Sponzorované odkazy

Romové test z historie


Popis stránky

Romové test z historie - životopis a důležitá data - vyberte správnou odpověď testu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Romové test z historie
Romové (exonymum Cikáni) jsou etnikum, jehož kořeny sahají do __________
středověké Itálie
středověkého Egyptu
středověké Indie
last     next      Top      End..
 
2)Romové test z historie
Romská diaspora je nejpočetnější v __________
Africe
Americe
Evropě
last     next      Top      End..
 
3)Romové test z historie
Romský jazyk, který je rozdělen na několik dialektů, má celkem kolem __________ milionů mluvčích (2009)
6
8
2
last     next      Top      End..
 
4)Romové test z historie
Na sjezdu v Londýně v roce __________se Romové usnesli, že označením příslušníků romského národa je etnonymum Rom a od té doby se datuje romský požadavek, aby tento fakt byl majoritou respektován
1971
1975
1972
last     next      Top      End..
 
5)Romové test z historie
Pomocí srovnávací lingvistiky se dnes (2009) dospělo k názoru, že jazyk Romů pochází z jednoho severozápadního dialektu staré __________
hindštiny
sanskrtštiny
iránštiny
last     next      Top      End..
 
6)Romové test z historie
Proč odešli ze své pravlasti? Podle legendy se jim dostalo pozvání od perského panovníka, který potřeboval
hudebníky k obveselení svých poddaných
pracovní silu na stavbu nových měst
vojáky pro válečná tažení
last     next      Top      End..
 
7)Romové test z historie
Slovo ROM znamená?
muž
Bůh
vládce
last     next      Top      End..
 
8)Romové test z historie
Postupně se dostali do Evropy, první zmínka o Romech v Čechách pochází ze ___. století
16
15
14
last     next      Top      End..
 
9)Romové test z historie
komunistický režim vydal zákaz kočování v roce ___
1963
1959
1960
last     next      Top      End..
 
10)Romové test z historie
co znamená v romštině slovo "pirani"?
ryba
nevěsta
plachta
last     next      Top      End..
 
11)Romové test z historie
Romština, jazyk Romů, patří do indické skupiny indoárijských jazyků. Dělí se na __________ hlavní skupiny
2
4
3
last     next      Top      End..
 
12)Romové test z historie
v oblasti dnešního Íránu se muž řekne
lom
rom
dom
last     next      Top      End..
 
13)Romové test z historie
v oblasti dnešní Arménie se muž řekne
dom
lom
rom
last     next      Top      End..
 
14)Romové test z historie
Tradičně se představitel určitého seskupení Romů, který požívá velkou autoritu, nazývá
gazda
vajda
gádžo
last     next      Top      End..
 
15)Romové test z historie
Jak se nazývaji němečtí Romové?
Manušové
Sintové
Gitanos
last     next      Top      End..
 
16)Romové test z historie
Jak se nazývaji španělští Romové?
Sintové
Manušové
Gitanos
last     next      Top      End..
 
17)Romové test z historie
Jak se nazývaji francouzští Romové?
Manušové
Gitanos
Sintové
last     next      Top      End..
 
18)Romové test z historie
Kolik procent z Romů u nás tvoří Romové olašští?
10
13
11
last     next      Top      End..
 
19)Romové test z historie
Co je na romské vlajce umístěno uporostřed?
kompas se stupnící o 24 paprscích
kolo z kočovného povozu s 12 paprsky
červená čakra s 16 paprsky
last     next      Top      End..
 
20)Romové test z historie
Světový romský festival se nazývá
ROMALE
KHAMORO
KHALO

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 10,0 sekundy
Dat:
2017-01-16 13:17:31 Nick: HAF

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY