Egypt - o starém Egyptu 1


Popis stránky

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Tripolis
Káhira
Luxor
Alexandrie
last     next      Top      End..
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Giza
Alexandria
Cairo
Luxor
last     next      Top      End..
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ano
ne
last     next      Top      End..
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Nil
Suez
Eufrat
Jordán
last     next      Top      End..
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
zemědělství
obchodu
stavebnictví
náboženství a vládnutí
last     next      Top      End..
 
6)
Vládci Egyptu
byli voleni lidem
byli dosazeni kněžími
se již se do této pozice rodili
byli vybráni vládou
last     next      Top      End..
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od VII. dynastie
od spojení Dolního a Horního Egyptu
vždy se tak nazývali
last     next      Top      End..
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
kněží
obchodníci
stavitel pyramid
lékaři
last     next      Top      End..
 
9)
Vládci Egyptu
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
podléhali svým příbuzným
podléhali kněžím
měli neomezenou moc
last     next      Top      End..
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Cheops
Meni - řecky Menés
Džosér
Ramses II.
last     next      Top      End..
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Achnaton
Osiris
Khufu
Set
last     next      Top      End..
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ajjúbovců
Ptolemaiovců
Umajjovců
last     next      Top      End..
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
300 př. Kristem
30 po Kristu
30 př. Kristem
last     next      Top      End..
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
otroci
úředníci
rytci
písaři
last     next      Top      End..
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
kukuřice
bavlna
pšenice
rýže
last     next      Top      End..
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Tutmose
Achnaton
Sinuhet
Ra
last     next      Top      End..
 
17)
Nil se vlévá do
Středozemního moře
Egejského moře
Rudého moře
Mrtvého moře
last     next      Top      End..
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na východ od řeky Nil
na severu po proudu řeky
last     next      Top      End..
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1648
1922
1592
last     next      Top      End..
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
last     next      Top      End..
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
70
54
21
17
last     next      Top      End..
 
22)
Tento konzervační roztok byl
louh sodný
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
kyselina mravenčí
vápenné mléko
last     next      Top      End..
 
23)
Orgány mumií byly
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
ponechány v těle zemřelých
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
last     next      Top      End..
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v pyramidách
v chrámech
v palácích
v hradech
last     next      Top      End..
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
step
poušť
prales
pole a pastviny
last     next      Top      End..
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
kvádru
kužele
jehlanu
ležícího lva
last     next      Top      End..
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaná hrobka
je přestěhovaný palác
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhované pyramidové pole
last     next      Top      End..
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli válečnému konfliktu
last     next      Top      End..
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože vše bylo vytovřeno z kamene
last     next      Top      End..
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
savany
vádí
oázy
last     next      Top      End..
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
146 metrů
300 metrů
77 metrů
last     next      Top      End..
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle polohy Slunce na ekliptice
podle polohy hvězdy Sirius
dle data narozenin faraona
podle sezóních záplav

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 59,6129 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:44:12 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY