Sponzorované odkazy

Archimédés


Popis stránky

Archimédés - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Archimédés
rok narození
287 př. n. l
532 př. n. l
1386 př. n. l
last     next      Top      End..
 
2)Archimédés
místo narození
Knóssos
Mykény
Athény
Syrakusy
last     next      Top      End..
 
3)Archimédés
poloha místa narození
Malá Asie - Anatolia
ostrov Sicílie
Peloponéský poloostrov
ostrov Kréta
last     next      Top      End..
 
4)Archimédés
jeho otec Phidias byl
astronom
lékař
obchodník
last     next      Top      End..
 
5)Archimédés
Archimédés získal své vzdělání
v Efesu
v Alexandrii v Egyptě
v Římě
last     next      Top      End..
 
6)Archimédés
většinu svého života ale prožil
na Sicílii
v Efesu
v Alexandrii
v Athénách
last     next      Top      End..
 
7)Archimédés
jako první určil plochu
elipsy
lichoběžníku
kruhu
last     next      Top      End..
 
8)Archimédés
zjistil, že koule, kolem ní opsaný válec a kužel se stejnou základnou a výškou jako má válec mají objemy v poměru
3:5:2
2:4:1
2:3:1
last     next      Top      End..
 
9)Archimédés
v geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako _________
úsečka, křivka
přímka, rovnoběžka
těžiště, těžnice
last     next      Top      End..
 
10)Archimédés
Archimédův zákon se týká
těles ponořených do kapaliny
aerodynamiky
práce na páce
last     next      Top      End..
 
11)Archimédés
jako první stanovil axióm, že přímka je
nekonečně dlouhá
je zakřivena
nejkratší spojnice dvou bodů
last     next      Top      End..
 
12)Archimédés
Archimédův šroub se používá
při lisování ovoce
k čerpání vody
je součást knihtisku
last     next      Top      End..
 
13)Archimédés
Neruš mi mé kruhy!
zvolal na Alexandra Velikého, když mu chtěl projít kolem místa, kde si kreslil do písku geometrické obrazce
zvolal, jako malé dítě, když ho otec nutil stát se lékařem
zvolal těsně před svou smrtí
last     next      Top      End..
 
14)Archimédés
Heureka! - znamená
ztratil jsem
ach běda
našel jsem
last     next      Top      End..
 
15)Archimédés
jak přišel dle pověsti na "Archimédův zákon"
ve vaně
při zkoumání obsahu zlata v koruně
při sestrojování ponorky
last     next      Top      End..
 
16)Archimédés
jak zemřel
přirozenou smrtí
byl zabit
utopil se
last     next      Top      End..
 
17)Archimédés
kdy zemřel
1332 př. n. l
212 př. n. l
489 př. n. l
last     next      Top      End..
 
18)Archimédés
kde zemřel
Athény
Alexandrie
Syrakusy

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 50,7010 sekundy
Dat:
2014-08-11 16:30:10 Nick: marta

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY