Egypt - historie 2


Popis stránky

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Cheops
Chammurabi
Zeus
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
25
400
10
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Káhira
Kábul
Théby
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
sýpky na obilí
jako hrobky
jako pevnosti
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
300
365
360
 
6)
Egypťané vynalezli:
splachovací záchod
knihtisk
bronz
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
800 let př. n. letopočtem
2 700 let př. n. letopočtem
3 800 let před našim letopočtem
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Kleopatra I
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
Ramesse II
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
núbijci
římané
peršané
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
I
VII
XXII
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Arthur Evans
Alexander Cunningham
Howard Carter
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
8. června 1854
4. listopadu 1922
11. prosince 1786
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Hor, řecky Horus
Sachmet
Ptah
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 10 metrů
asi 25 metrů
asi 5 metrů
asi 350 metrů
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že pluje v sluneční lodi
že je taženo koňmi na slunečním voze
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Ha
Re
Ka
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Anup, řecky Anubis
Apis
Amon
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
bílým rouchem
leopardí kůží
černým rouchem
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Džoser
Ramesse II.
Meni
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
25 000
1,5 milionu
5 milionů
15 000
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Vesét
Mennofer (Memfis)
Luxor
Théby (Thebais)
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
přepadali obchodní lodě
z dolů ze Sínajského poloostrova
z dolů v Núbii
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Ramesse II.
Neko II. syn Psammetika I.
Kleopatra VII.
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 350 n.l.
asi 610 př.n.l
asi 2 100 př.n.l

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet