Starověký Řím - test


Popis stránky

Starověký Řím - test - označte správnou odpověď.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Starověký Řím - test - označte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
románci
latinové
etruskové
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 6. století př. n. l.
v polovině 8. století př. n. l.
v polovině 7. století př. n. l.
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Peršanům
Řekům
Egypťanům
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Sabinové
Latinové
Etruskové
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
lesy
močály
orná půda
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Řekové
Keltové
Římané
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na pěti
na šesti
na sedmi
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tigris
Tisa
Tibera
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
2700
509
1305
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
lstivý
silný
vznešený

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 29,3299 sekundy
Dat:
2019-10-16 19:04:41 Nick: noob

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet