Sponzorované odkazy

Řecko a Sparta


Popis stránky

Řecko a Sparta - test z historie vyberte správná data.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Xerxes u Thermopil:
prohrál
vyhrál
boj skončil stažením obou armád - remízou
last  next  Top End
 
2)
Athény byly ekonomicky silné díky:
loďstvu
pěstování oliv
těžbě zlata
last  next  Top End
 
3)
Solón byl zakladatelem:
křesťanství
demokracie
feudalismu
last  next  Top End
 
4)
Sparta vynikala:
sportem podobným dnešní kopané
vojenským výcvikem
mírumilovností vůči okolním státům
last  next  Top End
 
5)
Původní název Sparty byl:
Makedonie
Héllas
Lakedaimón
last  next  Top End
 
6)
Muži Sparty 30 let a více se scházeli na občanském sněmu zvaném:
meeting
fórum
apella
last  next  Top End
 
7)
Kolik králů měla Sparta?
1
2
neměla krále, ale prezidenta
last  next  Top End
 
8)
Perioikové - skupina obyvatel Sparty :
se zabývali zemědělstvím, řemeslem a obchodem
patřily k vládnoucí skupině ve Spartě
nidky ve Spartě nežili
last  next  Top End
 
9)
Heilóti byli:
vládnoucí dynastie ve Spartě
skupina bohů
zcela bezpráví lidé
last  next  Top End
 
10)
Kdo vládl ve Spartě?
magistři
faraoni
králové

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,4140 sekundy
Dat:
2015-01-19 15:04:56 Nick: deadlyphantom

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY