Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy


Popis stránky

Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Chyba
 
1)

Filip V. poražen Římany v bitvě u Kynoskefal

113-101 př. n. l.
123-122 př. n. l.
197 př. n. l.
 
2)

Po vítězství nad Mithridatem reorganizuje Pompeius východ: vznik provincie Sýrie

241 př. n. l.
280 př. n. l.
63 př. n. l.
 
3)

Galové poráží římské vojsko v bitvě u řeky Allie; vydrancování Říma Galy

387 př. n. l.
31 př. n. l.
396 př. n. l.
 
4)

Konzul Gaius Marius poráží Teutony v bitvě u Aqua Sextiae

63 př. n. l.
102 př. n. l.
82 př. n. l.
 
5)

Poslední pergamský král Attalos III. zanechává svoji zem Římanům, zřízena provincie Asie

326-304 př. n. l.
133 př. n. l.
154-133 př. n. l.
 
6)

Caesar překračuje Rubikon a začíná tak válku s Pompeiem

82-72 př. n. l.
121 př. n. l.
49-45 př. n. l.
 
7)

Hannibal uštědřuje Římanům drtivou porážku v bitvě u Kann

113-101 př. n. l.
216 př. n. l.
458 př. n. l.
 
8)

Druhá latinská válka

450 př. n. l.
200-196 př. n. l.
340-338 př. n. l.
 
9)

Sulla se z východu vrací do Říma a masakruje máriovce (populáry)

171-167 př. n. l.
218 př. n. l.
82 př. n. l.
 
10)

Třetí samnitská válka

121 př. n. l.
298-290 př. n. l.
58-51 př. n. l.
 
11)

Římané vítězí nad Kimbry v bitvě u Vercell

396 př. n. l.
101 př. n. l.
204-202 př. n. l.
 
12)

První mithridatická válka

88-84 př. n. l.
63 př. n. l.
204-202 př. n. l.
 
13)

Gaius Gracchus se stává tribunem lidu, pokračuje v díle svého bratra, také on však umírá násilnou smrtí

123-122 př. n. l.
218 př. n. l.
49-45 př. n. l.
 
14)

Kartaginci porážejí Římany v bitvě u Trasimenského jezera

217 př. n. l.
213-211 př. n. l.
74-63 př. n. l.
 
15)

Bitva u Ilip: Kartaginci ztrácejí svá území v Hispánii ve prospěch Římanů

206 př. n. l.
238 př. n. l.
63 př. n. l.
 
16)

Sertorius, poslední máriovský vojevůdce, vede odboj v Hispánii

275 př. n. l.
121 př. n. l.
82-72 př. n. l.
 
17)

Během Ciceronova konzulátu dochází ke Catilinově spiknutí

214-205 př. n. l.
63 př. n. l.
197 př. n. l.
 
18)

První makedonská válka, Filip V. vítězí nad Římany

366 př. n. l.
88 př. n. l.
214-205 př. n. l.
 
19)

Třetí makedonská válka

171-167 př. n. l.
218 př. n. l.
82 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet