Sponzorované odkazy

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test


Popis stránky

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test - vyberte správné datum.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)

moc přebírá Artaxerxův syn Artaxerxés III., jemuž se v letech 343/342 podaří znovu ovládnout Egypt; zlikvidována jsou i povstání v Malé Asii a Foiníkii.

359 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.
331 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

Xerxés potlačuje odboj v Babylonii.

404 př. n. l.
539 př. n. l.
481 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

Dareios I. potlačuje revolty, které po Gaumátově zavraždění zachvátily většinu perských držav.

359 př. n. l.
507/506 př. n. l.
522/521 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

vzpoura mága Gaumáty získává podporu v celé říši; Kambýsova smrt; úspěšný protipuč Achaimenovce Dareia, syna Hystaspova.

423 – 404 př. n. l.
359 př. n. l.
522 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

vlády se ujímá Dareiův syn Artaxerxés II.; povstání v Egyptě vede k odtržení této důležité provincie.

522/521 př. n. l.
530 př. n. l.
404 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

zavraždění Xerxa I. a následníka trůnu Dareia; na perský trůn dosedá mladší Xerxův syn Artaxerxés I.

522 př. n. l.
330 př. n. l.
465 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

Kýrova vojska vstupují do Babylónu; chaldejský král Nabonid je zajat.

423 – 404 př. n. l.
530 př. n. l.
539 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

Kýros II. poráží médského krále Astyaga (Ištumegu) a dobývá jeho hlavní město Ektabany (dnes Hamadán); vznik perské říše.

550/549 př. n. l.
522 př. n. l.
401 př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

vojska Dareia III. jsou rozdrcena v bitvě u Issu (na hranicích Sýrie a Malé Asie); Alexandr vstupuje do Foiníkie.

513 – 510 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
333 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

Alexandr dobývá Egypt.

550/549 př. n. l.
547 př. n. l.
332 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

makedonský král Alexandr III. vstupuje na půdu Malé Asie a poráží perská vojska na řece Gráníku.

550/549 př. n. l.
331 př. n. l.
334 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Dareios I. si znovu podrobuje makedonsko-thrácký prostor; zkáza perského loďstva u Athosu.

492 př. n. l.
336 př. n. l.
338 – 336 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

v bitvě u Kunax je usmrcen Artaxerxův bratr Kýros Mladší, který se s pomocí řeckých žoldnéřů pokoušel ovládnout perskou říši; najatým Řekům se po strastiplné cestě podaří dostat domů (anabáze).

401 př. n. l.
336 př. n. l.
522/521 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY