Sponzorované odkazy

Egypt - historie


Popis stránky

Egypt - historie - test o Egyptu a jeho historii.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Egypt se z velké části nachází na kontinentu zvaném
Austrálie
Afrika
Evropa
Asie
last  next  Top End
 
2)
Kolikátou nejdelší řekou světa je řeka Nil?
čtvrtou
druhou
třetí
první
last  next  Top End
 
3)
Délka řeky Nilu je (v km)
4 151
3 784
6 695
5 392
last  next  Top End
 
4)
Vládce Egyptu(po jeho sjednocení) se nazýval
Ka
faraon
Aton
Ptah
last  next  Top End
 
5)
Přibližný letopočet sjednocení Egyptu
150 n.l.
7 000 př.n.l
3 000 př.n.l
6 300 př.n.l
last  next  Top End
 
6)
Jméno sjednotile Egyptu
Menes
Aton
Džoser
Hor
last  next  Top End
 
7)
V kolika letech se v době faraonů většina egyptských děvčat vdávala?
ve 12 letech
v 17 letech
v 9 letech
v 15 letech
last  next  Top End
 
8)
Proč je faraón Tutanchamon tak znamý?
protože byl otcem Kleopatry VII.
jeho hrobka se našla nevyloupena
protože dobyl Perskou říši
protože sjednotil Egypt
last  next  Top End
 
9)
Bůh Re byl
Bůh-Slunce
Bůh moře
Bůh smrti
last  next  Top End
 
10)
Bůh Ha byl bohem
deště
pouště a podsvětí
záplav
Nilu
last  next  Top End
 
11)
Co byl PŠENT?
faraonovi důtky
faraonovo žezlo
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
last  next  Top End
 
12)
Co byl HEDŽET?
faraonovi důtky
Hornoegyptská koruna
faraonovo žezlo
last  next  Top End
 
13)
Co byl DEŠRET?
faraonovi důtky
Dolnoegyptská koruna Dešret
egyptský kříž symbolizující život
last  next  Top End
 
14)
Co bylo FLAGELLUM?
faraonovy důtky
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
faraonovo žezlo
last  next  Top End
 
15)
Co byl ANCH?
faraonovi důtky
egyptský kříž symbolizující život
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
last  next  Top End
 
16)
Co byl VAS?
faraonovi důtky
egyptský kříž symbolizující život
faraónovo žezlo
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
last  next  Top End
 
17)
Co je to SENET?
desková hra ve starém Egyptu
faraonova suknice
ozdobná váza ve starém Egyptu
last  next  Top End
 
18)
Stavitel nejstarší pyramidy na světě byl
Imhotep
Sechemchet
Džoser
last  next  Top End
 
19)
Kolik roků již stojí nejstarší pyramidy v Egytu?
asi 4 700 let
zhruba 8 600 let
asi 17 500 let
asi 25 000 let
last  next  Top End
 
20)
Egyptský materiál na záznam textu se nazýval
tabulka
tablet
papyrus
papír
last  next  Top End
 
21)
Kámen, na kterém je třemi druhy písma napsán shodný text text ve třech shodných verzích: dvou egyptských (v hieroglyfickém a démotickém písmu) a jednom řeckém překladu se nazývá
Chammurabiho zákoník
Rosettská deska
Nilská deska
Starý zákon

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 0,3650 sekundy
Dat:
2014-04-01 14:56:19 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY