Sponzorované odkazy

Egypt - o starém Egyptu 1


Popis stránky

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Alexandrie
Luxor
Tripolis
Káhira
last  next  Top End
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Luxor
Cairo
Giza
Alexandria
last  next  Top End
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
last  next  Top End
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Eufrat
Suez
Nil
Jordán
last  next  Top End
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
obchodu
náboženství a vládnutí
zemědělství
stavebnictví
last  next  Top End
 
6)
Vládci Egyptu
byli dosazeni kněžími
byli vybráni vládou
byli voleni lidem
se již se do této pozice rodili
last  next  Top End
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od VII. dynastie
vždy se tak nazývali
od spojení Dolního a Horního Egyptu
last  next  Top End
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
obchodníci
kněží
lékaři
stavitel pyramid
last  next  Top End
 
9)
Vládci Egyptu
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
měli neomezenou moc
podléhali kněžím
podléhali svým příbuzným
last  next  Top End
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Meni - řecky Menés
Džosér
Cheops
Ramses II.
last  next  Top End
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Set
Osiris
Achnaton
Khufu
last  next  Top End
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ptolemaiovců
Ajjúbovců
Umajjovců
last  next  Top End
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 po Kristu
300 př. Kristem
30 př. Kristem
last  next  Top End
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
písaři
úředníci
rytci
otroci
last  next  Top End
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
bavlna
kukuřice
rýže
pšenice
last  next  Top End
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Ra
Sinuhet
Achnaton
Tutmose
last  next  Top End
 
17)
Nil se vlévá do
Rudého moře
Egejského moře
Mrtvého moře
Středozemního moře
last  next  Top End
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na severu po proudu řeky
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na východ od řeky Nil
last  next  Top End
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1592
1648
1922
last  next  Top End
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
last  next  Top End
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
21
54
70
17
last  next  Top End
 
22)
Tento konzervační roztok byl
kyselina mravenčí
louh sodný
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
vápenné mléko
last  next  Top End
 
23)
Orgány mumií byly
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
ponechány v těle zemřelých
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
last  next  Top End
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v palácích
v hradech
v pyramidách
v chrámech
last  next  Top End
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
prales
step
poušť
pole a pastviny
last  next  Top End
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
jehlanu
kužele
kvádru
ležícího lva
last  next  Top End
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaná hrobka
je přestěhovaný palác
last  next  Top End
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli válečnému konfliktu
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
last  next  Top End
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
protože vše bylo vytovřeno z kamene
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
last  next  Top End
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
vádí
oázy
savany
last  next  Top End
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
300 metrů
146 metrů
77 metrů
last  next  Top End
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle polohy Slunce na ekliptice
podle sezóních záplav
dle data narozenin faraona
podle polohy hvězdy Sirius

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 59,6129 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:44:12 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY