Egypt - historie - test 5.


Popis stránky

Egypt - historie - test 5. - O Egyptu a jeho historii.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Sjednocení Horního a Dolního Egypta došlo za vlády mýtického vládce Meniho. Pod jakým jménem jej ještě známe?
  Abuka
  Narmer
  Hala
  Sennacherib
last     next      Top      End..
 
2)
Královské hrobky z archaického období (cca 3100-2686 př.nl), nalezené v Sakkáře se nazývaly v jednotném čísle?
  Kenotaf
  Obelisk
  Mastaba
Zikkurat
last     next      Top      End..
 
3)
První hlavní město starověkého Egypta byl Memphis. Jeho název lze přeložit zhruba jako?
  Osamělý strom
  Suché keře
  Bílé zdi
  Místo v knize
last     next      Top      End..
 
4)
V Sakkáře, byla postaven první stupňovitá pyramida známým architektem Imhotepem. Jak se nazýval panovník třetí dynastie pro kterého byla určena?
  Džoser
  Shafra
  Sephouris
  Athothis
last     next      Top      End..
 
5)
Největší pyramida starověkého Egypta v Gíze byla postavena pro faraona Chufa. Jak se řecký nazýval tento faraon?
Khuphu
Ramses
Cheops
Kuphe
last     next      Top      End..
 
6)
Druhá největší pyramida v Gíze byla postavena za vlády egyptského faraóna ze 4. dynastie někdy v 26. století. Jak se tento panovník jmenoval?
  Menkaure
  Ramses II.
  Raneferef (v alternativním čtení Neferefre)
  Rachef (dříve též Chefren nebo Chafre)
last     next      Top      End..
 
7)
Termín používaný pro vládce Egypta, faraon lze přeložit jako?
  Řeka života
  Velký dům
  Neomezený vládce
  Boží sluha
last     next      Top      End..
 
8)
Název města starověkého Egypta, kde vznikl kult slunečního boha Ra (nebo Re)?
  Abydos
  Heliopolis
  Théby
  Luxor
last     next      Top      End..
 
9)
Nejvyšší představitel státní správy a první představitel státní moci po panovníkovi se nazýval?
  Catej, vezír
  Imám
Chediv
  Kalif
last     next      Top      End..
 
10)
Poslední velký faraon Starého království egyptských dějin byl také nejdéle vládnoucí monarcha. Jaké bylo jeho jméno?
  Pepi II.
  Mernera III.
  Atet
  Utnas IV.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 19,0 sekundy
Dat:
2017-09-25 22:04:44 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY