Sponzorované odkazy

Egypt - historie - test 5.


Popis stránky

Egypt - historie - test 5. - O Egyptu a jeho historii.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Sjednocení Horního a Dolního Egypta došlo za vlády mýtického vládce Meniho. Pod jakým jménem jej ještě známe?
  Narmer
  Sennacherib
  Hala
  Abuka
last  next  Top End
 
2)
Královské hrobky z archaického období (cca 3100-2686 př.nl), nalezené v Sakkáře se nazývaly v jednotném čísle?
  Mastaba
  Kenotaf
  Obelisk
Zikkurat
last  next  Top End
 
3)
První hlavní město starověkého Egypta byl Memphis. Jeho název lze přeložit zhruba jako?
  Osamělý strom
  Místo v knize
  Suché keře
  Bílé zdi
last  next  Top End
 
4)
V Sakkáře, byla postaven první stupňovitá pyramida známým architektem Imhotepem. Jak se nazýval panovník třetí dynastie pro kterého byla určena?
  Shafra
  Sephouris
  Džoser
  Athothis
last  next  Top End
 
5)
Největší pyramida starověkého Egypta v Gíze byla postavena pro faraona Chufa. Jak se řecký nazýval tento faraon?
Kuphe
Cheops
Ramses
Khuphu
last  next  Top End
 
6)
Druhá největší pyramida v Gíze byla postavena za vlády egyptského faraóna ze 4. dynastie někdy v 26. století. Jak se tento panovník jmenoval?
  Ramses II.
  Raneferef (v alternativním čtení Neferefre)
  Rachef (dříve též Chefren nebo Chafre)
  Menkaure
last  next  Top End
 
7)
Termín používaný pro vládce Egypta, faraon lze přeložit jako?
  Neomezený vládce
  Boží sluha
  Řeka života
  Velký dům
last  next  Top End
 
8)
Název města starověkého Egypta, kde vznikl kult slunečního boha Ra (nebo Re)?
  Heliopolis
  Abydos
  Luxor
  Théby
last  next  Top End
 
9)
Nejvyšší představitel státní správy a první představitel státní moci po panovníkovi se nazýval?
  Imám
  Catej, vezír
Chediv
  Kalif
last  next  Top End
 
10)
Poslední velký faraon Starého království egyptských dějin byl také nejdéle vládnoucí monarcha. Jaké bylo jeho jméno?
  Atet
  Pepi II.
  Mernera III.
  Utnas IV.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 19,0 sekundy
Dat:
2017-09-25 22:04:44 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY