Thalés z Milétu


Popis stránky

Thalés z Milétu - životopis - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Thalés z Milétu
rok narození
asi 1386 př. n. l
asi 932 př. n. l
624 př. n. l
 
2)Thalés z Milétu
byl
hercem, spisovatelem, sochařem
vojevůdcem
filosofem, matematikem, vědcem a inženýrem
 
3)Thalés z Milétu
jeho jméno je spojováno s ___ důležitými geometrickými větami
třemi
pěti
sedmi
 
4)Thalés z Milétu
každý průměr dělí kružnici na ___ stejné části
tři
dvě
čtyři
 
5)Thalés z Milétu
základové úhly rovnoramenného trojúhelníku jsou _____
shodné
tupé
pravé
 
6)Thalés z Milétu
úhly mezi dvěma protínajícími se přímkami jsou ______
různé
shodné
pravé
 
7)Thalés z Milétu
dva trojúhelníky jsou shodné, pokud mají stejné dva úhly a __________
jednu stranu
dvě strany
tři strany
 
8)Thalés z Milétu
trojúhelník vepsaný do oblouku nad průměrem kružnice je ___________ (tzv. Thaletova věta)
pravoúhlý
rovnostranný
rovnoramenný
 
9)Thalés z Milétu
Země je podle něj ___________
kvádr
kulatá
plochá deska ležící na hladině světového oceánu
 
10)Thalés z Milétu
ve které písni se Pavel Dobeš zmiňuje o Thálesovi?
Bzum, bzum, bzum, bzum
Něco o lásce
Vzhůru do trenek
 
11)Thalés z Milétu
Hérodotos o Thalétovi uvádí, že úspěšně předpověděl __________________, které nastalo 28. května roku 585 př. n. l.
zatmění Měsíce
zemětřesení
zatmění Slunce
 
12)Thalés z Milétu
kdy zemřel
asi 548 př. n. l
asi 989 př. n. l
asi 1332 př. n. l

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,3629 sekundy
Dat:
2017-10-13 00:58:42 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY