Císařství - starověký Řím - test
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Císařství - starověký Řím - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Tažení Marca Aurelia proti Markomanům

64 n. l.
177-180 n. l.
418 n. l.
last  next  Top End
 
2)

Erupce Vesuvu ničí Pompeje a Herculaneum

231-233 n. l.
37-41 n. l.
79 n. l.
last  next  Top End
 
3)

Valerianus je zajat Peršany v Edesse

303 n. l.
533 n. l.
260 n. l.
last  next  Top End
 
4)

Provincie Dácie je opuštěna

533 n. l.
272 n. l.
312 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Bitva v Teutoburském lese, Germáni masakrují tři římské legie

193-211 n. l.
293 n. l.
9 n. l.
last  next  Top End
 
6)

Řím je vydrancován Vandaly

138-161 n. l.
235-238 n. l.
455 n. l.
last  next  Top End
 
7)

Gótové jsou vytlačeni Huny ze svých sídlišť a se svolením římské vlády překračují Dunaj, brzy se však vzbouří

376 n. l.
363 n. l.
527-565 n. l.
last  next  Top End
 
8)

Antoninus Pius císařem

312 n. l.
313 n. l.
138-161 n. l.
last  next  Top End
 
9)

Julianus poráží Franky v bitvě u Argentorata (dnešní Štrasburk)

357 n. l.
527-565 n. l.
122 n. l.
last  next  Top End
 
10)

Decius císařem

85 n. l.
249-251 n. l.
410 n. l.
last  next  Top End
 
11)

Konstantin vydává Milánský edikt, legalizace křesťanství

552 n. l.
451 n. l.
313 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 15,5410 sekundy
Dat:
2017-11-14 09:02:56 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY