Sponzorované odkazy

Doba kamenná 2


Popis stránky

Doba kamenná 2 - období Země - vyberte správné data.
Sponzorované odkazy

Doba kamenná 2


00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Doba kamenná
Australopithecus byl:
člověk, který vývojově následoval po HOMO HABILIS
vymřelých lidoop, který patří k linii vedoucí k člověku
ještěr, který žil v Austrálii
last  next  Top End
 
2)Doba kamenná
Kdy žil HOMO HABILIS
před 300 - 100 tisíci lety
před 2,7 - 1,5 miliony lety
před 1,5 - 0,5 miliony lety
last  next  Top End
 
3)Doba kamenná
Homo sapiens se objevil v Evropě:
před 350 000 lety
před 250 000 lety
před 100 000 lety
last  next  Top End
 
4)Doba kamenná
Kde byla nalezena nejstarší keramika na světě, stará více než 20 000 let?
v Iráku nedaleko města Bagdád
na Moravě v Dolních Věstonicích
v Číně poblíž města Pekingu
last  next  Top End
 
5)Doba kamenná
Zemřelí v době paleolitu byli:
ponecháni na místě, kde zemřeli bez povšimnutí
ukládáni do země
naloženi do člunů a pouštěni po proudu řeky
last  next  Top End
 
6)Doba kamenná
Která lidská rasa nexistuje:
negroidní
eurofilní
mongoloidní
last  next  Top End
 
7)Doba kamenná
Čím se člověk odlišuje od zvířecích hominidů:
větší silou a rychlostí běhu
rukama, které mají pět prstů
rozvojem myšlení, mluvidel, vznikem řeči
last  next  Top End
 
8)Doba kamenná
Věstonická venuše byla vyrobena:
z pálené hlíny
z mamutího klu, tento materiál byl dostupný a hojně používaný v té době
z ebenového dřeva
last  next  Top End
 
9)Doba kamenná
Jak je vysoká soška Věstonické venuše?
115 cm
11,5 cm
je to miniatura velikosti 1,5 cm
last  next  Top End
 
10)Doba kamenná
Dalším známým místem s nálezy umění pravěkého člověka mimo Dolní Věstonice je:
Hora Říp
Předmostí u Přerova
Slavkov u Brna
last  next  Top End
 
11)Doba kamenná
Mamut
je pravěký ještěr podobný slonovi
je nosorožec žijící na našem území v době kamenné
je vyhynulý rod z čeledi slonovitých, podobný dnešním slonům

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 13,9920 sekundy
Dat:
2017-11-12 09:56:57 Nick: Cz

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY