Řecko - bohové bohyně mytologie test
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Řecko - bohové bohyně mytologie test - vyberte správný údaj k popisu.
Chyba
 
1)Bohové Řecka
řecká bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně
Eurybia
Kallirhoé
Artemis
last  next  Top End
 
2)Bohové Řecka
řecký bůh věčné tmy a věčná tma sama
Pontos
Erebos
Forkýs
last  next  Top End
 
3)Bohové Řecka
počátek a pramen všeho na světě
Úranos
Chaos
Erós
last  next  Top End
 
4)Bohové Řecka
řecký bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů
Hermés
Héfaistos
Hélios
last  next  Top End
 
5)Bohové Řecka
řecký mořský bůh, přívětivý k lidem, zvaný „Mořský stařec“
Néreus
Hádés
Zeus
last  next  Top End
 
6)Bohové Řecka
řecká bohyně plodnosti země a rolnictví
Athéna
Artemis
Démétér
last  next  Top End
 
7)Bohové Řecka
řecká bohyně krásy a lásky
Afrodíté
Démétér
Hestie
last  next  Top End
 
8)Bohové Řecka
řecký bůh války
Arés
Hélios
Hermés
last  next  Top End
 
9)Bohové Řecka
řecký bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce múz a věštíren
Arés
Héfaistos
Apollón
last  next  Top End
 
10)Bohové Řecka
řecký bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství
Héfaistos
Arés
Hermés
last  next  Top End
 
11)Bohové Řecka
řecká bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
Athéna
Artemis
Kallirhoé
last  next  Top End
 
12)Bohové Řecka
zrodila Echidnu a obra Géryona
Kétó
Eurybia
Kallirhoé
last  next  Top End
 
13)Bohové Řecka
řecký bůh slunce a světla
Hermés
Hélios
Héfaistos
last  next  Top End
 
14)Bohové Řecka
řecký bůh hlubin vnitřního moře
Néreus
Forkýs
Pontos
last  next  Top End
 
15)Bohové Řecka
řecká bohyně noci a zosobněná noc
Nyx
Afrodíté
Erínye
last  next  Top End
 
16)Bohové Řecka
řecký mořský bůh, strážce moří, hlídač mořských nestvůr
Forkýs
Néreus
Zeus
last  next  Top End
 
17)Bohové Řecka
Diova manželka, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků
Athéna
Artemis
Héra
last  next  Top End
 
18)Bohové Řecka
mořská bohyně, zosobňovala všechny hrůzy na moři a v moři
Kétó
Héra
Eurybia
last  next  Top End
 
19)Bohové Řecka
řecká bohyně rodinného krbu
Athéna
Hestie
Démétér
last  next  Top End
 
20)Bohové Řecka
řecký bůh podsvětí
Poseidón
Hádés
Apollón
last  next  Top End
 
21)Bohové Řecka
řecký nejvyšší řecký bůh; vládce nad bohy i lidmi
Hádés
Zeus
Poseidón
last  next  Top End
 
22)Bohové Řecka
řecký bůh věčného světla
Aithér
Erebos
Pontos
last  next  Top End
 
23)Bohové Řecka
matka otce hvězd a větrů Astraia
Héra
Kétó
Eurybia
last  next  Top End
 
24)Bohové Řecka
řecká bohyně jasného dne
Nyx
Erínye
Hémerá
last  next  Top End
 
25)Bohové Řecka
řecká bohyně země a sama Země
Gaia
Hémerá
Nyx
last  next  Top End
 
26)Bohové Řecka
zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska
Aithér
Úranos
Erós
last  next  Top End
 
27)Bohové Řecka
řecký bůh nebe, též samo nebe
Erebos
Úranos
Aithér
last  next  Top End
 
28)Bohové Řecka
řecký bůh moří
Poseidón
Apollón
Héfaistos
last  next  Top End
 
29)Bohové Řecka
řecká bohyně pomsty a kletby, zvané též Furie
Afrodíté
Erínye
Hestie

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 46,8459 sekundy
Dat:
2017-10-13 00:53:40 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY