Pythagoras


Popis stránky

Pythagoras - životopis - vyberte správná data testu.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Pythagoras
rok narození
asi 570 př. n. l.
asi 1386 př. n. l
asi 932 př. n. l
last     next      Top      End..
 
2)Pythagoras
narodil se
na ostrově Samos
na Sicílii
v Egyptě
last     next      Top      End..
 
3)Pythagoras
jeho otcem byl (snad kupec, nebo rytec prstenů) _________
Thanásis
Mésarchos
Makarios
last     next      Top      End..
 
4)Pythagoras
byl řecký
fyzik
vojevůdce a politik
filosof, matematik a astronom
last     next      Top      End..
 
5)Pythagoras
Pythagoras, přezdívaný ________
otec fyziky
otec čísel
otec mechaniky
last     next      Top      End..
 
6)Pythagoras
kolem roku 530 př. n. l. založil v dnešním Crotone v Kalabrii ___________ školu
teologickou
filosofickou
matematickou
last     next      Top      End..
 
7)Pythagoras
Žil se svými žáky
podle přísných pravidel v pevném společnství a získal si i značný veřejný vliv
velmi volně a nevázaně
last     next      Top      End..
 
8)Pythagoras
Pythagorovi se připisuje zavedení pojmu ___________
filosofie
aritmetika
geometrie
last     next      Top      End..
 
9)Pythagoras
Pythagoras nebo jeho škola objevili vztah mezi délkou struny a tóny stupnice: poloviční struna zní __________
o oktávu výš
o kvartu výš
o kvintu výš
last     next      Top      End..
 
10)Pythagoras
Pythagorova věta: součet obsahu čtverců nad odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka _______________
není roven obsahu čtverce sestrojeného nad přeponou
je roven obsahu čtverce sestrojeného nad přeponou
je dvakrát větší než obsah čtverce sestrojeného nad přeponou
last     next      Top      End..
 
11)Pythagoras
režisér Jiří Menzel natočil film „___ panen a Pythagoras“
30
10
20
last     next      Top      End..
 
12)Pythagoras
Po jeho smrti prý občané zřídili v jeho domě chrám bohyně _________
Athény
Déméter
Héry
last     next      Top      End..
 
13)Pythagoras
kde zemřel
Athény - Řecko
Krotón v jižní Itálii
Alexandrie - Egypt
last     next      Top      End..
 
14)Pythagoras
kdy zemřel
asi 1332 př. n. l
po roce 510 př. n. l.
asi 989 př. n. l

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 17,614 sekundy
Dat:
2015-01-14 19:32:50 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY