Pythagoras
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Pythagoras - životopis - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Pythagoras
rok narození
asi 932 př. n. l
asi 1386 př. n. l
asi 570 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)Pythagoras
narodil se
na Sicílii
v Egyptě
na ostrově Samos
last  next  Top End
 
3)Pythagoras
jeho otcem byl (snad kupec, nebo rytec prstenů) _________
Thanásis
Makarios
Mésarchos
last  next  Top End
 
4)Pythagoras
byl řecký
filosof, matematik a astronom
fyzik
vojevůdce a politik
last  next  Top End
 
5)Pythagoras
Pythagoras, přezdívaný ________
otec čísel
otec fyziky
otec mechaniky
last  next  Top End
 
6)Pythagoras
kolem roku 530 př. n. l. založil v dnešním Crotone v Kalabrii ___________ školu
teologickou
matematickou
filosofickou
last  next  Top End
 
7)Pythagoras
Žil se svými žáky
velmi volně a nevázaně
podle přísných pravidel v pevném společnství a získal si i značný veřejný vliv
last  next  Top End
 
8)Pythagoras
Pythagorovi se připisuje zavedení pojmu ___________
geometrie
aritmetika
filosofie
last  next  Top End
 
9)Pythagoras
Pythagoras nebo jeho škola objevili vztah mezi délkou struny a tóny stupnice: poloviční struna zní __________
o oktávu výš
o kvintu výš
o kvartu výš
last  next  Top End
 
10)Pythagoras
Pythagorova věta: součet obsahu čtverců nad odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka _______________
je roven obsahu čtverce sestrojeného nad přeponou
je dvakrát větší než obsah čtverce sestrojeného nad přeponou
není roven obsahu čtverce sestrojeného nad přeponou
last  next  Top End
 
11)Pythagoras
režisér Jiří Menzel natočil film „___ panen a Pythagoras“
20
10
30
last  next  Top End
 
12)Pythagoras
Po jeho smrti prý občané zřídili v jeho domě chrám bohyně _________
Athény
Héry
Déméter
last  next  Top End
 
13)Pythagoras
kde zemřel
Alexandrie - Egypt
Krotón v jižní Itálii
Athény - Řecko
last  next  Top End
 
14)Pythagoras
kdy zemřel
asi 989 př. n. l
po roce 510 př. n. l.
asi 1332 př. n. l

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 17,614 sekundy
Dat:
2015-01-14 19:32:50 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY