Sponzorované odkazy

Doba kamenná - test


Popis stránky

Doba kamenná - test - období Země - vyberte správná data.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Pravěk
Doba kamenná bylo období mezi lety:
3 miliony let př. n. l. - 4 000 př. n. l.
0,5 milionu let př. n. l. - 10 000 př. n. l.
1,5 milionu let př. n. l. - 25 000 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)Pravěk
Proč tuto dobu nazýváme "kamenná"?
protože lidé využívaly kámen ke stavbě obydlí
protože lidé využívali kámen, jako nástroj
protože lidé využívaly vzácné kámeny, jako platidlo
last  next  Top End
 
3)Pravěk
Pazourek je:
opracovaný čedič
úlomek mramoru
opracovaná žula
forma křemene
last  next  Top End
 
4)Pravěk
Starší doba kamenná se nazývá:
paleolit
neolit
mezolit
last  next  Top End
 
5)Pravěk
Střední doba kamenná se nazývá:
eneolit
mezolit
neolit
last  next  Top End
 
6)Pravěk
Mladší doba kamenná se nazývá:
mezolit
neolit
paleolit
last  next  Top End
 
7)Pravěk
Pozdní doba kamenná se nazývá:
ordovik
cambrium
eneolit
last  next  Top End
 
8)Pravěk
Pěstní klíny byly:
z kamene
z ocele
z bronzu
last  next  Top End
 
9)Pravěk
V pravěku si lidé zhotovovali nástroje převážně z:
kovu
kamene
pálené hlíny
last  next  Top End
 
10)Pravěk
Člověk v době kamenné žil:
sám
v tlupách
v párech
last  next  Top End
 
11)Pravěk
Pravěký člověk nocoval:
jen v korunách stromů
ve skalních dutinách, jeskyních, přístřešcích z větví a klacků
jen na otevřených stepích
last  next  Top End
 
12)Pravěk
Pravěký člověk se dožíval maximálně:
50 let
30 let
20 let
75 let
last  next  Top End
 
13)Pravěk
Nejstarší nálezy člověka zručného pochází:
z východní Afriky
z Austrálie
ze severských oblastí Číny

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 15,9450 sekundy
Dat:
2015-03-25 08:44:22 Nick: Hosik a Jojik

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY