Eukleidés


Popis stránky

Eukleidés - životopis - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Eukleidés
rok narození
asi 532 př. n. l
asi 325 př. n. l
asi 1386 př. n. l
last     next      Top      End..
 
2)Eukleidés
narodil se
na Sicílii
v Řecku
v Egyptě
last     next      Top      End..
 
3)Eukleidés
byl řecký
fyzik
matematik a geometr
chemik
last     next      Top      End..
 
4)Eukleidés
většinu života strávil
v Athénách
na Sicílii
v Alexandrii v Egypt
last     next      Top      End..
 
5)Eukleidés
jméno vládce, který ho povolal do nově založené Alexandrijské knihovny
Cheops
Ramesse II.
Ptolemaios I.
last     next      Top      End..
 
6)Eukleidés
mezi jeho žáky snad patřil také
Archimédés
Thalés z Milétu
Eudox
last     next      Top      End..
 
7)Eukleidés
Euklidovská geometrie: Mějme přímku a bod. Tímto bodem lze vést _________
jen jednu rovnoběžku s danou přímkou
jen čtyři rovnoběžky s danou přímkou
jen dvě rovnoběžky s danou přímkou
last     next      Top      End..
 
8)Eukleidés
Euklidovská geometrie: Všechny pravé úhly _____
jsou si rovny
jsou různé
last     next      Top      End..
 
9)Eukleidés
Euklidovy postuláty: Je možné nakreslit kružnici ___________
s libovolným středem a poloměrem
s libovolným poloměrem, ale ne středem
last     next      Top      End..
 
10)Eukleidés
Euklidovy postuláty: Bod je to, ________
co nemá části
co má nekonečně mnoho částí
co má dvě části, počátek a konec
last     next      Top      End..
 
11)Eukleidés
kdy zemřel
asi 1332 př. n. l
asi 260 př. n.
asi 489 př. n. l

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,1720 sekundy
Dat:
2017-10-13 00:43:29 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY