Sponzorované odkazy

Císařství - starověký Řím - test


Popis stránky

Císařství - starověký Řím - test - vyberte správné datum.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)

Narses poráží Ostrogóty v bitvě u Busta Gallorum, Itálie je získána zpět pro říši

318 n. l.
113-117 n. l.
552 n. l.
last  next  Top End
 
2)

Theodosius I. císařem

382 n. l.
276-282 n. l.
378-395 n. l.
last  next  Top End
 
3)

Commodus císařem

180-192 n. l.
64 n. l.
276-282 n. l.
last  next  Top End
 
4)

Constantinus II. vpadá do Itálie. U Aquileie je však poražen a zabit Constantem

312 n. l.
231-233 n. l.
340 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Vandalové, Alani a Svébové překračují zamrzlý Rýn a pronikají do Galie a později do Hispánie

363-364 n. l.
138-161 n. l.
406 n. l.
last  next  Top End
 
6)

Magnentius si uzurpuje moc na západě, Constans je chycen na útěku a zavražděn

101-106 n. l.
350-353 n. l.
468 n. l.
last  next  Top End
 
7)

Theodosius umírá a zanechává říši svým dvěma synům, Arcadiovi na východě 395-408 a Honoriovi na západě 395-423, impérium je tak definitivně rozděleno

68-69 n. l.
395 n. l.
312 n. l.
last  next  Top End
 
8)

Galské císařství: Postumus se prohlašuje císařem v Galii, od říše odpadá také Hispánie a Británie

274 n. l.
117-138 n. l.
260-274 n. l.
last  next  Top End
 
9)

Řím je dobyt a vydrancován Vizigóty pod vedením náčelníka Alaricha

410 n. l.
131-135 n. l.
363 n. l.
last  next  Top End
 
10)

Justinián I. císařem

192-193 n. l.
410 n. l.
527-565 n. l.
last  next  Top End
 
11)

Claudius II. císařem

535 n. l.
270-275 n. l.
268-270 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 15,5410 sekundy
Dat:
2017-11-14 09:02:56 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY