Sponzorované odkazy

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test


Popis stránky

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test - vyberte správné datum.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)

vpád Alanů, odpadnutí Hyrkánie a mocenské zápasy po Vologaisově smrti vyvolávají vážnou krizi.

38 – 45 n. l.
po 72 n. l.
161 – 165 n. l.
last  next  Top End
 
2)

Orodův syn Pakoros a jeho římský republikánský spojenec Quintus Labienus přechodně dobývají Sýrii a část Malé Asie; Ktésifón se definitivně stává hlavním městem arsakovské monarchie.

41 – 38 př. n. l.
113 n. l.
116/117 n. l.
last  next  Top End
 
3)

římský triumvir Marcus Licinius Crassus porušuje dohody z let 69/66 a vpadá na území parthské říše; Orodův vojevůdce Súrén uštědřuje útočníkům zdrcující porážku v bitvě u Karrh; Crassova smrt, Římané ztrácejí zhruba 30 000 mužů.

po 51 n. l.
53 př. n. l.
po 72 n. l.
last  next  Top End
 
4)

v parthské říši vládne Mithradatés II.; upevnění velmocenského statutu arsakovské monarchie, pokusy o dobytí Arménie; Mithradatův vyslanec Orobazos se roku 96 setkává s kilikijským propraetorem Luciem Corneliem Sullou – první přímé kontakty mezi Parthy a Římany.

po 72 n. l.
124/123 – 88/88 př. n. l.
224 n. l.
last  next  Top End
 
5)

císař Hadrianus se vzdává většiny Traianových výbojů, trvá však na právu Říma dosazovat arménské krále.

kol. 130 př. n. l.
po 117 n. l.
po 72 n. l.
last  next  Top End
 
6)

Parthové útočí na Sýrii, jsou však poraženi v bitvě u Antigoneie; smrt Orodova vojevůdce Ósaka.

52 – 51 př. n. l.
44 př. n. l.
63 n. l.
last  next  Top End
 
7)

proti parthskému králi Vologaisovi VI. se pozvedá jeho bratr Artabanos IV.; následují několikaleté boje o trůn.

po 129 př. n. l.
213 n. l.
69/66 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

Orodés II. parthským králem; na počátku vlády bojuje o trůn s bratrem Mithradatem III.

po 51 n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
205/206 n. l.
last  next  Top End
 
9)

Osroés parthským králem; napětí s Římem kvůli Arménii.

161 – 165 n. l.
po 72 n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
last  next  Top End
 
10)

Traianus obsazuje Mezopotámii až po Perský záliv a dobývá hlavní město Parthů Ktésifón; vytvoření nových provincií Armenia, Mesopotamia a Assyria; parthská říše je zdánlivě poražena.

205/206 n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
115 – 116 n. l.
last  next  Top End
 
11)

během římské občanské války podporují Parthové neúspěšného pretendenta Pescennia Nigra proti Septimiu Severovi.

193 – 194 n. l.
44 př. n. l.
113 n. l.
last  next  Top End
 
12)

po Artabanově smrti následují boje o moc mezi Vardanem a Gótarzem II.

po 72 n. l.
38 – 45 n. l.
po 51 n. l.
last  next  Top End
 
13)

římský císař Caracalla pustoší pohraniční kraje parthské říše (zničení arsakovského pohřebiště u Arbél).

216 n. l.
12 n. l.
38 – 45 n. l.
last  next  Top End
 
14)

Parthové uzavírají dohodu se zástupci římské republiky Luciem Liciniem Lucullem a Gnaeem Pompeiem; hranicí mezi oběma říšemi je horní tok Eufratu.

161 – 165 n. l.
69/66 př. n. l.
116/117 n. l.
last  next  Top End
 
15)

Ardašír, syn Pápakův, králem ve Stachru; úspěšné války proti sousedním vládcům; ovládnutí Pársy (Persidy) a dalších íránských krajů.

115 – 116 n. l.
38 – 45 n. l.
cca 213 – 224 n. l.
last  next  Top End
 
16)

zimní rezidencí parthských králů se stává město Ktésifón na Tigridu, jihovýchodně od dnešního Bagdádu.

53 př. n. l.
115 – 116 n. l.
po 129 př. n. l.
last  next  Top End
 
17)

Peršan Pápak, syn velekněze Sásána, revoltuje proti parthskému vazalskému králi Gózihrovi ve Stachru, zbavuje ho vlády a sám zaujímá jeho místo; počátek sásánovské éry.

po 72 n. l.
66 n. l.
205/206 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY