Sponzorované odkazy

Egypt - historie 2


Popis stránky

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Chammurabi
Zeus
Cheops
last  next  Top End
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
400
10
25
last  next  Top End
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Théby
Káhira
Kábul
last  next  Top End
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
sýpky na obilí
jako hrobky
jako pevnosti
last  next  Top End
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
365
300
360
last  next  Top End
 
6)
Egypťané vynalezli:
bronz
splachovací záchod
knihtisk
last  next  Top End
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
800 let př. n. letopočtem
2 700 let př. n. letopočtem
3 800 let před našim letopočtem
last  next  Top End
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Ramesse II
Kleopatra I
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
last  next  Top End
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
núbijci
peršané
římané
last  next  Top End
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
XXII
I
VII
last  next  Top End
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Alexander Cunningham
Howard Carter
Arthur Evans
last  next  Top End
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
4. listopadu 1922
11. prosince 1786
8. června 1854
last  next  Top End
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Ptah
Hor, řecky Horus
Sachmet
last  next  Top End
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 10 metrů
asi 5 metrů
asi 25 metrů
asi 350 metrů
last  next  Top End
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že je taženo koňmi na slunečním voze
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že pluje v sluneční lodi
last  next  Top End
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Re
Ka
Ha
last  next  Top End
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Anup, řecky Anubis
Amon
Apis
last  next  Top End
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
bílým rouchem
leopardí kůží
černým rouchem
last  next  Top End
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Džoser
Ramesse II.
Meni
last  next  Top End
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
5 milionů
25 000
1,5 milionu
15 000
last  next  Top End
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
last  next  Top End
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Vesét
Théby (Thebais)
Mennofer (Memfis)
Luxor
last  next  Top End
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
přepadali obchodní lodě
z dolů v Núbii
z dolů ze Sínajského poloostrova
last  next  Top End
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Ramesse II.
Neko II. syn Psammetika I.
Kleopatra VII.
last  next  Top End
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 610 př.n.l
asi 350 n.l.
asi 2 100 př.n.l

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,4470 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:34:27 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY