Archimédés


Popis stránky

Archimédés - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Archimédés
rok narození
287 př. n. l
532 př. n. l
1386 př. n. l
last     next      Top      End..
 
2)Archimédés
místo narození
Mykény
Syrakusy
Athény
Knóssos
last     next      Top      End..
 
3)Archimédés
poloha místa narození
ostrov Kréta
Peloponéský poloostrov
ostrov Sicílie
Malá Asie - Anatolia
last     next      Top      End..
 
4)Archimédés
jeho otec Phidias byl
lékař
astronom
obchodník
last     next      Top      End..
 
5)Archimédés
Archimédés získal své vzdělání
v Alexandrii v Egyptě
v Římě
v Efesu
last     next      Top      End..
 
6)Archimédés
většinu svého života ale prožil
v Efesu
na Sicílii
v Athénách
v Alexandrii
last     next      Top      End..
 
7)Archimédés
jako první určil plochu
elipsy
lichoběžníku
kruhu
last     next      Top      End..
 
8)Archimédés
zjistil, že koule, kolem ní opsaný válec a kužel se stejnou základnou a výškou jako má válec mají objemy v poměru
2:3:1
3:5:2
2:4:1
last     next      Top      End..
 
9)Archimédés
v geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako _________
těžiště, těžnice
úsečka, křivka
přímka, rovnoběžka
last     next      Top      End..
 
10)Archimédés
Archimédův zákon se týká
těles ponořených do kapaliny
aerodynamiky
práce na páce
last     next      Top      End..
 
11)Archimédés
jako první stanovil axióm, že přímka je
je zakřivena
nekonečně dlouhá
nejkratší spojnice dvou bodů
last     next      Top      End..
 
12)Archimédés
Archimédův šroub se používá
při lisování ovoce
k čerpání vody
je součást knihtisku
last     next      Top      End..
 
13)Archimédés
Neruš mi mé kruhy!
zvolal, jako malé dítě, když ho otec nutil stát se lékařem
zvolal na Alexandra Velikého, když mu chtěl projít kolem místa, kde si kreslil do písku geometrické obrazce
zvolal těsně před svou smrtí
last     next      Top      End..
 
14)Archimédés
Heureka! - znamená
ach běda
ztratil jsem
našel jsem
last     next      Top      End..
 
15)Archimédés
jak přišel dle pověsti na "Archimédův zákon"
při zkoumání obsahu zlata v koruně
ve vaně
při sestrojování ponorky
last     next      Top      End..
 
16)Archimédés
jak zemřel
přirozenou smrtí
byl zabit
utopil se
last     next      Top      End..
 
17)Archimédés
kdy zemřel
1332 př. n. l
489 př. n. l
212 př. n. l
last     next      Top      End..
 
18)Archimédés
kde zemřel
Syrakusy
Athény
Alexandrie

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 50,7010 sekundy
Dat:
2014-08-11 16:30:10 Nick: marta

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY