Císařství - starověký Řím - test


Popis stránky

Císařství - starověký Řím - test - vyberte správné datum.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Císařství - starověký Řím - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Erupce Vesuvu ničí Pompeje a Herculaneum

79-81 n. l.
418 n. l.
79 n. l.
 
2)

Konstantin přesouvá své sídlo do Konstantinopole

493 n. l.
330 n. l.
113-117 n. l.
 
3)

Diocletianus nařizuje pronásledování křesťanů

235-284 n. l.
113-117 n. l.
303 n. l.
 
4)

Velký požár Říma ničí dvě třetiny města, Nero nařizuje pronásledování křesťanů

249-251 n. l.
101-106 n. l.
64 n. l.
 
5)

Vizigóti jsou usazeni v Akvitánii

418 n. l.
96-98 n. l.
69-79 n. l.
 
6)

Gótové jsou vytlačeni Huny ze svých sídlišť a se svolením římské vlády překračují Dunaj, brzy se však vzbouří

376 n. l.
340 n. l.
43 n. l.
 
7)

Tiberius císařem

16-7 n. l.
312 n. l.
14-37 n. l.
 
8)

Gótové útočí na města v Malé Asie

269 n. l.
258 n. l.
378 n. l.
 
9)

Frankové vpadají do Galie a Hispánie, Alamani napadají Itálii, ale jsou poraženi Milána

493 n. l.
284-305 n. l.
257 n. l.
 
10)

Maximinus Thrax císařem

272-273 n. l.
231-233 n. l.
235-238 n. l.
 
11)

Hadrianus císařem

382 n. l.
117-138 n. l.
79-81 n. l.
 
12)

Galské císařství: Postumus se prohlašuje císařem v Galii, od říše odpadá také Hispánie a Británie

260-274 n. l.
455 n. l.
14-15 n. l.

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY