Císařství - starověký Řím - test


Popis stránky

Císařství - starověký Řím - test - vyberte správné datum.


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Císařství - starověký Řím - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Konstantin umírá v Nikomedii, jeko synové Constantinus II. (337-340), Constantius II. (337-361) a Constans (337-350) si rozdělují vládu nad říší

268-270 n. l.
337 n. l.
325 n. l.
 
2)

Diocletianus nařizuje pronásledování křesťanů

303 n. l.
66-70 n. l.
269 n. l.
 
3)

Konstantin přesouvá své sídlo do Konstantinopole

378 n. l.
330 n. l.
303 n. l.
 
4)

Vandalové, Alani a Svébové překračují zamrzlý Rýn a pronikají do Galie a později do Hispánie

284-305 n. l.
325 n. l.
406 n. l.
 
5)

Septimiova tažení na severu Británie – Kaledonské války

270-275 n. l.
425-455 n. l.
208-211 n. l.
 
6)

Domitianus císařem

60-61 n. l.
272 n. l.
81-96 n. l.
 
7)

Philippus Arabs císařem

244-249 n. l.
293 n. l.
60-61 n. l.
 
8)

První židovská válka

66-70 n. l.
81-96 n. l.
325 n. l.
 
9)

Magnentius si uzurpuje moc na západě, Constans je chycen na útěku a zavražděn

350-353 n. l.
9 n. l.
410 n. l.
 
10)

Vizigóti jsou usazeni v Akvitánii

350-353 n. l.
364-375 n. l.
418 n. l.
 
11)

Poslední západořímský císař Romulus Augustus je velitelem vojska Odoakerem donucen abdikovat

353 n. l.
476 n. l.
192-193 n. l.
 
12)

Konstantin poráží a zabijí Maxentia v bitvě u Milvijského mostu

451 n. l.
312 n. l.
14-37 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet