Řecko starověké


Popis stránky

Řecko starověké - test z historie vyberte správná data.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Řecko starověké - test z historie vyberte správná data.
Chyba
 
1)
Řecko se nachází v:
Evropě
Asii
Africe
 
2)
Území Řecka je:
hornaté
tvořeno pouští
bažinaté
 
3)
Nejváženější řecký posvátný okrsek se stavbami postavenými na výšině se nazývá:
Trója
Akropolis
Visuté zahrady Semiramidiny
Artemidin chrám
 
4)
Tyto stavby byly užívány, jako:
svatyně
divadlo
sídlo vlády
 
5)
Kdo byl bohem Olympiády?
Hermes
Hades
Zeus
 
6)
Řekové věřily:
byli ateisté
ve více bohů
v jednoho boha
 
7)
Řekové cestovali nejvíce:
vzduchem
po moři
po souši
 
8)
Řekové měli s Persií:
časté válečné konflikty
neměli žádné, protože Persie již zanikla před vznikem Řecka
dobré vztahy
 
9)
Bitva u Marathónu - jejíž výsledek běžel oznámit do Athén řecký voják jménem:
Hefaiston
Feidipidés
Darius
 
10)
Xerxes, který bojoval proti Spartě u Thermopil byl:
peršan
říman
egypťan
 
11)
Mýtická předkyně Řeků se nazývala:
Helena
Andromeda
Athéna

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY