Starověký Řím - test


Popis stránky

Starověký Řím - test - označte správnou odpověď.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
románci
latinové
etruskové
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 6. století př. n. l.
v polovině 8. století př. n. l.
v polovině 7. století př. n. l.
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Řekům
Peršanům
Egypťanům
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Etruskové
Latinové
Sabinové
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
močály
lesy
orná půda
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Keltové
Řekové
Římané
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na šesti
na sedmi
na pěti
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tisa
Tigris
Tibera
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
509
2700
1305
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
silný
vznešený
lstivý

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY