Sponzorované odkazy

Císařství - starověký Řím - test


Popis stránky

Císařství - starověký Řím - test - vyberte správné datum.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)

Valentinianus I. se stává císařem a prohlašuje svého bratra Valenta za svého spolucísaře 364-378

364-375 n. l.
306-337 n. l.
533 n. l.
last  next  Top End
 
2)

Diocletianus nařizuje pronásledování křesťanů

330 n. l.
231-233 n. l.
303 n. l.
last  next  Top End
 
3)

Vizigóti jsou usazeni v Akvitánii

418 n. l.
66-70 n. l.
270-275 n. l.
last  next  Top End
 
4)

Bitva v Teutoburském lese, Germáni masakrují tři římské legie

9 n. l.
535 n. l.
16-7 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Konstantin umírá v Nikomedii, jeko synové Constantinus II. (337-340), Constantius II. (337-361) a Constans (337-350) si rozdělují vládu nad říší

337 n. l.
376 n. l.
217-218 n. l.
last  next  Top End
 
6)

Ostrogóti dobývají Itálii

218-222 n. l.
493 n. l.
340 n. l.
last  next  Top End
 
7)

Tažení proti Sásánovcům

122 n. l.
293 n. l.
231-233 n. l.
last  next  Top End
 
8)

Maximinus Thrax císařem

235-238 n. l.
192-193 n. l.
177-180 n. l.
last  next  Top End
 
9)

Constitutio Antoniniana, římské občanství je uděleno všem obyvatelům říše

212 n. l.
360 n. l.
395 n. l.
last  next  Top End
 
10)

Východořímský císař Leon I. organizuje neúspěšnou výpravu proti Vandalům do severní Afriky

161-180 n. l.
231-233 n. l.
468 n. l.
last  next  Top End
 
11)

Poslední západořímský císař Romulus Augustus je velitelem vojska Odoakerem donucen abdikovat

476 n. l.
313 n. l.
353 n. l.
last  next  Top End
 
12)

Galské císařství: Postumus se prohlašuje císařem v Galii, od říše odpadá také Hispánie a Británie

14-37 n. l.
439 n. l.
260-274 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 15,5410 sekundy
Dat:
2017-11-14 09:02:56 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY