Starověký Řím - testSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Starověký Řím - test - označte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
etruskové
latinové
románci
last  next  Top End
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 7. století př. n. l.
v polovině 6. století př. n. l.
v polovině 8. století př. n. l.
last  next  Top End
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Řekům
Egypťanům
Peršanům
last  next  Top End
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Latinové
Etruskové
Sabinové
last  next  Top End
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
močály
orná půda
lesy
last  next  Top End
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Římané
Řekové
Keltové
last  next  Top End
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na šesti
na sedmi
na pěti
last  next  Top End
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tigris
Tibera
Tisa
last  next  Top End
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
509
2700
1305
last  next  Top End
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
silný
lstivý
vznešený

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,2370 sekundy
Dat:
2018-06-13 19:58:37 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy