Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy


Popis stránky

Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

Galové poráží římské vojsko v bitvě u řeky Allie; vydrancování Říma Galy

387 př. n. l.
146 př. n. l.
224 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
2)

V jižní Galii zřízena provincie Gallia Narbonensis

275 př. n. l.
121 př. n. l.
82 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
3)

Římané poraženi Samnity v Kaudijské soutěsce

42 př. n. l.
458 př. n. l.
321 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
4)

První samnitská válka

90-88 př. n. l.
343-341 př. n. l.
216 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
5)

Filip V. poražen Římany v bitvě u Kynoskefal

197 př. n. l.
224 př. n. l.
304 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
6)

Bitva u Arausia: Kimbrové porážejí a masakrují římské vojsko

343-341 př. n. l.
105 př. n. l.
82-72 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
7)

Druhá latinská válka

340-338 př. n. l.
133 př. n. l.
321 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
8)

Marcus Antonius a Kleopatra páchají sebevraždu, Egypt se stává římskou provincií

73-71 př. n. l.
298-290 př. n. l.
30 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
9)

Decemvirové vydávají zákon dvanácti desek

154-133 př. n. l.
214-205 př. n. l.
450 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
10)

Kartaginci porážejí Římany v bitvě u Trasimenského jezera

458 př. n. l.
217 př. n. l.
222 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
11)

Třetí samnitská válka

123-122 př. n. l.
298-290 př. n. l.
133 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
12)

Syrská válka proti Antiochovi III.

283 př. n. l.
168 př. n. l.
192-189 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
13)

Obléhání Syrakus, v roce 211 př. n. l. Římané město dobývají

375-371 př. n. l.
213-211 př. n. l.
216 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
14)

Poslední pergamský král Attalos III. zanechává svoji zem Římanům, zřízena provincie Asie

133 př. n. l.
387 př. n. l.
321 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
15)

Válka s numidským králem Jugurthou

238 př. n. l.
241 př. n. l.
112-105 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
16)

Caesar dobývá Galii (galské války)

58-51 př. n. l.
121 př. n. l.
43 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
17)

První mithridatická válka

82 př. n. l.
88-84 př. n. l.
154-133 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
18)

galské vojsko poraženo v bitvě u Telamonu při pokusu o vpád do Etrurie

224 př. n. l.
42 př. n. l.
90-88 př. n. l.
last      next    Top       End...
 
19)

Římané vedení konzulem Marcem Furiem Camillem po desetiletém obléhání dobývají a ničí etruské město Veje

450 př. n. l.
396 př. n. l.
102 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 23,5899 sekundy
Dat:
2017-11-14 09:12:26 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY