Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

bitva u Gaugamél končí útěkem Dareia III.

500/499 – 495/494 př. n. l.
424 – 423 př. n. l.
331 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

Athénští vyslanci nabízejí perskému králi spojenectví.

522/521 př. n. l.
513 – 510 př. n. l.
507/506 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

dynastické otřesy po smrti Artaxerxa I. vynášejí k moci králova levobočka Dareia II. (Ócha).

424 – 423 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
481 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

Dareiova neúspěšná výprava proti Skythům; obsazení Thrákie; makedonští králové uznávají perskou svrchovanost; ovládnutí oblastí v povodí Indu.

500/499 – 495/494 př. n. l.
513 – 510 př. n. l.
465 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

Xerxés potlačuje odboj v Babylonii.

481 př. n. l.
359 př. n. l.
507/506 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

vzpoura mága Gaumáty získává podporu v celé říši; Kambýsova smrt; úspěšný protipuč Achaimenovce Dareia, syna Hystaspova.

423 – 404 př. n. l.
330 př. n. l.
522 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

vzpoura řeckých obchodních osad v Malé Asii (tzv. iónské povstání) je Peršany potlačena.

539 př. n. l.
359 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

vojska Dareia III. jsou rozdrcena v bitvě u Issu (na hranicích Sýrie a Malé Asie); Alexandr vstupuje do Foiníkie.

336 př. n. l.
522 př. n. l.
333 př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

válka s Řeky.

359 př. n. l.
404 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

vlády se ujímá Dareiův syn Artaxerxés II.; povstání v Egyptě vede k odtržení této důležité provincie.

330 př. n. l.
404 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

Kýros II. poráží médského krále Astyaga (Ištumegu) a dobývá jeho hlavní město Ektabany (dnes Hamadán); vznik perské říše.

486 př. n. l.
330 př. n. l.
550/549 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Dareios II. získává opět kontrolu nad Malou Asií; během peloponnéské války podporuje (především finančně) Spartu.

522 př. n. l.
490 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

Dareios I. umírá, jeho nástupcem Xerxés I.; povstání v Egyptě.

465 př. n. l.
334 př. n. l.
486 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

krátká vláda Artaxerxova syna Arsa.

338 – 336 př. n. l.
530 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY