Sponzorované odkazy

Egypt - historie 2


Popis stránky

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Chammurabi
Cheops
Zeus
last  next  Top End
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
10
400
25
last  next  Top End
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Káhira
Kábul
Théby
last  next  Top End
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
jako pevnosti
jako hrobky
sýpky na obilí
last  next  Top End
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
360
300
365
last  next  Top End
 
6)
Egypťané vynalezli:
splachovací záchod
bronz
knihtisk
last  next  Top End
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
800 let př. n. letopočtem
3 800 let před našim letopočtem
2 700 let př. n. letopočtem
last  next  Top End
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Kleopatra I
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
Ramesse II
last  next  Top End
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
núbijci
peršané
římané
last  next  Top End
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
I
XXII
VII
last  next  Top End
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Howard Carter
Alexander Cunningham
Arthur Evans
last  next  Top End
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
8. června 1854
4. listopadu 1922
11. prosince 1786
last  next  Top End
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Ptah
Hor, řecky Horus
Sachmet
last  next  Top End
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 350 metrů
asi 5 metrů
asi 25 metrů
asi 10 metrů
last  next  Top End
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že je taženo koňmi na slunečním voze
že pluje v sluneční lodi
last  next  Top End
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Ha
Ka
Re
last  next  Top End
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Amon
Apis
Anup, řecky Anubis
last  next  Top End
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
černým rouchem
bílým rouchem
leopardí kůží
last  next  Top End
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Meni
Džoser
Ramesse II.
last  next  Top End
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
1,5 milionu
25 000
15 000
5 milionů
last  next  Top End
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
last  next  Top End
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Vesét
Mennofer (Memfis)
Théby (Thebais)
Luxor
last  next  Top End
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
z dolů ze Sínajského poloostrova
z dolů v Núbii
přepadali obchodní lodě
last  next  Top End
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Ramesse II.
Neko II. syn Psammetika I.
Kleopatra VII.
last  next  Top End
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 610 př.n.l
asi 2 100 př.n.l
asi 350 n.l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,4470 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:34:27 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY