Sponzorované odkazy

Řím v datech - test


Popis stránky

Řím v datech - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Sponzorované odkazy

Řím v datech - test

00:00:00 

Chyba
 
1)

Válka s numidským králem Jugurthou

30 př. n. l.
204-202 př. n. l.
112-105 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

Gaius Gracchus se stává tribunem lidu, pokračuje v díle svého bratra, také on však umírá násilnou smrtí

88 př. n. l.
123-122 př. n. l.
133 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

Decemvirové vydávají zákon dvanácti desek

241 př. n. l.
450 př. n. l.
212 n. l.
last  next  Top End
 
4)

Hadrianus císařem

527-565 n. l.
117-138 n. l.
82-72 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

Tiberius císařem

14-37 n. l.
59 př. n. l.
340-338 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

Bitva u Arausia: Kimbrové porážejí a masakrují římské vojsko

27 př. n. l.-14 n. l.
105 př. n. l.
440 n. l.
last  next  Top End
 
7)

Nero císařem

283 př. n. l.
54-68 n. l.
340-338 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

Období anarchie, nejsou zvoleni žádní magistráti

216 př. n. l.
375-371 př. n. l.
270-275 n. l.
last  next  Top End
 
9)

Elagabalus císařem

279 př. n. l.
27 př. n. l.
218-222 n. l.
last  next  Top End
 
10)

Belisar podniká invazi do Itálie

27 př. n. l.-14 n. l.
376 n. l.
535 n. l.
last  next  Top End
 
11)

Galové poráží římské vojsko v bitvě u řeky Allie; vydrancování Říma Galy

410 n. l.
387 př. n. l.
27 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Druhá punská válka

218-201 př. n. l.
258 n. l.
79 n. l.
last  next  Top End
 
13)

První punská válka proti Kartágu

190 př. n. l.
295 př. n. l.
264-241 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

Constantinus II. vpadá do Itálie. U Aquileie je však poražen a zabit Constantem

396 př. n. l.
257 n. l.
340 n. l.
last  next  Top End
 
15)

Ekumenický koncil ve městě Nikaia

364-375 n. l.
31 př. n. l.
325 n. l.
last  next  Top End
 
16)

Constantius bojující na východě s Peršany žádá Juliana, aby mu na poslal část svých legií, vojáci se ale vzbouří a provolají Juliana augustem

48 př. n. l.
235-284 n. l.
360 n. l.
last  next  Top End
 
17)

Třetí makedonská válka

212 n. l.
171-167 př. n. l.
455 n. l.
last  next  Top End
 
18)

Římský vojevůdce Aetius poráží Attilu v bitvě na Katalaunských polích

451 n. l.
9 n. l.
123-122 př. n. l.
last  next  Top End
 
19)

Constitutio Antoniniana, římské občanství je uděleno všem obyvatelům říše

360 n. l.
533 n. l.
212 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


This test using data from wikipedie Text of test is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY