Sponzorované odkazy

Řecko a Sparta - olympiada


Popis stránky

Řecko a Sparta - olympiada - test z historie vyberte správná data.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Jaké pravomoci měli králové Sparty?
měli absolutní moc
neměli žádnou moc
byli veliteli vojska, měli kněžské hodnosti a soudcovskou pravomoc
last  next  Top End
 
2)
Efoři byl sbor kolika můžů?
14
5
21
last  next  Top End
 
3)
Efoři měli za úkol:
dohlížet na vládu králů
vyučovat děti ve školách
stříhat ovce
last  next  Top End
 
4)
Od kolika let byli chlapci vychováváni společně k brannému výcviku?
14
21
7
last  next  Top End
 
5)
V kolika letech byli chlapci zařazeni do armády?
18
20
24
last  next  Top End
 
6)
Jak se nazýval spolek vytvořený Spartou?
Dórský
Peloponéský
Jónský
last  next  Top End
 
7)
Jak často se konaly olympijské hry?
jednou za 5 roků
jednou za 12 let
jednou za 4 roky
last  next  Top End
 
8)
V době olympiády se nesmělo po celém území:
pořádat zábavy a lidové veselice
zpívat
popravovat zločince
last  next  Top End
 
9)
Na olympiádě nesměli soutěžit:
básníci
zločinci
vojáci
last  next  Top End
 
10)
Hry byly spočátku přístupné jen:
bohatým občanům
kněžím
svobodným řeckým občanům

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 12,7530 sekundy
Dat:
2017-10-13 01:09:53 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY