Tutanchamon faraon - test


Popis stránky

Tutanchamon faraon - test - test o Egyptu a jeho historii.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Tutanchamon
Do které dynastie Tutanchamon patřil?
7.
18.
12.
3.
 
2)Tutanchamon
Jak se jmenoval jako dítě?
Tutanchaton
Anchaton
Tutanchamon
 
3)Tutanchamon
Jak se jmenoval jeho otec?
Achnaton
Tutanchaton
Aton
 
4)Tutanchamon
Čím se "proslavil" jeho otec?
Úspěšnou vojenskou invazí do Malé Asie
Sjednocením Egypta
Náboženskou radikální reformou
 
5)Tutanchamon
V kolikati letech usedl na trůn?
v devatenácti letech
ve třech letech
jako devítiletý
 
6)Tutanchamon
Jako faraon vládl v letech?
3333-3323 př. n. l.
2333-2323 př. n. l.
1333-1323 př. n. l.
 
7)Tutanchamon
Jaké bylo jeho trůnní jméno?
Tutanchamon
Nebcheperure
Tutanchaton
Anchaton
 
8)Tutanchamon
Jaké bylo trůnní jméno jeho manželky?
Nefertiti
Anchesenpaaton
Anchesenpaamon
Nefertari
 
9)Tutanchamon
Jeho manželka byla pravděpodobně
sestra jeho otce
sestra jeho matky
jeho nevlastní sestra
 
10)Tutanchamon
V kolikati letech zemřel?
v padesáti letech
v devatenácti letech
v třiceti letech
 
11)Tutanchamon
Jaký byl jeho zdravotní stav?
Měl oboustranný rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Pravou nohu měl kratší než levou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl malou a silnou kostru, lze usuzovat na to, že jeho zdravotní stav byl dobrý.
Měl malý rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Levou nohu měl kratší než pravou. Zdravotní stav byl špatný.
 
12)Tutanchamon
V kterém roce byla objevena jeho hrobka?
1922
1821
1856
 
13)Tutanchamon
Jeho mumii objevili až v roce?
1962
1931
1925
 
14)Tutanchamon
Kdo se zasloužil o nalezení hrobky?
Gaston Maspero
Giovanni Battista Belzoni
Ludwig Burkhardt
Howard Carter
 
15)Tutanchamon
Který anglický šlechtic financoval výpravu na objevení hrobky?
Lord Carnarvon
Lord Chesterfield
Lord Cornwallis
Lord Carlisle
 
16)Tutanchamon
Kolik místností má hrobka?
6
2
9
4
 
17)Tutanchamon
Proč hrobka nebyla objevena již dříve?
Hrobka byla příliš hluboko a tudíž bylo potřebné speciální zařízení pro její objevení
Hrobka ležela přímo pod hrobkou Ramesse VI. a schodiště bylo zavalené troskami
Tutanchamon byl vymazán ze seznamu vládců, takže nikdo dříve jeho hrobku nehledal
Staré mapy ukazovaly jinou polohu hrobky
 
18)Tutanchamon
Tutanchamonova mumie byla obalená v řadě rakví v kamenném sarkofágu. Kolik těchto rakví bylo?
šest
tři
čtyři
dvě
 
19)Tutanchamon
Tutanchamonově mumii byla oddělena hlava během rozbalování. Co bylo příčinnou této nehody?
Pryskyřice v rakvi se vytvrdila, přilepila určitá místa mumie k rakvi a nebylo možné vyjmout mumii
Jeden pracovník použil nevhodný nástroj na otevření víka rakve
Jeden z pracovníků nepochopil správně napsané instrukce, které byly v angličtině
To je jen vtip, že se došlo k poškození mumie při jejím vyndávání z rakve
 
20)Tutanchamon
Často se uvádí, že nad vchodem do hrobky bylo napsáno "prokletí krále Tutanchamona" pro všechny, kdo tam vstoupí. Je to pravda?
ano
ne
 
21)Tutanchamon
Byla někdy Tutanchamonova hrobka vyloupena?
ne, nikdy
ano, ale lupiči odnesli jen pár drobností
 
22)Tutanchamon
Kde se nachází Tutanchamonova mumie v současnosti ?
Ještě stále se nachází v hrobce
Káhirské muzeum v "Royal Mummy Room"
Britské muzeum v Londýně
Muzeum v Luxoru
 
23)Tutanchamon
Všechny hrobky v Údolí králů jsou nyní známé čísly, které všechny začínají "KV -" ( "Kings Valley"). Jaké číslo má Tutanchamonova hrobka?
KV7
KV5
KV57
KV62
 
24)Tutanchamon
Tutanchamonova mladá žena Anchesenamon (původním jménem Anchesenpaaton) je zobrazena na mnoha položkách nalezených v hrobce. Jak se jmenovala její matka?
Unfer
Hatšepsut
Nefer
Nefertiti

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 37,8489 sekundy
Dat:
2017-10-02 20:55:36 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY