Gíze byla postavena pro faraona Chufa. Jak se řecký nazýval tento faraon?
Kuphe
Ramses
Cheops
Khuphu
 
6)
Druhá největší pyramida v Gíze byla postavena za vlády egyptského faraóna ze 4. dynastie někdy v 26. století. Jak se tento panovník jmenoval?
  Ramses II.
  Menkaure
  Rachef (dříve též Chefren nebo Chafre)
  Raneferef (v alternativním čtení Neferefre)
 
7)
Termín používaný pro vládce Egypta, faraon lze přeložit jako?
  Neomezený vládce
  Řeka života
  Velký dům
  Boží sluha
 
8)
Název města starověkého Egypta, kde vznikl kult slunečního boha Ra (nebo Re)?
  Luxor
  Heliopolis
  Théby
  Abydos
 
9)
Nejvyšší představitel státní správy a první představitel státní moci po panovníkovi se nazýval?
  Catej, vezír
Chediv
  Imám
  Kalif
 
10)
Poslední velký faraon Starého království egyptských dějin byl také nejdéle vládnoucí monarcha. Jaké bylo jeho jméno?
  Utnas IV.
  Mernera III.
  Pepi II.
  Atet

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 19,0 sekundy
Dat:
2017-09-25 22:04:44 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY