Sponzorované odkazy

Archimédés


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Archimédés - vyberte správná data testu.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Archimédés
rok narození
532 př. n. l
1386 př. n. l
287 př. n. l
last  next  Top End
 
2)Archimédés
místo narození
Knóssos
Athény
Syrakusy
Mykény
last  next  Top End
 
3)Archimédés
poloha místa narození
ostrov Sicílie
ostrov Kréta
Malá Asie - Anatolia
Peloponéský poloostrov
last  next  Top End
 
4)Archimédés
jeho otec Phidias byl
obchodník
astronom
lékař
last  next  Top End
 
5)Archimédés
Archimédés získal své vzdělání
v Alexandrii v Egyptě
v Římě
v Efesu
last  next  Top End
 
6)Archimédés
většinu svého života ale prožil
v Efesu
v Alexandrii
v Athénách
na Sicílii
last  next  Top End
 
7)Archimédés
jako první určil plochu
elipsy
lichoběžníku
kruhu
last  next  Top End
 
8)Archimédés
zjistil, že koule, kolem ní opsaný válec a kužel se stejnou základnou a výškou jako má válec mají objemy v poměru
2:4:1
3:5:2
2:3:1
last  next  Top End
 
9)Archimédés
v geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako _________
přímka, rovnoběžka
těžiště, těžnice
úsečka, křivka
last  next  Top End
 
10)Archimédés
Archimédův zákon se týká
těles ponořených do kapaliny
aerodynamiky
práce na páce
last  next  Top End
 
11)Archimédés
jako první stanovil axióm, že přímka je
nejkratší spojnice dvou bodů
je zakřivena
nekonečně dlouhá
last  next  Top End
 
12)Archimédés
Archimédův šroub se používá
při lisování ovoce
je součást knihtisku
k čerpání vody
last  next  Top End
 
13)Archimédés
Neruš mi mé kruhy!
zvolal na Alexandra Velikého, když mu chtěl projít kolem místa, kde si kreslil do písku geometrické obrazce
zvolal těsně před svou smrtí
zvolal, jako malé dítě, když ho otec nutil stát se lékařem
last  next  Top End
 
14)Archimédés
Heureka! - znamená
našel jsem
ach běda
ztratil jsem
last  next  Top End
 
15)Archimédés
jak přišel dle pověsti na "Archimédův zákon"
při sestrojování ponorky
při zkoumání obsahu zlata v koruně
ve vaně
last  next  Top End
 
16)Archimédés
jak zemřel
utopil se
byl zabit
přirozenou smrtí
last  next  Top End
 
17)Archimédés
kdy zemřel
212 př. n. l
489 př. n. l
1332 př. n. l
last  next  Top End
 
18)Archimédés
kde zemřel
Alexandrie
Syrakusy
Athény

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 50,7010 sekundy
Dat:
2014-08-11 16:30:10 Nick: marta

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY