Egypt - historie 2Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Cheops
Zeus
Chammurabi
last  next  Top End
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
10
25
400
last  next  Top End
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Káhira
Kábul
Théby
last  next  Top End
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
jako pevnosti
jako hrobky
sýpky na obilí
last  next  Top End
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
300
360
365
last  next  Top End
 
6)
Egypťané vynalezli:
splachovací záchod
bronz
knihtisk
last  next  Top End
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
3 800 let před našim letopočtem
2 700 let př. n. letopočtem
800 let př. n. letopočtem
last  next  Top End
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Kleopatra I
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
Ramesse II
last  next  Top End
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
núbijci
peršané
římané
last  next  Top End
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
I
VII
XXII
last  next  Top End
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Howard Carter
Arthur Evans
Alexander Cunningham
last  next  Top End
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
8. června 1854
4. listopadu 1922
11. prosince 1786
last  next  Top End
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Sachmet
Ptah
Hor, řecky Horus
last  next  Top End
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 10 metrů
asi 5 metrů
asi 25 metrů
asi 350 metrů
last  next  Top End
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že je taženo koňmi na slunečním voze
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že pluje v sluneční lodi
last  next  Top End
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Ka
Ha
Re
last  next  Top End
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Anup, řecky Anubis
Amon
Apis
last  next  Top End
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
bílým rouchem
leopardí kůží
černým rouchem
last  next  Top End
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Džoser
Ramesse II.
Meni
last  next  Top End
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
5 milionů
25 000
1,5 milionu
15 000
last  next  Top End
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
last  next  Top End
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Vesét
Théby (Thebais)
Luxor
Mennofer (Memfis)
last  next  Top End
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
z dolů ze Sínajského poloostrova
z dolů v Núbii
přepadali obchodní lodě
last  next  Top End
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Kleopatra VII.
Neko II. syn Psammetika I.
Ramesse II.
last  next  Top End
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 2 100 př.n.l
asi 610 př.n.l
asi 350 n.l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,4470 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:34:27 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY