Egypt - historie - test 5.


Popis stránky

Egypt - historie - test 5. - O Egyptu a jeho historii.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - historie - test 5. - O Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Sjednocení Horního a Dolního Egypta došlo za vlády mýtického vládce Meniho. Pod jakým jménem jej ještě známe?
  Hala
  Abuka
  Narmer
  Sennacherib
 
2)
Královské hrobky z archaického období (cca 3100-2686 př.nl), nalezené v Sakkáře se nazývaly v jednotném čísle?
  Kenotaf
  Obelisk
  Mastaba
Zikkurat
 
3)
První hlavní město starověkého Egypta byl Memphis. Jeho název lze přeložit zhruba jako?
  Osamělý strom
  Místo v knize
  Bílé zdi
  Suché keře
 
4)
V Sakkáře, byla postaven první stupňovitá pyramida známým architektem Imhotepem. Jak se nazýval panovník třetí dynastie pro kterého byla určena?
  Džoser
  Sephouris
  Athothis
  Shafra
 
5)
Největší pyramida starověkého Egypta v Gíze byla postavena pro faraona Chufa. Jak se řecký nazýval tento faraon?
Cheops
Khuphu
Kuphe
Ramses
 
6)
Druhá největší pyramida v Gíze byla postavena za vlády egyptského faraóna ze 4. dynastie někdy v 26. století. Jak se tento panovník jmenoval?
  Ramses II.
  Raneferef (v alternativním čtení Neferefre)
  Rachef (dříve též Chefren nebo Chafre)
  Menkaure
 
7)
Termín používaný pro vládce Egypta, faraon lze přeložit jako?
  Velký dům
  Boží sluha
  Řeka života
  Neomezený vládce
 
8)
Název města starověkého Egypta, kde vznikl kult slunečního boha Ra (nebo Re)?
  Heliopolis
  Théby
  Luxor
  Abydos
 
9)
Nejvyšší představitel státní správy a první představitel státní moci po panovníkovi se nazýval?
  Catej, vezír
  Kalif
Chediv
  Imám
 
10)
Poslední velký faraon Starého království egyptských dějin byl také nejdéle vládnoucí monarcha. Jaké bylo jeho jméno?
  Utnas IV.
  Pepi II.
  Mernera III.
  Atet

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY