Egypt - o starém Egyptu 1Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Alexandrie
Tripolis
Luxor
Káhira
last  next  Top End
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Luxor
Cairo
Giza
Alexandria
last  next  Top End
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
last  next  Top End
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Nil
Jordán
Eufrat
Suez
last  next  Top End
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
zemědělství
obchodu
náboženství a vládnutí
stavebnictví
last  next  Top End
 
6)
Vládci Egyptu
byli dosazeni kněžími
byli voleni lidem
se již se do této pozice rodili
byli vybráni vládou
last  next  Top End
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od VII. dynastie
od spojení Dolního a Horního Egyptu
vždy se tak nazývali
last  next  Top End
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
obchodníci
kněží
stavitel pyramid
lékaři
last  next  Top End
 
9)
Vládci Egyptu
podléhali svým příbuzným
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
měli neomezenou moc
podléhali kněžím
last  next  Top End
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Cheops
Ramses II.
Džosér
Meni - řecky Menés
last  next  Top End
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Khufu
Osiris
Achnaton
Set
last  next  Top End
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ptolemaiovců
Ajjúbovců
Umajjovců
last  next  Top End
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
300 př. Kristem
30 př. Kristem
30 po Kristu
last  next  Top End
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
úředníci
rytci
písaři
otroci
last  next  Top End
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
bavlna
pšenice
kukuřice
rýže
last  next  Top End
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Ra
Achnaton
Tutmose
Sinuhet
last  next  Top End
 
17)
Nil se vlévá do
Egejského moře
Mrtvého moře
Rudého moře
Středozemního moře
last  next  Top End
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na východ od řeky Nil
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na severu po proudu řeky
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
last  next  Top End
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1922
1648
1592
last  next  Top End
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
last  next  Top End
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
21
54
70
17
last  next  Top End
 
22)
Tento konzervační roztok byl
kyselina mravenčí
louh sodný
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
vápenné mléko
last  next  Top End
 
23)
Orgány mumií byly
ponechány v těle zemřelých
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
last  next  Top End
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v chrámech
v hradech
v pyramidách
v palácích
last  next  Top End
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
poušť
pole a pastviny
step
prales
last  next  Top End
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
kužele
jehlanu
ležícího lva
kvádru
last  next  Top End
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaný palác
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaná hrobka
last  next  Top End
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli válečnému konfliktu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
last  next  Top End
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
protože vše bylo vytovřeno z kamene
last  next  Top End
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
oázy
savany
vádí
last  next  Top End
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
146 metrů
300 metrů
77 metrů
last  next  Top End
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
dle data narozenin faraona
podle polohy Slunce na ekliptice
podle sezóních záplav
podle polohy hvězdy Sirius

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 59,6129 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:44:12 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY