Sponzorované odkazy

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test


Popis stránky

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test - vyberte správné datum.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)

Antoniův útok na Arménii a dnešní perský Ázerbájdžán Parthové navzdory dynastické krizi odrážejí.

kol. 130 př. n. l.
69/66 př. n. l.
36 n. l.
last  next  Top End
 
2)

římský diktátor Gaius Iulius Caesar plánuje tažení proti Parthům, výpravě zabrání jeho zavraždění v senátu.

44 př. n. l.
64 př. n. l.
po 117 n. l.
last  next  Top End
 
3)

římské vojsko si podrobuje Arménii.

38 – 45 n. l.
116/117 n. l.
114 n. l.
last  next  Top End
 
4)

parthský král Vologaisés I. využívá dynastických sporů v Arménii a dosazuje na tamní trůn svého bratra Tiridata; výsledkem je konfrontace s Římem.

128 – 124/123 př. n. l.
po 51 n. l.
69/66 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

Ardašír, syn Pápakův, králem ve Stachru; úspěšné války proti sousedním vládcům; ovládnutí Pársy (Persidy) a dalších íránských krajů.

108/109 – 127/128 n. l.
cca 213 – 224 n. l.
114 n. l.
last  next  Top End
 
6)

vpád Alanů, odpadnutí Hyrkánie a mocenské zápasy po Vologaisově smrti vyvolávají vážnou krizi.

115 – 116 n. l.
po 72 n. l.
124/123 – 88/88 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

Traianus obsazuje Mezopotámii až po Perský záliv a dobývá hlavní město Parthů Ktésifón; vytvoření nových provincií Armenia, Mesopotamia a Assyria; parthská říše je zdánlivě poražena.

115 – 116 n. l.
53 př. n. l.
113 n. l.
last  next  Top End
 
8)

římský císař Caracalla pustoší pohraniční kraje parthské říše (zničení arsakovského pohřebiště u Arbél).

114 n. l.
64 př. n. l.
216 n. l.
last  next  Top End
 
9)

císař Nero předává Tiridatovi I. v Římě královský diadém.

124/123 – 88/88 př. n. l.
193 – 194 n. l.
66 n. l.
last  next  Top End
 
10)

Parthové uzavírají dohodu se zástupci římské republiky Luciem Liciniem Lucullem a Gnaeem Pompeiem; hranicí mezi oběma říšemi je horní tok Eufratu.

po 117 n. l.
63 n. l.
69/66 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

císař Septimius Severus vpadá do parthské říše a zřizuje na severu provincii Mesopotamia; třetí dobytí Ktésifóntu; král Vologaisés V. je nucen požádat o mír.

205/206 n. l.
195 – 198 n. l.
53 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Orodův syn Pakoros a jeho římský republikánský spojenec Quintus Labienus přechodně dobývají Sýrii a část Malé Asie; Ktésifón se definitivně stává hlavním městem arsakovské monarchie.

38 – 45 n. l.
52 – 51 př. n. l.
41 – 38 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

Parthové útočí na Sýrii, jsou však poraženi v bitvě u Antigoneie; smrt Orodova vojevůdce Ósaka.

po 117 n. l.
52 – 51 př. n. l.
161 – 165 n. l.
last  next  Top End
 
14)

v bitvě u Gindaru poráží římský vojevůdce Gaius Ventidius Bassus parthské vojsko; Pakorova smrt; Orodés ztrácí zhruba 20 000 bojovníků.

po 117 n. l.
cca 213 – 224 n. l.
38 př. n. l.
last  next  Top End
 
15)

Osroés parthským králem; napětí s Římem kvůli Arménii.

108/109 – 127/128 n. l.
114 n. l.
116/117 n. l.
last  next  Top End
 
16)

Parthové a Římané uzavírají v Rhandeji dohodu, podle níž se Arménie stává arsakovskou sekundogeniturou pod svrchovaností císaře.

116/117 n. l.
63 n. l.
213 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY