Sponzorované odkazy

Starověký Řím - test


Popis stránky

Starověký Řím - test - označte správnou odpověď.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
latinové
románci
etruskové
last  next  Top End
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 7. století př. n. l.
v polovině 6. století př. n. l.
v polovině 8. století př. n. l.
last  next  Top End
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Řekům
Egypťanům
Peršanům
last  next  Top End
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Sabinové
Latinové
Etruskové
last  next  Top End
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
orná půda
močály
lesy
last  next  Top End
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Keltové
Řekové
Římané
last  next  Top End
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na pěti
na šesti
na sedmi
last  next  Top End
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tigris
Tibera
Tisa
last  next  Top End
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
509
2700
1305
last  next  Top End
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
lstivý
silný
vznešený

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,2370 sekundy
Dat:
2018-06-13 19:58:37 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY