Sponzorované odkazy

Starověký Řím - test


Popis stránky

Starověký Řím - test - označte správnou odpověď.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
latinové
etruskové
románci
last     next      Top      End..
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 6. století př. n. l.
v polovině 8. století př. n. l.
v polovině 7. století př. n. l.
last     next      Top      End..
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Peršanům
Řekům
Egypťanům
last     next      Top      End..
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Sabinové
Etruskové
Latinové
last     next      Top      End..
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
lesy
močály
orná půda
last     next      Top      End..
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Římané
Řekové
Keltové
last     next      Top      End..
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na pěti
na sedmi
na šesti
last     next      Top      End..
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tigris
Tisa
Tibera
last     next      Top      End..
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
2700
1305
509
last     next      Top      End..
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
silný
vznešený
lstivý

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,2370 sekundy
Dat:
2018-06-13 19:58:37 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY