Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Fraatés IV., syn Orodův, parthským králem; vládu si snaží pojistit vyvražděním svých třiceti bratrů.

38 př. n. l. – 3/2 n. l.
116/117 n. l.
161 – 165 n. l.
last  next  Top End
 
2)

římský diktátor Gaius Iulius Caesar plánuje tažení proti Parthům, výpravě zabrání jeho zavraždění v senátu.

224 n. l.
44 př. n. l.
63 n. l.
last  next  Top End
 
3)

parthské poselstvo žádá císaře Traiana, aby potvrdil novým arménským králem Parthamasiria, favorita Osroova. Traianus to odmítá.

108/109 – 127/128 n. l.
113 n. l.
52 – 51 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

císař Septimius Severus vpadá do parthské říše a zřizuje na severu provincii Mesopotamia; třetí dobytí Ktésifóntu; král Vologaisés V. je nucen požádat o mír.

195 – 198 n. l.
124/123 – 88/88 př. n. l.
205/206 n. l.
last  next  Top End
 
5)

parthští velmoži vyvolávají vzpouru proti Vononovi I., vychovanému v Římě; opozice neutichá ani za Vononova nástupce Artabana II.; zčásti ji podněcují Římané.

124/123 – 88/88 př. n. l.
12 n. l.
po 117 n. l.
last  next  Top End
 
6)

proti parthskému králi Vologaisovi VI. se pozvedá jeho bratr Artabanos IV.; následují několikaleté boje o trůn.

69/66 př. n. l.
41 – 38 př. n. l.
213 n. l.
last  next  Top End
 
7)

parthský král Vologaisés I. využívá dynastických sporů v Arménii a dosazuje na tamní trůn svého bratra Tiridata; výsledkem je konfrontace s Římem.

po 117 n. l.
po 51 n. l.
224 n. l.
last  next  Top End
 
8)

v bitvě u Gindaru poráží římský vojevůdce Gaius Ventidius Bassus parthské vojsko; Pakorova smrt; Orodés ztrácí zhruba 20 000 bojovníků.

38 př. n. l.
113 n. l.
52 – 51 př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

konec seleukovské říše; Sýrie římskou provincií.

po 129 př. n. l.
64 př. n. l.
124/123 – 88/88 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

během římské občanské války podporují Parthové neúspěšného pretendenta Pescennia Nigra proti Septimiu Severovi.

108/109 – 127/128 n. l.
12 n. l.
193 – 194 n. l.
last  next  Top End
 
11)

vpád Alanů, odpadnutí Hyrkánie a mocenské zápasy po Vologaisově smrti vyvolávají vážnou krizi.

po 72 n. l.
195 – 198 n. l.
66 n. l.
last  next  Top End
 
12)

řecko-bakterská říše zaniká v souvislosti s rozsáhlou migrací ve Střední Asii, kterou vyvolal národ označovaný v čínských pramenech jako Jüe-č’.

114 n. l.
66 n. l.
kol. 130 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

Osroés parthským králem; napětí s Římem kvůli Arménii.

115 – 116 n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
64 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

Peršan Pápak, syn velekněze Sásána, revoltuje proti parthskému vazalskému králi Gózihrovi ve Stachru, zbavuje ho vlády a sám zaujímá jeho místo; počátek sásánovské éry.

64 př. n. l.
216 n. l.
205/206 n. l.
last  next  Top End
 
15)

Traianus obsazuje Mezopotámii až po Perský záliv a dobývá hlavní město Parthů Ktésifón; vytvoření nových provincií Armenia, Mesopotamia a Assyria; parthská říše je zdánlivě poražena.

po 72 n. l.
115 – 116 n. l.
213 n. l.
last  next  Top End
 
16)

římský triumvir Marcus Licinius Crassus porušuje dohody z let 69/66 a vpadá na území parthské říše; Orodův vojevůdce Súrén uštědřuje útočníkům zdrcující porážku v bitvě u Karrh; Crassova smrt, Římané ztrácejí zhruba 30 000 mužů.

44 př. n. l.
53 př. n. l.
115 – 116 n. l.
last  next  Top End
 
17)

Orodés II. parthským králem; na počátku vlády bojuje o trůn s bratrem Mithradatem III.

114 n. l.
38 – 45 n. l.
58/57 – 38 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY