Sponzorované odkazy

Tutanchamon faraon - test


Popis stránky

Tutanchamon faraon - test - test o Egyptu a jeho historii.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Tutanchamon
Do které dynastie Tutanchamon patřil?
3.
18.
7.
12.
last  next  Top End
 
2)Tutanchamon
Jak se jmenoval jako dítě?
Tutanchaton
Tutanchamon
Anchaton
last  next  Top End
 
3)Tutanchamon
Jak se jmenoval jeho otec?
Achnaton
Tutanchaton
Aton
last  next  Top End
 
4)Tutanchamon
Čím se "proslavil" jeho otec?
Úspěšnou vojenskou invazí do Malé Asie
Náboženskou radikální reformou
Sjednocením Egypta
last  next  Top End
 
5)Tutanchamon
V kolikati letech usedl na trůn?
v devatenácti letech
ve třech letech
jako devítiletý
last  next  Top End
 
6)Tutanchamon
Jako faraon vládl v letech?
2333-2323 př. n. l.
1333-1323 př. n. l.
3333-3323 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)Tutanchamon
Jaké bylo jeho trůnní jméno?
Tutanchamon
Anchaton
Nebcheperure
Tutanchaton
last  next  Top End
 
8)Tutanchamon
Jaké bylo trůnní jméno jeho manželky?
Nefertiti
Anchesenpaamon
Nefertari
Anchesenpaaton
last  next  Top End
 
9)Tutanchamon
Jeho manželka byla pravděpodobně
sestra jeho otce
sestra jeho matky
jeho nevlastní sestra
last  next  Top End
 
10)Tutanchamon
V kolikati letech zemřel?
v padesáti letech
v třiceti letech
v devatenácti letech
last  next  Top End
 
11)Tutanchamon
Jaký byl jeho zdravotní stav?
Měl malý rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Levou nohu měl kratší než pravou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl oboustranný rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Pravou nohu měl kratší než levou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl malou a silnou kostru, lze usuzovat na to, že jeho zdravotní stav byl dobrý.
last  next  Top End
 
12)Tutanchamon
V kterém roce byla objevena jeho hrobka?
1856
1821
1922
last  next  Top End
 
13)Tutanchamon
Jeho mumii objevili až v roce?
1931
1962
1925
last  next  Top End
 
14)Tutanchamon
Kdo se zasloužil o nalezení hrobky?
Gaston Maspero
Ludwig Burkhardt
Howard Carter
Giovanni Battista Belzoni
last  next  Top End
 
15)Tutanchamon
Který anglický šlechtic financoval výpravu na objevení hrobky?
Lord Carlisle
Lord Chesterfield
Lord Carnarvon
Lord Cornwallis
last  next  Top End
 
16)Tutanchamon
Kolik místností má hrobka?
4
2
6
9
last  next  Top End
 
17)Tutanchamon
Proč hrobka nebyla objevena již dříve?
Hrobka byla příliš hluboko a tudíž bylo potřebné speciální zařízení pro její objevení
Tutanchamon byl vymazán ze seznamu vládců, takže nikdo dříve jeho hrobku nehledal
Hrobka ležela přímo pod hrobkou Ramesse VI. a schodiště bylo zavalené troskami
Staré mapy ukazovaly jinou polohu hrobky
last  next  Top End
 
18)Tutanchamon
Tutanchamonova mumie byla obalená v řadě rakví v kamenném sarkofágu. Kolik těchto rakví bylo?
čtyři
dvě
tři
šest
last  next  Top End
 
19)Tutanchamon
Tutanchamonově mumii byla oddělena hlava během rozbalování. Co bylo příčinnou této nehody?
Jeden z pracovníků nepochopil správně napsané instrukce, které byly v angličtině
To je jen vtip, že se došlo k poškození mumie při jejím vyndávání z rakve
Pryskyřice v rakvi se vytvrdila, přilepila určitá místa mumie k rakvi a nebylo možné vyjmout mumii
Jeden pracovník použil nevhodný nástroj na otevření víka rakve
last  next  Top End
 
20)Tutanchamon
Často se uvádí, že nad vchodem do hrobky bylo napsáno "prokletí krále Tutanchamona" pro všechny, kdo tam vstoupí. Je to pravda?
ano
ne
last  next  Top End
 
21)Tutanchamon
Byla někdy Tutanchamonova hrobka vyloupena?
ne, nikdy
ano, ale lupiči odnesli jen pár drobností
last  next  Top End
 
22)Tutanchamon
Kde se nachází Tutanchamonova mumie v současnosti ?
Britské muzeum v Londýně
Káhirské muzeum v "Royal Mummy Room"
Muzeum v Luxoru
Ještě stále se nachází v hrobce
last  next  Top End
 
23)Tutanchamon
Všechny hrobky v Údolí králů jsou nyní známé čísly, které všechny začínají "KV -" ( "Kings Valley"). Jaké číslo má Tutanchamonova hrobka?
KV62
KV7
KV5
KV57
last  next  Top End
 
24)Tutanchamon
Tutanchamonova mladá žena Anchesenamon (původním jménem Anchesenpaaton) je zobrazena na mnoha položkách nalezených v hrobce. Jak se jmenovala její matka?
Nefertiti
Unfer
Nefer
Hatšepsut

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 37,8489 sekundy
Dat:
2017-10-02 20:55:36 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY