Egypt - o starém Egyptu 1


Popis stránky

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Tripolis
Luxor
Káhira
Alexandrie
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Cairo
Giza
Luxor
Alexandria
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ano
ne
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Jordán
Nil
Suez
Eufrat
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
stavebnictví
náboženství a vládnutí
zemědělství
obchodu
 
6)
Vládci Egyptu
se již se do této pozice rodili
byli dosazeni kněžími
byli voleni lidem
byli vybráni vládou
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od VII. dynastie
od spojení Dolního a Horního Egyptu
vždy se tak nazývali
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
lékaři
obchodníci
stavitel pyramid
kněží
 
9)
Vládci Egyptu
podléhali svým příbuzným
podléhali kněžím
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
měli neomezenou moc
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Ramses II.
Džosér
Meni - řecky Menés
Cheops
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Osiris
Khufu
Set
Achnaton
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Umajjovců
Ptolemaiovců
Ajjúbovců
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 př. Kristem
300 př. Kristem
30 po Kristu
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
otroci
rytci
písaři
úředníci
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
rýže
bavlna
kukuřice
pšenice
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Tutmose
Ra
Sinuhet
Achnaton
 
17)
Nil se vlévá do
Mrtvého moře
Egejského moře
Rudého moře
Středozemního moře
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na východ od řeky Nil
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na severu po proudu řeky
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1592
1648
1922
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
21
70
54
17
 
22)
Tento konzervační roztok byl
louh sodný
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
vápenné mléko
kyselina mravenčí
 
23)
Orgány mumií byly
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
ponechány v těle zemřelých
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v chrámech
v palácích
v hradech
v pyramidách
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
pole a pastviny
poušť
step
prales
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
ležícího lva
kvádru
kužele
jehlanu
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaná hrobka
je přestěhovaný palác
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaný chrámový komplex
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli válečnému konfliktu
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
protože vše bylo vytovřeno z kamene
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
savany
oázy
vádí
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
300 metrů
77 metrů
146 metrů
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle polohy hvězdy Sirius
dle data narozenin faraona
podle sezóních záplav
podle polohy Slunce na ekliptice

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 59,6129 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:44:12 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY