Pravěk
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Pravěk - období Země - vyberte správné data.
Chyba
 
1)Pravěk
Pravěk je epocha, ze které:
se dochovaly písemné záznamy psané na kůži mamutů
máme první písemné záznamy vytvořené tehdejším člověkem
nemáme písemné záznamy
last  next  Top End
 
2)Pravěk
Do jakého období klademe počátek pravěku?
od 3 milionů let před našim letopočtem
4 000 let př.n. letopočtem
před 4,5 miliardami let
last  next  Top End
 
3)Pravěk
Odkud získáváme představu, jak žili pravěcí lidé?
z Dalimilovi kroniky
z archeologických nálezů
z legend a vyprávění
last  next  Top End
 
4)Pravěk
Jak nazýváme první epochu pravěku?
Doba bronzová
Starší doba kamenná
Doba železná
last  next  Top End
 
5)Pravěk
Doba kamenná neobsahuje epochu s názvem:
Paleolit
Neolit
Biolit
last  next  Top End
 
6)Pravěk
Doba kemenná obsahuje epochu s názvem:
Menší doba kamenná
Delší doba kamenná
Mladší doba kamenná
last  next  Top End
 
7)Pravěk
Čím se živili pravěcí lidé v starší době kamenné?
sběrem plodů a lovem
zemědělsvtvím
pouze ovocem, protože byli býložravci
last  next  Top End
 
8)Pravěk
Pravěký člověk v starší době kamenné:
choval se pudově a neměl ještě potřebnou zručnost na ovládání nástrojů
používal již bronzové nástroje a cínové nádobí
uměl používat nástroje
last  next  Top End
 
9)Pravěk
Jak říkáme změnám klimatu v starší době kamenné?
doby sněhové
globální oteplování
doby ledové
last  next  Top End
 
10)Pravěk
Nejstarším druhem člověka je:
člověk zručný - homo habilis
člověk hrající si - homo ludens
člověk vzpřímený - homo erectus

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,3930 sekundy
Dat:
2017-10-28 12:30:47 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY