Archimédés


Popis stránky

Archimédés - vyberte správná data testu.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Archimédés - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Archimédés
rok narození
532 př. n. l
287 př. n. l
1386 př. n. l
 
2)Archimédés
místo narození
Knóssos
Athény
Mykény
Syrakusy
 
3)Archimédés
poloha místa narození
ostrov Sicílie
ostrov Kréta
Peloponéský poloostrov
Malá Asie - Anatolia
 
4)Archimédés
jeho otec Phidias byl
astronom
obchodník
lékař
 
5)Archimédés
Archimédés získal své vzdělání
v Alexandrii v Egyptě
v Římě
v Efesu
 
6)Archimédés
většinu svého života ale prožil
na Sicílii
v Alexandrii
v Athénách
v Efesu
 
7)Archimédés
jako první určil plochu
kruhu
elipsy
lichoběžníku
 
8)Archimédés
zjistil, že koule, kolem ní opsaný válec a kužel se stejnou základnou a výškou jako má válec mají objemy v poměru
3:5:2
2:4:1
2:3:1
 
9)Archimédés
v geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako _________
těžiště, těžnice
přímka, rovnoběžka
úsečka, křivka
 
10)Archimédés
Archimédův zákon se týká
aerodynamiky
těles ponořených do kapaliny
práce na páce
 
11)Archimédés
jako první stanovil axióm, že přímka je
nekonečně dlouhá
je zakřivena
nejkratší spojnice dvou bodů
 
12)Archimédés
Archimédův šroub se používá
k čerpání vody
je součást knihtisku
při lisování ovoce
 
13)Archimédés
Neruš mi mé kruhy!
zvolal na Alexandra Velikého, když mu chtěl projít kolem místa, kde si kreslil do písku geometrické obrazce
zvolal, jako malé dítě, když ho otec nutil stát se lékařem
zvolal těsně před svou smrtí
 
14)Archimédés
Heureka! - znamená
ztratil jsem
našel jsem
ach běda
 
15)Archimédés
jak přišel dle pověsti na "Archimédův zákon"
při sestrojování ponorky
ve vaně
při zkoumání obsahu zlata v koruně
 
16)Archimédés
jak zemřel
byl zabit
utopil se
přirozenou smrtí
 
17)Archimédés
kdy zemřel
489 př. n. l
1332 př. n. l
212 př. n. l
 
18)Archimédés
kde zemřel
Alexandrie
Syrakusy
Athény

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 0,5060 sekundy
Dat:
2019-10-01 21:34:17 Nick: josé

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet