Sponzorované odkazy

Egypt - o starém Egyptu 1


Popis stránky

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Káhira
Alexandrie
Luxor
Tripolis
last  next  Top End
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Alexandria
Giza
Luxor
Cairo
last  next  Top End
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
last  next  Top End
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Nil
Suez
Jordán
Eufrat
last  next  Top End
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
obchodu
zemědělství
náboženství a vládnutí
stavebnictví
last  next  Top End
 
6)
Vládci Egyptu
byli dosazeni kněžími
byli vybráni vládou
byli voleni lidem
se již se do této pozice rodili
last  next  Top End
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od VII. dynastie
od spojení Dolního a Horního Egyptu
vždy se tak nazývali
last  next  Top End
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
kněží
lékaři
stavitel pyramid
obchodníci
last  next  Top End
 
9)
Vládci Egyptu
měli neomezenou moc
podléhali kněžím
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
podléhali svým příbuzným
last  next  Top End
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Džosér
Ramses II.
Meni - řecky Menés
Cheops
last  next  Top End
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Set
Achnaton
Osiris
Khufu
last  next  Top End
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Umajjovců
Ajjúbovců
Ptolemaiovců
last  next  Top End
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
300 př. Kristem
30 př. Kristem
30 po Kristu
last  next  Top End
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
písaři
otroci
úředníci
rytci
last  next  Top End
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
pšenice
bavlna
rýže
kukuřice
last  next  Top End
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Sinuhet
Achnaton
Tutmose
Ra
last  next  Top End
 
17)
Nil se vlévá do
Středozemního moře
Mrtvého moře
Egejského moře
Rudého moře
last  next  Top End
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na východ od řeky Nil
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na severu po proudu řeky
last  next  Top End
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1592
1922
1648
last  next  Top End
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
last  next  Top End
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
70
21
54
17
last  next  Top End
 
22)
Tento konzervační roztok byl
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
kyselina mravenčí
vápenné mléko
louh sodný
last  next  Top End
 
23)
Orgány mumií byly
ponechány v těle zemřelých
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
last  next  Top End
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v palácích
v chrámech
v hradech
v pyramidách
last  next  Top End
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
poušť
step
prales
pole a pastviny
last  next  Top End
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
kvádru
ležícího lva
jehlanu
kužele
last  next  Top End
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhovaný palác
je přestěhovaná hrobka
je přestěhované pyramidové pole
last  next  Top End
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli válečnému konfliktu
last  next  Top End
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
protože vše bylo vytovřeno z kamene
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
last  next  Top End
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
savany
oázy
vádí
last  next  Top End
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
146 metrů
77 metrů
300 metrů
last  next  Top End
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle sezóních záplav
podle polohy hvězdy Sirius
dle data narozenin faraona
podle polohy Slunce na ekliptice

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 59,6129 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:44:12 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY