Doba kamenná 2


Popis stránky

Doba kamenná 2 - období Země - vyberte správné data.

Doba kamenná 2


Doba kamenná 2 - období Země - vyberte správné data.

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Chyba
 
1)Doba kamenná
Australopithecus byl:
člověk, který vývojově následoval po HOMO HABILIS
ještěr, který žil v Austrálii
vymřelých lidoop, který patří k linii vedoucí k člověku
 
2)Doba kamenná
Kdy žil HOMO HABILIS
před 2,7 - 1,5 miliony lety
před 300 - 100 tisíci lety
před 1,5 - 0,5 miliony lety
 
3)Doba kamenná
Homo sapiens se objevil v Evropě:
před 350 000 lety
před 250 000 lety
před 100 000 lety
 
4)Doba kamenná
Kde byla nalezena nejstarší keramika na světě, stará více než 20 000 let?
v Iráku nedaleko města Bagdád
na Moravě v Dolních Věstonicích
v Číně poblíž města Pekingu
 
5)Doba kamenná
Zemřelí v době paleolitu byli:
naloženi do člunů a pouštěni po proudu řeky
ponecháni na místě, kde zemřeli bez povšimnutí
ukládáni do země
 
6)Doba kamenná
Která lidská rasa nexistuje:
eurofilní
negroidní
mongoloidní
 
7)Doba kamenná
Čím se člověk odlišuje od zvířecích hominidů:
rozvojem myšlení, mluvidel, vznikem řeči
rukama, které mají pět prstů
větší silou a rychlostí běhu
 
8)Doba kamenná
Věstonická venuše byla vyrobena:
z mamutího klu, tento materiál byl dostupný a hojně používaný v té době
z ebenového dřeva
z pálené hlíny
 
9)Doba kamenná
Jak je vysoká soška Věstonické venuše?
11,5 cm
115 cm
je to miniatura velikosti 1,5 cm
 
10)Doba kamenná
Dalším známým místem s nálezy umění pravěkého člověka mimo Dolní Věstonice je:
Předmostí u Přerova
Hora Říp
Slavkov u Brna
 
11)Doba kamenná
Mamut
je vyhynulý rod z čeledi slonovitých, podobný dnešním slonům
je pravěký ještěr podobný slonovi
je nosorožec žijící na našem území v době kamenné

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY