Archimédés


Popis stránky

Archimédés - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Archimédés
rok narození
532 př. n. l
1386 př. n. l
287 př. n. l
 
2)Archimédés
místo narození
Knóssos
Syrakusy
Mykény
Athény
 
3)Archimédés
poloha místa narození
Malá Asie - Anatolia
ostrov Sicílie
Peloponéský poloostrov
ostrov Kréta
 
4)Archimédés
jeho otec Phidias byl
obchodník
astronom
lékař
 
5)Archimédés
Archimédés získal své vzdělání
v Alexandrii v Egyptě
v Římě
v Efesu
 
6)Archimédés
většinu svého života ale prožil
v Athénách
v Alexandrii
na Sicílii
v Efesu
 
7)Archimédés
jako první určil plochu
lichoběžníku
elipsy
kruhu
 
8)Archimédés
zjistil, že koule, kolem ní opsaný válec a kužel se stejnou základnou a výškou jako má válec mají objemy v poměru
2:4:1
3:5:2
2:3:1
 
9)Archimédés
v geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako _________
těžiště, těžnice
přímka, rovnoběžka
úsečka, křivka
 
10)Archimédés
Archimédův zákon se týká
těles ponořených do kapaliny
aerodynamiky
práce na páce
 
11)Archimédés
jako první stanovil axióm, že přímka je
nekonečně dlouhá
je zakřivena
nejkratší spojnice dvou bodů
 
12)Archimédés
Archimédův šroub se používá
je součást knihtisku
při lisování ovoce
k čerpání vody
 
13)Archimédés
Neruš mi mé kruhy!
zvolal těsně před svou smrtí
zvolal na Alexandra Velikého, když mu chtěl projít kolem místa, kde si kreslil do písku geometrické obrazce
zvolal, jako malé dítě, když ho otec nutil stát se lékařem
 
14)Archimédés
Heureka! - znamená
ztratil jsem
našel jsem
ach běda
 
15)Archimédés
jak přišel dle pověsti na "Archimédův zákon"
při zkoumání obsahu zlata v koruně
při sestrojování ponorky
ve vaně
 
16)Archimédés
jak zemřel
přirozenou smrtí
byl zabit
utopil se
 
17)Archimédés
kdy zemřel
1332 př. n. l
489 př. n. l
212 př. n. l
 
18)Archimédés
kde zemřel
Alexandrie
Syrakusy
Athény

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY