Řecko a Sparta - olympiada


Popis stránky

Řecko a Sparta - olympiada - test z historie vyberte správná data.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Jaké pravomoci měli králové Sparty?
měli absolutní moc
neměli žádnou moc
byli veliteli vojska, měli kněžské hodnosti a soudcovskou pravomoc
last     next      Top      End..
 
2)
Efoři byl sbor kolika můžů?
5
14
21
last     next      Top      End..
 
3)
Efoři měli za úkol:
dohlížet na vládu králů
stříhat ovce
vyučovat děti ve školách
last     next      Top      End..
 
4)
Od kolika let byli chlapci vychováváni společně k brannému výcviku?
7
14
21
last     next      Top      End..
 
5)
V kolika letech byli chlapci zařazeni do armády?
24
18
20
last     next      Top      End..
 
6)
Jak se nazýval spolek vytvořený Spartou?
Peloponéský
Dórský
Jónský
last     next      Top      End..
 
7)
Jak často se konaly olympijské hry?
jednou za 4 roky
jednou za 5 roků
jednou za 12 let
last     next      Top      End..
 
8)
V době olympiády se nesmělo po celém území:
zpívat
popravovat zločince
pořádat zábavy a lidové veselice
last     next      Top      End..
 
9)
Na olympiádě nesměli soutěžit:
vojáci
básníci
zločinci
last     next      Top      End..
 
10)
Hry byly spočátku přístupné jen:
kněžím
svobodným řeckým občanům
bohatým občanům

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 12,7530 sekundy
Dat:
2017-10-13 01:09:53 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY