Tutanchamon faraon - testSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Tutanchamon faraon - test - test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)Tutanchamon
Do které dynastie Tutanchamon patřil?
7.
3.
12.
18.
last  next  Top End
 
2)Tutanchamon
Jak se jmenoval jako dítě?
Tutanchamon
Anchaton
Tutanchaton
last  next  Top End
 
3)Tutanchamon
Jak se jmenoval jeho otec?
Achnaton
Aton
Tutanchaton
last  next  Top End
 
4)Tutanchamon
Čím se "proslavil" jeho otec?
Úspěšnou vojenskou invazí do Malé Asie
Náboženskou radikální reformou
Sjednocením Egypta
last  next  Top End
 
5)Tutanchamon
V kolikati letech usedl na trůn?
v devatenácti letech
ve třech letech
jako devítiletý
last  next  Top End
 
6)Tutanchamon
Jako faraon vládl v letech?
1333-1323 př. n. l.
3333-3323 př. n. l.
2333-2323 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)Tutanchamon
Jaké bylo jeho trůnní jméno?
Tutanchaton
Tutanchamon
Anchaton
Nebcheperure
last  next  Top End
 
8)Tutanchamon
Jaké bylo trůnní jméno jeho manželky?
Nefertiti
Nefertari
Anchesenpaamon
Anchesenpaaton
last  next  Top End
 
9)Tutanchamon
Jeho manželka byla pravděpodobně
sestra jeho matky
jeho nevlastní sestra
sestra jeho otce
last  next  Top End
 
10)Tutanchamon
V kolikati letech zemřel?
v třiceti letech
v padesáti letech
v devatenácti letech
last  next  Top End
 
11)Tutanchamon
Jaký byl jeho zdravotní stav?
Měl malý rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Levou nohu měl kratší než pravou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl oboustranný rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Pravou nohu měl kratší než levou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl malou a silnou kostru, lze usuzovat na to, že jeho zdravotní stav byl dobrý.
last  next  Top End
 
12)Tutanchamon
V kterém roce byla objevena jeho hrobka?
1856
1922
1821
last  next  Top End
 
13)Tutanchamon
Jeho mumii objevili až v roce?
1931
1962
1925
last  next  Top End
 
14)Tutanchamon
Kdo se zasloužil o nalezení hrobky?
Howard Carter
Gaston Maspero
Giovanni Battista Belzoni
Ludwig Burkhardt
last  next  Top End
 
15)Tutanchamon
Který anglický šlechtic financoval výpravu na objevení hrobky?
Lord Carnarvon
Lord Cornwallis
Lord Carlisle
Lord Chesterfield
last  next  Top End
 
16)Tutanchamon
Kolik místností má hrobka?
9
6
4
2
last  next  Top End
 
17)Tutanchamon
Proč hrobka nebyla objevena již dříve?
Tutanchamon byl vymazán ze seznamu vládců, takže nikdo dříve jeho hrobku nehledal
Hrobka byla příliš hluboko a tudíž bylo potřebné speciální zařízení pro její objevení
Staré mapy ukazovaly jinou polohu hrobky
Hrobka ležela přímo pod hrobkou Ramesse VI. a schodiště bylo zavalené troskami
last  next  Top End
 
18)Tutanchamon
Tutanchamonova mumie byla obalená v řadě rakví v kamenném sarkofágu. Kolik těchto rakví bylo?
šest
dvě
čtyři
tři
last  next  Top End
 
19)Tutanchamon
Tutanchamonově mumii byla oddělena hlava během rozbalování. Co bylo příčinnou této nehody?
Pryskyřice v rakvi se vytvrdila, přilepila určitá místa mumie k rakvi a nebylo možné vyjmout mumii
To je jen vtip, že se došlo k poškození mumie při jejím vyndávání z rakve
Jeden pracovník použil nevhodný nástroj na otevření víka rakve
Jeden z pracovníků nepochopil správně napsané instrukce, které byly v angličtině
last  next  Top End
 
20)Tutanchamon
Často se uvádí, že nad vchodem do hrobky bylo napsáno "prokletí krále Tutanchamona" pro všechny, kdo tam vstoupí. Je to pravda?
ne
ano
last  next  Top End
 
21)Tutanchamon
Byla někdy Tutanchamonova hrobka vyloupena?
ano, ale lupiči odnesli jen pár drobností
ne, nikdy
last  next  Top End
 
22)Tutanchamon
Kde se nachází Tutanchamonova mumie v současnosti ?
Káhirské muzeum v "Royal Mummy Room"
Ještě stále se nachází v hrobce
Britské muzeum v Londýně
Muzeum v Luxoru
last  next  Top End
 
23)Tutanchamon
Všechny hrobky v Údolí králů jsou nyní známé čísly, které všechny začínají "KV -" ( "Kings Valley"). Jaké číslo má Tutanchamonova hrobka?
KV62
KV57
KV5
KV7
last  next  Top End
 
24)Tutanchamon
Tutanchamonova mladá žena Anchesenamon (původním jménem Anchesenpaaton) je zobrazena na mnoha položkách nalezených v hrobce. Jak se jmenovala její matka?
Unfer
Nefer
Nefertiti
Hatšepsut

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 37,8489 sekundy
Dat:
2017-10-02 20:55:36 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY