Dějepis dejepis.okhelp.cz Scroll down Scroll Up

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test

home »  persie  »  parthove 140 pr n l 224 n l


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Fraatés IV., syn Orodův, parthským králem; vládu si snaží pojistit vyvražděním svých třiceti bratrů.

58/57 – 38 př. n. l.
38 př. n. l. – 3/2 n. l.
115 – 116 n. l.
last  next  Top End
 
2)

římský císař Caracalla pustoší pohraniční kraje parthské říše (zničení arsakovského pohřebiště u Arbél).

12 n. l.
216 n. l.
193 – 194 n. l.
last  next  Top End
 
3)

Ardašír, syn Pápakův, králem ve Stachru; úspěšné války proti sousedním vládcům; ovládnutí Pársy (Persidy) a dalších íránských krajů.

38 – 45 n. l.
161 – 165 n. l.
cca 213 – 224 n. l.
last  next  Top End
 
4)

po Artabanově smrti následují boje o moc mezi Vardanem a Gótarzem II.

128 – 124/123 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
38 – 45 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Parthové uzavírají dohodu se zástupci římské republiky Luciem Liciniem Lucullem a Gnaeem Pompeiem; hranicí mezi oběma říšemi je horní tok Eufratu.

69/66 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
po 51 n. l.
last  next  Top End
 
6)

římský diktátor Gaius Iulius Caesar plánuje tažení proti Parthům, výpravě zabrání jeho zavraždění v senátu.

69/66 př. n. l.
44 př. n. l.
195 – 198 n. l.
last  next  Top End
 
7)

řecko-bakterská říše zaniká v souvislosti s rozsáhlou migrací ve Střední Asii, kterou vyvolal národ označovaný v čínských pramenech jako Jüe-č’.

kol. 130 př. n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
38 př. n. l. – 3/2 n. l.
last  next  Top End
 
8)

parthští velmoži vyvolávají vzpouru proti Vononovi I., vychovanému v Římě; opozice neutichá ani za Vononova nástupce Artabana II.; zčásti ji podněcují Římané.

12 n. l.
41 – 38 př. n. l.
114 n. l.
last  next  Top End
 
9)

král Vologaisés IV. podniká nový útok na Arménii; zpustošení pohraničních krajů impéria; římský vojevůdce Avidius Cassius vede úspěšný protiútok; druhé dobytí Ktésifóntu; severní Mezopotámie až po Dura Európos je připojena k římské říši.

58/57 – 38 př. n. l.
161 – 165 n. l.
115 – 116 n. l.
last  next  Top End
 
10)

římské vojsko si podrobuje Arménii.

36 n. l.
66 n. l.
114 n. l.
last  next  Top End
 
11)

proti parthskému králi Vologaisovi VI. se pozvedá jeho bratr Artabanos IV.; následují několikaleté boje o trůn.

12 n. l.
213 n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
last  next  Top End
 
12)

císař Septimius Severus vpadá do parthské říše a zřizuje na severu provincii Mesopotamia; třetí dobytí Ktésifóntu; král Vologaisés V. je nucen požádat o mír.

128 – 124/123 př. n. l.
36 n. l.
195 – 198 n. l.
last  next  Top End
 
13)

konec seleukovské říše; Sýrie římskou provincií.

12 n. l.
66 n. l.
64 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

parthský král Vologaisés I. využívá dynastických sporů v Arménii a dosazuje na tamní trůn svého bratra Tiridata; výsledkem je konfrontace s Římem.

38 př. n. l. – 3/2 n. l.
115 – 116 n. l.
po 51 n. l.
last  next  Top End
 
15)

Parthové a Římané uzavírají v Rhandeji dohodu, podle níž se Arménie stává arsakovskou sekundogeniturou pod svrchovaností císaře.

63 n. l.
po 72 n. l.
66 n. l.
last  next  Top End
 
16)

v parthské říši vládne Mithradatés II.; upevnění velmocenského statutu arsakovské monarchie, pokusy o dobytí Arménie; Mithradatův vyslanec Orobazos se roku 96 setkává s kilikijským propraetorem Luciem Corneliem Sullou – první přímé kontakty mezi Parthy a Římany.

193 – 194 n. l.
53 př. n. l.
124/123 – 88/88 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíKONEC MOJE IP VYPISY

home »  persie  »  parthove 140 pr n l 224 n l

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved