Sponzorované odkazy

Archimédés


Popis stránky

Archimédés - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Archimédés
rok narození
287 př. n. l
532 př. n. l
1386 př. n. l
last  next  Top End
 
2)Archimédés
místo narození
Syrakusy
Knóssos
Athény
Mykény
last  next  Top End
 
3)Archimédés
poloha místa narození
ostrov Kréta
Malá Asie - Anatolia
Peloponéský poloostrov
ostrov Sicílie
last  next  Top End
 
4)Archimédés
jeho otec Phidias byl
lékař
obchodník
astronom
last  next  Top End
 
5)Archimédés
Archimédés získal své vzdělání
v Alexandrii v Egyptě
v Římě
v Efesu
last  next  Top End
 
6)Archimédés
většinu svého života ale prožil
v Efesu
v Athénách
v Alexandrii
na Sicílii
last  next  Top End
 
7)Archimédés
jako první určil plochu
elipsy
kruhu
lichoběžníku
last  next  Top End
 
8)Archimédés
zjistil, že koule, kolem ní opsaný válec a kužel se stejnou základnou a výškou jako má válec mají objemy v poměru
3:5:2
2:3:1
2:4:1
last  next  Top End
 
9)Archimédés
v geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako _________
přímka, rovnoběžka
těžiště, těžnice
úsečka, křivka
last  next  Top End
 
10)Archimédés
Archimédův zákon se týká
těles ponořených do kapaliny
práce na páce
aerodynamiky
last  next  Top End
 
11)Archimédés
jako první stanovil axióm, že přímka je
nejkratší spojnice dvou bodů
je zakřivena
nekonečně dlouhá
last  next  Top End
 
12)Archimédés
Archimédův šroub se používá
je součást knihtisku
k čerpání vody
při lisování ovoce
last  next  Top End
 
13)Archimédés
Neruš mi mé kruhy!
zvolal, jako malé dítě, když ho otec nutil stát se lékařem
zvolal na Alexandra Velikého, když mu chtěl projít kolem místa, kde si kreslil do písku geometrické obrazce
zvolal těsně před svou smrtí
last  next  Top End
 
14)Archimédés
Heureka! - znamená
našel jsem
ach běda
ztratil jsem
last  next  Top End
 
15)Archimédés
jak přišel dle pověsti na "Archimédův zákon"
při sestrojování ponorky
při zkoumání obsahu zlata v koruně
ve vaně
last  next  Top End
 
16)Archimédés
jak zemřel
byl zabit
přirozenou smrtí
utopil se
last  next  Top End
 
17)Archimédés
kdy zemřel
212 př. n. l
489 př. n. l
1332 př. n. l
last  next  Top End
 
18)Archimédés
kde zemřel
Athény
Alexandrie
Syrakusy

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 50,7010 sekundy
Dat:
2014-08-11 16:30:10 Nick: marta

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY