Sponzorované odkazy

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test


Popis stránky

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test - vyberte správné datum.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

králův pokus opanovat Athény končí neúspěšně (bitva u Marathónu).

490 př. n. l.
331 př. n. l.
522 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
2)

Dareios II. získává opět kontrolu nad Malou Asií; během peloponnéské války podporuje (především finančně) Spartu.

404 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
539 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
3)

v tzv. královském (či Antalkidově) míru Řekové s konečnou platností uznávají perské právo na Malou Asii.

359 př. n. l.
387/386 př. n. l.
507/506 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
4)

vzpoura mága Gaumáty získává podporu v celé říši; Kambýsova smrt; úspěšný protipuč Achaimenovce Dareia, syna Hystaspova.

513 – 510 př. n. l.
522 př. n. l.
550/549 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
5)

vzpoura řeckých obchodních osad v Malé Asii (tzv. iónské povstání) je Peršany potlačena.

334 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
525 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
6)

bitva u Gaugamél končí útěkem Dareia III.

331 př. n. l.
359 př. n. l.
336 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
7)

v bitvě u Kunax je usmrcen Artaxerxův bratr Kýros Mladší, který se s pomocí řeckých žoldnéřů pokoušel ovládnout perskou říši; najatým Řekům se po strastiplné cestě podaří dostat domů (anabáze).

330 př. n. l.
401 př. n. l.
asi 449 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
8)

vlády se ujímá Dareiův syn Artaxerxés II.; povstání v Egyptě vede k odtržení této důležité provincie.

404 př. n. l.
338 – 336 př. n. l.
490 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
9)

vojska Dareia III. jsou rozdrcena v bitvě u Issu (na hranicích Sýrie a Malé Asie); Alexandr vstupuje do Foiníkie.

465 př. n. l.
333 př. n. l.
424 – 423 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
10)

Dareios III. z mladší linie rodu (jeho dědem byl Dareios II.) dosedá na perský trůn.

336 př. n. l.
331 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
11)

Athénští vyslanci nabízejí perskému králi spojenectví.

522/521 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.
507/506 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
12)

Kýrova vojska vstupují do Babylónu; chaldejský král Nabonid je zajat.

399 – 387 př. n. l.
539 př. n. l.
481 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
13)

Kýros vítězí nad lýdským králem Kroisem a obsazuje celou Malou Asii včetně Sard.

331 př. n. l.
547 př. n. l.
465 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY