Eukleidés


Popis stránky

Eukleidés - životopis - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Eukleidés
rok narození
asi 1386 př. n. l
asi 325 př. n. l
asi 532 př. n. l
 
2)Eukleidés
narodil se
v Řecku
v Egyptě
na Sicílii
 
3)Eukleidés
byl řecký
fyzik
chemik
matematik a geometr
 
4)Eukleidés
většinu života strávil
v Alexandrii v Egypt
v Athénách
na Sicílii
 
5)Eukleidés
jméno vládce, který ho povolal do nově založené Alexandrijské knihovny
Ptolemaios I.
Cheops
Ramesse II.
 
6)Eukleidés
mezi jeho žáky snad patřil také
Archimédés
Eudox
Thalés z Milétu
 
7)Eukleidés
Euklidovská geometrie: Mějme přímku a bod. Tímto bodem lze vést _________
jen dvě rovnoběžky s danou přímkou
jen čtyři rovnoběžky s danou přímkou
jen jednu rovnoběžku s danou přímkou
 
8)Eukleidés
Euklidovská geometrie: Všechny pravé úhly _____
jsou si rovny
jsou různé
 
9)Eukleidés
Euklidovy postuláty: Je možné nakreslit kružnici ___________
s libovolným středem a poloměrem
s libovolným poloměrem, ale ne středem
 
10)Eukleidés
Euklidovy postuláty: Bod je to, ________
co má dvě části, počátek a konec
co nemá části
co má nekonečně mnoho částí
 
11)Eukleidés
kdy zemřel
asi 489 př. n. l
asi 260 př. n.
asi 1332 př. n. l

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY