Císaři - starověký Řím - období vlády - test
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Císaři - starověký Řím - období vlády - test - vyberte správné datum. Upozornění: Caesar byl konzulem a pak doživotním diktátorem v období republiky proto v testu jeho jméno nenajdete.
Chyba
 
1)

Maximinus Thrax císařem

96-98 n. l.
235-238 n. l.
117-138 n. l.
last  next  Top End
 
2)

Nero císařem

69-79 n. l.
364-375 n. l.
54-68 n. l.
last  next  Top End
 
3)

Valentinianus III. císařem

425-455 n. l.
244-249 n. l.
249-251 n. l.
last  next  Top End
 
4)

Elagabalus císařem

218-222 n. l.
270-275 n. l.
244-249 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Tiberius císařem

14-37 n. l.
41-54 n. l.
527-565 n. l.
last  next  Top End
 
6)

Vespasianus císařem

81-96 n. l.
69-79 n. l.
244-249 n. l.
last  next  Top End
 
7)

Aurelianus císařem

270-275 n. l.
363-364 n. l.
117-138 n. l.
last  next  Top End
 
8)

Macrinus císařem

217-218 n. l.
41-54 n. l.
14-37 n. l.
last  next  Top End
 
9)

Marcus Aurelius císařem

161-180 n. l.
81-96 n. l.
217-218 n. l.
last  next  Top End
 
10)

Diocletianus císařem

244-249 n. l.
284-305 n. l.
218-222 n. l.
last  next  Top End
 
11)

Probus císařem

235-238 n. l.
276-282 n. l.
69-79 n. l.
last  next  Top End
 
12)

Septimius Severus císařem

193-211 n. l.
81-96 n. l.
218-222 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 13,5039 sekundy
Dat:
2017-11-14 09:21:24 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY