Sponzorované odkazy

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test


Popis stránky

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test - vyberte správné datum.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

Husrav II. zajímá an-Nu‘mána III., vládce lachmovského státu na pomezí perské Mezopotámie, a dává ho usmrtit; lachmovská monarchie do té doby tvořila nárazníkové pásmo mezi perskou říší a Arábií.

439 – 457 n. l.
231 n. l.
602 n. l.
last  next  Top End
 
2)

turecký král Šáva vpadá do perské říše, je však poražen vojevůdcem Bahrámem Čóvénem a v boji zabit.

588 – 589 n. l.
před 421 n. l.
496 n. l.
last  next  Top End
 
3)

Kavád žádá císaře Justina I., aby adoptoval prince Husrava, vyhlédnutého dědice trůnu; opatření má zajistit spojence pro případ, že by o vládu usiloval jiný z královských synů; Byzantinci žádost odmítají.

627 n. l.
522/523 n. l.
636/637 n. l.
last  next  Top End
 
4)

Šápúr II., vnuk Narsův, perským králem; na trůn dosedá jako nemluvně.

cca 228 – 230 n. l.
637 – 640 n. l.
309 – 379 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Peršané a Byzantinci sjednávají příměří na pět let; císař je nucen zaplatit Husravovi 2000 liber zlata.

545 n. l.
316/317 n. l.
232 – 233 n. l.
last  next  Top End
 
6)

Arabové vpadají do Mezopotámie a porážejí sásánovská vojska v bitvě u Kádisíje; pád Ktésifóntu.

642 n. l.
636/637 n. l.
359 n. l.
last  next  Top End
 
7)

za vlády Bahráma II. získává Kartír rozhodující vliv na vnitřní politiku monarchie; stává se nejvyšším móbadem, soudcem říše a představeným chrámu ohně ve Stachru, kolébce dynastie; na jeho popud zasahuje král proti jiným věroukám, zvláště proti křesťanství, manicheismu, judaismu a buddhismu.

484 – 488 n. l.
276 – 293 n. l.
231 n. l.
last  next  Top End
 
8)

v bitvě u Edessy je římské vojsko zcela rozdrceno; císař Valerianus upadá do perského zajetí; Šápúrova jízda plení Sýrii, Kilikii a Kappadokii.

439 – 457 n. l.
po 520 n. l.
260 n. l.
last  next  Top End
 
9)

při převratu v Byzanci je usmrcen původce Maurikiovy smrti císař Fokas; nový císař Herakleios Peršanům neúspěšně nabízí mír.

276 – 293 n. l.
410 n. l.
610 n. l.
last  next  Top End
 
10)

pod vlivem prince Husrava se zhoršuje králův vztah k Mazdakovi a jeho stoupencům.

296 – 297/298 n. l.
po 520 n. l.
cca 557 – 560 n. l.
last  next  Top End
 
11)

Jazdkart III., vnuk Husrava II., perským králem.

638 n. l.
633 – 651 n. l.
570 n. l.
last  next  Top End
 
12)

císař Justinus II. porušuje mírovou dohodu z roku 561 a neúspěšně obléhá Nisibis; počátek vleklé persko-byzantské války, neustále přerušované vyjednáváním.

588 – 589 n. l.
572 n. l.
427 n. l.
last  next  Top End
 
13)

vojsko Hefthalitů dosazuje Kaváda I. opět na trůn; Mazdak obnovuje svůj vliv u dvora.

459 n. l.
499 n. l.
276 n. l.
last  next  Top End
 
14)

první fáze války s Římem nepřináší výraznější výsledky (neúspěšné obléhání Nisibis, porážka u Singary).

459 n. l.
338 – 344 n. l.
494/495 – 496 n. l.
last  next  Top End
 
15)

arabské poselstvo vyzývá krále Jazdkarta, aby buď přestoupil k islámu, nebo platil chalífu Umarovi tribut; Jazdkart to odmítá.

634 n. l.
588 – 589 n. l.
260 n. l.
last  next  Top End
 
16)

císař Herakleios zahajuje byzantský protiútok (výprava do Arménie); na Arabském poloostrově odchází prorok Muhammad z Mekky do Medíny (hidžra).

622 n. l.
632 n. l.
591 – 628 n. l.
last  next  Top End
 
17)

římský císař Carus napadá perskou říši, dobývá Ktésifóntu, brzy nato však umírá a výprava vyznívá do ztracena; potlačení vzpoury Bahrámova bratra Hormizda, místodržitele v Chorásánu.

283 n. l.
232 – 233 n. l.
359 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY