Egypt - historie


Popis stránky

Egypt - historie - test o Egyptu a jeho historii.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Egypt se z velké části nachází na kontinentu zvaném
Evropa
Afrika
Asie
Austrálie
last     next      Top      End..
 
2)
Kolikátou nejdelší řekou světa je řeka Nil?
první
druhou
třetí
čtvrtou
last     next      Top      End..
 
3)
Délka řeky Nilu je (v km)
6 695
5 392
4 151
3 784
last     next      Top      End..
 
4)
Vládce Egyptu(po jeho sjednocení) se nazýval
Aton
Ka
faraon
Ptah
last     next      Top      End..
 
5)
Přibližný letopočet sjednocení Egyptu
3 000 př.n.l
7 000 př.n.l
150 n.l.
6 300 př.n.l
last     next      Top      End..
 
6)
Jméno sjednotile Egyptu
Aton
Menes
Hor
Džoser
last     next      Top      End..
 
7)
V kolika letech se v době faraonů většina egyptských děvčat vdávala?
v 9 letech
v 15 letech
v 17 letech
ve 12 letech
last     next      Top      End..
 
8)
Proč je faraón Tutanchamon tak znamý?
jeho hrobka se našla nevyloupena
protože sjednotil Egypt
protože byl otcem Kleopatry VII.
protože dobyl Perskou říši
last     next      Top      End..
 
9)
Bůh Re byl
Bůh-Slunce
Bůh smrti
Bůh moře
last     next      Top      End..
 
10)
Bůh Ha byl bohem
záplav
pouště a podsvětí
Nilu
deště
last     next      Top      End..
 
11)
Co byl PŠENT?
faraonovi důtky
faraonovo žezlo
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
last     next      Top      End..
 
12)
Co byl HEDŽET?
faraonovi důtky
Hornoegyptská koruna
faraonovo žezlo
last     next      Top      End..
 
13)
Co byl DEŠRET?
egyptský kříž symbolizující život
Dolnoegyptská koruna Dešret
faraonovi důtky
last     next      Top      End..
 
14)
Co bylo FLAGELLUM?
faraonovy důtky
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
faraonovo žezlo
last     next      Top      End..
 
15)
Co byl ANCH?
egyptský kříž symbolizující život
faraonovi důtky
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
last     next      Top      End..
 
16)
Co byl VAS?
faraonovi důtky
dvojitá koruna faraónova po sjednocení Egyptu
faraónovo žezlo
egyptský kříž symbolizující život
last     next      Top      End..
 
17)
Co je to SENET?
ozdobná váza ve starém Egyptu
desková hra ve starém Egyptu
faraonova suknice
last     next      Top      End..
 
18)
Stavitel nejstarší pyramidy na světě byl
Džoser
Sechemchet
Imhotep
last     next      Top      End..
 
19)
Kolik roků již stojí nejstarší pyramidy v Egytu?
zhruba 8 600 let
asi 17 500 let
asi 4 700 let
asi 25 000 let
last     next      Top      End..
 
20)
Egyptský materiál na záznam textu se nazýval
tabulka
tablet
papyrus
papír
last     next      Top      End..
 
21)
Kámen, na kterém je třemi druhy písma napsán shodný text text ve třech shodných verzích: dvou egyptských (v hieroglyfickém a démotickém písmu) a jednom řeckém překladu se nazývá
Chammurabiho zákoník
Nilská deska
Rosettská deska
Starý zákon

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 0,3650 sekundy
Dat:
2014-04-01 14:56:19 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY