Doba kamenná - test


Popis stránky

Doba kamenná - test - období Země - vyberte správná data.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Pravěk
Doba kamenná bylo období mezi lety:
0,5 milionu let př. n. l. - 10 000 př. n. l.
1,5 milionu let př. n. l. - 25 000 př. n. l.
3 miliony let př. n. l. - 4 000 př. n. l.
last     next      Top      End..
 
2)Pravěk
Proč tuto dobu nazýváme "kamenná"?
protože lidé využívali kámen, jako nástroj
protože lidé využívaly vzácné kámeny, jako platidlo
protože lidé využívaly kámen ke stavbě obydlí
last     next      Top      End..
 
3)Pravěk
Pazourek je:
forma křemene
úlomek mramoru
opracovaný čedič
opracovaná žula
last     next      Top      End..
 
4)Pravěk
Starší doba kamenná se nazývá:
mezolit
neolit
paleolit
last     next      Top      End..
 
5)Pravěk
Střední doba kamenná se nazývá:
mezolit
eneolit
neolit
last     next      Top      End..
 
6)Pravěk
Mladší doba kamenná se nazývá:
neolit
mezolit
paleolit
last     next      Top      End..
 
7)Pravěk
Pozdní doba kamenná se nazývá:
eneolit
ordovik
cambrium
last     next      Top      End..
 
8)Pravěk
Pěstní klíny byly:
z kamene
z bronzu
z ocele
last     next      Top      End..
 
9)Pravěk
V pravěku si lidé zhotovovali nástroje převážně z:
kamene
pálené hlíny
kovu
last     next      Top      End..
 
10)Pravěk
Člověk v době kamenné žil:
sám
v párech
v tlupách
last     next      Top      End..
 
11)Pravěk
Pravěký člověk nocoval:
jen na otevřených stepích
ve skalních dutinách, jeskyních, přístřešcích z větví a klacků
jen v korunách stromů
last     next      Top      End..
 
12)Pravěk
Pravěký člověk se dožíval maximálně:
50 let
30 let
20 let
75 let
last     next      Top      End..
 
13)Pravěk
Nejstarší nálezy člověka zručného pochází:
ze severských oblastí Číny
z východní Afriky
z Austrálie

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 15,9450 sekundy
Dat:
2015-03-25 08:44:22 Nick: Hosik a Jojik

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY