Sponzorované odkazy

Pythagoras


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Pythagoras - životopis - vyberte správná data testu.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Pythagoras
rok narození
asi 1386 př. n. l
asi 932 př. n. l
asi 570 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)Pythagoras
narodil se
na ostrově Samos
v Egyptě
na Sicílii
last  next  Top End
 
3)Pythagoras
jeho otcem byl (snad kupec, nebo rytec prstenů) _________
Thanásis
Makarios
Mésarchos
last  next  Top End
 
4)Pythagoras
byl řecký
fyzik
vojevůdce a politik
filosof, matematik a astronom
last  next  Top End
 
5)Pythagoras
Pythagoras, přezdívaný ________
otec mechaniky
otec čísel
otec fyziky
last  next  Top End
 
6)Pythagoras
kolem roku 530 př. n. l. založil v dnešním Crotone v Kalabrii ___________ školu
filosofickou
teologickou
matematickou
last  next  Top End
 
7)Pythagoras
Žil se svými žáky
podle přísných pravidel v pevném společnství a získal si i značný veřejný vliv
velmi volně a nevázaně
last  next  Top End
 
8)Pythagoras
Pythagorovi se připisuje zavedení pojmu ___________
filosofie
aritmetika
geometrie
last  next  Top End
 
9)Pythagoras
Pythagoras nebo jeho škola objevili vztah mezi délkou struny a tóny stupnice: poloviční struna zní __________
o kvartu výš
o kvintu výš
o oktávu výš
last  next  Top End
 
10)Pythagoras
Pythagorova věta: součet obsahu čtverců nad odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka _______________
je dvakrát větší než obsah čtverce sestrojeného nad přeponou
není roven obsahu čtverce sestrojeného nad přeponou
je roven obsahu čtverce sestrojeného nad přeponou
last  next  Top End
 
11)Pythagoras
režisér Jiří Menzel natočil film „___ panen a Pythagoras“
30
10
20
last  next  Top End
 
12)Pythagoras
Po jeho smrti prý občané zřídili v jeho domě chrám bohyně _________
Héry
Déméter
Athény
last  next  Top End
 
13)Pythagoras
kde zemřel
Athény - Řecko
Krotón v jižní Itálii
Alexandrie - Egypt
last  next  Top End
 
14)Pythagoras
kdy zemřel
po roce 510 př. n. l.
asi 1332 př. n. l
asi 989 př. n. l

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 17,614 sekundy
Dat:
2015-01-14 19:32:50 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY