Romové test z historie


Popis stránky

Romové test z historie - životopis a důležitá data - vyberte správnou odpověď testu.


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Romové test z historie - životopis a důležitá data - vyberte správnou odpověď testu.
Chyba
 
1)Romové test z historie
Romové (exonymum Cikáni) jsou etnikum, jehož kořeny sahají do __________
středověké Itálie
středověkého Egyptu
středověké Indie
 
2)Romové test z historie
Romská diaspora je nejpočetnější v __________
Evropě
Americe
Africe
 
3)Romové test z historie
Romský jazyk, který je rozdělen na několik dialektů, má celkem kolem __________ milionů mluvčích (2009)
8
6
2
 
4)Romové test z historie
Na sjezdu v Londýně v roce __________se Romové usnesli, že označením příslušníků romského národa je etnonymum Rom a od té doby se datuje romský požadavek, aby tento fakt byl majoritou respektován
1972
1975
1971
 
5)Romové test z historie
Pomocí srovnávací lingvistiky se dnes (2009) dospělo k názoru, že jazyk Romů pochází z jednoho severozápadního dialektu staré __________
hindštiny
iránštiny
sanskrtštiny
 
6)Romové test z historie
Proč odešli ze své pravlasti? Podle legendy se jim dostalo pozvání od perského panovníka, který potřeboval
pracovní silu na stavbu nových měst
hudebníky k obveselení svých poddaných
vojáky pro válečná tažení
 
7)Romové test z historie
Slovo ROM znamená?
muž
Bůh
vládce
 
8)Romové test z historie
Postupně se dostali do Evropy, první zmínka o Romech v Čechách pochází ze ___. století
14
16
15
 
9)Romové test z historie
komunistický režim vydal zákaz kočování v roce ___
1960
1963
1959
 
10)Romové test z historie
co znamená v romštině slovo "pirani"?
ryba
nevěsta
plachta
 
11)Romové test z historie
Romština, jazyk Romů, patří do indické skupiny indoárijských jazyků. Dělí se na __________ hlavní skupiny
2
3
4
 
12)Romové test z historie
v oblasti dnešního Íránu se muž řekne
rom
dom
lom
 
13)Romové test z historie
v oblasti dnešní Arménie se muž řekne
lom
dom
rom
 
14)Romové test z historie
Tradičně se představitel určitého seskupení Romů, který požívá velkou autoritu, nazývá
vajda
gazda
gádžo
 
15)Romové test z historie
Jak se nazývaji němečtí Romové?
Gitanos
Sintové
Manušové
 
16)Romové test z historie
Jak se nazývaji španělští Romové?
Sintové
Gitanos
Manušové
 
17)Romové test z historie
Jak se nazývaji francouzští Romové?
Sintové
Manušové
Gitanos
 
18)Romové test z historie
Kolik procent z Romů u nás tvoří Romové olašští?
10
11
13
 
19)Romové test z historie
Co je na romské vlajce umístěno uporostřed?
kompas se stupnící o 24 paprscích
kolo z kočovného povozu s 12 paprsky
červená čakra s 16 paprsky
 
20)Romové test z historie
Světový romský festival se nazývá
KHALO
KHAMORO
ROMALE

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet