Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test


Popis stránky

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test - vyberte správné datum.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

Osroés parthským králem; napětí s Římem kvůli Arménii.

108/109 – 127/128 n. l.
38 př. n. l. – 3/2 n. l.
213 n. l.
 
2)

v parthské říši vládne Mithradatés II.; upevnění velmocenského statutu arsakovské monarchie, pokusy o dobytí Arménie; Mithradatův vyslanec Orobazos se roku 96 setkává s kilikijským propraetorem Luciem Corneliem Sullou – první přímé kontakty mezi Parthy a Římany.

36 n. l.
124/123 – 88/88 př. n. l.
po 129 př. n. l.
 
3)

parthské poselstvo žádá císaře Traiana, aby potvrdil novým arménským králem Parthamasiria, favorita Osroova. Traianus to odmítá.

113 n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
115 – 116 n. l.
 
4)

Parthové uzavírají dohodu se zástupci římské republiky Luciem Liciniem Lucullem a Gnaeem Pompeiem; hranicí mezi oběma říšemi je horní tok Eufratu.

69/66 př. n. l.
kol. 130 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
 
5)

Ardašír, syn Pápakův, králem ve Stachru; úspěšné války proti sousedním vládcům; ovládnutí Pársy (Persidy) a dalších íránských krajů.

224 n. l.
cca 213 – 224 n. l.
44 př. n. l.
 
6)

v bitvě u Gindaru poráží římský vojevůdce Gaius Ventidius Bassus parthské vojsko; Pakorova smrt; Orodés ztrácí zhruba 20 000 bojovníků.

113 n. l.
38 př. n. l.
69/66 př. n. l.
 
7)

římský císař Caracalla pustoší pohraniční kraje parthské říše (zničení arsakovského pohřebiště u Arbél).

53 př. n. l.
216 n. l.
115 – 116 n. l.
 
8)

vpád Alanů, odpadnutí Hyrkánie a mocenské zápasy po Vologaisově smrti vyvolávají vážnou krizi.

216 n. l.
po 72 n. l.
224 n. l.
 
9)

Parthové svádějí těžké boje s migrujícími stepními národy na severovýchodě; na bitevním poli postupně umírá jak Fraatés II., tak i jeho nástupce Artabanos I.

195 – 198 n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
66 n. l.
 
10)

Orodés II. parthským králem; na počátku vlády bojuje o trůn s bratrem Mithradatem III.

58/57 – 38 př. n. l.
115 – 116 n. l.
216 n. l.
 
11)

během římské občanské války podporují Parthové neúspěšného pretendenta Pescennia Nigra proti Septimiu Severovi.

193 – 194 n. l.
53 př. n. l.
161 – 165 n. l.
 
12)

parthský král Vologaisés I. využívá dynastických sporů v Arménii a dosazuje na tamní trůn svého bratra Tiridata; výsledkem je konfrontace s Římem.

po 51 n. l.
115 – 116 n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
 
13)

konec seleukovské říše; Sýrie římskou provincií.

193 – 194 n. l.
64 př. n. l.
113 n. l.
 
14)

Orodův syn Pakoros a jeho římský republikánský spojenec Quintus Labienus přechodně dobývají Sýrii a část Malé Asie; Ktésifón se definitivně stává hlavním městem arsakovské monarchie.

108/109 – 127/128 n. l.
po 51 n. l.
41 – 38 př. n. l.
 
15)

parthští velmoži vyvolávají vzpouru proti Vononovi I., vychovanému v Římě; opozice neutichá ani za Vononova nástupce Artabana II.; zčásti ji podněcují Římané.

12 n. l.
195 – 198 n. l.
63 n. l.
 
16)

římský diktátor Gaius Iulius Caesar plánuje tažení proti Parthům, výpravě zabrání jeho zavraždění v senátu.

113 n. l.
161 – 165 n. l.
44 př. n. l.
 
17)

římský triumvir Marcus Licinius Crassus porušuje dohody z let 69/66 a vpadá na území parthské říše; Orodův vojevůdce Súrén uštědřuje útočníkům zdrcující porážku v bitvě u Karrh; Crassova smrt, Římané ztrácejí zhruba 30 000 mužů.

66 n. l.
44 př. n. l.
53 př. n. l.

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY