Makedonci - Perská říše v období 330-140 před našim letopočtem - test


Popis stránky

Makedonci - Perská říše v období 330-140 před našim letopočtem - test - vyberte správné datum.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

Parthové využívají porážky Antiocha III. římskými vojsky a rozšiřují své království na jihu a západě.

230 – 228 př. n. l.
po 188 př. n. l.
171 – 139/138 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
2)

Seleukos I. přijímá královský titul a uzavírá dohodu s máurjským králem Čandraguptou, v níž mu odstupuje zhruba oblast dnešního Balúčistánu a Afghánistánu.

230 – 228 př. n. l.
kol. 250 př. n. l.
306 – 305 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
3)

Alexandrův vojevůdce Seleukos dobývá Babylón a v následujících letech se zmocňuje většiny íránských satrapií; počátky seleukovské říše.

312 př. n. l.
323 – 310 př. n. l.
261 – 246 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
4)

za vlády Alexandrova bratra Filipa III. Arrhidaia (do roku 317) a syna Alexandra IV. spravují říši rychle se měnící koalice makedonských vojevůdců (tzv. diadochů).

171 – 139/138 př. n. l.
323 – 310 př. n. l.
323 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
5)

Alexandrova smrt v Babylóně.

301 př. n. l.
323 př. n. l.
do 239 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
6)

Parthové odráží protiútok krále Seleuka II.

230 – 228 př. n. l.
323 př. n. l.
209 – 206 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
7)

Antiochos III. Veliký přechodně obnovuje seleukovskou svrchovanost na východním Íránem; Parthové ztrácejí část svého území.

323 př. n. l.
209 – 206 př. n. l.
kol. 250 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
8)

v Baktrii zakládá Diodotos I. tzv. řecko-bakterskou říši; parthský satrapa Andragorás usiluje o nezávislost na Antiochovi II., nachází však smrt v boji s íránským národem Parnů (Aparnů), vedeným náčelníkem Arsakem.

po 188 př. n. l.
kol. 250 př. n. l.
301 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
9)

Parthové obsazují celou seleukovskou Parthii (satrapii východně od Kaspického moře) i oblast Hyrkánie; podle první ukořistěné země se jim již velmi záhy říká Parthové; počátky parthské říše s vládnoucí dynastií Arsakovců.

kol. 250 př. n. l.
do 239 př. n. l.
261 – 246 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
10)

Seleukos ve spolku s jinými diadochy poráží v bitvě u Ipsu Antigona Jednookého, posledního vážného uchazeče o Alexandrovo dědictví; definitivní rozpad Alexandrovy říše.

301 př. n. l.
230 – 228 př. n. l.
209 – 206 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
11)

vládne Seleukův syn Antiochos I. Sótér; vrchol moci seleukovské říše; hospodářské a kulturní kontakty s máurjskou Indií.

306 – 305 př. n. l.
281 – 261 př. n. l.
230 – 228 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
12)

Antiochos II. Theós; počátky rozkladu seleukovské monarchie.

261 – 246 př. n. l.
po 188 př. n. l.
do 239 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY