Egypt - historie - test 5.Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Egypt - historie - test 5. - O Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Sjednocení Horního a Dolního Egypta došlo za vlády mýtického vládce Meniho. Pod jakým jménem jej ještě známe?
  Sennacherib
  Hala
  Narmer
  Abuka
last  next  Top End
 
2)
Královské hrobky z archaického období (cca 3100-2686 př.nl), nalezené v Sakkáře se nazývaly v jednotném čísle?
  Mastaba
  Obelisk
  Kenotaf
Zikkurat
last  next  Top End
 
3)
První hlavní město starověkého Egypta byl Memphis. Jeho název lze přeložit zhruba jako?
  Bílé zdi
  Suché keře
  Místo v knize
  Osamělý strom
last  next  Top End
 
4)
V Sakkáře, byla postaven první stupňovitá pyramida známým architektem Imhotepem. Jak se nazýval panovník třetí dynastie pro kterého byla určena?
  Džoser
  Athothis
  Shafra
  Sephouris
last  next  Top End
 
5)
Největší pyramida starověkého Egypta v Gíze byla postavena pro faraona Chufa. Jak se řecký nazýval tento faraon?
Khuphu
Cheops
Kuphe
Ramses
last  next  Top End
 
6)
Druhá největší pyramida v Gíze byla postavena za vlády egyptského faraóna ze 4. dynastie někdy v 26. století. Jak se tento panovník jmenoval?
  Ramses II.
  Raneferef (v alternativním čtení Neferefre)
  Menkaure
  Rachef (dříve též Chefren nebo Chafre)
last  next  Top End
 
7)
Termín používaný pro vládce Egypta, faraon lze přeložit jako?
  Řeka života
  Velký dům
  Neomezený vládce
  Boží sluha
last  next  Top End
 
8)
Název města starověkého Egypta, kde vznikl kult slunečního boha Ra (nebo Re)?
  Abydos
  Théby
  Heliopolis
  Luxor
last  next  Top End
 
9)
Nejvyšší představitel státní správy a první představitel státní moci po panovníkovi se nazýval?
  Imám
  Kalif
Chediv
  Catej, vezír
last  next  Top End
 
10)
Poslední velký faraon Starého království egyptských dějin byl také nejdéle vládnoucí monarcha. Jaké bylo jeho jméno?
  Atet
  Pepi II.
  Utnas IV.
  Mernera III.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 19,0 sekundy
Dat:
2017-09-25 22:04:44 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY