Egypt - historie


Popis stránky

Egypt - historie - test o Egyptu a jeho historii.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - historie - test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Egypt se z velké části nachází na kontinentu zvaném
Austrálie
Asie
Evropa
Afrika
 
2)
Kolikátou nejdelší řekou světa je řeka Nil?
první
čtvrtou
třetí
druhou
 
3)
Délka řeky Nilu je (v km)
4 151
3 784
6 695
5 392
 
4)
Vládce Egyptu(po jeho sjednocení) se nazýval
faraon
Aton
Ka
Ptah
 
5)
Přibližný letopočet sjednocení Egyptu
7 000 př.n.l
3 000 př.n.l
150 n.l.
6 300 př.n.l
 
6)
Jméno sjednotile Egyptu
Menes
Hor
Aton
Džoser
 
7)
V kolika letech se v době faraonů většina egyptských děvčat vdávala?
ve 12 letech
v 17 letech
v 9 letech
v 15 letech
 
8)
Proč je faraón Tutanchamon tak znamý?
protože byl otcem Kleopatry VII.
jeho hrobka se našla nevyloupena
protože sjednotil Egypt
protože dobyl Perskou říši
 
9)
Bůh Re byl
Bůh moře
Bůh-Slunce
Bůh smrti
 
10)
Bůh Ha byl bohem
deště
Nilu
záplav
pouště a podsvětí
 
11)
Co byl PŠENT?
faraonovo žezlo
faraonovi důtky
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
 
12)
Co byl HEDŽET?
faraonovo žezlo
Hornoegyptská koruna
faraonovi důtky
 
13)
Co byl DEŠRET?
Dolnoegyptská koruna Dešret
egyptský kříž symbolizující život
faraonovi důtky
 
14)
Co bylo FLAGELLUM?
faraonovo žezlo
faraonovy důtky
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
 
15)
Co byl ANCH?
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
egyptský kříž symbolizující život
faraonovi důtky
 
16)
Co byl VAS?
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
faraónovo žezlo
egyptský kříž symbolizující život
faraonovi důtky
 
17)
Co je to SENET?
desková hra ve starém Egyptu
ozdobná váza ve starém Egyptu
faraonova suknice
 
18)
Stavitel nejstarší pyramidy na světě byl
Sechemchet
Imhotep
Džoser
 
19)
Kolik roků již stojí nejstarší pyramidy v Egytu?
asi 25 000 let
zhruba 8 600 let
asi 4 700 let
asi 17 500 let
 
20)
Egyptský materiál na záznam textu se nazýval
tablet
papír
papyrus
tabulka
 
21)
Kámen, na kterém je třemi druhy písma napsán shodný text text ve třech shodných verzích: dvou egyptských (v hieroglyfickém a démotickém písmu) a jednom řeckém překladu se nazývá
Chammurabiho zákoník
Starý zákon
Rosettská deska
Nilská deska

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet