Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Chyba
 
1)

Sertorius, poslední máriovský vojevůdce, vede odboj v Hispánii

82-72 př. n. l.
105 př. n. l.
27 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

Římané vedení konzulem Marcem Furiem Camillem po desetiletém obléhání dobývají a ničí etruské město Veje

113-101 př. n. l.
279 př. n. l.
396 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

Římané porážejí Galy a zřizují provincii Předalpskou Galii

59 př. n. l.
222 př. n. l.
88-84 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

Zvolen první plebejský konzul Lucius Sextius Sextinus

450 př. n. l.
218-201 př. n. l.
366 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

Caesar konzulem

101 př. n. l.
458 př. n. l.
59 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

Druhá latinská válka

340-338 př. n. l.
27 př. n. l.
375-371 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

Pyrrhos se vyloďuje se svou armádou v Itálii a poráží Římany v bitvě u Herakleie

280 př. n. l.
304 př. n. l.
241 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

Hannibal překračuje Alpy a vítězí nad Římany v bitvách u Ticina a Trebie

149-148 př. n. l.
102 př. n. l.
218 př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

Druhá makedonská válka

74-63 př. n. l.
200-196 př. n. l.
340-338 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

Obléhání Syrakus, v roce 211 př. n. l. Římané město dobývají

366 př. n. l.
213-211 př. n. l.
214-205 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

galské vojsko poraženo v bitvě u Telamonu při pokusu o vpád do Etrurie

224 př. n. l.
105 př. n. l.
214-205 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Octavianus vítězí nad Sextem Pompeiem, Lepidovo vojsko přechází k Octaviovi

326-304 př. n. l.
340-338 př. n. l.
36 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

Caesar dobývá Galii (galské války)

58-51 př. n. l.
200-196 př. n. l.
90-88 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

Spojenecká válka

279 př. n. l.
396 př. n. l.
90-88 př. n. l.
last  next  Top End
 
15)

Poslední pergamský král Attalos III. zanechává svoji zem Římanům, zřízena provincie Asie

133 př. n. l.
171-167 př. n. l.
238 př. n. l.
last  next  Top End
 
16)

Caesar překračuje Rubikon a začíná tak válku s Pompeiem

49-45 př. n. l.
375-371 př. n. l.
88-84 př. n. l.
last  next  Top End
 
17)

První punská válka proti Kartágu

27 př. n. l.
279 př. n. l.
264-241 př. n. l.
last  next  Top End
 
18)

První samnitská válka

238 př. n. l.
343-341 př. n. l.
31 př. n. l.
last  next  Top End
 
19)

Crassus zabit Parthy v bitvě u Karrh

312 př. n. l.
133 př. n. l.
53 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 23,5899 sekundy
Dat:
2017-11-14 09:12:26 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY