Řecko - bohové bohyně mytologie test
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Řecko - bohové bohyně mytologie test - vyberte správný údaj k popisu.
Chyba
 
1)Bohové Řecka
matka otce hvězd a větrů Astraia
Héra
Eurybia
Kétó
last  next  Top End
 
2)Bohové Řecka
řecký bůh hlubin vnitřního moře
Pontos
Néreus
Forkýs
last  next  Top End
 
3)Bohové Řecka
řecká bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
Kallirhoé
Athéna
Artemis
last  next  Top End
 
4)Bohové Řecka
řecký bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce múz a věštíren
Apollón
Héfaistos
Arés
last  next  Top End
 
5)Bohové Řecka
řecký bůh nebe, též samo nebe
Erebos
Aithér
Úranos
last  next  Top End
 
6)Bohové Řecka
zrodila Echidnu a obra Géryona
Kallirhoé
Kétó
Eurybia
last  next  Top End
 
7)Bohové Řecka
řecký bůh války
Hermés
Arés
Hélios
last  next  Top End
 
8)Bohové Řecka
řecký bůh podsvětí
Hádés
Apollón
Poseidón
last  next  Top End
 
9)Bohové Řecka
řecký bůh moří
Poseidón
Apollón
Héfaistos
last  next  Top End
 
10)Bohové Řecka
řecká bohyně země a sama Země
Gaia
Nyx
Hémerá
last  next  Top End
 
11)Bohové Řecka
řecká bohyně noci a zosobněná noc
Erínye
Afrodíté
Nyx
last  next  Top End
 
12)Bohové Řecka
řecký bůh slunce a světla
Héfaistos
Hermés
Hélios
last  next  Top End
 
13)Bohové Řecka
Diova manželka, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků
Athéna
Artemis
Héra
last  next  Top End
 
14)Bohové Řecka
řecká bohyně krásy a lásky
Hestie
Afrodíté
Démétér
last  next  Top End
 
15)Bohové Řecka
řecká bohyně plodnosti země a rolnictví
Athéna
Artemis
Démétér
last  next  Top End
 
16)Bohové Řecka
řecký nejvyšší řecký bůh; vládce nad bohy i lidmi
Poseidón
Zeus
Hádés
last  next  Top End
 
17)Bohové Řecka
řecká bohyně pomsty a kletby, zvané též Furie
Hestie
Erínye
Afrodíté
last  next  Top End
 
18)Bohové Řecka
řecká bohyně rodinného krbu
Démétér
Hestie
Athéna
last  next  Top End
 
19)Bohové Řecka
řecký mořský bůh, strážce moří, hlídač mořských nestvůr
Zeus
Forkýs
Néreus
last  next  Top End
 
20)Bohové Řecka
řecký bůh věčné tmy a věčná tma sama
Forkýs
Pontos
Erebos
last  next  Top End
 
21)Bohové Řecka
řecký bůh věčného světla
Pontos
Erebos
Aithér
last  next  Top End
 
22)Bohové Řecka
mořská bohyně, zosobňovala všechny hrůzy na moři a v moři
Kétó
Eurybia
Héra
last  next  Top End
 
23)Bohové Řecka
řecký bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství
Héfaistos
Arés
Hermés
last  next  Top End
 
24)Bohové Řecka
řecký bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů
Héfaistos
Hélios
Hermés
last  next  Top End
 
25)Bohové Řecka
řecký mořský bůh, přívětivý k lidem, zvaný „Mořský stařec“
Hádés
Néreus
Zeus
last  next  Top End
 
26)Bohové Řecka
řecká bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně
Eurybia
Artemis
Kallirhoé
last  next  Top End
 
27)Bohové Řecka
počátek a pramen všeho na světě
Chaos
Erós
Úranos
last  next  Top End
 
28)Bohové Řecka
řecká bohyně jasného dne
Nyx
Hémerá
Erínye
last  next  Top End
 
29)Bohové Řecka
zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska
Aithér
Úranos
Erós

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 46,8459 sekundy
Dat:
2017-10-13 00:53:40 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY