Řecko starověkéSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Řecko starověké - test z historie vyberte správná data.
Chyba
 
1)
Řecko se nachází v:
Evropě
Africe
Asii
last  next  Top End
 
2)
Území Řecka je:
bažinaté
tvořeno pouští
hornaté
last  next  Top End
 
3)
Nejváženější řecký posvátný okrsek se stavbami postavenými na výšině se nazývá:
Trója
Artemidin chrám
Akropolis
Visuté zahrady Semiramidiny
last  next  Top End
 
4)
Tyto stavby byly užívány, jako:
svatyně
divadlo
sídlo vlády
last  next  Top End
 
5)
Kdo byl bohem Olympiády?
Hades
Hermes
Zeus
last  next  Top End
 
6)
Řekové věřily:
byli ateisté
v jednoho boha
ve více bohů
last  next  Top End
 
7)
Řekové cestovali nejvíce:
vzduchem
po moři
po souši
last  next  Top End
 
8)
Řekové měli s Persií:
dobré vztahy
neměli žádné, protože Persie již zanikla před vznikem Řecka
časté válečné konflikty
last  next  Top End
 
9)
Bitva u Marathónu - jejíž výsledek běžel oznámit do Athén řecký voják jménem:
Darius
Hefaiston
Feidipidés
last  next  Top End
 
10)
Xerxes, který bojoval proti Spartě u Thermopil byl:
egypťan
peršan
říman
last  next  Top End
 
11)
Mýtická předkyně Řeků se nazývala:
Athéna
Andromeda
Helena

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 13,9440 sekundy
Dat:
2014-05-25 20:53:09 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy