Egypt - o starém Egyptu 1


Popis stránky

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Tripolis
Luxor
Káhira
Alexandrie
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Luxor
Alexandria
Giza
Cairo
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Jordán
Nil
Eufrat
Suez
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
obchodu
stavebnictví
náboženství a vládnutí
zemědělství
 
6)
Vládci Egyptu
byli vybráni vládou
se již se do této pozice rodili
byli dosazeni kněžími
byli voleni lidem
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od spojení Dolního a Horního Egyptu
od VII. dynastie
vždy se tak nazývali
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
lékaři
kněží
obchodníci
stavitel pyramid
 
9)
Vládci Egyptu
podléhali kněžím
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
podléhali svým příbuzným
měli neomezenou moc
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Cheops
Ramses II.
Džosér
Meni - řecky Menés
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Achnaton
Set
Osiris
Khufu
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ptolemaiovců
Ajjúbovců
Umajjovců
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 po Kristu
300 př. Kristem
30 př. Kristem
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
písaři
úředníci
rytci
otroci
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
bavlna
rýže
pšenice
kukuřice
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Tutmose
Achnaton
Ra
Sinuhet
 
17)
Nil se vlévá do
Mrtvého moře
Egejského moře
Středozemního moře
Rudého moře
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na východ od řeky Nil
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na severu po proudu řeky
na jihu, čili v dolní části dle mapy
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1648
1922
1592
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
70
21
17
54
 
22)
Tento konzervační roztok byl
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
vápenné mléko
kyselina mravenčí
louh sodný
 
23)
Orgány mumií byly
ponechány v těle zemřelých
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v hradech
v pyramidách
v palácích
v chrámech
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
poušť
pole a pastviny
step
prales
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
kužele
ležícího lva
kvádru
jehlanu
 
27)
Abú Simbel
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaný palác
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhovaná hrobka
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli válečnému konfliktu
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
protože vše bylo vytovřeno z kamene
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
savany
vádí
oázy
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
77 metrů
146 metrů
300 metrů
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
dle data narozenin faraona
podle polohy Slunce na ekliptice
podle polohy hvězdy Sirius
podle sezóních záplav

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet