Egypt - historie - test 5.


Popis stránky

Egypt - historie - test 5. - O Egyptu a jeho historii.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - historie - test 5. - O Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Sjednocení Horního a Dolního Egypta došlo za vlády mýtického vládce Meniho. Pod jakým jménem jej ještě známe?
  Narmer
  Sennacherib
  Abuka
  Hala
 
2)
Královské hrobky z archaického období (cca 3100-2686 př.nl), nalezené v Sakkáře se nazývaly v jednotném čísle?
  Mastaba
  Obelisk
  Kenotaf
Zikkurat
 
3)
První hlavní město starověkého Egypta byl Memphis. Jeho název lze přeložit zhruba jako?
  Místo v knize
  Osamělý strom
  Suché keře
  Bílé zdi
 
4)
V Sakkáře, byla postaven první stupňovitá pyramida známým architektem Imhotepem. Jak se nazýval panovník třetí dynastie pro kterého byla určena?
  Džoser
  Athothis
  Sephouris
  Shafra
 
5)
Největší pyramida starověkého Egypta v Gíze byla postavena pro faraona Chufa. Jak se řecký nazýval tento faraon?
Kuphe
Cheops
Khuphu
Ramses
 
6)
Druhá největší pyramida v Gíze byla postavena za vlády egyptského faraóna ze 4. dynastie někdy v 26. století. Jak se tento panovník jmenoval?
  Ramses II.
  Raneferef (v alternativním čtení Neferefre)
  Rachef (dříve též Chefren nebo Chafre)
  Menkaure
 
7)
Termín používaný pro vládce Egypta, faraon lze přeložit jako?
  Řeka života
  Boží sluha
  Velký dům
  Neomezený vládce
 
8)
Název města starověkého Egypta, kde vznikl kult slunečního boha Ra (nebo Re)?
  Abydos
  Heliopolis
  Luxor
  Théby
 
9)
Nejvyšší představitel státní správy a první představitel státní moci po panovníkovi se nazýval?
  Catej, vezír
  Kalif
Chediv
  Imám
 
10)
Poslední velký faraon Starého království egyptských dějin byl také nejdéle vládnoucí monarcha. Jaké bylo jeho jméno?
  Utnas IV.
  Atet
  Pepi II.
  Mernera III.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet