Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test


Popis stránky

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test - vyberte správné datum.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

s pomocí Hefthalitů a Sóchry se stává králem Pérózův syn Kavád I.; jeho cílem v prvních letech vlády je oslabení moci vlivných šlechtických rodin (využití rivality mezi Káry vedenými Sóchrou a Mihrány v čele se Šápúrem).

488 n. l.
350 – 358/359 n. l.
622 n. l.
 
2)

Kavád podporovaný vojskem Hefthalitů bojuje s východořímským císařem Anastasiem I.; po zaplacení vysoké částky získávají Byzantinci dobytá území nazpět.

650/651 n. l.
503 – 505/506 n. l.
283 n. l.
 
3)

Peršané a Byzantinci sjednávají příměří na pět let; císař je nucen zaplatit Husravovi 2000 liber zlata.

545 n. l.
636/637 n. l.
572 n. l.
 
4)

pád Dastagerdu, oblíbené královy rezidence; útěk Husrava II., jeho sesazení a zavraždění; mír mezi Herakleiem a novým králem Kavádem II. Šéroé – Peršané musí vyklidit všechny dobyté byzantské državy.

636/637 n. l.
628 n. l.
637 – 640 n. l.
 
5)

Hormizd IV., syn Husravův, perským králem; tvrdé zásahy proti šlechtě a kněžstvu (údajně 13 600 poprav); válka s Byzancí pokračuje.

579 – 590 n. l.
604 n. l.
650/651 n. l.
 
6)

po smrti Kaváda II. vládne jeho nezletilý syn Ardašír III.

603 n. l.
628 – 630 n. l.
579 – 590 n. l.
 
7)

Šápúr I., syn Ardašírův, perským králem; jeho prvním krokem je dobytí a rozboření Hatry (smrt tamního krále Sanatrúka II.).

240/241 – 271/272 n. l.
439 – 457 n. l.
545 n. l.
 
8)

arménský král Tiridatés III. (IV.) (298 - 330) přijímá křesťanství (tradiční datum 301 je patrně nesprávné).

316/317 n. l.
kol. 605 n. l.
650/651 n. l.
 
9)

sásánovská vojska svádějí boje s různými etniky na východě.

672 n. l.
597/598 n. l.
po 520 n. l.
 
10)

Kavádův bratr Zámásp perským králem.

496 – 499 n. l.
240/241 – 271/272 n. l.
338 – 344 n. l.
 
11)

„věčný mír“ s východořímským císařem Justinianem I.

488 n. l.
636/637 n. l.
532 n. l.
 
12)

uzavření „padesátiletého“ míru mezi Byzancí a Persií; císař slibuje, že bude Husravovi ročně platit 30 000 zlatých, král naopak zaručuje náboženskou svobodu perským křesťanům.

561 n. l.
556 – 557 n. l.
522/523 n. l.
 
13)

Arabové vstupují do Chorásánu na východě perské říše.

494/495 – 496 n. l.
650/651 n. l.
579 – 590 n. l.
 
14)

perský král ve spojení s tureckým vládcem Istämim vyvrací říši Hefthalitů; severní část získávají Turci, državy na jih od Amudarji Sásánovci.

610 n. l.
cca 557 – 560 n. l.
633 – 651 n. l.
 
15)

Šápúr vyhání Arsakovce z Arménie a pustoší pohraničí římské říše (sásánovský princ Hormizd Ardašír arménským králem).

před 421 n. l.
252 – 253 n. l.
cca 286/287 n. l.
 
16)

Jazdkart II. perským králem; zásahy do života židovských obcí v říši.

439 – 457 n. l.
494/495 n. l.
cca 506 – 516 n. l.
 
17)

římský císař Carus napadá perskou říši, dobývá Ktésifóntu, brzy nato však umírá a výprava vyznívá do ztracena; potlačení vzpoury Bahrámova bratra Hormizda, místodržitele v Chorásánu.

548 n. l.
638 n. l.
283 n. l.

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY