Egypt - historie


Popis stránky

Egypt - historie - test o Egyptu a jeho historii.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - historie - test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Egypt se z velké části nachází na kontinentu zvaném
Evropa
Austrálie
Asie
Afrika
 
2)
Kolikátou nejdelší řekou světa je řeka Nil?
druhou
třetí
čtvrtou
první
 
3)
Délka řeky Nilu je (v km)
5 392
6 695
4 151
3 784
 
4)
Vládce Egyptu(po jeho sjednocení) se nazýval
Aton
Ptah
faraon
Ka
 
5)
Přibližný letopočet sjednocení Egyptu
7 000 př.n.l
6 300 př.n.l
3 000 př.n.l
150 n.l.
 
6)
Jméno sjednotile Egyptu
Aton
Džoser
Menes
Hor
 
7)
V kolika letech se v době faraonů většina egyptských děvčat vdávala?
v 9 letech
v 15 letech
v 17 letech
ve 12 letech
 
8)
Proč je faraón Tutanchamon tak znamý?
protože sjednotil Egypt
protože dobyl Perskou říši
jeho hrobka se našla nevyloupena
protože byl otcem Kleopatry VII.
 
9)
Bůh Re byl
Bůh-Slunce
Bůh smrti
Bůh moře
 
10)
Bůh Ha byl bohem
deště
Nilu
záplav
pouště a podsvětí
 
11)
Co byl PŠENT?
faraonovo žezlo
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
faraonovi důtky
 
12)
Co byl HEDŽET?
faraonovi důtky
Hornoegyptská koruna
faraonovo žezlo
 
13)
Co byl DEŠRET?
egyptský kříž symbolizující život
faraonovi důtky
Dolnoegyptská koruna Dešret
 
14)
Co bylo FLAGELLUM?
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
faraonovo žezlo
faraonovy důtky
 
15)
Co byl ANCH?
egyptský kříž symbolizující život
faraonovi důtky
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
 
16)
Co byl VAS?
faraónovo žezlo
egyptský kříž symbolizující život
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
faraonovi důtky
 
17)
Co je to SENET?
desková hra ve starém Egyptu
ozdobná váza ve starém Egyptu
faraonova suknice
 
18)
Stavitel nejstarší pyramidy na světě byl
Imhotep
Sechemchet
Džoser
 
19)
Kolik roků již stojí nejstarší pyramidy v Egytu?
zhruba 8 600 let
asi 4 700 let
asi 25 000 let
asi 17 500 let
 
20)
Egyptský materiál na záznam textu se nazýval
tablet
tabulka
papyrus
papír
 
21)
Kámen, na kterém je třemi druhy písma napsán shodný text text ve třech shodných verzích: dvou egyptských (v hieroglyfickém a démotickém písmu) a jednom řeckém překladu se nazývá
Nilská deska
Rosettská deska
Starý zákon
Chammurabiho zákoník

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet