Sponzorované odkazy

Egypt - o starém Egyptu 1


Popis stránky

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Alexandrie
Káhira
Luxor
Tripolis
last  next  Top End
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Giza
Luxor
Cairo
Alexandria
last  next  Top End
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
last  next  Top End
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Suez
Jordán
Nil
Eufrat
last  next  Top End
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
zemědělství
náboženství a vládnutí
stavebnictví
obchodu
last  next  Top End
 
6)
Vládci Egyptu
se již se do této pozice rodili
byli vybráni vládou
byli voleni lidem
byli dosazeni kněžími
last  next  Top End
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
vždy se tak nazývali
od spojení Dolního a Horního Egyptu
od VII. dynastie
last  next  Top End
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
kněží
stavitel pyramid
lékaři
obchodníci
last  next  Top End
 
9)
Vládci Egyptu
měli neomezenou moc
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
podléhali kněžím
podléhali svým příbuzným
last  next  Top End
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Ramses II.
Meni - řecky Menés
Džosér
Cheops
last  next  Top End
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Khufu
Osiris
Set
Achnaton
last  next  Top End
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ptolemaiovců
Umajjovců
Ajjúbovců
last  next  Top End
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 po Kristu
30 př. Kristem
300 př. Kristem
last  next  Top End
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
rytci
otroci
písaři
úředníci
last  next  Top End
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
pšenice
rýže
kukuřice
bavlna
last  next  Top End
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Achnaton
Sinuhet
Tutmose
Ra
last  next  Top End
 
17)
Nil se vlévá do
Egejského moře
Rudého moře
Středozemního moře
Mrtvého moře
last  next  Top End
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na severu po proudu řeky
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na východ od řeky Nil
last  next  Top End
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1648
1922
1592
last  next  Top End
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
last  next  Top End
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
70
21
54
17
last  next  Top End
 
22)
Tento konzervační roztok byl
vápenné mléko
louh sodný
kyselina mravenčí
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
last  next  Top End
 
23)
Orgány mumií byly
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
ponechány v těle zemřelých
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
last  next  Top End
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v chrámech
v pyramidách
v hradech
v palácích
last  next  Top End
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
poušť
step
prales
pole a pastviny
last  next  Top End
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
jehlanu
ležícího lva
kvádru
kužele
last  next  Top End
 
27)
Abú Simbel
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaný palác
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhovaná hrobka
last  next  Top End
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli válečnému konfliktu
last  next  Top End
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
protože vše bylo vytovřeno z kamene
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
last  next  Top End
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
oázy
savany
vádí
last  next  Top End
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
77 metrů
300 metrů
146 metrů
last  next  Top End
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
dle data narozenin faraona
podle sezóních záplav
podle polohy Slunce na ekliptice
podle polohy hvězdy Sirius

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 59,6129 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:44:12 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY