Řecko - umění a filozofie


Popis stránky

Řecko - umění a filozofie - vyberte správná data.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Řecko - umění a filozofie - vyberte správná data.
Chyba
 
1)
Kdo byl nazýván "Otcem dějepisu" ?
Hypokratos
Hérodotos
Solón
 
2)
Zlatý věk Athén byl za vlády
Perikla
Julia Caesara
Herodese
 
3)
Syn Filipa II se jmenoval
Néreus
Aithér
Alexandr Makedonský
 
4)
Nejvyšším bohem v Řecku byl
Erós
Zeus
Atlás
 
5)
Poseidón byl bohem
moří
větru
hor
 
6)
Gordický uzel, problém řešitelný jen ráznou rozhodností je spojován s
Diem
Alexandrem Velikým
Filipem II
 
7)
V kterých letech trvalo Mykénské období
800 - 400 před n.l
1200 - 800 před n.l
1600 - 1200 před n.l
 
8)
Co znamená slovo "kalos"?
trus
krásný
naplavenina
 
9)
Otcem zeměpisu se též nazývá
Fobos
Pontos
Strabón
 
10)
Feidás byl slavný řecký
básník
sochař
vojevůdce

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY