Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test


Popis stránky

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test - vyberte správné datum.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

římský císař Caracalla pustoší pohraniční kraje parthské říše (zničení arsakovského pohřebiště u Arbél).

216 n. l.
161 – 165 n. l.
53 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
2)

Traianus obsazuje Mezopotámii až po Perský záliv a dobývá hlavní město Parthů Ktésifón; vytvoření nových provincií Armenia, Mesopotamia a Assyria; parthská říše je zdánlivě poražena.

115 – 116 n. l.
205/206 n. l.
114 n. l.
last      next    Top       End...
 
3)

v bitvě u Gindaru poráží římský vojevůdce Gaius Ventidius Bassus parthské vojsko; Pakorova smrt; Orodés ztrácí zhruba 20 000 bojovníků.

po 129 př. n. l.
193 – 194 n. l.
38 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
4)

Parthové útočí na Sýrii, jsou však poraženi v bitvě u Antigoneie; smrt Orodova vojevůdce Ósaka.

66 n. l.
52 – 51 př. n. l.
38 – 45 n. l.
last      next    Top       End...
 
5)

vpád Alanů, odpadnutí Hyrkánie a mocenské zápasy po Vologaisově smrti vyvolávají vážnou krizi.

58/57 – 38 př. n. l.
36 n. l.
po 72 n. l.
last      next    Top       End...
 
6)

Orodův syn Pakoros a jeho římský republikánský spojenec Quintus Labienus přechodně dobývají Sýrii a část Malé Asie; Ktésifón se definitivně stává hlavním městem arsakovské monarchie.

69/66 př. n. l.
41 – 38 př. n. l.
213 n. l.
last      next    Top       End...
 
7)

povstání v severní Mezopotámii a nepokoje v římské říši nutí Traiana k návratu; churavý císař umírá ještě za pochodu v Kilikii.

36 n. l.
44 př. n. l.
116/117 n. l.
last      next    Top       End...
 
8)

Parthové svádějí těžké boje s migrujícími stepními národy na severovýchodě; na bitevním poli postupně umírá jak Fraatés II., tak i jeho nástupce Artabanos I.

128 – 124/123 př. n. l.
113 n. l.
64 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
9)

Antoniův útok na Arménii a dnešní perský Ázerbájdžán Parthové navzdory dynastické krizi odrážejí.

36 n. l.
213 n. l.
69/66 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
10)

římské vojsko si podrobuje Arménii.

po 51 n. l.
114 n. l.
161 – 165 n. l.
last      next    Top       End...
 
11)

římský triumvir Marcus Licinius Crassus porušuje dohody z let 69/66 a vpadá na území parthské říše; Orodův vojevůdce Súrén uštědřuje útočníkům zdrcující porážku v bitvě u Karrh; Crassova smrt, Římané ztrácejí zhruba 30 000 mužů.

69/66 př. n. l.
53 př. n. l.
63 n. l.
last      next    Top       End...
 
12)

Parthové a Římané uzavírají v Rhandeji dohodu, podle níž se Arménie stává arsakovskou sekundogeniturou pod svrchovaností císaře.

63 n. l.
12 n. l.
53 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
13)

Fraatés IV., syn Orodův, parthským králem; vládu si snaží pojistit vyvražděním svých třiceti bratrů.

224 n. l.
36 n. l.
38 př. n. l. – 3/2 n. l.
last      next    Top       End...
 
14)

po Artabanově smrti následují boje o moc mezi Vardanem a Gótarzem II.

38 – 45 n. l.
124/123 – 88/88 př. n. l.
64 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
15)

parthští velmoži vyvolávají vzpouru proti Vononovi I., vychovanému v Římě; opozice neutichá ani za Vononova nástupce Artabana II.; zčásti ji podněcují Římané.

116/117 n. l.
cca 213 – 224 n. l.
12 n. l.
last      next    Top       End...
 
16)

římský diktátor Gaius Iulius Caesar plánuje tažení proti Parthům, výpravě zabrání jeho zavraždění v senátu.

44 př. n. l.
63 n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
17)

proti parthskému králi Vologaisovi VI. se pozvedá jeho bratr Artabanos IV.; následují několikaleté boje o trůn.

64 př. n. l.
213 n. l.
128 – 124/123 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY