Egypt - historie


Popis stránky

Egypt - historie - test o Egyptu a jeho historii.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - historie - test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Egypt se z velké části nachází na kontinentu zvaném
Austrálie
Afrika
Evropa
Asie
 
2)
Kolikátou nejdelší řekou světa je řeka Nil?
první
čtvrtou
druhou
třetí
 
3)
Délka řeky Nilu je (v km)
3 784
6 695
4 151
5 392
 
4)
Vládce Egyptu(po jeho sjednocení) se nazýval
Aton
Ptah
Ka
faraon
 
5)
Přibližný letopočet sjednocení Egyptu
7 000 př.n.l
3 000 př.n.l
150 n.l.
6 300 př.n.l
 
6)
Jméno sjednotile Egyptu
Aton
Džoser
Hor
Menes
 
7)
V kolika letech se v době faraonů většina egyptských děvčat vdávala?
v 9 letech
v 17 letech
v 15 letech
ve 12 letech
 
8)
Proč je faraón Tutanchamon tak znamý?
protože dobyl Perskou říši
jeho hrobka se našla nevyloupena
protože sjednotil Egypt
protože byl otcem Kleopatry VII.
 
9)
Bůh Re byl
Bůh moře
Bůh-Slunce
Bůh smrti
 
10)
Bůh Ha byl bohem
deště
záplav
Nilu
pouště a podsvětí
 
11)
Co byl PŠENT?
faraonovo žezlo
faraonovi důtky
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
 
12)
Co byl HEDŽET?
Hornoegyptská koruna
faraonovo žezlo
faraonovi důtky
 
13)
Co byl DEŠRET?
faraonovi důtky
Dolnoegyptská koruna Dešret
egyptský kříž symbolizující život
 
14)
Co bylo FLAGELLUM?
faraonovy důtky
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
faraonovo žezlo
 
15)
Co byl ANCH?
faraonovi důtky
egyptský kříž symbolizující život
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
 
16)
Co byl VAS?
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
faraónovo žezlo
faraonovi důtky
egyptský kříž symbolizující život
 
17)
Co je to SENET?
desková hra ve starém Egyptu
faraonova suknice
ozdobná váza ve starém Egyptu
 
18)
Stavitel nejstarší pyramidy na světě byl
Sechemchet
Džoser
Imhotep
 
19)
Kolik roků již stojí nejstarší pyramidy v Egytu?
zhruba 8 600 let
asi 17 500 let
asi 25 000 let
asi 4 700 let
 
20)
Egyptský materiál na záznam textu se nazýval
papyrus
papír
tablet
tabulka
 
21)
Kámen, na kterém je třemi druhy písma napsán shodný text text ve třech shodných verzích: dvou egyptských (v hieroglyfickém a démotickém písmu) a jednom řeckém překladu se nazývá
Chammurabiho zákoník
Nilská deska
Starý zákon
Rosettská deska

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY