Řecko - bohové bohyně mytologie test


Popis stránky

Řecko - bohové bohyně mytologie test - vyberte správný údaj k popisu.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Řecko - bohové bohyně mytologie test - vyberte správný údaj k popisu.
Chyba
 
1)Bohové Řecka
řecká bohyně země a sama Země
Nyx
Hémerá
Gaia
 
2)Bohové Řecka
řecký bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů
Hélios
Hermés
Héfaistos
 
3)Bohové Řecka
řecký bůh podsvětí
Poseidón
Hádés
Apollón
 
4)Bohové Řecka
řecký mořský bůh, strážce moří, hlídač mořských nestvůr
Zeus
Forkýs
Néreus
 
5)Bohové Řecka
řecká bohyně krásy a lásky
Démétér
Afrodíté
Hestie
 
6)Bohové Řecka
zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska
Aithér
Erós
Úranos
 
7)Bohové Řecka
řecký bůh moří
Héfaistos
Poseidón
Apollón
 
8)Bohové Řecka
řecká bohyně rodinného krbu
Athéna
Démétér
Hestie
 
9)Bohové Řecka
řecká bohyně jasného dne
Hémerá
Erínye
Nyx
 
10)Bohové Řecka
řecký bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství
Hermés
Héfaistos
Arés
 
11)Bohové Řecka
mořská bohyně, zosobňovala všechny hrůzy na moři a v moři
Eurybia
Héra
Kétó
 
12)Bohové Řecka
řecký bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce múz a věštíren
Arés
Héfaistos
Apollón
 
13)Bohové Řecka
řecký bůh války
Hermés
Hélios
Arés
 
14)Bohové Řecka
počátek a pramen všeho na světě
Erós
Úranos
Chaos
 
15)Bohové Řecka
řecký bůh hlubin vnitřního moře
Forkýs
Pontos
Néreus
 
16)Bohové Řecka
řecký bůh věčné tmy a věčná tma sama
Erebos
Pontos
Forkýs
 
17)Bohové Řecka
řecký bůh věčného světla
Erebos
Aithér
Pontos
 
18)Bohové Řecka
Diova manželka, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků
Héra
Artemis
Athéna
 
19)Bohové Řecka
zrodila Echidnu a obra Géryona
Kallirhoé
Kétó
Eurybia
 
20)Bohové Řecka
řecká bohyně noci a zosobněná noc
Afrodíté
Nyx
Erínye
 
21)Bohové Řecka
matka otce hvězd a větrů Astraia
Kétó
Eurybia
Héra
 
22)Bohové Řecka
řecký bůh nebe, též samo nebe
Erebos
Aithér
Úranos
 
23)Bohové Řecka
řecká bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně
Eurybia
Kallirhoé
Artemis
 
24)Bohové Řecka
řecký mořský bůh, přívětivý k lidem, zvaný „Mořský stařec“
Zeus
Hádés
Néreus
 
25)Bohové Řecka
řecká bohyně pomsty a kletby, zvané též Furie
Afrodíté
Hestie
Erínye
 
26)Bohové Řecka
řecká bohyně plodnosti země a rolnictví
Démétér
Athéna
Artemis
 
27)Bohové Řecka
nejvyšší řecký bůh; vládce nad bohy i lidmi
Poseidón
Zeus
Hádés
 
28)Bohové Řecka
řecká bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
Kallirhoé
Athéna
Artemis
 
29)Bohové Řecka
řecký bůh slunce a světla
Héfaistos
Hermés
Hélios

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet