Řecko starověké


Popis stránky

Řecko starověké - test z historie vyberte správná data.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Řecko se nachází v:
Africe
Asii
Evropě
last     next      Top      End..
 
2)
Území Řecka je:
bažinaté
tvořeno pouští
hornaté
last     next      Top      End..
 
3)
Nejváženější řecký posvátný okrsek se stavbami postavenými na výšině se nazývá:
Artemidin chrám
Akropolis
Visuté zahrady Semiramidiny
Trója
last     next      Top      End..
 
4)
Tyto stavby byly užívány, jako:
sídlo vlády
divadlo
svatyně
last     next      Top      End..
 
5)
Kdo byl bohem Olympiády?
Zeus
Hades
Hermes
last     next      Top      End..
 
6)
Řekové věřily:
v jednoho boha
byli ateisté
ve více bohů
last     next      Top      End..
 
7)
Řekové cestovali nejvíce:
po souši
vzduchem
po moři
last     next      Top      End..
 
8)
Řekové měli s Persií:
neměli žádné, protože Persie již zanikla před vznikem Řecka
časté válečné konflikty
dobré vztahy
last     next      Top      End..
 
9)
Bitva u Marathónu - jejíž výsledek běžel oznámit do Athén řecký voják jménem:
Darius
Feidipidés
Hefaiston
last     next      Top      End..
 
10)
Xerxes, který bojoval proti Spartě u Thermopil byl:
říman
egypťan
peršan
last     next      Top      End..
 
11)
Mýtická předkyně Řeků se nazývala:
Helena
Andromeda
Athéna

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 13,9440 sekundy
Dat:
2014-05-25 20:53:09 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY