Sponzorované odkazy

Řecko - bohové bohyně mytologie test


Popis stránky

Řecko - bohové bohyně mytologie test - vyberte správný údaj k popisu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Bohové Řecka
počátek a pramen všeho na světě
Chaos
Erós
Úranos
last  next  Top End
 
2)Bohové Řecka
řecký bůh moří
Apollón
Poseidón
Héfaistos
last  next  Top End
 
3)Bohové Řecka
zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska
Úranos
Erós
Aithér
last  next  Top End
 
4)Bohové Řecka
řecký bůh slunce a světla
Hélios
Hermés
Héfaistos
last  next  Top End
 
5)Bohové Řecka
řecký bůh války
Hermés
Hélios
Arés
last  next  Top End
 
6)Bohové Řecka
řecká bohyně noci a zosobněná noc
Afrodíté
Nyx
Erínye
last  next  Top End
 
7)Bohové Řecka
řecká bohyně plodnosti země a rolnictví
Artemis
Démétér
Athéna
last  next  Top End
 
8)Bohové Řecka
řecký bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce múz a věštíren
Héfaistos
Apollón
Arés
last  next  Top End
 
9)Bohové Řecka
řecký mořský bůh, strážce moří, hlídač mořských nestvůr
Néreus
Forkýs
Zeus
last  next  Top End
 
10)Bohové Řecka
řecká bohyně jasného dne
Hémerá
Erínye
Nyx
last  next  Top End
 
11)Bohové Řecka
Diova manželka, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků
Héra
Artemis
Athéna
last  next  Top End
 
12)Bohové Řecka
řecký bůh nebe, též samo nebe
Úranos
Erebos
Aithér
last  next  Top End
 
13)Bohové Řecka
matka otce hvězd a větrů Astraia
Kétó
Eurybia
Héra
last  next  Top End
 
14)Bohové Řecka
řecká bohyně země a sama Země
Hémerá
Nyx
Gaia
last  next  Top End
 
15)Bohové Řecka
řecká bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně
Kallirhoé
Artemis
Eurybia
last  next  Top End
 
16)Bohové Řecka
řecký bůh věčného světla
Pontos
Erebos
Aithér
last  next  Top End
 
17)Bohové Řecka
řecký mořský bůh, přívětivý k lidem, zvaný „Mořský stařec“
Hádés
Néreus
Zeus
last  next  Top End
 
18)Bohové Řecka
řecký bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství
Arés
Héfaistos
Hermés
last  next  Top End
 
19)Bohové Řecka
řecký bůh hlubin vnitřního moře
Forkýs
Pontos
Néreus
last  next  Top End
 
20)Bohové Řecka
řecká bohyně pomsty a kletby, zvané též Furie
Hestie
Afrodíté
Erínye
last  next  Top End
 
21)Bohové Řecka
řecká bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
Athéna
Artemis
Kallirhoé
last  next  Top End
 
22)Bohové Řecka
zrodila Echidnu a obra Géryona
Kallirhoé
Kétó
Eurybia
last  next  Top End
 
23)Bohové Řecka
řecký bůh podsvětí
Apollón
Hádés
Poseidón
last  next  Top End
 
24)Bohové Řecka
řecký nejvyšší řecký bůh; vládce nad bohy i lidmi
Zeus
Poseidón
Hádés
last  next  Top End
 
25)Bohové Řecka
mořská bohyně, zosobňovala všechny hrůzy na moři a v moři
Eurybia
Héra
Kétó
last  next  Top End
 
26)Bohové Řecka
řecká bohyně rodinného krbu
Athéna
Hestie
Démétér
last  next  Top End
 
27)Bohové Řecka
řecký bůh věčné tmy a věčná tma sama
Forkýs
Pontos
Erebos
last  next  Top End
 
28)Bohové Řecka
řecký bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů
Hélios
Hermés
Héfaistos
last  next  Top End
 
29)Bohové Řecka
řecká bohyně krásy a lásky
Hestie
Démétér
Afrodíté

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 46,8459 sekundy
Dat:
2017-10-13 00:53:40 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY