Magna charta libertatum - středověk - test.


Popis stránky

Magna charta libertatum - středověk - test.
Co byla Magna charta libertatum? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Co byla Magna charta libertatum? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)
Ve které zemi její král podepsal Magnu chartu libertatum?
V Anglii
Ve Francii
V Itálii
 
2)
Jak se jmenoval král, který podepsal Magnu chartu libertatum?
Henry V.
Richard I. Lví srdce
Jan zvaný Bezzemek
 
3)
Ve kterém roce byla Magna charta libertatum podepsána?
1153
1215
886
 
4)
V čem byla Magna charta libertatum revoluční?
Rušila nevolnictví
Králem nebyl již nejstarší syn, ale král byl volen lidem
Například i král musel respektovat zákon, nebo právo poddaných k odvolání proti nezákonnému uvěznění
 
5)
Za co je Magna charta libertatum považována?
Za první krok ve vývoji moderní demokracie
Za krok, který nastolil feudalizmus
Za dokument, který upevnil postavení panovníka
 
6)
Proč vznikl požadavek na Magnu chartu libertatum?
Král neustále porušoval dohody a navíc dopustil, aby se země stala papežským lénem
Král byl vizionář a prosadil jí z důvodů ekonomických
Senátoři se tak rozhodli na podnět od svých voličů
 
7)
Čím si král, mimo jiné, poštval barony proti sobě?
Zabavením jejich lodí
Potopením jejich lodí
Nezvykle vysokými daněmi
 
8)
Král Richard I. Lví srdce byl?
Synem Jana zvaného Bezzemek
Starším bratrem Jana zvaného Bezzemek
Otcem Jana zvaného Bezzemek
 
9)
Kdo bylo považován za zakladatele Royal Navy - královského námořnictva?
Richard I. Lví srdce
Vilém I. Dobyvatel
Jan zvaný Bezzemek
 
10)
Podepsal král Magnu chartu dobrovolně?
Byl jí přinucen podepsat na nátlak francouzského krále Filipa I.
Byl jí přinucen podepsat na nátlak baronů
ANO
 
11)
Jaké povahy byl král, který podepsal Magnu chartu libertatum?
Naivní snílek
Věrolomný, zákeřný, panovačný, mstivý
Čestný muž, zakladatel demokracie
 
12)
Co nastalo po podepsání dokumentu?
Občanská válka mezi barony a králem
Nastala doba míru a ekonomického rozvoje
 
13)
Bojoval proti králi, dle pověstí, legendární Robin Hood?
NE, protože už by byl, v té době, 200 let mrtvý
NE, protože nemohl být ještě na světě
ANO
 
14)
V jakém jazyce byla Magna charta sepsána?
V latinském
Ve francouzštině
V angličtině
 
15)
Jaký vládní orgán byl nakonec vytvořen z rady 25 baronů?
Parlament
Rada lordů
Sněmovna urozených
 
16)
Co ukončilo spory mezi barony a králem?
Papež nařídil příměří
Král podepsal mírovou smlouvu
Smrt krále Jana

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 52,1760 sekundy
Dat:
2019-09-15 15:56:23 Nick: josé

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet