Sponzorované odkazy

Egypt - historie


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Egypt - historie - test o Egyptu a jeho historii.

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Egypt se z velké části nachází na kontinentu zvaném
Austrálie
Afrika
Evropa
Asie
last  next  Top End
 
2)
Kolikátou nejdelší řekou světa je řeka Nil?
třetí
čtvrtou
druhou
první
last  next  Top End
 
3)
Délka řeky Nilu je (v km)
5 392
3 784
6 695
4 151
last  next  Top End
 
4)
Vládce Egyptu(po jeho sjednocení) se nazýval
Ptah
Aton
Ka
faraon
last  next  Top End
 
5)
Přibližný letopočet sjednocení Egyptu
3 000 př.n.l
6 300 př.n.l
150 n.l.
7 000 př.n.l
last  next  Top End
 
6)
Jméno sjednotile Egyptu
Džoser
Hor
Aton
Menes
last  next  Top End
 
7)
V kolika letech se v době faraonů většina egyptských děvčat vdávala?
v 17 letech
v 9 letech
ve 12 letech
v 15 letech
last  next  Top End
 
8)
Proč je faraón Tutanchamon tak znamý?
protože byl otcem Kleopatry VII.
protože sjednotil Egypt
jeho hrobka se našla nevyloupena
protože dobyl Perskou říši
last  next  Top End
 
9)
Bůh Re byl
Bůh moře
Bůh smrti
Bůh-Slunce
last  next  Top End
 
10)
Bůh Ha byl bohem
Nilu
záplav
pouště a podsvětí
deště
last  next  Top End
 
11)
Co byl PŠENT?
faraonovi důtky
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
faraonovo žezlo
last  next  Top End
 
12)
Co byl HEDŽET?
faraonovo žezlo
Hornoegyptská koruna
faraonovi důtky
last  next  Top End
 
13)
Co byl DEŠRET?
Dolnoegyptská koruna Dešret
faraonovi důtky
egyptský kříž symbolizující život
last  next  Top End
 
14)
Co bylo FLAGELLUM?
faraonovy důtky
faraonovo žezlo
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
last  next  Top End
 
15)
Co byl ANCH?
faraonovi důtky
egyptský kříž symbolizující život
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
last  next  Top End
 
16)
Co byl VAS?
faraonovi důtky
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
egyptský kříž symbolizující život
faraónovo žezlo
last  next  Top End
 
17)
Co je to SENET?
desková hra ve starém Egyptu
faraonova suknice
ozdobná váza ve starém Egyptu
last  next  Top End
 
18)
Stavitel nejstarší pyramidy na světě byl
Sechemchet
Imhotep
Džoser
last  next  Top End
 
19)
Kolik roků již stojí nejstarší pyramidy v Egytu?
asi 25 000 let
asi 4 700 let
zhruba 8 600 let
asi 17 500 let
last  next  Top End
 
20)
Egyptský materiál na záznam textu se nazýval
tablet
papyrus
tabulka
papír
last  next  Top End
 
21)
Kámen, na kterém je třemi druhy písma napsán shodný text text ve třech shodných verzích: dvou egyptských (v hieroglyfickém a démotickém písmu) a jednom řeckém překladu se nazývá
Rosettská deska
Chammurabiho zákoník
Starý zákon
Nilská deska

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 0,3650 sekundy
Dat:
2014-04-01 14:56:19 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY