Řecko - bohové bohyně mytologie test


Popis stránky

Řecko - bohové bohyně mytologie test - vyberte správný údaj k popisu.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Bohové Řecka
řecká bohyně jasného dne
Erínye
Hémerá
Nyx
last     next      Top      End..
 
2)Bohové Řecka
počátek a pramen všeho na světě
Erós
Úranos
Chaos
last     next      Top      End..
 
3)Bohové Řecka
řecký bůh věčné tmy a věčná tma sama
Erebos
Forkýs
Pontos
last     next      Top      End..
 
4)Bohové Řecka
zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska
Aithér
Úranos
Erós
last     next      Top      End..
 
5)Bohové Řecka
Diova manželka, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků
Héra
Artemis
Athéna
last     next      Top      End..
 
6)Bohové Řecka
řecký bůh moří
Apollón
Poseidón
Héfaistos
last     next      Top      End..
 
7)Bohové Řecka
řecká bohyně plodnosti země a rolnictví
Artemis
Athéna
Démétér
last     next      Top      End..
 
8)Bohové Řecka
mořská bohyně, zosobňovala všechny hrůzy na moři a v moři
Kétó
Héra
Eurybia
last     next      Top      End..
 
9)Bohové Řecka
matka otce hvězd a větrů Astraia
Kétó
Eurybia
Héra
last     next      Top      End..
 
10)Bohové Řecka
řecký bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů
Héfaistos
Hélios
Hermés
last     next      Top      End..
 
11)Bohové Řecka
řecký bůh slunce a světla
Hélios
Héfaistos
Hermés
last     next      Top      End..
 
12)Bohové Řecka
řecký nejvyšší řecký bůh; vládce nad bohy i lidmi
Hádés
Zeus
Poseidón
last     next      Top      End..
 
13)Bohové Řecka
řecký mořský bůh, strážce moří, hlídač mořských nestvůr
Forkýs
Zeus
Néreus
last     next      Top      End..
 
14)Bohové Řecka
řecký mořský bůh, přívětivý k lidem, zvaný „Mořský stařec“
Hádés
Néreus
Zeus
last     next      Top      End..
 
15)Bohové Řecka
řecký bůh podsvětí
Apollón
Poseidón
Hádés
last     next      Top      End..
 
16)Bohové Řecka
řecká bohyně krásy a lásky
Afrodíté
Hestie
Démétér
last     next      Top      End..
 
17)Bohové Řecka
řecký bůh války
Arés
Hélios
Hermés
last     next      Top      End..
 
18)Bohové Řecka
řecký bůh hlubin vnitřního moře
Pontos
Néreus
Forkýs
last     next      Top      End..
 
19)Bohové Řecka
řecká bohyně země a sama Země
Nyx
Gaia
Hémerá
last     next      Top      End..
 
20)Bohové Řecka
řecká bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně
Kallirhoé
Eurybia
Artemis
last     next      Top      End..
 
21)Bohové Řecka
řecký bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství
Hermés
Héfaistos
Arés
last     next      Top      End..
 
22)Bohové Řecka
zrodila Echidnu a obra Géryona
Eurybia
Kétó
Kallirhoé
last     next      Top      End..
 
23)Bohové Řecka
řecká bohyně pomsty a kletby, zvané též Furie
Hestie
Afrodíté
Erínye
last     next      Top      End..
 
24)Bohové Řecka
řecký bůh nebe, též samo nebe
Aithér
Úranos
Erebos
last     next      Top      End..
 
25)Bohové Řecka
řecký bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce múz a věštíren
Arés
Héfaistos
Apollón
last     next      Top      End..
 
26)Bohové Řecka
řecký bůh věčného světla
Erebos
Pontos
Aithér
last     next      Top      End..
 
27)Bohové Řecka
řecká bohyně rodinného krbu
Hestie
Démétér
Athéna
last     next      Top      End..
 
28)Bohové Řecka
řecká bohyně noci a zosobněná noc
Nyx
Afrodíté
Erínye
last     next      Top      End..
 
29)Bohové Řecka
řecká bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
Athéna
Kallirhoé
Artemis

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 46,8459 sekundy
Dat:
2017-10-13 00:53:40 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY