Tutanchamon faraon - test


Popis stránky

Tutanchamon faraon - test - test o Egyptu a jeho historii.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Tutanchamon
Do které dynastie Tutanchamon patřil?
18.
7.
12.
3.
last     next      Top      End..
 
2)Tutanchamon
Jak se jmenoval jako dítě?
Tutanchamon
Tutanchaton
Anchaton
last     next      Top      End..
 
3)Tutanchamon
Jak se jmenoval jeho otec?
Achnaton
Aton
Tutanchaton
last     next      Top      End..
 
4)Tutanchamon
Čím se "proslavil" jeho otec?
Náboženskou radikální reformou
Úspěšnou vojenskou invazí do Malé Asie
Sjednocením Egypta
last     next      Top      End..
 
5)Tutanchamon
V kolikati letech usedl na trůn?
jako devítiletý
v devatenácti letech
ve třech letech
last     next      Top      End..
 
6)Tutanchamon
Jako faraon vládl v letech?
2333-2323 př. n. l.
1333-1323 př. n. l.
3333-3323 př. n. l.
last     next      Top      End..
 
7)Tutanchamon
Jaké bylo jeho trůnní jméno?
Nebcheperure
Tutanchaton
Tutanchamon
Anchaton
last     next      Top      End..
 
8)Tutanchamon
Jaké bylo trůnní jméno jeho manželky?
Anchesenpaaton
Nefertari
Nefertiti
Anchesenpaamon
last     next      Top      End..
 
9)Tutanchamon
Jeho manželka byla pravděpodobně
jeho nevlastní sestra
sestra jeho otce
sestra jeho matky
last     next      Top      End..
 
10)Tutanchamon
V kolikati letech zemřel?
v třiceti letech
v devatenácti letech
v padesáti letech
last     next      Top      End..
 
11)Tutanchamon
Jaký byl jeho zdravotní stav?
Měl malou a silnou kostru, lze usuzovat na to, že jeho zdravotní stav byl dobrý.
Měl malý rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Levou nohu měl kratší než pravou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl oboustranný rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Pravou nohu měl kratší než levou. Zdravotní stav byl špatný.
last     next      Top      End..
 
12)Tutanchamon
V kterém roce byla objevena jeho hrobka?
1821
1856
1922
last     next      Top      End..
 
13)Tutanchamon
Jeho mumii objevili až v roce?
1931
1925
1962
last     next      Top      End..
 
14)Tutanchamon
Kdo se zasloužil o nalezení hrobky?
Gaston Maspero
Giovanni Battista Belzoni
Howard Carter
Ludwig Burkhardt
last     next      Top      End..
 
15)Tutanchamon
Který anglický šlechtic financoval výpravu na objevení hrobky?
Lord Carnarvon
Lord Carlisle
Lord Cornwallis
Lord Chesterfield
last     next      Top      End..
 
16)Tutanchamon
Kolik místností má hrobka?
9
6
2
4
last     next      Top      End..
 
17)Tutanchamon
Proč hrobka nebyla objevena již dříve?
Tutanchamon byl vymazán ze seznamu vládců, takže nikdo dříve jeho hrobku nehledal
Hrobka ležela přímo pod hrobkou Ramesse VI. a schodiště bylo zavalené troskami
Staré mapy ukazovaly jinou polohu hrobky
Hrobka byla příliš hluboko a tudíž bylo potřebné speciální zařízení pro její objevení
last     next      Top      End..
 
18)Tutanchamon
Tutanchamonova mumie byla obalená v řadě rakví v kamenném sarkofágu. Kolik těchto rakví bylo?
čtyři
šest
dvě
tři
last     next      Top      End..
 
19)Tutanchamon
Tutanchamonově mumii byla oddělena hlava během rozbalování. Co bylo příčinnou této nehody?
Pryskyřice v rakvi se vytvrdila, přilepila určitá místa mumie k rakvi a nebylo možné vyjmout mumii
Jeden z pracovníků nepochopil správně napsané instrukce, které byly v angličtině
Jeden pracovník použil nevhodný nástroj na otevření víka rakve
To je jen vtip, že se došlo k poškození mumie při jejím vyndávání z rakve
last     next      Top      End..
 
20)Tutanchamon
Často se uvádí, že nad vchodem do hrobky bylo napsáno "prokletí krále Tutanchamona" pro všechny, kdo tam vstoupí. Je to pravda?
ano
ne
last     next      Top      End..
 
21)Tutanchamon
Byla někdy Tutanchamonova hrobka vyloupena?
ne, nikdy
ano, ale lupiči odnesli jen pár drobností
last     next      Top      End..
 
22)Tutanchamon
Kde se nachází Tutanchamonova mumie v současnosti ?
Muzeum v Luxoru
Ještě stále se nachází v hrobce
Britské muzeum v Londýně
Káhirské muzeum v "Royal Mummy Room"
last     next      Top      End..
 
23)Tutanchamon
Všechny hrobky v Údolí králů jsou nyní známé čísly, které všechny začínají "KV -" ( "Kings Valley"). Jaké číslo má Tutanchamonova hrobka?
KV7
KV5
KV57
KV62
last     next      Top      End..
 
24)Tutanchamon
Tutanchamonova mladá žena Anchesenamon (původním jménem Anchesenpaaton) je zobrazena na mnoha položkách nalezených v hrobce. Jak se jmenovala její matka?
Hatšepsut
Nefer
Nefertiti
Unfer

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 37,8489 sekundy
Dat:
2017-10-02 20:55:36 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY