Egypt - o starém Egyptu 1Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Káhira
Luxor
Tripolis
Alexandrie
last  next  Top End
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Alexandria
Luxor
Cairo
Giza
last  next  Top End
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
last  next  Top End
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Nil
Jordán
Eufrat
Suez
last  next  Top End
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
obchodu
náboženství a vládnutí
zemědělství
stavebnictví
last  next  Top End
 
6)
Vládci Egyptu
byli voleni lidem
byli vybráni vládou
se již se do této pozice rodili
byli dosazeni kněžími
last  next  Top End
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
vždy se tak nazývali
od spojení Dolního a Horního Egyptu
od VII. dynastie
last  next  Top End
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
obchodníci
stavitel pyramid
lékaři
kněží
last  next  Top End
 
9)
Vládci Egyptu
měli neomezenou moc
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
podléhali svým příbuzným
podléhali kněžím
last  next  Top End
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Ramses II.
Džosér
Cheops
Meni - řecky Menés
last  next  Top End
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Khufu
Osiris
Set
Achnaton
last  next  Top End
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Umajjovců
Ptolemaiovců
Ajjúbovců
last  next  Top End
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 po Kristu
30 př. Kristem
300 př. Kristem
last  next  Top End
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
rytci
písaři
úředníci
otroci
last  next  Top End
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
pšenice
bavlna
rýže
kukuřice
last  next  Top End
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Achnaton
Sinuhet
Tutmose
Ra
last  next  Top End
 
17)
Nil se vlévá do
Rudého moře
Středozemního moře
Egejského moře
Mrtvého moře
last  next  Top End
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na severu po proudu řeky
na východ od řeky Nil
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
last  next  Top End
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1592
1922
1648
last  next  Top End
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
last  next  Top End
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
70
54
21
17
last  next  Top End
 
22)
Tento konzervační roztok byl
vápenné mléko
louh sodný
kyselina mravenčí
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
last  next  Top End
 
23)
Orgány mumií byly
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
ponechány v těle zemřelých
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
last  next  Top End
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v hradech
v palácích
v chrámech
v pyramidách
last  next  Top End
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
step
pole a pastviny
prales
poušť
last  next  Top End
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
jehlanu
kužele
kvádru
ležícího lva
last  next  Top End
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaná hrobka
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhovaný palác
je přestěhované pyramidové pole
last  next  Top End
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli válečnému konfliktu
last  next  Top End
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
protože vše bylo vytovřeno z kamene
last  next  Top End
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
vádí
oázy
savany
last  next  Top End
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
77 metrů
146 metrů
300 metrů
last  next  Top End
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle polohy hvězdy Sirius
podle sezóních záplav
dle data narozenin faraona
podle polohy Slunce na ekliptice

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 59,6129 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:44:12 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy