Thalés z Milétu


Popis stránky

Thalés z Milétu - životopis - vyberte správná data testu.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Thalés z Milétu
rok narození
624 př. n. l
asi 1386 př. n. l
asi 932 př. n. l
last     next      Top      End..
 
2)Thalés z Milétu
byl
hercem, spisovatelem, sochařem
vojevůdcem
filosofem, matematikem, vědcem a inženýrem
last     next      Top      End..
 
3)Thalés z Milétu
jeho jméno je spojováno s ___ důležitými geometrickými větami
třemi
pěti
sedmi
last     next      Top      End..
 
4)Thalés z Milétu
každý průměr dělí kružnici na ___ stejné části
dvě
tři
čtyři
last     next      Top      End..
 
5)Thalés z Milétu
základové úhly rovnoramenného trojúhelníku jsou _____
shodné
tupé
pravé
last     next      Top      End..
 
6)Thalés z Milétu
úhly mezi dvěma protínajícími se přímkami jsou ______
shodné
pravé
různé
last     next      Top      End..
 
7)Thalés z Milétu
dva trojúhelníky jsou shodné, pokud mají stejné dva úhly a __________
jednu stranu
tři strany
dvě strany
last     next      Top      End..
 
8)Thalés z Milétu
trojúhelník vepsaný do oblouku nad průměrem kružnice je ___________ (tzv. Thaletova věta)
rovnoramenný
pravoúhlý
rovnostranný
last     next      Top      End..
 
9)Thalés z Milétu
Země je podle něj ___________
plochá deska ležící na hladině světového oceánu
kulatá
kvádr
last     next      Top      End..
 
10)Thalés z Milétu
ve které písni se Pavel Dobeš zmiňuje o Thálesovi?
Bzum, bzum, bzum, bzum
Vzhůru do trenek
Něco o lásce
last     next      Top      End..
 
11)Thalés z Milétu
Hérodotos o Thalétovi uvádí, že úspěšně předpověděl __________________, které nastalo 28. května roku 585 př. n. l.
zemětřesení
zatmění Měsíce
zatmění Slunce
last     next      Top      End..
 
12)Thalés z Milétu
kdy zemřel
asi 989 př. n. l
asi 1332 př. n. l
asi 548 př. n. l

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,3629 sekundy
Dat:
2017-10-13 00:58:42 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY