Archimédés
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Archimédés - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Archimédés
rok narození
532 př. n. l
287 př. n. l
1386 př. n. l
last  next  Top End
 
2)Archimédés
místo narození
Syrakusy
Mykény
Athény
Knóssos
last  next  Top End
 
3)Archimédés
poloha místa narození
Peloponéský poloostrov
ostrov Sicílie
Malá Asie - Anatolia
ostrov Kréta
last  next  Top End
 
4)Archimédés
jeho otec Phidias byl
astronom
lékař
obchodník
last  next  Top End
 
5)Archimédés
Archimédés získal své vzdělání
v Alexandrii v Egyptě
v Efesu
v Římě
last  next  Top End
 
6)Archimédés
většinu svého života ale prožil
v Efesu
v Alexandrii
na Sicílii
v Athénách
last  next  Top End
 
7)Archimédés
jako první určil plochu
lichoběžníku
elipsy
kruhu
last  next  Top End
 
8)Archimédés
zjistil, že koule, kolem ní opsaný válec a kužel se stejnou základnou a výškou jako má válec mají objemy v poměru
2:4:1
2:3:1
3:5:2
last  next  Top End
 
9)Archimédés
v geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako _________
těžiště, těžnice
úsečka, křivka
přímka, rovnoběžka
last  next  Top End
 
10)Archimédés
Archimédův zákon se týká
těles ponořených do kapaliny
práce na páce
aerodynamiky
last  next  Top End
 
11)Archimédés
jako první stanovil axióm, že přímka je
je zakřivena
nekonečně dlouhá
nejkratší spojnice dvou bodů
last  next  Top End
 
12)Archimédés
Archimédův šroub se používá
při lisování ovoce
k čerpání vody
je součást knihtisku
last  next  Top End
 
13)Archimédés
Neruš mi mé kruhy!
zvolal, jako malé dítě, když ho otec nutil stát se lékařem
zvolal těsně před svou smrtí
zvolal na Alexandra Velikého, když mu chtěl projít kolem místa, kde si kreslil do písku geometrické obrazce
last  next  Top End
 
14)Archimédés
Heureka! - znamená
ztratil jsem
ach běda
našel jsem
last  next  Top End
 
15)Archimédés
jak přišel dle pověsti na "Archimédův zákon"
při sestrojování ponorky
ve vaně
při zkoumání obsahu zlata v koruně
last  next  Top End
 
16)Archimédés
jak zemřel
byl zabit
utopil se
přirozenou smrtí
last  next  Top End
 
17)Archimédés
kdy zemřel
489 př. n. l
1332 př. n. l
212 př. n. l
last  next  Top End
 
18)Archimédés
kde zemřel
Syrakusy
Athény
Alexandrie

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 50,7010 sekundy
Dat:
2014-08-11 16:30:10 Nick: marta

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY