Egypt - o starém Egyptu 1


Popis stránky

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Alexandrie
Káhira
Luxor
Tripolis
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Cairo
Giza
Luxor
Alexandria
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Suez
Jordán
Nil
Eufrat
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
obchodu
náboženství a vládnutí
stavebnictví
zemědělství
 
6)
Vládci Egyptu
byli dosazeni kněžími
se již se do této pozice rodili
byli vybráni vládou
byli voleni lidem
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od spojení Dolního a Horního Egyptu
od VII. dynastie
vždy se tak nazývali
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
kněží
obchodníci
lékaři
stavitel pyramid
 
9)
Vládci Egyptu
podléhali kněžím
podléhali svým příbuzným
měli neomezenou moc
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Džosér
Cheops
Meni - řecky Menés
Ramses II.
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Set
Khufu
Osiris
Achnaton
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ptolemaiovců
Umajjovců
Ajjúbovců
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 po Kristu
300 př. Kristem
30 př. Kristem
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
úředníci
otroci
písaři
rytci
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
kukuřice
bavlna
rýže
pšenice
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Sinuhet
Ra
Tutmose
Achnaton
 
17)
Nil se vlévá do
Mrtvého moře
Středozemního moře
Rudého moře
Egejského moře
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na severu po proudu řeky
na východ od řeky Nil
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1922
1592
1648
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
17
21
70
54
 
22)
Tento konzervační roztok byl
louh sodný
kyselina mravenčí
vápenné mléko
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
 
23)
Orgány mumií byly
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
ponechány v těle zemřelých
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v pyramidách
v hradech
v palácích
v chrámech
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
poušť
pole a pastviny
prales
step
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
kužele
ležícího lva
kvádru
jehlanu
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaná hrobka
je přestěhovaný palác
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli válečnému konfliktu
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
protože vše bylo vytovřeno z kamene
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
vádí
savany
oázy
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
77 metrů
300 metrů
146 metrů
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle sezóních záplav
podle polohy hvězdy Sirius
dle data narozenin faraona
podle polohy Slunce na ekliptice

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet