Sponzorované odkazy

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test


Popis stránky

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test - vyberte správné datum.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)

Ardašír dobývá římská pohraniční města Nisibis a Karrhy a ohrožuje Dura Európos na Eufratu.

522/523 n. l.
238 – 239 n. l.
450/451 n. l.
last  next  Top End
 
2)

Šápúr II., vnuk Narsův, perským králem; na trůn dosedá jako nemluvně.

494/495 – 496 n. l.
309 – 379 n. l.
427 n. l.
last  next  Top End
 
3)

císař Herakleios poráží sásánovského vojevůdce Ráhzáda u Ninive.

561 n. l.
po 400 n. l.
627 n. l.
last  next  Top End
 
4)

po dvouletých bojích o moc dosedá Péróz I. na perský trůn; první roky jeho vlády jsou ve znamení katastrofálního sucha.

459 n. l.
494/495 – 496 n. l.
651/652 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Husrav porušuje mírovou dohodu s Byzancí a vpadá do Sýrie; vyplenění Antiochie nad Orontem.

651/652 n. l.
243 – 244 n. l.
540 n. l.
last  next  Top End
 
6)

Šápúr využívá nespokojenosti pohanské strany v Arménii a obsazuje celou zemi; počátek dlouholetého konfliktu s římskou říší.

338 n. l.
439 – 457 n. l.
488 n. l.
last  next  Top End
 
7)

pád Dastagerdu, oblíbené královy rezidence; útěk Husrava II., jeho sesazení a zavraždění; mír mezi Herakleiem a novým králem Kavádem II. Šéroé – Peršané musí vyklidit všechny dobyté byzantské državy.

628 n. l.
610 n. l.
238 – 239 n. l.
last  next  Top End
 
8)

pád posádkového města Dura Európos.

427 n. l.
256 n. l.
650/651 n. l.
last  next  Top End
 
9)

velmoži zbavují Kaváda I. vlády a odsuzují ho k doživotnímu vězení v „Pevnosti zapomenutí“ v Chúzistánu; Kavád odtud prchá k Hefthalitům.

540 n. l.
570 n. l.
496 n. l.
last  next  Top End
 
10)

vládne nábožensky tolerantní Jazdkart I., v perské tradici označovaný jako Jazdkart Bazakar (Hříšník).

623 n. l.
256 n. l.
399 – 421 n. l.
last  next  Top End
 
11)

Husrav II. dobývá na Byzanci Sýrii, velkou část Malé Asie i Egypt; posvátná křesťanská relikvie – svatý Kříž v Jeruzalémě - se stává kořistí Peršanů.

611 – 619 n. l.
363 n. l.
488 n. l.
last  next  Top End
 
12)

po krátké válce uzavírá Jazdkart mír s Theodosiem II. (zachování statu quo).

499 n. l.
572 n. l.
442 n. l.
last  next  Top End
 
13)

Kavád podporovaný vojskem Hefthalitů bojuje s východořímským císařem Anastasiem I.; po zaplacení vysoké částky získávají Byzantinci dobytá území nazpět.

503 – 505/506 n. l.
494/495 – 496 n. l.
540 n. l.
last  next  Top End
 
14)

církevní koncil v Gundéšápúru vyhlašuje nestoriánskou formu křesťanství za závaznou pro věřící v perské říši.

637 – 640 n. l.
591 – 628 n. l.
484 n. l.
last  next  Top End
 
15)

první lokální střetnutí mezi Peršany a arabskými kmeny končí pro Sásánovce porážkou (bitva u Dhú Káru).

604 n. l.
243 – 244 n. l.
591 – 628 n. l.
last  next  Top End
 
16)

Arabové vpadají do Mezopotámie a porážejí sásánovská vojska v bitvě u Kádisíje; pád Ktésifóntu.

636/637 n. l.
496 – 499 n. l.
po 520 n. l.
last  next  Top End
 
17)

Arabové vstupují do Chorásánu na východě perské říše.

650/651 n. l.
421 – 422 n. l.
316/317 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY