Doba kamenná 2


Popis stránky

Doba kamenná 2 - období Země - vyberte správné data.

Doba kamenná 2


 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Doba kamenná
Australopithecus byl:
ještěr, který žil v Austrálii
člověk, který vývojově následoval po HOMO HABILIS
vymřelých lidoop, který patří k linii vedoucí k člověku
last     next      Top      End..
 
2)Doba kamenná
Kdy žil HOMO HABILIS
před 1,5 - 0,5 miliony lety
před 300 - 100 tisíci lety
před 2,7 - 1,5 miliony lety
last     next      Top      End..
 
3)Doba kamenná
Homo sapiens se objevil v Evropě:
před 100 000 lety
před 350 000 lety
před 250 000 lety
last     next      Top      End..
 
4)Doba kamenná
Kde byla nalezena nejstarší keramika na světě, stará více než 20 000 let?
v Iráku nedaleko města Bagdád
na Moravě v Dolních Věstonicích
v Číně poblíž města Pekingu
last     next      Top      End..
 
5)Doba kamenná
Zemřelí v době paleolitu byli:
naloženi do člunů a pouštěni po proudu řeky
ponecháni na místě, kde zemřeli bez povšimnutí
ukládáni do země
last     next      Top      End..
 
6)Doba kamenná
Která lidská rasa nexistuje:
eurofilní
negroidní
mongoloidní
last     next      Top      End..
 
7)Doba kamenná
Čím se člověk odlišuje od zvířecích hominidů:
větší silou a rychlostí běhu
rukama, které mají pět prstů
rozvojem myšlení, mluvidel, vznikem řeči
last     next      Top      End..
 
8)Doba kamenná
Věstonická venuše byla vyrobena:
z ebenového dřeva
z mamutího klu, tento materiál byl dostupný a hojně používaný v té době
z pálené hlíny
last     next      Top      End..
 
9)Doba kamenná
Jak je vysoká soška Věstonické venuše?
je to miniatura velikosti 1,5 cm
115 cm
11,5 cm
last     next      Top      End..
 
10)Doba kamenná
Dalším známým místem s nálezy umění pravěkého člověka mimo Dolní Věstonice je:
Předmostí u Přerova
Slavkov u Brna
Hora Říp
last     next      Top      End..
 
11)Doba kamenná
Mamut
je nosorožec žijící na našem území v době kamenné
je pravěký ještěr podobný slonovi
je vyhynulý rod z čeledi slonovitých, podobný dnešním slonům

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 13,9920 sekundy
Dat:
2017-11-12 09:56:57 Nick: Cz

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY