Sponzorované odkazy

Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy


Popis stránky

Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)

První punská válka proti Kartágu

207 př. n. l.
264-241 př. n. l.
218-201 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

Crassus zabit Parthy v bitvě u Karrh

224 př. n. l.
53 př. n. l.
82 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

Sulla se z východu vrací do Říma a masakruje máriovce (populáry)

63 př. n. l.
82 př. n. l.
366 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

Druhá latinská válka

295 př. n. l.
206 př. n. l.
340-338 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

Římané porážejí Etrusky a Galy v bitvě u Vadimonského jezera

73-71 př. n. l.
283 př. n. l.
298-290 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

Perseus je poražen Římany v bitvě u Pydny

279 př. n. l.
168 př. n. l.
44 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

Po skončení druhé samnitské války zakládají Římané mnoho nových kolonií a získávají kontrolu nad většinou střední a jižní Itálie

74-63 př. n. l.
304 př. n. l.
101 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

Octavianus vítězí nad Sextem Pompeiem, Lepidovo vojsko přechází k Octaviovi

200-196 př. n. l.
63 př. n. l.
36 př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

V jižní Galii zřízena provincie Gallia Narbonensis

146 př. n. l.
121 př. n. l.
366 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

Spojenecká válka

312 př. n. l.
90-88 př. n. l.
31 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

Řím získává Sardinii a Korsiku

238 př. n. l.
154-133 př. n. l.
190 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Obléhání Syrakus, v roce 211 př. n. l. Římané město dobývají

213-211 př. n. l.
146 př. n. l.
63 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

Znovu propuká občanská válka, Octavianus, Marcus Antonius a Lepidus uzavírají druhý triumvirát

218-201 př. n. l.
90-88 př. n. l.
43 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

Zvolen první plebejský konzul Lucius Sextius Sextinus

238 př. n. l.
396 př. n. l.
366 př. n. l.
last  next  Top End
 
15)

Sertorius, poslední máriovský vojevůdce, vede odboj v Hispánii

192-189 př. n. l.
82-72 př. n. l.
197 př. n. l.
last  next  Top End
 
16)

Vpád Kimbrů a Teutonů

113-101 př. n. l.
283 př. n. l.
458 př. n. l.
last  next  Top End
 
17)

Pyrrhos se vyloďuje se svou armádou v Itálii a poráží Římany v bitvě u Herakleie

216 př. n. l.
280 př. n. l.
88 př. n. l.
last  next  Top End
 
18)

Pyrrhos vítězí nad Římany v bitvě u Auscula

279 př. n. l.
58-51 př. n. l.
82 př. n. l.
last  next  Top End
 
19)

Kartaginci porážejí Římany v bitvě u Trasimenského jezera

224 př. n. l.
217 př. n. l.
133 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 23,5899 sekundy
Dat:
2017-11-14 09:12:26 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY