Pravěk


Popis stránky

Pravěk - období Země - vyberte správné data.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Pravěk
Pravěk je epocha, ze které:
se dochovaly písemné záznamy psané na kůži mamutů
máme první písemné záznamy vytvořené tehdejším člověkem
nemáme písemné záznamy
last     next      Top      End..
 
2)Pravěk
Do jakého období klademe počátek pravěku?
4 000 let př.n. letopočtem
před 4,5 miliardami let
od 3 milionů let před našim letopočtem
last     next      Top      End..
 
3)Pravěk
Odkud získáváme představu, jak žili pravěcí lidé?
z Dalimilovi kroniky
z legend a vyprávění
z archeologických nálezů
last     next      Top      End..
 
4)Pravěk
Jak nazýváme první epochu pravěku?
Starší doba kamenná
Doba železná
Doba bronzová
last     next      Top      End..
 
5)Pravěk
Doba kamenná neobsahuje epochu s názvem:
Paleolit
Biolit
Neolit
last     next      Top      End..
 
6)Pravěk
Doba kemenná obsahuje epochu s názvem:
Delší doba kamenná
Mladší doba kamenná
Menší doba kamenná
last     next      Top      End..
 
7)Pravěk
Čím se živili pravěcí lidé v starší době kamenné?
zemědělsvtvím
sběrem plodů a lovem
pouze ovocem, protože byli býložravci
last     next      Top      End..
 
8)Pravěk
Pravěký člověk v starší době kamenné:
používal již bronzové nástroje a cínové nádobí
uměl používat nástroje
choval se pudově a neměl ještě potřebnou zručnost na ovládání nástrojů
last     next      Top      End..
 
9)Pravěk
Jak říkáme změnám klimatu v starší době kamenné?
doby sněhové
doby ledové
globální oteplování
last     next      Top      End..
 
10)Pravěk
Nejstarším druhem člověka je:
člověk zručný - homo habilis
člověk hrající si - homo ludens
člověk vzpřímený - homo erectus

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,3930 sekundy
Dat:
2017-10-28 12:30:47 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY