Egypt - historie 2


Popis stránky

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Chammurabi
Cheops
Zeus
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
10
25
400
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Káhira
Kábul
Théby
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
sýpky na obilí
jako hrobky
jako pevnosti
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
360
300
365
 
6)
Egypťané vynalezli:
splachovací záchod
bronz
knihtisk
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
2 700 let př. n. letopočtem
800 let př. n. letopočtem
3 800 let před našim letopočtem
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Ramesse II
Kleopatra I
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
núbijci
římané
peršané
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
VII
I
XXII
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Alexander Cunningham
Howard Carter
Arthur Evans
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
8. června 1854
4. listopadu 1922
11. prosince 1786
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Ptah
Sachmet
Hor, řecky Horus
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 5 metrů
asi 25 metrů
asi 10 metrů
asi 350 metrů
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že pluje v sluneční lodi
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že je taženo koňmi na slunečním voze
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Ka
Ha
Re
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Apis
Amon
Anup, řecky Anubis
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
bílým rouchem
černým rouchem
leopardí kůží
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Meni
Ramesse II.
Džoser
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
5 milionů
25 000
15 000
1,5 milionu
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Vesét
Mennofer (Memfis)
Luxor
Théby (Thebais)
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
přepadali obchodní lodě
z dolů v Núbii
z dolů ze Sínajského poloostrova
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Neko II. syn Psammetika I.
Ramesse II.
Kleopatra VII.
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 2 100 př.n.l
asi 610 př.n.l
asi 350 n.l.

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,4470 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:34:27 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY