Sponzorované odkazy

Doba kamenná - test


Popis stránky

Doba kamenná - test - období Země - vyberte správná data.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Pravěk
Doba kamenná bylo období mezi lety:
1,5 milionu let př. n. l. - 25 000 př. n. l.
0,5 milionu let př. n. l. - 10 000 př. n. l.
3 miliony let př. n. l. - 4 000 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)Pravěk
Proč tuto dobu nazýváme "kamenná"?
protože lidé využívaly kámen ke stavbě obydlí
protože lidé využívali kámen, jako nástroj
protože lidé využívaly vzácné kámeny, jako platidlo
last  next  Top End
 
3)Pravěk
Pazourek je:
forma křemene
opracovaná žula
úlomek mramoru
opracovaný čedič
last  next  Top End
 
4)Pravěk
Starší doba kamenná se nazývá:
paleolit
neolit
mezolit
last  next  Top End
 
5)Pravěk
Střední doba kamenná se nazývá:
eneolit
mezolit
neolit
last  next  Top End
 
6)Pravěk
Mladší doba kamenná se nazývá:
paleolit
neolit
mezolit
last  next  Top End
 
7)Pravěk
Pozdní doba kamenná se nazývá:
eneolit
cambrium
ordovik
last  next  Top End
 
8)Pravěk
Pěstní klíny byly:
z ocele
z bronzu
z kamene
last  next  Top End
 
9)Pravěk
V pravěku si lidé zhotovovali nástroje převážně z:
kovu
kamene
pálené hlíny
last  next  Top End
 
10)Pravěk
Člověk v době kamenné žil:
sám
v tlupách
v párech
last  next  Top End
 
11)Pravěk
Pravěký člověk nocoval:
jen v korunách stromů
jen na otevřených stepích
ve skalních dutinách, jeskyních, přístřešcích z větví a klacků
last  next  Top End
 
12)Pravěk
Pravěký člověk se dožíval maximálně:
75 let
20 let
50 let
30 let
last  next  Top End
 
13)Pravěk
Nejstarší nálezy člověka zručného pochází:
ze severských oblastí Číny
z Austrálie
z východní Afriky

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 15,9450 sekundy
Dat:
2015-03-25 08:44:22 Nick: Hosik a Jojik

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY