Egypt - historie 2Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Zeus
Cheops
Chammurabi
last  next  Top End
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
10
25
400
last  next  Top End
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Théby
Kábul
Káhira
last  next  Top End
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
jako pevnosti
sýpky na obilí
jako hrobky
last  next  Top End
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
360
365
300
last  next  Top End
 
6)
Egypťané vynalezli:
splachovací záchod
knihtisk
bronz
last  next  Top End
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
800 let př. n. letopočtem
2 700 let př. n. letopočtem
3 800 let před našim letopočtem
last  next  Top End
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Kleopatra I
Ramesse II
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
last  next  Top End
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
peršané
núbijci
římané
last  next  Top End
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
XXII
I
VII
last  next  Top End
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Arthur Evans
Howard Carter
Alexander Cunningham
last  next  Top End
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
8. června 1854
4. listopadu 1922
11. prosince 1786
last  next  Top End
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Ptah
Sachmet
Hor, řecky Horus
last  next  Top End
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 10 metrů
asi 25 metrů
asi 350 metrů
asi 5 metrů
last  next  Top End
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že je taženo koňmi na slunečním voze
že pluje v sluneční lodi
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
last  next  Top End
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Ka
Ha
Re
last  next  Top End
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Anup, řecky Anubis
Apis
Amon
last  next  Top End
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
bílým rouchem
leopardí kůží
černým rouchem
last  next  Top End
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Ramesse II.
Meni
Džoser
last  next  Top End
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
15 000
25 000
1,5 milionu
5 milionů
last  next  Top End
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
last  next  Top End
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Vesét
Luxor
Théby (Thebais)
Mennofer (Memfis)
last  next  Top End
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
z dolů v Núbii
přepadali obchodní lodě
z dolů ze Sínajského poloostrova
last  next  Top End
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Kleopatra VII.
Neko II. syn Psammetika I.
Ramesse II.
last  next  Top End
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 350 n.l.
asi 610 př.n.l
asi 2 100 př.n.l

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,4470 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:34:27 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy