Sponzorované odkazy

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test


Popis stránky

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test - vyberte správné datum.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

Parthové útočí na Sýrii, jsou však poraženi v bitvě u Antigoneie; smrt Orodova vojevůdce Ósaka.

52 – 51 př. n. l.
114 n. l.
116/117 n. l.
last  next  Top End
 
2)

zimní rezidencí parthských králů se stává město Ktésifón na Tigridu, jihovýchodně od dnešního Bagdádu.

po 129 př. n. l.
116/117 n. l.
44 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

Orodův syn Pakoros a jeho římský republikánský spojenec Quintus Labienus přechodně dobývají Sýrii a část Malé Asie; Ktésifón se definitivně stává hlavním městem arsakovské monarchie.

po 72 n. l.
195 – 198 n. l.
41 – 38 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

Orodés II. parthským králem; na počátku vlády bojuje o trůn s bratrem Mithradatem III.

12 n. l.
41 – 38 př. n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

Osroés parthským králem; napětí s Římem kvůli Arménii.

113 n. l.
53 př. n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
last  next  Top End
 
6)

po Artabanově smrti následují boje o moc mezi Vardanem a Gótarzem II.

53 př. n. l.
38 – 45 n. l.
216 n. l.
last  next  Top End
 
7)

Fraatés IV., syn Orodův, parthským králem; vládu si snaží pojistit vyvražděním svých třiceti bratrů.

38 př. n. l. – 3/2 n. l.
38 – 45 n. l.
193 – 194 n. l.
last  next  Top End
 
8)

Peršan Pápak, syn velekněze Sásána, revoltuje proti parthskému vazalskému králi Gózihrovi ve Stachru, zbavuje ho vlády a sám zaujímá jeho místo; počátek sásánovské éry.

12 n. l.
113 n. l.
205/206 n. l.
last  next  Top End
 
9)

římské vojsko si podrobuje Arménii.

po 72 n. l.
114 n. l.
216 n. l.
last  next  Top End
 
10)

císař Hadrianus se vzdává většiny Traianových výbojů, trvá však na právu Říma dosazovat arménské krále.

po 72 n. l.
po 117 n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

císař Septimius Severus vpadá do parthské říše a zřizuje na severu provincii Mesopotamia; třetí dobytí Ktésifóntu; král Vologaisés V. je nucen požádat o mír.

128 – 124/123 př. n. l.
38 př. n. l. – 3/2 n. l.
195 – 198 n. l.
last  next  Top End
 
12)

vpád Alanů, odpadnutí Hyrkánie a mocenské zápasy po Vologaisově smrti vyvolávají vážnou krizi.

po 72 n. l.
213 n. l.
113 n. l.
last  next  Top End
 
13)

Parthové a Římané uzavírají v Rhandeji dohodu, podle níž se Arménie stává arsakovskou sekundogeniturou pod svrchovaností císaře.

193 – 194 n. l.
38 př. n. l.
63 n. l.
last  next  Top End
 
14)

římský triumvir Marcus Licinius Crassus porušuje dohody z let 69/66 a vpadá na území parthské říše; Orodův vojevůdce Súrén uštědřuje útočníkům zdrcující porážku v bitvě u Karrh; Crassova smrt, Římané ztrácejí zhruba 30 000 mužů.

53 př. n. l.
36 n. l.
44 př. n. l.
last  next  Top End
 
15)

římský císař Caracalla pustoší pohraniční kraje parthské říše (zničení arsakovského pohřebiště u Arbél).

108/109 – 127/128 n. l.
216 n. l.
52 – 51 př. n. l.
last  next  Top End
 
16)

Ardašír, syn Pápakův, králem ve Stachru; úspěšné války proti sousedním vládcům; ovládnutí Pársy (Persidy) a dalších íránských krajů.

115 – 116 n. l.
53 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
last  next  Top End
 
17)

římský diktátor Gaius Iulius Caesar plánuje tažení proti Parthům, výpravě zabrání jeho zavraždění v senátu.

205/206 n. l.
44 př. n. l.
41 – 38 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY