Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test


Popis stránky

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test - vyberte správné datum.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

Kýrova vojska vstupují do Babylónu; chaldejský král Nabonid je zajat.

539 př. n. l.
547 př. n. l.
387/386 př. n. l.
 
2)

v bitvě u Kunax je usmrcen Artaxerxův bratr Kýros Mladší, který se s pomocí řeckých žoldnéřů pokoušel ovládnout perskou říši; najatým Řekům se po strastiplné cestě podaří dostat domů (anabáze).

359 př. n. l.
331 př. n. l.
401 př. n. l.
 
3)

Kýros umírá v boji s Massagety na řece Syrdarja (Jaxartés); nástupcem Kambýsés II.

480 – 479 př. n. l.
387/386 př. n. l.
530 př. n. l.
 
4)

Dareios I. potlačuje revolty, které po Gaumátově zavraždění zachvátily většinu perských držav.

423 – 404 př. n. l.
332 př. n. l.
522/521 př. n. l.
 
5)

Kýros II. poráží médského krále Astyaga (Ištumegu) a dobývá jeho hlavní město Ektabany (dnes Hamadán); vznik perské říše.

359 př. n. l.
550/549 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
 
6)

Dareios III. z mladší linie rodu (jeho dědem byl Dareios II.) dosedá na perský trůn.

522 př. n. l.
387/386 př. n. l.
336 př. n. l.
 
7)

vzpoura řeckých obchodních osad v Malé Asii (tzv. iónské povstání) je Peršany potlačena.

500/499 – 495/494 př. n. l.
331 př. n. l.
332 př. n. l.
 
8)

makedonský král Alexandr III. vstupuje na půdu Malé Asie a poráží perská vojska na řece Gráníku.

424 – 423 př. n. l.
492 př. n. l.
334 př. n. l.
 
9)

válka s Řeky.

424 – 423 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
336 př. n. l.
 
10)

vlády se ujímá Dareiův syn Artaxerxés II.; povstání v Egyptě vede k odtržení této důležité provincie.

404 př. n. l.
486 př. n. l.
550/549 př. n. l.
 
11)

zavraždění Xerxa I. a následníka trůnu Dareia; na perský trůn dosedá mladší Xerxův syn Artaxerxés I.

481 př. n. l.
507/506 př. n. l.
465 př. n. l.
 
12)

Dareiova neúspěšná výprava proti Skythům; obsazení Thrákie; makedonští králové uznávají perskou svrchovanost; ovládnutí oblastí v povodí Indu.

513 – 510 př. n. l.
338 – 336 př. n. l.
424 – 423 př. n. l.
 
13)

krátká vláda Artaxerxova syna Arsa.

338 – 336 př. n. l.
486 př. n. l.
525 př. n. l.
 
14)

Xerxés potlačuje odboj v Babylonii.

530 př. n. l.
481 př. n. l.
334 př. n. l.

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY