Sponzorované odkazy

Řecko a Sparta - olympiada


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Řecko a Sparta - olympiada - test z historie vyberte správná data.

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Jaké pravomoci měli králové Sparty?
měli absolutní moc
neměli žádnou moc
byli veliteli vojska, měli kněžské hodnosti a soudcovskou pravomoc
last  next  Top End
 
2)
Efoři byl sbor kolika můžů?
5
21
14
last  next  Top End
 
3)
Efoři měli za úkol:
stříhat ovce
dohlížet na vládu králů
vyučovat děti ve školách
last  next  Top End
 
4)
Od kolika let byli chlapci vychováváni společně k brannému výcviku?
7
21
14
last  next  Top End
 
5)
V kolika letech byli chlapci zařazeni do armády?
24
18
20
last  next  Top End
 
6)
Jak se nazýval spolek vytvořený Spartou?
Dórský
Peloponéský
Jónský
last  next  Top End
 
7)
Jak často se konaly olympijské hry?
jednou za 12 let
jednou za 4 roky
jednou za 5 roků
last  next  Top End
 
8)
V době olympiády se nesmělo po celém území:
pořádat zábavy a lidové veselice
popravovat zločince
zpívat
last  next  Top End
 
9)
Na olympiádě nesměli soutěžit:
zločinci
vojáci
básníci
last  next  Top End
 
10)
Hry byly spočátku přístupné jen:
svobodným řeckým občanům
bohatým občanům
kněžím

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 12,7530 sekundy
Dat:
2017-10-13 01:09:53 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY