Sponzorované odkazy

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test


Popis stránky

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test - vyberte správné datum.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)

dynastické otřesy po smrti Artaxerxa I. vynášejí k moci králova levobočka Dareia II. (Ócha).

424 – 423 př. n. l.
547 př. n. l.
550/549 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

v bitvě u Kunax je usmrcen Artaxerxův bratr Kýros Mladší, který se s pomocí řeckých žoldnéřů pokoušel ovládnout perskou říši; najatým Řekům se po strastiplné cestě podaří dostat domů (anabáze).

401 př. n. l.
490 př. n. l.
539 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

Dareios I. umírá, jeho nástupcem Xerxés I.; povstání v Egyptě.

500/499 – 495/494 př. n. l.
404 př. n. l.
486 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

vzpoura mága Gaumáty získává podporu v celé říši; Kambýsova smrt; úspěšný protipuč Achaimenovce Dareia, syna Hystaspova.

522 př. n. l.
336 př. n. l.
490 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

krátká vláda Artaxerxova syna Arsa.

338 – 336 př. n. l.
333 př. n. l.
334 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

Alexandr dobývá Egypt.

336 př. n. l.
332 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

Kambýsés dobývá Egypt; poslední král 26. dynastie Psammetik III. je zajat a později usmrcen.

525 př. n. l.
481 př. n. l.
486 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

Kýros umírá v boji s Massagety na řece Syrdarja (Jaxartés); nástupcem Kambýsés II.

530 př. n. l.
490 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

moc přebírá Artaxerxův syn Artaxerxés III., jemuž se v letech 343/342 podaří znovu ovládnout Egypt; zlikvidována jsou i povstání v Malé Asii a Foiníkii.

333 př. n. l.
486 př. n. l.
359 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

válka s Řeky.

401 př. n. l.
530 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

Kýros vítězí nad lýdským králem Kroisem a obsazuje celou Malou Asii včetně Sard.

547 př. n. l.
336 př. n. l.
539 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Xerxova výprava proti evropskému Řecku končí vážnými porážkami u Salamíny a Platají.

547 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

Dareios zakládá administrativní centrum achaimenovské monarchie – Persepolis.

359 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.
522/521 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

makedonský král Alexandr III. vstupuje na půdu Malé Asie a poráží perská vojska na řece Gráníku.

334 př. n. l.
539 př. n. l.
333 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY