Starověký Řím - test


Popis stránky

Starověký Řím - test - označte správnou odpověď.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Starověký Řím - test - označte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
románci
latinové
etruskové
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 7. století př. n. l.
v polovině 6. století př. n. l.
v polovině 8. století př. n. l.
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Řekům
Egypťanům
Peršanům
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Sabinové
Etruskové
Latinové
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
močály
orná půda
lesy
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Řekové
Římané
Keltové
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na pěti
na sedmi
na šesti
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tigris
Tibera
Tisa
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
1305
509
2700
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
silný
vznešený
lstivý

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 45,4799 sekundy
Dat:
2019-09-10 18:28:40 Nick: Cz

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY