Řecko a Sparta - olympiada


Popis stránky

Řecko a Sparta - olympiada - test z historie vyberte správná data.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Jaké pravomoci měli králové Sparty?
měli absolutní moc
neměli žádnou moc
byli veliteli vojska, měli kněžské hodnosti a soudcovskou pravomoc
 
2)
Efoři byl sbor kolika můžů?
21
14
5
 
3)
Efoři měli za úkol:
stříhat ovce
dohlížet na vládu králů
vyučovat děti ve školách
 
4)
Od kolika let byli chlapci vychováváni společně k brannému výcviku?
21
7
14
 
5)
V kolika letech byli chlapci zařazeni do armády?
20
24
18
 
6)
Jak se nazýval spolek vytvořený Spartou?
Jónský
Peloponéský
Dórský
 
7)
Jak často se konaly olympijské hry?
jednou za 5 roků
jednou za 12 let
jednou za 4 roky
 
8)
V době olympiády se nesmělo po celém území:
zpívat
popravovat zločince
pořádat zábavy a lidové veselice
 
9)
Na olympiádě nesměli soutěžit:
básníci
zločinci
vojáci
 
10)
Hry byly spočátku přístupné jen:
kněžím
svobodným řeckým občanům
bohatým občanům

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY