Řecko a Sparta - olympiadaSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Řecko a Sparta - olympiada - test z historie vyberte správná data.
Chyba
 
1)
Jaké pravomoci měli králové Sparty?
byli veliteli vojska, měli kněžské hodnosti a soudcovskou pravomoc
měli absolutní moc
neměli žádnou moc
last  next  Top End
 
2)
Efoři byl sbor kolika můžů?
14
5
21
last  next  Top End
 
3)
Efoři měli za úkol:
stříhat ovce
vyučovat děti ve školách
dohlížet na vládu králů
last  next  Top End
 
4)
Od kolika let byli chlapci vychováváni společně k brannému výcviku?
14
7
21
last  next  Top End
 
5)
V kolika letech byli chlapci zařazeni do armády?
24
20
18
last  next  Top End
 
6)
Jak se nazýval spolek vytvořený Spartou?
Peloponéský
Dórský
Jónský
last  next  Top End
 
7)
Jak často se konaly olympijské hry?
jednou za 12 let
jednou za 5 roků
jednou za 4 roky
last  next  Top End
 
8)
V době olympiády se nesmělo po celém území:
popravovat zločince
pořádat zábavy a lidové veselice
zpívat
last  next  Top End
 
9)
Na olympiádě nesměli soutěžit:
zločinci
vojáci
básníci
last  next  Top End
 
10)
Hry byly spočátku přístupné jen:
bohatým občanům
kněžím
svobodným řeckým občanům

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 12,7530 sekundy
Dat:
2017-10-13 01:09:53 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy