Egypt - o starém Egyptu 1


Popis stránky

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Tripolis
Luxor
Alexandrie
Káhira
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Luxor
Alexandria
Giza
Cairo
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Eufrat
Jordán
Suez
Nil
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
obchodu
náboženství a vládnutí
zemědělství
stavebnictví
 
6)
Vládci Egyptu
byli dosazeni kněžími
byli vybráni vládou
byli voleni lidem
se již se do této pozice rodili
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od VII. dynastie
od spojení Dolního a Horního Egyptu
vždy se tak nazývali
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
kněží
lékaři
obchodníci
stavitel pyramid
 
9)
Vládci Egyptu
měli neomezenou moc
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
podléhali svým příbuzným
podléhali kněžím
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Cheops
Meni - řecky Menés
Džosér
Ramses II.
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Osiris
Achnaton
Set
Khufu
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ajjúbovců
Umajjovců
Ptolemaiovců
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
300 př. Kristem
30 po Kristu
30 př. Kristem
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
písaři
úředníci
otroci
rytci
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
rýže
kukuřice
bavlna
pšenice
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Ra
Sinuhet
Achnaton
Tutmose
 
17)
Nil se vlévá do
Rudého moře
Mrtvého moře
Egejského moře
Středozemního moře
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na východ od řeky Nil
na severu po proudu řeky
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1922
1648
1592
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
17
54
70
21
 
22)
Tento konzervační roztok byl
kyselina mravenčí
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
louh sodný
vápenné mléko
 
23)
Orgány mumií byly
ponechány v těle zemřelých
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v hradech
v palácích
v chrámech
v pyramidách
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
step
prales
pole a pastviny
poušť
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
jehlanu
kvádru
kužele
ležícího lva
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaný palác
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaná hrobka
je přestěhovaný chrámový komplex
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli válečnému konfliktu
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože vše bylo vytovřeno z kamene
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
savany
vádí
oázy
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
77 metrů
300 metrů
146 metrů
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle polohy hvězdy Sirius
dle data narozenin faraona
podle sezóních záplav
podle polohy Slunce na ekliptice

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet