Egypt - historie 2


Popis stránky

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Zeus
Chammurabi
Cheops
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
10
25
400
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Théby
Káhira
Kábul
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
sýpky na obilí
jako pevnosti
jako hrobky
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
300
365
360
 
6)
Egypťané vynalezli:
splachovací záchod
knihtisk
bronz
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
3 800 let před našim letopočtem
800 let př. n. letopočtem
2 700 let př. n. letopočtem
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Kleopatra I
Ramesse II
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
núbijci
peršané
římané
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
I
XXII
VII
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Alexander Cunningham
Howard Carter
Arthur Evans
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
4. listopadu 1922
8. června 1854
11. prosince 1786
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Hor, řecky Horus
Ptah
Sachmet
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 10 metrů
asi 25 metrů
asi 5 metrů
asi 350 metrů
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že je taženo koňmi na slunečním voze
že pluje v sluneční lodi
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Ka
Re
Ha
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Apis
Amon
Anup, řecky Anubis
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
bílým rouchem
černým rouchem
leopardí kůží
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Džoser
Meni
Ramesse II.
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
25 000
5 milionů
1,5 milionu
15 000
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Luxor
Mennofer (Memfis)
Vesét
Théby (Thebais)
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
přepadali obchodní lodě
z dolů v Núbii
z dolů ze Sínajského poloostrova
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Ramesse II.
Neko II. syn Psammetika I.
Kleopatra VII.
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 2 100 př.n.l
asi 610 př.n.l
asi 350 n.l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet