Sponzorované odkazy

Eukleidés


Popis stránky

Eukleidés - životopis - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Eukleidés
rok narození
asi 532 př. n. l
asi 1386 př. n. l
asi 325 př. n. l
last     next      Top      End..
 
2)Eukleidés
narodil se
v Řecku
v Egyptě
na Sicílii
last     next      Top      End..
 
3)Eukleidés
byl řecký
matematik a geometr
chemik
fyzik
last     next      Top      End..
 
4)Eukleidés
většinu života strávil
na Sicílii
v Alexandrii v Egypt
v Athénách
last     next      Top      End..
 
5)Eukleidés
jméno vládce, který ho povolal do nově založené Alexandrijské knihovny
Ramesse II.
Cheops
Ptolemaios I.
last     next      Top      End..
 
6)Eukleidés
mezi jeho žáky snad patřil také
Thalés z Milétu
Archimédés
Eudox
last     next      Top      End..
 
7)Eukleidés
Euklidovská geometrie: Mějme přímku a bod. Tímto bodem lze vést _________
jen jednu rovnoběžku s danou přímkou
jen čtyři rovnoběžky s danou přímkou
jen dvě rovnoběžky s danou přímkou
last     next      Top      End..
 
8)Eukleidés
Euklidovská geometrie: Všechny pravé úhly _____
jsou různé
jsou si rovny
last     next      Top      End..
 
9)Eukleidés
Euklidovy postuláty: Je možné nakreslit kružnici ___________
s libovolným středem a poloměrem
s libovolným poloměrem, ale ne středem
last     next      Top      End..
 
10)Eukleidés
Euklidovy postuláty: Bod je to, ________
co má nekonečně mnoho částí
co má dvě části, počátek a konec
co nemá části
last     next      Top      End..
 
11)Eukleidés
kdy zemřel
asi 1332 př. n. l
asi 489 př. n. l
asi 260 př. n.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,1720 sekundy
Dat:
2017-10-13 00:43:29 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY