Sponzorované odkazy

Řecko a Sparta - olympiada


Popis stránky

Řecko a Sparta - olympiada - test z historie vyberte správná data.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Jaké pravomoci měli králové Sparty?
neměli žádnou moc
byli veliteli vojska, měli kněžské hodnosti a soudcovskou pravomoc
měli absolutní moc
last  next  Top End
 
2)
Efoři byl sbor kolika můžů?
21
14
5
last  next  Top End
 
3)
Efoři měli za úkol:
dohlížet na vládu králů
vyučovat děti ve školách
stříhat ovce
last  next  Top End
 
4)
Od kolika let byli chlapci vychováváni společně k brannému výcviku?
21
14
7
last  next  Top End
 
5)
V kolika letech byli chlapci zařazeni do armády?
18
20
24
last  next  Top End
 
6)
Jak se nazýval spolek vytvořený Spartou?
Peloponéský
Jónský
Dórský
last  next  Top End
 
7)
Jak často se konaly olympijské hry?
jednou za 5 roků
jednou za 12 let
jednou za 4 roky
last  next  Top End
 
8)
V době olympiády se nesmělo po celém území:
pořádat zábavy a lidové veselice
popravovat zločince
zpívat
last  next  Top End
 
9)
Na olympiádě nesměli soutěžit:
zločinci
básníci
vojáci
last  next  Top End
 
10)
Hry byly spočátku přístupné jen:
bohatým občanům
svobodným řeckým občanům
kněžím

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 12,7530 sekundy
Dat:
2017-10-13 01:09:53 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY