Sponzorované odkazy

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test - vyberte správné datum.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)

Kýros vítězí nad lýdským králem Kroisem a obsazuje celou Malou Asii včetně Sard.

547 př. n. l.
331 př. n. l.
492 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

v tzv. královském (či Antalkidově) míru Řekové s konečnou platností uznávají perské právo na Malou Asii.

333 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.
387/386 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

makedonský král Alexandr III. vstupuje na půdu Malé Asie a poráží perská vojska na řece Gráníku.

334 př. n. l.
513 – 510 př. n. l.
asi 449 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

Kýros umírá v boji s Massagety na řece Syrdarja (Jaxartés); nástupcem Kambýsés II.

481 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
530 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

Dareios zakládá administrativní centrum achaimenovské monarchie – Persepolis.

547 př. n. l.
387/386 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

Dareios III. z mladší linie rodu (jeho dědem byl Dareios II.) dosedá na perský trůn.

480 – 479 př. n. l.
338 – 336 př. n. l.
336 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

Dareios I. potlačuje revolty, které po Gaumátově zavraždění zachvátily většinu perských držav.

513 – 510 př. n. l.
330 př. n. l.
522/521 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

tzv. Kalliův mír mezi Athénami a perskou říší (jeho historicita je sporná).

490 př. n. l.
492 př. n. l.
asi 449 př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

vzpoura mága Gaumáty získává podporu v celé říši; Kambýsova smrt; úspěšný protipuč Achaimenovce Dareia, syna Hystaspova.

522 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
424 – 423 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

Kambýsés dobývá Egypt; poslední král 26. dynastie Psammetik III. je zajat a později usmrcen.

333 př. n. l.
525 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

Kýros II. poráží médského krále Astyaga (Ištumegu) a dobývá jeho hlavní město Ektabany (dnes Hamadán); vznik perské říše.

500/499 – 495/494 př. n. l.
550/549 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

dynastické otřesy po smrti Artaxerxa I. vynášejí k moci králova levobočka Dareia II. (Ócha).

507/506 př. n. l.
424 – 423 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

v bitvě u Kunax je usmrcen Artaxerxův bratr Kýros Mladší, který se s pomocí řeckých žoldnéřů pokoušel ovládnout perskou říši; najatým Řekům se po strastiplné cestě podaří dostat domů (anabáze).

332 př. n. l.
401 př. n. l.
522/521 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY