Sponzorované odkazy

Doba kamenná - test


Popis stránky

Doba kamenná - test - období Země - vyberte správná data.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Pravěk
Doba kamenná bylo období mezi lety:
3 miliony let př. n. l. - 4 000 př. n. l.
1,5 milionu let př. n. l. - 25 000 př. n. l.
0,5 milionu let př. n. l. - 10 000 př. n. l.
last     next      Top      End..
 
2)Pravěk
Proč tuto dobu nazýváme "kamenná"?
protože lidé využívali kámen, jako nástroj
protože lidé využívaly vzácné kámeny, jako platidlo
protože lidé využívaly kámen ke stavbě obydlí
last     next      Top      End..
 
3)Pravěk
Pazourek je:
forma křemene
opracovaná žula
úlomek mramoru
opracovaný čedič
last     next      Top      End..
 
4)Pravěk
Starší doba kamenná se nazývá:
mezolit
neolit
paleolit
last     next      Top      End..
 
5)Pravěk
Střední doba kamenná se nazývá:
eneolit
mezolit
neolit
last     next      Top      End..
 
6)Pravěk
Mladší doba kamenná se nazývá:
paleolit
mezolit
neolit
last     next      Top      End..
 
7)Pravěk
Pozdní doba kamenná se nazývá:
ordovik
cambrium
eneolit
last     next      Top      End..
 
8)Pravěk
Pěstní klíny byly:
z kamene
z bronzu
z ocele
last     next      Top      End..
 
9)Pravěk
V pravěku si lidé zhotovovali nástroje převážně z:
pálené hlíny
kovu
kamene
last     next      Top      End..
 
10)Pravěk
Člověk v době kamenné žil:
v tlupách
v párech
sám
last     next      Top      End..
 
11)Pravěk
Pravěký člověk nocoval:
ve skalních dutinách, jeskyních, přístřešcích z větví a klacků
jen v korunách stromů
jen na otevřených stepích
last     next      Top      End..
 
12)Pravěk
Pravěký člověk se dožíval maximálně:
75 let
30 let
50 let
20 let
last     next      Top      End..
 
13)Pravěk
Nejstarší nálezy člověka zručného pochází:
ze severských oblastí Číny
z východní Afriky
z Austrálie

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 15,9450 sekundy
Dat:
2015-03-25 08:44:22 Nick: Hosik a Jojik

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY