Sponzorované odkazy

Egypt - historie 2


Popis stránky

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Cheops
Zeus
Chammurabi
last  next  Top End
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
400
10
25
last  next  Top End
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Théby
Káhira
Kábul
last  next  Top End
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
jako pevnosti
sýpky na obilí
jako hrobky
last  next  Top End
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
360
300
365
last  next  Top End
 
6)
Egypťané vynalezli:
splachovací záchod
knihtisk
bronz
last  next  Top End
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
2 700 let př. n. letopočtem
3 800 let před našim letopočtem
800 let př. n. letopočtem
last  next  Top End
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Kleopatra I
Ramesse II
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
last  next  Top End
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
núbijci
peršané
římané
last  next  Top End
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
XXII
VII
I
last  next  Top End
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Howard Carter
Arthur Evans
Alexander Cunningham
last  next  Top End
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
11. prosince 1786
4. listopadu 1922
8. června 1854
last  next  Top End
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Sachmet
Hor, řecky Horus
Ptah
last  next  Top End
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 10 metrů
asi 25 metrů
asi 350 metrů
asi 5 metrů
last  next  Top End
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že pluje v sluneční lodi
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že je taženo koňmi na slunečním voze
last  next  Top End
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Ha
Re
Ka
last  next  Top End
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Amon
Apis
Anup, řecky Anubis
last  next  Top End
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
bílým rouchem
leopardí kůží
černým rouchem
last  next  Top End
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Džoser
Ramesse II.
Meni
last  next  Top End
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
1,5 milionu
25 000
15 000
5 milionů
last  next  Top End
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
last  next  Top End
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Mennofer (Memfis)
Luxor
Vesét
Théby (Thebais)
last  next  Top End
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
přepadali obchodní lodě
z dolů ze Sínajského poloostrova
z dolů v Núbii
last  next  Top End
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Neko II. syn Psammetika I.
Ramesse II.
Kleopatra VII.
last  next  Top End
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 2 100 př.n.l
asi 610 př.n.l
asi 350 n.l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,4470 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:34:27 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY