Sponzorované odkazy

Eukleidés


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Eukleidés - životopis - vyberte správná data testu.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Eukleidés
rok narození
asi 325 př. n. l
asi 532 př. n. l
asi 1386 př. n. l
last  next  Top End
 
2)Eukleidés
narodil se
v Řecku
na Sicílii
v Egyptě
last  next  Top End
 
3)Eukleidés
byl řecký
chemik
matematik a geometr
fyzik
last  next  Top End
 
4)Eukleidés
většinu života strávil
na Sicílii
v Athénách
v Alexandrii v Egypt
last  next  Top End
 
5)Eukleidés
jméno vládce, který ho povolal do nově založené Alexandrijské knihovny
Cheops
Ptolemaios I.
Ramesse II.
last  next  Top End
 
6)Eukleidés
mezi jeho žáky snad patřil také
Eudox
Thalés z Milétu
Archimédés
last  next  Top End
 
7)Eukleidés
Euklidovská geometrie: Mějme přímku a bod. Tímto bodem lze vést _________
jen čtyři rovnoběžky s danou přímkou
jen jednu rovnoběžku s danou přímkou
jen dvě rovnoběžky s danou přímkou
last  next  Top End
 
8)Eukleidés
Euklidovská geometrie: Všechny pravé úhly _____
jsou různé
jsou si rovny
last  next  Top End
 
9)Eukleidés
Euklidovy postuláty: Je možné nakreslit kružnici ___________
s libovolným poloměrem, ale ne středem
s libovolným středem a poloměrem
last  next  Top End
 
10)Eukleidés
Euklidovy postuláty: Bod je to, ________
co má nekonečně mnoho částí
co nemá části
co má dvě části, počátek a konec
last  next  Top End
 
11)Eukleidés
kdy zemřel
asi 260 př. n.
asi 489 př. n. l
asi 1332 př. n. l

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,1720 sekundy
Dat:
2017-10-13 00:43:29 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY