Egypt - historie 2


Popis stránky

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Cheops
Zeus
Chammurabi
last     next      Top      End..
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
400
10
25
last     next      Top      End..
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Théby
Káhira
Kábul
last     next      Top      End..
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
jako pevnosti
jako hrobky
sýpky na obilí
last     next      Top      End..
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
365
300
360
last     next      Top      End..
 
6)
Egypťané vynalezli:
splachovací záchod
bronz
knihtisk
last     next      Top      End..
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
2 700 let př. n. letopočtem
3 800 let před našim letopočtem
800 let př. n. letopočtem
last     next      Top      End..
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
Kleopatra I
Ramesse II
last     next      Top      End..
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
římané
peršané
núbijci
last     next      Top      End..
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
I
XXII
VII
last     next      Top      End..
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Alexander Cunningham
Howard Carter
Arthur Evans
last     next      Top      End..
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
11. prosince 1786
4. listopadu 1922
8. června 1854
last     next      Top      End..
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Ptah
Sachmet
Hor, řecky Horus
last     next      Top      End..
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 25 metrů
asi 350 metrů
asi 10 metrů
asi 5 metrů
last     next      Top      End..
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že pluje v sluneční lodi
že je taženo koňmi na slunečním voze
last     next      Top      End..
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Re
Ka
Ha
last     next      Top      End..
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Apis
Amon
Anup, řecky Anubis
last     next      Top      End..
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
černým rouchem
leopardí kůží
bílým rouchem
last     next      Top      End..
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Ramesse II.
Meni
Džoser
last     next      Top      End..
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
25 000
1,5 milionu
5 milionů
15 000
last     next      Top      End..
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
last     next      Top      End..
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Luxor
Mennofer (Memfis)
Théby (Thebais)
Vesét
last     next      Top      End..
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
z dolů v Núbii
z dolů ze Sínajského poloostrova
přepadali obchodní lodě
last     next      Top      End..
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Ramesse II.
Neko II. syn Psammetika I.
Kleopatra VII.
last     next      Top      End..
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 2 100 př.n.l
asi 350 n.l.
asi 610 př.n.l

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,4470 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:34:27 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY