Sponzorované odkazy

Pravěk


Popis stránky

Pravěk - období Země - vyberte správné data.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Pravěk
Pravěk je epocha, ze které:
se dochovaly písemné záznamy psané na kůži mamutů
nemáme písemné záznamy
máme první písemné záznamy vytvořené tehdejším člověkem
last  next  Top End
 
2)Pravěk
Do jakého období klademe počátek pravěku?
před 4,5 miliardami let
od 3 milionů let před našim letopočtem
4 000 let př.n. letopočtem
last  next  Top End
 
3)Pravěk
Odkud získáváme představu, jak žili pravěcí lidé?
z legend a vyprávění
z Dalimilovi kroniky
z archeologických nálezů
last  next  Top End
 
4)Pravěk
Jak nazýváme první epochu pravěku?
Doba železná
Starší doba kamenná
Doba bronzová
last  next  Top End
 
5)Pravěk
Doba kamenná neobsahuje epochu s názvem:
Biolit
Neolit
Paleolit
last  next  Top End
 
6)Pravěk
Doba kemenná obsahuje epochu s názvem:
Delší doba kamenná
Mladší doba kamenná
Menší doba kamenná
last  next  Top End
 
7)Pravěk
Čím se živili pravěcí lidé v starší době kamenné?
pouze ovocem, protože byli býložravci
sběrem plodů a lovem
zemědělsvtvím
last  next  Top End
 
8)Pravěk
Pravěký člověk v starší době kamenné:
uměl používat nástroje
používal již bronzové nástroje a cínové nádobí
choval se pudově a neměl ještě potřebnou zručnost na ovládání nástrojů
last  next  Top End
 
9)Pravěk
Jak říkáme změnám klimatu v starší době kamenné?
doby ledové
doby sněhové
globální oteplování
last  next  Top End
 
10)Pravěk
Nejstarším druhem člověka je:
člověk zručný - homo habilis
člověk hrající si - homo ludens
člověk vzpřímený - homo erectus

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,3930 sekundy
Dat:
2017-10-28 12:30:47 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY