Sponzorované odkazy

Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy


Popis stránky

Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)

Třetí punská válka

200-196 př. n. l.
149-146 př. n. l.
217 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

Scipio Africanus podniká invazi do Afriky, Hannibal je povolán zpět, avšak je poražen v bitvě u Zamy v roce 202 př. n. l.

82 př. n. l.
204-202 př. n. l.
396 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

Galové poráží římské vojsko v bitvě u řeky Allie; vydrancování Říma Galy

222 př. n. l.
387 př. n. l.
73-71 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

Hannibal překračuje Alpy a vítězí nad Římany v bitvách u Ticina a Trebie

49-45 př. n. l.
82-72 př. n. l.
218 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

Appius Claudius Caecus cenzorem, stavba via Appia

218-201 př. n. l.
312 př. n. l.
63 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

V námořní bitvě u Actia Octavianus poráží Marca Antonia a egyptskou královnu Kleopatru

31 př. n. l.
171-167 př. n. l.
49-45 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

Bitva u Arausia: Kimbrové porážejí a masakrují římské vojsko

105 př. n. l.
207 př. n. l.
217 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

Během Ciceronova konzulátu dochází ke Catilinově spiknutí

63 př. n. l.
44 př. n. l.
90-88 př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

Bitva u Magnésie: Římané porážejí Antiocha III.

190 př. n. l.
149-146 př. n. l.
53 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

Čtvrtá makedonská válka

149-148 př. n. l.
192-189 př. n. l.
326-304 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

Sertorius, poslední máriovský vojevůdce, vede odboj v Hispánii

82-72 př. n. l.
200-196 př. n. l.
36 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Pompeius, Crassus a Caesar uzavírají triumvirát

59 př. n. l.
279 př. n. l.
60 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

Zvolen první plebejský konzul Lucius Sextius Sextinus

458 př. n. l.
366 př. n. l.
60 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

Římané vítězí nad Pyrrhem v bitvě u Beneventa

222 př. n. l.
218-201 př. n. l.
275 př. n. l.
last  next  Top End
 
15)

Bitva u Sentina, vítězství Římanů nad koalicí Samnitů a Galů

295 př. n. l.
121 př. n. l.
112-105 př. n. l.
last  next  Top End
 
16)

Spojenecká válka

387 př. n. l.
168 př. n. l.
90-88 př. n. l.
last  next  Top End
 
17)

První samnitská válka

58-51 př. n. l.
218-201 př. n. l.
343-341 př. n. l.
last  next  Top End
 
18)

Konzul Gaius Marius poráží Teutony v bitvě u Aqua Sextiae

280 př. n. l.
149-148 př. n. l.
102 př. n. l.
last  next  Top End
 
19)

Třetí makedonská válka

82-72 př. n. l.
200-196 př. n. l.
171-167 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 23,5899 sekundy
Dat:
2017-11-14 09:12:26 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY