Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test


Popis stránky

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test - vyberte správné datum.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

vojska Dareia III. jsou rozdrcena v bitvě u Issu (na hranicích Sýrie a Malé Asie); Alexandr vstupuje do Foiníkie.

492 př. n. l.
404 př. n. l.
333 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
2)

Dareiova neúspěšná výprava proti Skythům; obsazení Thrákie; makedonští králové uznávají perskou svrchovanost; ovládnutí oblastí v povodí Indu.

401 př. n. l.
481 př. n. l.
513 – 510 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
3)

v bitvě u Kunax je usmrcen Artaxerxův bratr Kýros Mladší, který se s pomocí řeckých žoldnéřů pokoušel ovládnout perskou říši; najatým Řekům se po strastiplné cestě podaří dostat domů (anabáze).

547 př. n. l.
401 př. n. l.
333 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
4)

Kýrova vojska vstupují do Babylónu; chaldejský král Nabonid je zajat.

424 – 423 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.
539 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
5)

Athénští vyslanci nabízejí perskému králi spojenectví.

331 př. n. l.
507/506 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
6)

Dareios I. potlačuje revolty, které po Gaumátově zavraždění zachvátily většinu perských držav.

522 př. n. l.
507/506 př. n. l.
522/521 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
7)

Kýros umírá v boji s Massagety na řece Syrdarja (Jaxartés); nástupcem Kambýsés II.

330 př. n. l.
asi 449 př. n. l.
530 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
8)

dynastické otřesy po smrti Artaxerxa I. vynášejí k moci králova levobočka Dareia II. (Ócha).

525 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
424 – 423 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
9)

králův pokus opanovat Athény končí neúspěšně (bitva u Marathónu).

332 př. n. l.
490 př. n. l.
404 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
10)

Dareios II. získává opět kontrolu nad Malou Asií; během peloponnéské války podporuje (především finančně) Spartu.

359 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
486 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
11)

Xerxova výprava proti evropskému Řecku končí vážnými porážkami u Salamíny a Platají.

334 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
547 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
12)

Alexandr dobývá Egypt.

332 př. n. l.
465 př. n. l.
490 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
13)

bitva u Gaugamél končí útěkem Dareia III.

359 př. n. l.
539 př. n. l.
331 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
14)

Xerxés potlačuje odboj v Babylonii.

424 – 423 př. n. l.
492 př. n. l.
481 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY