Sponzorované odkazy

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test


Popis stránky

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test - vyberte správné datum.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)

Jazdkart III. posílá vyslance k čínskému dvoru, aby získal spojence proti Arabům; jednání jsou bezvýsledná.

628 n. l.
638 n. l.
359 n. l.
last  next  Top End
 
2)

římský císař Iulianus vpadá s 80 000–90 000 muži do perské říše, proniká až ke Ktésifóntu, na zpátečním pochodu je však zabit v bitvě; jeho nástupce Iovianus uzavírá s Šápúrem mír, jednostranně výhodný pro Sásánovce; Římané ztrácejí Nisibis a Singaru a zavazují se, že nebudou podporovat Arménii.

548 n. l.
363 n. l.
481/482 – 484 n. l.
last  next  Top End
 
3)

křesťanští radikálové ničí zarathuštrovský chrám ve městě Hormizd-Ardašír v dnešním Chúzistánu; na nátlak mágů zahajuje Jazdkart nové pronásledování.

522/523 n. l.
před 421 n. l.
459 n. l.
last  next  Top End
 
4)

Husrav II. dobývá na Byzanci Sýrii, velkou část Malé Asie i Egypt; posvátná křesťanská relikvie – svatý Kříž v Jeruzalémě - se stává kořistí Peršanů.

623 n. l.
611 – 619 n. l.
442 n. l.
last  next  Top End
 
5)

arabská vojska postupně pronikají do íránských krajů.

591 n. l.
cca 286/287 n. l.
637 – 640 n. l.
last  next  Top End
 
6)

sasazení arménského krále Ardašíra - Arménie spravována místodržiteli.

428 n. l.
579 – 590 n. l.
466 – 469 n. l.
last  next  Top End
 
7)

počátek nové války s Byzancí.

527/528 n. l.
531 – 579 n. l.
cca 228 – 230 n. l.
last  next  Top End
 
8)

Šápúr vyhání Arsakovce z Arménie a pustoší pohraničí římské říše (sásánovský princ Hormizd Ardašír arménským králem).

427 n. l.
252 – 253 n. l.
256 n. l.
last  next  Top End
 
9)

Kavádův bratr Zámásp perským králem.

450/451 n. l.
496 – 499 n. l.
630/631 n. l.
last  next  Top End
 
10)

velmoži zbavují Kaváda I. vlády a odsuzují ho k doživotnímu vězení v „Pevnosti zapomenutí“ v Chúzistánu; Kavád odtud prchá k Hefthalitům.

496 n. l.
590 n. l.
650/651 n. l.
last  next  Top End
 
11)

perský král ve spojení s tureckým vládcem Istämim vyvrací říši Hefthalitů; severní část získávají Turci, državy na jih od Amudarji Sásánovci.

cca 557 – 560 n. l.
243 – 244 n. l.
252 – 253 n. l.
last  next  Top End
 
12)

Kavád žádá císaře Justina I., aby adoptoval prince Husrava, vyhlédnutého dědice trůnu; opatření má zajistit spojence pro případ, že by o vládu usiloval jiný z královských synů; Byzantinci žádost odmítají.

627 n. l.
522/523 n. l.
256 n. l.
last  next  Top End
 
13)

Husrav a Justinianus uzavírají příměří, aniž by kterákoli ze stran dosáhla výraznějšího zisku.

556 – 557 n. l.
cca 557 – 560 n. l.
481/482 – 484 n. l.
last  next  Top End
 
14)

Husrav II. Parvéz perským králem; na severovýchodě říše zakládá jeho strýc Vistám separatistický státní útvar a vládne tam zhruba do roku 600 jako samostatný panovník.

459 n. l.
240/241 – 271/272 n. l.
591 – 628 n. l.
last  next  Top End
 
15)

král Bahrám V., syn Jazdkartův, vede válku s východořímským císařem Theodosiem II. (408 – 450); po uzavření míru se obě strany zavazují, že svým poddaným křesťanského a zarathuštrovského vyznání zajistí náboženskou svobodu (v případě Theodosia se jedná o ústupek bez praktického významu).

421 – 422 n. l.
240/241 – 271/272 n. l.
481/482 – 484 n. l.
last  next  Top End
 
16)

arabské poselstvo vyzývá krále Jazdkarta, aby buď přestoupil k islámu, nebo platil chalífu Umarovi tribut; Jazdkart to odmítá.

561 n. l.
634 n. l.
496 n. l.
last  next  Top End
 
17)

převrat zosnovaný vojevůdcem Šahrvarázem způsobuje těžké vnitřní zmatky; v různých částech říše se krátkodobě ujímají moci jednotliví členové sásánovského rodu.

kol. 605 n. l.
po 400 n. l.
630 – 633 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY