Sponzorované odkazy

Řecko a Sparta - olympiada


Popis stránky

Řecko a Sparta - olympiada - test z historie vyberte správná data.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Jaké pravomoci měli králové Sparty?
byli veliteli vojska, měli kněžské hodnosti a soudcovskou pravomoc
neměli žádnou moc
měli absolutní moc
last     next      Top      End..
 
2)
Efoři byl sbor kolika můžů?
14
5
21
last     next      Top      End..
 
3)
Efoři měli za úkol:
stříhat ovce
vyučovat děti ve školách
dohlížet na vládu králů
last     next      Top      End..
 
4)
Od kolika let byli chlapci vychováváni společně k brannému výcviku?
21
14
7
last     next      Top      End..
 
5)
V kolika letech byli chlapci zařazeni do armády?
20
24
18
last     next      Top      End..
 
6)
Jak se nazýval spolek vytvořený Spartou?
Peloponéský
Dórský
Jónský
last     next      Top      End..
 
7)
Jak často se konaly olympijské hry?
jednou za 5 roků
jednou za 4 roky
jednou za 12 let
last     next      Top      End..
 
8)
V době olympiády se nesmělo po celém území:
zpívat
popravovat zločince
pořádat zábavy a lidové veselice
last     next      Top      End..
 
9)
Na olympiádě nesměli soutěžit:
vojáci
básníci
zločinci
last     next      Top      End..
 
10)
Hry byly spočátku přístupné jen:
kněžím
bohatým občanům
svobodným řeckým občanům

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 12,7530 sekundy
Dat:
2017-10-13 01:09:53 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY