Tutanchamon faraon - test


Popis stránky

Tutanchamon faraon - test - test o Egyptu a jeho historii.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Tutanchamon faraon - test - test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)Tutanchamon
Do které dynastie Tutanchamon patřil?
12.
3.
7.
18.
 
2)Tutanchamon
Jak se jmenoval jako dítě?
Tutanchaton
Tutanchamon
Anchaton
 
3)Tutanchamon
Jak se jmenoval jeho otec?
Achnaton
Tutanchaton
Aton
 
4)Tutanchamon
Čím se "proslavil" jeho otec?
Náboženskou radikální reformou
Úspěšnou vojenskou invazí do Malé Asie
Sjednocením Egypta
 
5)Tutanchamon
V kolikati letech usedl na trůn?
jako devítiletý
ve třech letech
v devatenácti letech
 
6)Tutanchamon
Jako faraon vládl v letech?
3333-3323 př. n. l.
1333-1323 př. n. l.
2333-2323 př. n. l.
 
7)Tutanchamon
Jaké bylo jeho trůnní jméno?
Anchaton
Tutanchaton
Tutanchamon
Nebcheperure
 
8)Tutanchamon
Jaké bylo trůnní jméno jeho manželky?
Nefertiti
Nefertari
Anchesenpaamon
Anchesenpaaton
 
9)Tutanchamon
Jeho manželka byla pravděpodobně
sestra jeho otce
jeho nevlastní sestra
sestra jeho matky
 
10)Tutanchamon
V kolikati letech zemřel?
v devatenácti letech
v třiceti letech
v padesáti letech
 
11)Tutanchamon
Jaký byl jeho zdravotní stav?
Měl oboustranný rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Pravou nohu měl kratší než levou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl malý rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Levou nohu měl kratší než pravou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl malou a silnou kostru, lze usuzovat na to, že jeho zdravotní stav byl dobrý.
 
12)Tutanchamon
V kterém roce byla objevena jeho hrobka?
1856
1821
1922
 
13)Tutanchamon
Jeho mumii objevili až v roce?
1962
1931
1925
 
14)Tutanchamon
Kdo se zasloužil o nalezení hrobky?
Gaston Maspero
Howard Carter
Ludwig Burkhardt
Giovanni Battista Belzoni
 
15)Tutanchamon
Který anglický šlechtic financoval výpravu na objevení hrobky?
Lord Chesterfield
Lord Cornwallis
Lord Carlisle
Lord Carnarvon
 
16)Tutanchamon
Kolik místností má hrobka?
6
2
4
9
 
17)Tutanchamon
Proč hrobka nebyla objevena již dříve?
Staré mapy ukazovaly jinou polohu hrobky
Hrobka byla příliš hluboko a tudíž bylo potřebné speciální zařízení pro její objevení
Hrobka ležela přímo pod hrobkou Ramesse VI. a schodiště bylo zavalené troskami
Tutanchamon byl vymazán ze seznamu vládců, takže nikdo dříve jeho hrobku nehledal
 
18)Tutanchamon
Tutanchamonova mumie byla obalená v řadě rakví v kamenném sarkofágu. Kolik těchto rakví bylo?
dvě
šest
čtyři
tři
 
19)Tutanchamon
Tutanchamonově mumii byla oddělena hlava během rozbalování. Co bylo příčinnou této nehody?
To je jen vtip, že se došlo k poškození mumie při jejím vyndávání z rakve
Jeden pracovník použil nevhodný nástroj na otevření víka rakve
Jeden z pracovníků nepochopil správně napsané instrukce, které byly v angličtině
Pryskyřice v rakvi se vytvrdila, přilepila určitá místa mumie k rakvi a nebylo možné vyjmout mumii
 
20)Tutanchamon
Často se uvádí, že nad vchodem do hrobky bylo napsáno "prokletí krále Tutanchamona" pro všechny, kdo tam vstoupí. Je to pravda?
ne
ano
 
21)Tutanchamon
Byla někdy Tutanchamonova hrobka vyloupena?
ne, nikdy
ano, ale lupiči odnesli jen pár drobností
 
22)Tutanchamon
Kde se nachází Tutanchamonova mumie v současnosti ?
Muzeum v Luxoru
Ještě stále se nachází v hrobce
Britské muzeum v Londýně
Káhirské muzeum v "Royal Mummy Room"
 
23)Tutanchamon
Všechny hrobky v Údolí králů jsou nyní známé čísly, které všechny začínají "KV -" ( "Kings Valley"). Jaké číslo má Tutanchamonova hrobka?
KV5
KV62
KV57
KV7
 
24)Tutanchamon
Tutanchamonova mladá žena Anchesenamon (původním jménem Anchesenpaaton) je zobrazena na mnoha položkách nalezených v hrobce. Jak se jmenovala její matka?
Unfer
Hatšepsut
Nefertiti
Nefer

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY