Sponzorované odkazy

Řecko a Sparta


Popis stránky

Řecko a Sparta - test z historie vyberte správná data.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Xerxes u Thermopil:
vyhrál
boj skončil stažením obou armád - remízou
prohrál
last     next      Top      End..
 
2)
Athény byly ekonomicky silné díky:
pěstování oliv
těžbě zlata
loďstvu
last     next      Top      End..
 
3)
Solón byl zakladatelem:
křesťanství
feudalismu
demokracie
last     next      Top      End..
 
4)
Sparta vynikala:
vojenským výcvikem
mírumilovností vůči okolním státům
sportem podobným dnešní kopané
last     next      Top      End..
 
5)
Původní název Sparty byl:
Lakedaimón
Makedonie
Héllas
last     next      Top      End..
 
6)
Muži Sparty 30 let a více se scházeli na občanském sněmu zvaném:
fórum
apella
meeting
last     next      Top      End..
 
7)
Kolik králů měla Sparta?
1
2
neměla krále, ale prezidenta
last     next      Top      End..
 
8)
Perioikové - skupina obyvatel Sparty :
nidky ve Spartě nežili
patřily k vládnoucí skupině ve Spartě
se zabývali zemědělstvím, řemeslem a obchodem
last     next      Top      End..
 
9)
Heilóti byli:
vládnoucí dynastie ve Spartě
skupina bohů
zcela bezpráví lidé
last     next      Top      End..
 
10)
Kdo vládl ve Spartě?
faraoni
magistři
králové

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,4140 sekundy
Dat:
2015-01-19 15:04:56 Nick: deadlyphantom

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY