Dějepis dejepis.okhelp.cz Scroll down Scroll Up

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test

home »  persie  »  sasanovci 224 651 n l


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

vojsko Hefthalitů dosazuje Kaváda I. opět na trůn; Mazdak obnovuje svůj vliv u dvora.

363 n. l.
628 – 630 n. l.
499 n. l.
last  next  Top End
 
2)

Arabové vstupují do Chorásánu na východě perské říše.

650/651 n. l.
442 n. l.
428 n. l.
last  next  Top End
 
3)

Ardašír dobývá římská pohraniční města Nisibis a Karrhy a ohrožuje Dura Európos na Eufratu.

638 n. l.
622 n. l.
238 – 239 n. l.
last  next  Top End
 
4)

„věčný mír“ s východořímským císařem Justinianem I.

602 n. l.
651/652 n. l.
532 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Peršané musí přerušit konflikt v Mezopotámii a věnovat se obraně svých severovýchodních hranic (boje s hunským kmenem Chionitů).

350 – 358/359 n. l.
363 n. l.
kol. 605 n. l.
last  next  Top End
 
6)

při převratu v Byzanci je usmrcen původce Maurikiovy smrti císař Fokas; nový císař Herakleios Peršanům neúspěšně nabízí mír.

627 n. l.
610 n. l.
499 n. l.
last  next  Top End
 
7)

Šápúr II., vnuk Narsův, perským králem; na trůn dosedá jako nemluvně.

496 n. l.
309 – 379 n. l.
627 n. l.
last  next  Top End
 
8)

Husrav II. Parvéz perským králem; na severovýchodě říše zakládá jeho strýc Vistám separatistický státní útvar a vládne tam zhruba do roku 600 jako samostatný panovník.

591 – 628 n. l.
439 – 457 n. l.
590 n. l.
last  next  Top End
 
9)

po smrti Kaváda II. vládne jeho nezletilý syn Ardašír III.

628 – 630 n. l.
260 n. l.
633 – 651 n. l.
last  next  Top End
 
10)

obnovení války s Římem; dobytí města Amidy na horním Tigridu; chionitský král Grumbatés Šápúrovým spojencem.

481/482 – 484 n. l.
359 n. l.
561 n. l.
last  next  Top End
 
11)

Arabové vpadají do Mezopotámie a porážejí sásánovská vojska v bitvě u Kádisíje; pád Ktésifóntu.

338 n. l.
528/529 n. l.
636/637 n. l.
last  next  Top End
 
12)

počátek nové války s Byzancí.

231 n. l.
527/528 n. l.
610 n. l.
last  next  Top End
 
13)

obnovení války císařem Justinianem I.

572 n. l.
548 n. l.
po 400 n. l.
last  next  Top End
 
14)

Šápúr vyhání Arsakovce z Arménie a pustoší pohraničí římské říše (sásánovský princ Hormizd Ardašír arménským králem).

252 – 253 n. l.
531 – 579 n. l.
po 520 n. l.
last  next  Top End
 
15)

arabské poselstvo vyzývá krále Jazdkarta, aby buď přestoupil k islámu, nebo platil chalífu Umarovi tribut; Jazdkart to odmítá.

494/495 – 496 n. l.
399 – 421 n. l.
634 n. l.
last  next  Top End
 
16)

v bitvě u Nehávandu v Médii je sásánovské vojsko rozdrceno; Jazdkart III. prchá dále na východ.

642 n. l.
cca 506 – 516 n. l.
484 n. l.
last  next  Top End
 
17)

za vlády Bahráma II. získává Kartír rozhodující vliv na vnitřní politiku monarchie; stává se nejvyšším móbadem, soudcem říše a představeným chrámu ohně ve Stachru, kolébce dynastie; na jeho popud zasahuje král proti jiným věroukám, zvláště proti křesťanství, manicheismu, judaismu a buddhismu.

276 – 293 n. l.
636/637 n. l.
503 – 505/506 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíKONEC MOJE IP VYPISY

home »  persie  »  sasanovci 224 651 n l

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved