Sponzorované odkazy

Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy


Popis stránky

Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

Třetí samnitská válka

298-290 př. n. l.
343-341 př. n. l.
206 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

Římané vedení konzulem Marcem Furiem Camillem po desetiletém obléhání dobývají a ničí etruské město Veje

340-338 př. n. l.
88 př. n. l.
396 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

Pompeius, Crassus a Caesar uzavírají triumvirát

133 př. n. l.
63 př. n. l.
60 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

Bitva u Boviana: Římané porážejí Samnity, tím končí samnitský odpor

42 př. n. l.
312 př. n. l.
305 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

Bitva u Sentina, vítězství Římanů nad koalicí Samnitů a Galů

171-167 př. n. l.
88 př. n. l.
295 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

Gaius Gracchus se stává tribunem lidu, pokračuje v díle svého bratra, také on však umírá násilnou smrtí

305 př. n. l.
123-122 př. n. l.
304 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

Druhá latinská válka

197 př. n. l.
217 př. n. l.
340-338 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

Římané vítězí v bitvě nad Metaurem nad Hanibalovým bratrem Hasdrubalem

218 př. n. l.
213-211 př. n. l.
207 př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

Druhá makedonská válka

149-148 př. n. l.
200-196 př. n. l.
49-45 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

Galové poráží římské vojsko v bitvě u řeky Allie; vydrancování Říma Galy

73-71 př. n. l.
171-167 př. n. l.
387 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

Druhá punská válka

218-201 př. n. l.
112-105 př. n. l.
366 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Diktátor Lucius Qunctius Cincinnatus vítězí nad Aequi v bitvě na hoře Algidus

49-45 př. n. l.
197 př. n. l.
458 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

Válka s numidským králem Jugurthou

105 př. n. l.
49-45 př. n. l.
112-105 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

Sulla se z východu vrací do Říma a masakruje máriovce (populáry)

82 př. n. l.
366 př. n. l.
63 př. n. l.
last  next  Top End
 
15)

Pyrrhos vítězí nad Římany v bitvě u Auscula

279 př. n. l.
375-371 př. n. l.
121 př. n. l.
last  next  Top End
 
16)

Kartaginci porážejí Římany v bitvě u Trasimenského jezera

88-84 př. n. l.
217 př. n. l.
214-205 př. n. l.
last  next  Top End
 
17)

Druhá samnitská válka

36 př. n. l.
326-304 př. n. l.
396 př. n. l.
last  next  Top End
 
18)

Caesar se stává doživotním diktátorem, 15. března je však v senátu zavražděn

264-241 př. n. l.
44 př. n. l.
90-88 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 23,5899 sekundy
Dat:
2017-11-14 09:12:26 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY