Císařství - starověký Řím - test
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Císařství - starověký Řím - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

„Rok čtyř císařů“ po zavraždění Galby, nastupuje na trůn Otho a později Vitellius, kterého nakonec poráží Vespasianus a zahajuje tak vládu dynastie Flaviovců

493 n. l.
68-69 n. l.
258 n. l.
last  next  Top End
 
2)

Dioclatianus a Maximianus určují Constantia Chlora a Galeria za své spolucísaře v hodnosti caesarů

79-81 n. l.
260-274 n. l.
293 n. l.
last  next  Top End
 
3)

Bitva v Teutoburském lese, Germáni masakrují tři římské legie

455 n. l.
9 n. l.
268-270 n. l.
last  next  Top End
 
4)

Východořímský císař Leon I. organizuje neúspěšnou výpravu proti Vandalům do severní Afriky

468 n. l.
395 n. l.
268-270 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Ostrogóti dobývají Itálii

16-7 n. l.
493 n. l.
378 n. l.
last  next  Top End
 
6)

Konstantin poráží Licinia a stává se jediným vládcem celé říše

293 n. l.
378-395 n. l.
324 n. l.
last  next  Top End
 
7)

Narses poráží Ostrogóty v bitvě u Busta Gallorum, Itálie je získána zpět pro říši

85 n. l.
552 n. l.
37-41 n. l.
last  next  Top End
 
8)

Nero císařem

37-41 n. l.
54-68 n. l.
527-565 n. l.
last  next  Top End
 
9)

Diocletianus císařem

260 n. l.
284-305 n. l.
360 n. l.
last  next  Top End
 
10)

Diocletianus nařizuje pronásledování křesťanů

360 n. l.
303 n. l.
69-79 n. l.
last  next  Top End
 
11)

Erupce Vesuvu ničí Pompeje a Herculaneum

244-249 n. l.
79 n. l.
324 n. l.
last  next  Top End
 
12)

Řím je vydrancován Vandaly

376 n. l.
455 n. l.
350-353 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 15,5410 sekundy
Dat:
2017-11-14 09:02:56 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY